Informatie algemeen MVR

Voor informatie van en over de MVR gemeenschap, beleidsplankerkbalans of een overzicht van de verschenen MVR Parochiebladen en TitusBreed, het prekenarchief en nieuwsbrieven klikt u in het menu onder “informatie” op betreffend onderdeel/submenu.

Hieronder treft u informatie en documenten aan.

Huishoudelijke mededelingen:

  • Tijdens de vieringen blijft de Torenzaal altijd open. Er kan dus altijd naar het toilet gegaan worden.
  • Voor te lezen/af te kondigen berichten/mededelingen graag tijdig inleveren bij Marian Bolscher.
  • Bij koffie schenken aan grotere groepen wordt er gebruik gemaakt van kartonnen koffiebekers evt. met de plastic houders.
  • Iets kwijt? Gevonden voorwerpen liggen in de Torenzaal.
  • .
  • Afval: Met ingang van 1 juli 2017 staan er ook bij de kerk 4 afvalcontainers. Dit betekent dat de plasticzakken die in de keuken en de Torenzaal hangen geleegd kunnen worden in de grote container die achter in de tuin bij de poort staat. (alleen de inhoud; de zakken mogen er niet in gegooid worden). Als de wekelijkse schoonmakers de zakken even legen komt het allemaal goed. Zo komt er ook een papiercontainer en kunnen de papierdozen die in de zaaltjes staan ook geleegd worden. Zo worden wij steeds meer een duurzame kerk. Alle medewerkers bedankt voor jullie medewerking.