Viering 13 juni

Viering: Zondag 13 juni
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. van koor Arsis.
Voorganger: Diny Booyink
Aanmelden voor deze viering 
Wordt ook opgenomen om achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.
Het liturgieboekje vindt u hier
Overweging volgt later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Caritas van onze geloofsgemeenschap. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85 van de Zalige Titus Brandsma parochie t.n.v. Caritas MVR.

De opbrengsten van de collectes zijn slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Bloemetje van Arsis
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via een briefje in het mandje in de kerk of via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier. 

Viering 30 mei

Viering: Zondag 30 mei – Trinitas
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors van gemengd koor.
Voorganger: Guido Dieteren
Aanmelden voor deze viering 
Ook Live via Facebook te volgen en achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.

Het liturgieboekje vindt u hier

Overweging volgt héél misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor het project Centro Bíblico Ecuménico van Marc van der Post in Argentinië. Marc is verbonden aan onze geloofsgemeenschap en wordt ondersteund via de Week Nederlandse Missionaris (WNM).
Het Centro Bíblico Ecuménico is een organisatie in Buenos Aires die zich vooral ten doel stelt de Bijbel te lezen in groepsverband in volkswijken. Zij begeleiden groepen, bereiden materiaal voor en organiseren workshops en cursussen. Het gaat er hen altijd om de bijbelverhalen te lezen vanuit de ervaringen van het dagelijks leven, om zo te onderzoeken hoe God hen aanspreekt en uitnodigt. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
U kunt bijdragen op rekeningnummer NL 98 INGB 0004 0980 58 tnv WNM-week Nederlandse Missionarissen t.a.v. M van der Post, Buenos Aires, Argentinië, Centro Bíblico Ecuménico.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie voor 23 mei – Pinksteren

Voor deze viering op Eerste Pinksterdag met Ben Piepers en Kleurrijk kan niet meer aangemeld worden (behalve voor ‘medewerkers, zangers, koster etc.’), de kerk zit inmiddels vol. (Er kan meegekeken worden via de livestream op Facebook en later is deze opname via YouTube-kanaal terug te kijken.

Viering: Zondag 23 mei
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors van koor Kleurrijk
Voorganger: Ben Piepers
Aanmelden voor deze viering (kan niet meer)
Ook Live via Facebook te volgen en achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.

Het liturgieboekje van 23 mei 

Overweging volgt héél misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor “WeekNederlandseMissionaris” WNM Pinksteractie. U kunt bijdragen op rekeningnummer    NL30 RABO 0171 2111 11  van WNM Den Haag. 

De Week Nederlandse Missionaris steunt missionarissen en missiewerkers financieel in hun levensonderhoud. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers; bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen. Een van die missiewerkers is Susanne Beentjes. Zij werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Susanne stimuleert hen om hun talenten te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd te zijn en kleine handeltjes op te zetten. De meisjes leren om te gaan met geld en voor zichzelf en voor hun kind te zorgen.
Susanne en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. WNM is er – samen met ons – voor hen.

Meer info over de Pinksteractie.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie voor 16 mei

Viering: Zondag 16 mei
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors
Voorganger: Gilles Ambt

Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 16 mei 
Viering wordt ook LIVE uitgezonden.
Overweging volgt later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Cordaid. Cordaid helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Zij werken samen met de lokale bevolking, want die weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL57 INGB 0000 00093485 van Cordaid.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie 9 mei

Viering: Zondag 9 mei
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Voorganger: Henri ten Have

Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 9 mei 
Viering wordt NIET opgenomen.
Overweging volgt misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Caritas van onze geloofsgemeenschap. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85 van de Zalige Titus Brandsma parochie t.n.v. Caritas MVR.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie zondag 2 mei

Viering: Zondag 2 mei
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. koor Arsis
Voorganger: Erik Rozeman, pastoraal stagiair
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 2 mei 

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede. Zeker in deze tijd, waarin steeds meer mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank, is uw steun hard nodig! U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432 3668 06 t.n.v. Voedselbank Ede.

Bloemetje van Arsis voor de viering van 2 mei
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via een briefje in het mandje in de kerk of via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie 25 april

Viering: Zondag 25 april
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor Eigenwijs 
Voorganger: Piet Muilwijk
Aanmelden voor deze viering
De viering wordt ook opgenomen en is later terug te kijken via ons YouTube kanaal.
Het liturgieboekje van 25 april .

Overweging in het “prekenarchief“. (als deze volgt)

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de stichting Roepingenzondag. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ”Wees niet bang, kom dichterbij”. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de opleiding van priesters en diakens. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88  t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht o.v.v. Roepingenzondag.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie 18 april

Viering: Zondag 18 april
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor (live te volgen via Facebook)
Voorgangers: 2 lectoren
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 18 april  (per 20-4 beschikbaar) 

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Melania. Stichting Melania
Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom financiert Melania al bijna 100 jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
In Nederland werkt Melania met een community van maatschappelijk betrokken vrouwen die zich op vrijwillige basis inzetten om de projecten mogelijk te maken. Melania bestaat voor en door sterke vrouwen.


KVG Bennekom en Wageningen hebben het project : “Bakstenen bakken” financieel geadopteerd. Het project wordt uitgevoerd door een groep van 40 vrouwen die oorlogsslachtoffers zijn. Deze groep vrouwen gaat samen bakstenen maken en verkopen. Daarmee verschaffen ze zich een inkomen, zodat ze hun kinderen beter kunnen voeden en er middelen zijn om ze naar school te sturen. Dat is vooral een praktisch doel en heel belangrijk.
U kunt een bijdrage voor dit specifieke project overmaken op NL28INGB 0002993809, t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom t.n.v Melania.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie voor 11 april

Viering: Zondag 11 april
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Gemengd koor
Voorganger: John Rademakers
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 11 april  

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Catitas van onze geloofsgemeenschap. U kunt een bijdrage overmaken op NL68 RABO 0157 6511 85, t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma onder vermelding ‘Caritas Bennekom’.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie voor 4 april Eerste Paasdag

Eucharistieviering Eerste Paasdag met voorganger Adri van Dijk m.m.v. koor Arsis.

Aanmelden kan helaas niet meer. de viering zit al vol, maar deze viering is Live te volgen via de MVR Facebookpagina, en later terug te kijken via het MVR YouTube-kanaal

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 4 april te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze viering: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Zorgboerderij de Willemshoeve aan de Grindweg in Wageningen. Zij bieden dagbesteding aan ouderen met een psychiatrisch en een psychogeriatrisch ziektebeeld of beperking.
U kunt bijdragen op rekeningnummer NL43 RABO 0107 7284 51 t.n.v. Willemshoeve, Wageningen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.