30 jaar samenwerking MOV – ENDA Bolivia: een blik terug en vooruit

Op vrijdagavond 12 april willen we u graag vertellen en laten zien wat er allemaal is gedaan in 30 jaar samenwerking tussen MOV en ENDA Bolivia. Met hulp van u als parochiaan hebben we veel voor de meisjes van ENDA kunnen betekenen. Door het financieren van projecten hebben we bijgedragen aan opleidingsmogelijkheden, zodat de meisjes een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. In de loop der jaren is de doelgroep veranderd van straatkinderen naar meisjes die zwaar getraumatiseerd zijn door huiselijk geweld of incest, met grote psychische problemen tot gevolg. ENDA kent een zeer effectieve psychologische aanpak in de vorm van groepstherapie. Waar mogelijk hebben we hen geholpen met inrichting van de ruimtes voor deze therapieën en opvang, inclusief eventuele baby’s.
We laten veel foto’s en een video zien. Hans Egberts, die ENDA twee maal bezocht, zal vertellen over de bijzondere psychotherapeutische aanpak.
Het belooft een interessante avond te worden. We willen u van harte hiervoor uitnodigen.
De avond vindt plaats in De Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom en wordt georganiseerd in het kader van ‘Het Groene boekje’.
De inloop is vanaf 19:45 uur en de presentatie begint om 20:00 uur.
Indien u van plan bent om te komen, zou het fijn zijn als u zich wilt aanmelden via hetgroeneboekje: 12-april-2024-30-jaar-samenwerking-mov-enda-bolivia/