Werkgroepen

Hier presenteren de werkgroepen binnen de MVR parochie zich.

De werkgroepen worden uitgenodigd om een stukje tekst aan te leveren over hun werkgroep. Dit kunnen ze mailen aan de webmaster.

Hieronder treft u info van de werkgroepen: Bezoekgroep / Caritas / Gezinsvieringen / Kerkversiering / MOV / Parochiewacht / Pastoraatsgroep

 

Werkgroep Bezoekgroep

Bent u alleen, komt u niet zo makkelijk meer het huis uit of bent u langdurig ziek en krijgt u niet zoveel bezoek, dan bestaat de mogelijkheid dat wij vanuit onze kerk/onze geloofsgemeenschap u kunnen bezoeken. Belangrijk is om te weten of u er prijs opstelt.  Net zoals wij het op prijs stellen dat wij weten dat u bezoek wilt van iemand van de bezoekgroep omdat u ziek bent.
Laat het weten of informeer eens wat het inhoud. Het is jammer dat we achteraf moeten horen dat er niemand van de kerk /parochie is geweest omdat het niet bekend was.
U kunt informatie inwinnen bij Marian Bolscher, coordinator bezoekgroep. 0318-417237 mgbolscher@hotmail.com

Soms liggen mensen een hele tijd in het ziekenhuis, verpleeghuis  zonder dat dit bekend is bij de geloofsgemeenschap. Wij willen ook, namens de geloofsgemeenschap, graag aan deze mensen aandacht besteden door een bezoekje in het ziekenhuis of verpleeghuis of, als dat op prijs gesteld wordt, bezoek van een pastor. Soms zijn er parochianen wel op de hoogte maar komt dit niet bij de bezoekgroep terecht. U kunt bellen naar Marian Bolscher, maar liever nog mailen naar mgbolscher@hotmail.com. Zij kan ook de contacten leggen met de pastor.

Werkgroep Caritas,
Wat is dat ook weer, die werkgroep Caritas.
Na de totstandkoming van de Parochie Zalige Titus Brandsma (ZTB), zijn ook de onafhankelijke Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) gefuseerd tot een centrale PCI ZTB. De voormalige lokale PCI’en zijn omgevormd tot permanente lokale werkgroepen. Zo is ook de werkgroep Caritas MVR Bennekom ontstaan.
De werkgroep Caritas probeert in navolging van Jezus, in oprechte solidariteit, hulp te bieden aan de kwetsbare mens in onze samenleving. Ondanks uitgebreide wet- en regelgeving, ondanks veel  professionele hulpverlening, ondanks de vele organisaties die hun stinkende best doen om mensen te helpen, blijkt dat toch niet iedereen de hulp geboden krijgt vanuit het wezenlijke wat een mens nodig heeft, namelijk liefdevolle aandacht. Lees verder op de eigen webpagina van Caritas….

Werkgroep Gezinsvieringen
De visie van de werkgroep Gezinsviering is: Ontmoeting (ouders en kinderen), herkenning (terugkerende elementen tijdens de gezinsviering) en verbinding (met de parochie en parochianen).
We vinden het belangrijk om kinderen actief te laten deelnemen aan de viering.

We richten ons op:

  • Gezinsvieringen in de kerk ism kinderkoor Eigenwijs en met alle andere kinderen in de kerk (kerstavond, voorstellen 1e Communicanten, Eerste Communie, Palmpasen, Goede Vrijdag, gezinsviering voor zomervakantie).
  • Activiteiten gekoppeld aan de kerk, zoals Sint Maarten en het samen bekijken van de kerststal (ism Alexanderschool).
  • Activiteiten “buiten de kerk om”, zoals gezamenlijk eten en een speurtocht door de kerk.

E-mail: werkgroep.gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl

Groep 8-leerlingen en koor in touw tijdens Kerstspel (2010)

 

 

 

 

Werkgroep Kerkversiering
De werkgroep Kerkversiering heeft de taak om voor de bloemversiering te zorgen. Op vaste plekken in de kerk, – altaar, Maria ‘boven’ en Maria ‘achter’, bij het intentieboek en op de credenstafel – worden bloemstukken of bloemen geplaatst waarbij in een aantal situaties rekening wordt gehouden met het kerkelijk jaar. Pasen en Kerstmis zijn daar bekende voorbeelden van, dan maken de leden van de werkgroep gezamenlijk de feestelijke stukken en pilaarversiering. In de vastenperiode of advent spelen bepaalde kleuren een rol of zijn de bloemstukken ingetogener. Voor Witte Donderdag en met Allerzielen wordt altijd een wit bloemstuk verzorgd. Deze worden bij toerbeurt door individuele leden of enkele leden gezamenlijk gemaakt. En soms hebben voorgangers specifieke wensen, zoals onlangs een groots boeket voor naast het nieuwe Mariabeeld bij de viering met thema Maria hemelvaart, of een roze bloemstuk vanwege het halfvasten.

Bij uitvaarten en huwelijken kan de werkgroep op verzoek rekening houden met speciale wensen, maar vaker wordt bij deze gelegenheden door de familie zelf de bloemstukken geregeld.

Werkgroep MOV
De werkgroep MOV ondersteunt en ontplooit activiteiten op het terrein van missie-, ontwikkelings-, en vredeswerk zowel ten bate van landelijke acties als van werk door eigen parochianen ondernomen.
Een belangrijke activiteit van de Bennekomse MOV is het steunen van projecten voor straatkinderen en kansarme jongeren in Bolivia, zowel in Riberalta als in El Alto. Hierin worden we ondersteund door de hele geloofsgemeenschap. Een andere belangrijke activiteit is het organiseren van de parochiële bijdrage aan de Bisschoppelijke Vastenaktie.
Verder is de MOV actief op de zondagen wanneer aandacht wordt gevraagd voor
landelijke acties als: Memisa, MIVA, Week van de Nederlandse Missionaris, Vredesweek, Wereldmissiedag en Solidaridad. Er worden dan berichten in het kerkblad verzorgd, folders verspreid en toelichting gegeven tijdens de dienst.

Leden van de werkgroep zijn: Nelly Beerepoot-Commandeur, Nicole Bischoff, Ruud Gommers, Martha Mondragón, Margot Rewinkel, Jan Wouters.
Zij die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en graag daaraan mee willen doen zijn van harte welkom in onze werkgroep.

Werkgroep peuter en kleuter/kerk
‘Kom in de Kring’ is opgegaan in de werkgroep Gezinsviering.

Parochiewacht
De parochiewacht is gehuisvest in de Torenzaal van onze kerk. Leden daarvan zijn aanwezig op  maandag t/m vrijdag van 10:30 – 11.30 uur (tel. 0318-414 896). Op andere uren kunt u indien nodig uw berichten inspreken op een antwoordapparaat, dat dagelijks wordt beluisterd door de leden van de pastoraatsgroep. Voor noodgevallen kunt u het nummer dat op de band staat bellen.

Pastoraatsgroep

Aandacht voor zieke en/of eenzame medeparochianen.

Onze geloofsgemeenschap wil aandacht geven aan parochianen die dit nodig hebben. Dit kan alleen als wij op de hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het verblijf in het ziekenhuis, of de opname in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of hospice. Daarnaast zijn er mensen die eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek van de geloofsgemeenschap waar dat wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen wij, samen met de bezoekgroep, graag die aandacht geven en een luisterend oor zijn voor deze medeparochianen. Mocht u twijfelen of het wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner of een medeparochiaan in uw omgeving ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten weten?!  Belt u dan met één van de leden van de pastoraatgroep (welke namen en nummers u op de laatste pagina van het NieuwSblad kunt vinden) of bel het nummer van de parochiewacht. Op dit nummer kunt u, bij geen gehoor, ook altijd een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld. Ook is het mogelijk om een email te sturen naar: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten worden altijd vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld.

Telefoonummer Parochiewacht: 0318 – 414896 iedere week luistert één van de leden van de pastoraatsgroep de telefoon dagelijks af en reageert op ingesproken berichten.