Liturgie voor 11 oktober – kerkproeverij

Zondag 11 oktober is de kerkproeverij-viering met Guido Dieteren en cantors van gemengd koor.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 11 oktober te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor inloophuis Oase Oosterbeek. Oase Oosterbeek is een plek waar mensen op verhaal kunnen komen. De laagdrempelige inloop is het hart van Oase Oosterbeek. Pastor Hans Lammers heeft deze Stichting in 2014 opgericht omdat hij veel mensen tegenkwam die de grip op hun leven kwijt waren.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 RABO 0191 8770 50 t.n.v. Oase Oosterbeek.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 4 oktober

Zondag 4 oktober is de Eucharistieviering met Henri ten Have en Schola om 10:00 uur.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 4 oktober te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Er wordt een opname van de viering gemaakt, dit is nog een testfase. Als de opname gelukt is, wordt deze online gezet en komt er weer een extra digitale nieuwsbrief uit. Maar het blijft een experiment en kan dus mislukken.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Wereldmissiedag voor kinderen: Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar helpen we de kinderen in West Afrika!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor parochiedag 27 september

Zondag 27 september is de woord- en gebedsviering van Parochiedag met Gilles Ampt, Marianne Thie en cantors van alle koren.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 27 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het Hospice Bennekom.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 20 september

Zondag 20 september is de woord- en gebedsviering met Piet Muilwijk en Arsis.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website. Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 20 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van de persoon en de reden ervoor via een mailtje sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Een thuis geschreven briefje in het mandje achterin de kerk doen, kan ook. Aan het eind van de viering wordt verteld wie het bloemetje krijgt. Het is mooi als u het bloemetje zelf weg kunt brengen. De namen die binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Pax, omdat het deze week Vredesweek is. PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Tijdens de Vredesweek vraagt PAX uw steun voor geweldloze vredesstrijders wereldwijd.
Het thema van de Vredesweek 2020 is: “Vrede verbindt verschil”.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v Pax.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 13 september

Zondag 13 september is de Woord- en gebedsviering  met John Rademakers.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 13 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
En hier vindt u de voorbeden en overweging van 13 september.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Zonnebloem. De Zonnebloem zet zich in voor mensen voor wie persoonlijk contact of deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is. Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat de vrijwilligers bij hen komen voor een praatje en een kop koffie of samen een uitstapje maken.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 74 RABO 0132 8303 29 t.n.v Zonnebloem.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 6 september

Zondag 6 september is de Eucharistieviering met H. ten Have om 09:30 uur.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 6 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Cordaid. Cordaid helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardst nodig hebben. De organisatie werkt nauw samen met de lokale bevolking. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 57 INGB 0000 0009 34 t.n.v Cordaid.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie 30 augustus

Zondag 30 augustus is de woord- en gebedsviering met Guido Dieteren.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 30 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de MIVA, een Bisdomscollecte. Het MIVA ondersteund lokale pioniers in ontwikkelingslanden met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 tnv MIVA, Den Bosch.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 23 augustus

Zondag 23 augustus is de Eucharistieviering met Adri van Dijk.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 23 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Tevens zijn hier de gebeden, voorbeden en de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Manege zonder drempels.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL42 RABO 0387 0733 37

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 16 augustus

Zondag 16  augustus is een Marie-viering met Diny Booyink.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 16 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Hier leest u de overweging en voorbeden

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor  de Willemshoeve. De Willemshoeve is een zorgboerderij in aan de Grindweg in Bennekom, die dagopvang biedt aan ouderen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL43 RABO 0107 7284 51

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 9 augustus

Zondag 9 augustus is de woord- en gebedsviering met John Rademakers.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 9 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Hier vindt u de overweging en de voorbeden van de viering van 9 augustus. 

Collectes voor zondag 9 augustus
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede. De Voedselbank helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. In deze moeilijke tijd is er een toenemend aantal gezinnen in Bennekom en Ede afhankelijk van de Voedselbank.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432 3668 06

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).