Liturgie voor 24 januari

De Woord en gebedsviering van 24 januari met Diny Booyink en cantors van Arsis wordt gehouden zonder kerkgangers.
Deze viering wordt opgenomen en is later op zondag terug te kijken via het YouTube kanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 24 januari te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Na zondag is het papieren liturgieboekje ook af te halen bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het Leger des Heils, die onder de huidige omstandigheden prachtig werk verricht. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72 RABO 0707 0701 71 t.n.v. Leger des Heils.
De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Bloemetje van Arsis voor de viering van 24 januari.
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis nog doorgeven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl

Intenties voor het intentieboek kunnen worden doorgegeven op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. U kunt uw intentie ook zelf in het intentieboek schrijven tijdens de parochiewacht. Ander intenties kunnen worden opgegeven bij de parochiewacht, telefoon 0318-414896. De parochiewacht op weekdagen dagelijks geopend van 10.30 -11.30 uur.

U kunt zich niet aanmelden voor deze viering wegens de lockdown en het verzoek van de Burgemeester van Ede om voorlopig geen vieringen te houden met aanwezigen. 

Kerkopenstelling op zondag
Zolang er geen vieringen met kerkgangers zijn in onze kerk, is de kerk op zondag geopend voor individueel bezoek van 11.30 tot 12.30 uur.
De kerk is door de week ook geopend tijdens de uren van de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur.

Liturgie voor 10 januari

De Eucharistieviering van 10 januari om 10.30 uur met Henri ten Have en cantors van het gemengd koor wordt gehouden zonder kerkgangers.
Deze viering is live te volgen via het Facebookkanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 10 januari te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor onze Caritas.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85
t.n.v. Zalige Titus Brandsma parochie t.a.v. Caritas Bennekom.
De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich niet aanmelden voor deze viering wegens de lockdown en het verzoek van de Burgemeester van Ede om tot zeker 19 januari geen vieringen te houden met aanwezigen. 

Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Liturgie van 3 januari

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 3 januari te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432 3668 06 t.n.v. Voedselbank Ede.
De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie voor vesperviering 31 december

Aanmelden voor deze vesper viering met Marianne Thie en cantors kan tot woensdagmiddag 30 dec 17:00 uur. 

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 31 december te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor …

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 27 december – Laudenviering

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 27 december te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte op 27 december is bestemd voor het Mooi Leven huis.
Mooi leven huis is een opvang- en dagbestedingshuis aan de Langhoven voor meervoudig beperkte jongeren. Een initiatief van hun ouders, in dit huis staat de familie centraal.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van het Mooi Leven huis Bennekom.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 26 december – 2e Kerstdag mmv J. Nijrolder en Arsis

Deze viering is ook te volgen via de livestream op het YouTube-kanaal van de kerk en later terug te kijken.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 26 december te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
De tweede collecte op Eerste Kerstdag én Tweede Kerstdag is bestemd voor het werk van ENDA in El Alto, Bolivia, dat we als geloofsgemeenschap al jaren steunen. In de overbevolkte miljoenenstad El Alto is sprake van veel huiselijk geweld, incest en drugsgebruik, wat door de Corona pandemie ook nog eens is verergerd. ENDA zorgt voor een veilige plek, waar de tienermeisjes psychisch en sociaal worden begeleid. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om een vak te leren, zodat ze zich zelfstandig kunnen redden en zo uitzicht hebben op een betere toekomst. Het werk van ENDA beveel ik van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0307 0604 38 van de zalige Titus Brandsma parochie, inzake Bolivia.

Bloemetje van Arsis
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis door geven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
Thuis een briefje schrijven en in het mandje achterin de kerk doen, kan ook. Of in de kerk een briefje invullen met een schone pen en deze vervolgens in het bakje met vuile pennen leggen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 24 december – kerstavond

De Kerstavondviering met Gilles Ampt en het gemengd koor is een viering zonder kerkgangers. Deze viering is via de livestream te bekijken vanaf 21.30 uur en is ook later terug te kijken via het Youtube-kanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 24 december te openen. (pdf, opent in nieuw venster).

Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Solidaridad. Solidaridad is een wereldwijde organisatie die o.a. koffieplanters en textielarbeiders ondersteunt. Zij helpen hen met kennis, rechten, kansen en connectie. Zodat zij een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en de aarde gespaard wordt. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL47 TRIO 0212 1854 11  t.n.v. Solidaridad.

 

Liturgie voor 20 december

Er wordt deze zondag misschien geprobeerd of online streamen via het Youtube-kanaal van onze kerk van voldoende kwaliteit is.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 20 december te openen. (pdf, opent in nieuw venster).

Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is op 20 en 24 december bestemd voor Solidaridad. Solidaridad is een wereldwijde organisatie die o.a. koffieplanters en textielarbeiders ondersteunt. Zij helpen hen met kennis, rechten, kansen en connectie, zodat zij een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en de aarde gespaard wordt. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL47 TRIO 0212 1854 11 t.n.v. Solidaridad.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).