Werkgroepen

Hier presenteren de werkgroepen binnen de MVR parochie zich.

Overzicht werkgroepen:


Werkgroep
Bezoekgroep

De bezoekgroep is een groep die al heel lang bestaat. Waarschijnlijk al vanaf het begin van de oprichting van onze geloofsgemeenschap.

Achterliggend idee
Het idee voor de bezoekgroep is destijds ontstaan vanuit de gedachte dat mensen, die ziek zijn, in een verzorgingshuis wonen, thuis wonen en alleen zijn, aandacht vanuit onze geloofsgemeenschap verdienen. De leden van de bezoekgroep werden gevraagd om mensen, namens de kerk, te bezoeken en aandacht te geven. Er werd op vragen ingegaan die er waren en soms werd ook de communie gebracht. Het bezoeken namens de kerk, de parochie en later de geloofsgemeenschap, is door vele oudere medegeloofsgenoten jaren en jaren gedaan. Het bezoeken was een vast ritme voor degenen die bezocht werden. Nu zijn er vanuit lange jaren geleden nog slechts oude medegeloofsgenoten die regelmatig bezocht worden.

Hoe gaat het momenteel met de bezoekgroep?
Momenteel zitten Guus Mosch, Marianne van Oostrum, Leny Schlepers, Henny Schurgers, Toos Teunissen en ondergetekende in de bezoekgroep.
Veel aanmeldingen om medeparochianen te bezoeken krijgen we niet. Als coördinator kaart ik het aan bij mensen waar ik zomaar op bezoek ga. Maar op de vraag of zij bezoek vanuit de kerk op prijs stellen krijg ik vaak geen positief antwoord. Dat hoeft voor hen niet.

Bloemetje van Arsis
De laatste jaren is er tijdens de vieringen van Arsis de mogelijkheid om vóór de viering namen van medeparochianen op een briefje te schrijven achterin de kerk bij het intentieboek. Het briefje met naam dat wordt uitgekozen wordt bij de mededelingen genoemd en daar gaat het bloemetje van Arsis dan naar toe. Vaak zijn er meerdere briefjes met namen en deze gaan dan naar de pastoraatsgroep. Zij kunnen dan eventueel contact opnemen met de genoemde personen. Is er onder de genoemde personen iemand bij die bezoek wil hebben vanuit de bezoekgroep dan wordt dat doorgegeven.

Namens de bezoekgroep,
Marian Bolscher
(februari 2020)

terug naar boven


Werkgroep
Caritas

Wat is dat ook weer, die werkgroep Caritas.
Na de totstandkoming van de Parochie Zalige Titus Brandsma (ZTB), zijn ook de onafhankelijke Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) gefuseerd tot een centrale PCI ZTB. De voormalige lokale PCI’en zijn omgevormd tot permanente lokale werkgroepen. Zo is ook de werkgroep Caritas MVR Bennekom ontstaan.
De werkgroep Caritas probeert in navolging van Jezus, in oprechte solidariteit, hulp te bieden aan de kwetsbare mens in onze samenleving. Ondanks uitgebreide wet- en regelgeving, ondanks veel professionele hulpverlening, ondanks de vele organisaties die hun stinkende best doen om mensen te helpen, blijkt dat toch niet iedereen de hulp geboden krijgt vanuit het wezenlijke wat een mens nodig heeft, namelijk liefdevolle aandacht. Lees verder op de eigen webpagina van Caritas….

terug naar boven


Werkgroep
Gezinsvieringen

De visie van de werkgroep Gezinsviering is: Ontmoeting (ouders en kinderen), herkenning (terugkerende elementen tijdens de gezinsviering) en verbinding (met de parochie en parochianen).
We vinden het belangrijk om kinderen actief te laten deelnemen aan de viering.

We richten ons op:

  • Gezinsvieringen in de kerk ism kinderkoor Eigenwijs en met alle andere kinderen in de kerk (kerstavond, voorstellen 1e Communicanten, Eerste Communie, Palmpasen, Goede Vrijdag, gezinsviering voor zomervakantie).
  • Activiteiten gekoppeld aan de kerk, zoals Sint Maarten en het samen bekijken van de kerststal (ism Alexanderschool).
  • Activiteiten “buiten de kerk om”, zoals gezamenlijk eten en een speurtocht door de kerk.

E-mail: gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl (mailadres momenteel niet in gebruik)

Groep 8-leerlingen en koor in touw tijdens Kerstspel (2010)

 

 

 

terug naar boven


Werkgroep
peuter en kleuter

‘Kom in de Kring’is opgegaan in de werkgroep Gezinsviering.

terug naar boven


Werkgroep
Kinderkerk

Kinderkerk is gebaseerd op drie pijlers:

  • Samen ontdekken
  • Samen vieren
  • Samen eten

Het uitgangspunt is altijd een Bijbelverhaal.
Hierbij worden ontdek-activiteiten gekozen: knutselen, een proefje, een spelletje, het kan van alles zijn.
Tijdens een korte viering horen we het verhaal en zingen we bijpassende liedjes.
En als het lukt zien we het onderwerp ook terug in het menu.

Bij de Kinderkerk Bennekom zijn alle kinderen samen met hun ouders of grootouders welkom!
Wij streven naar een mooi geheel voor alle kinderen tot 12 jaar.

terug naar boven


Werkgroep
MOV

De werkgroep MOV ondersteunt en ontplooit activiteiten op het terrein van missie-, ontwikkelings-, en vredeswerk zowel ten bate van landelijke acties als van werk door eigen parochianen ondernomen.
Een belangrijke activiteit van de Bennekomse MOV is het steunen van projecten voor straatkinderen en kansarme jongeren in Bolivia; El Alto. Hierin worden we ondersteund door de hele geloofsgemeenschap. Een andere belangrijke activiteit is het organiseren van de parochiële bijdrage aan de Bisschoppelijke Vastenaktie.
Verder is de MOV actief op de zondagen wanneer aandacht wordt gevraagd voor landelijke acties als: Memisa, MIVA, Week van de Nederlandse Missionaris, Vredesweek, Wereldmissiedag en Solidaridad. Er worden dan berichten in het kerkblad verzorgd, folders verspreid en toelichting gegeven tijdens de dienst.

Leden van de werkgroep zijn: Nelly Beerepoot-Commandeur, Nicole Bischoff, Ruud Gommers, Luuk van der Meulen, Margot Rewinkel, Jan Wouters.
Zij die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en graag daaraan mee willen doen zijn van harte welkom in onze werkgroep.

terug naar boven


Werkgroep
Parochiewacht

De parochiewacht is gehuisvest in de Torenzaal van onze kerk. Leden daarvan zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag van 10:30 – 11.30 uur (tel. 0318-414 896). Op andere uren kunt u indien nodig uw berichten inspreken op een antwoordapparaat, dat dagelijks wordt beluisterd door de leden van de pastoraatsgroep. Voor noodgevallen kunt u het nummer dat op de band staat bellen.

terug naar boven


Werkgroep
Pastoraatsgroep

Aandacht voor zieke en/of eenzame medeparochianen.

Onze geloofsgemeenschap wil aandacht geven aan parochianen die dit nodig hebben. Dit kan alleen als wij op de hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het verblijf in het ziekenhuis, of de opname in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of hospice. Daarnaast zijn er mensen die eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek van de geloofsgemeenschap waar dat wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen wij, samen met de bezoekgroep, graag die aandacht geven en een luisterend oor zijn voor deze medeparochianen. Mocht u twijfelen of het wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner of een medeparochiaan in uw omgeving ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten weten?!  Belt u dan met één van de leden van de pastoraatgroep (welke namen en nummers u op de laatste pagina van het NieuwSblad kunt vinden) of bel het nummer van de parochiewacht. Op dit nummer kunt u, bij geen gehoor, ook altijd een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld. Ook is het mogelijk om een email te sturen naar: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten worden altijd vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld.

Telefoonummer Parochiewacht: 0318 – 414896 iedere week luistert één van de leden van de pastoraatsgroep de telefoon dagelijks af en reageert op ingesproken berichten.

terug naar boven


Werkgroep
Parochiële voorgangers

In onze geloofsgemeenschap is al 25 jaar een groep van parochianen die geregeld voorgaan in de vieringen op zondagen en bijzondere dagen. Dit zijn de parochiële voorgangers. Momenteel zijn dit Gilles Ampt en Marianne Thie. Daarnaast gaan er ook twee parochiële voorgangers uit Wageningen voor in Bennekom.
Parochiële voorgangers gaan ook voor in uitvaarten. Dit zijn Marian Bolscher  en Nettie Oegema.
Alle parochiële voorgangers hebben hier een opleiding voor gehad. Met elkaar en soms met professionele begeleiding worden door de jaren heen af en toe extra opleidings- en bezinningsactiviteiten ondernomen. Tegenwoordig gebeurt dit vaak in het grotere verband van de Titus Brandsma-parochie met collega parochiële voorgangers van andere locaties.
Enkele keren per jaar wordt er vergaderd over de invulling van de roosters. Ook kijken we naar de ontwikkelingen in de liturgie.
Voor de voorbereiding van vieringen hebben wij als voorgangers graag overleg met de liturgiegroepen en/of dirigenten van de koren en de lector met wie we een viering voorbereiden. In dit overleg kijken we naar de lezingen, wat hebben ze ons te zeggen. Vervolgens gaan we samen zoeken naar mooie bijpassende liederen. Dit zijn altijd zeer boeiende en inspirerende bijeenkomsten.

terug naar boven


Werkgroep
Bezinningsavond

Sinds 2010 wordt er op de vierde dinsdag in november een avond georganiseerd door de werkgroep ‘ bezinningsavond’. Deze werkgroep bestond tot vorig jaar uit Truus Appelman, Frans Breteler, Timo Harmsen en Riet Kroes. Op de eerste bezinningsavond in 2010 hield André Lascaris een lezing over Kerk en Ambt. Het jaar daarna werd Theo de Wit uitgenodigd. Hij hield een lezing over ‘Kerk zijn in onze dagen’. In 2012 sprak John Rademakers over ‘Als het einde in zicht is’. Ben Piepers en pater Hans Koenen verzorgden in 2013 een inspirerende avond over de Bijbel en Kunst. Professor Ben Smit sprak in 2014 over ‘Wat betekent de bijbel in Bennekom’. Het jaar daarop hield Thijs Caspers een boeiend betoog over ‘Vertrouwen in tijden van krimp’. En Peter van ’t Riet sprak in 2016 over ‘barmhartigheid en mensbeeld van de Thora’. In 2017 was er geen bezinningsavond vanwege de 60-ste verjaardag van onze geloofsgemeenschap. Vorig jaar sprak professor Jozef Wissink over katholieke lokale gemeenschappen.

Alle bezinningsavonden waren een succes. Gemiddeld kwamen meer dan 60 mensen naar de avonden. De lezingen waren boeiend met een goede discussie. Daarna was er ruimte voor een glas wijn of fris en om gezellig na te praten.

Dit jaar was het de vraag of de werkgroep Bezinningsavond nog zou blijven bestaan; de leden gaven aan te willen stoppen. Maar er is gebleken dat een bezinningsavond bij onze geloofsgemeenschap hoort; daarom hebben Truus en Timo zich ingespannen om opvolgers te vinden en dat is geluk! De werkgroep wordt nu ingevuld door drie nieuwe mensen: Diny Booyink, Mirjam van Hemert en Hans Wilmink. Truus Appelman heeft aangegeven dit jaar nog mee te doen, ook om een en ander goed over te dragen. Riet Kroes blijft lid van de werkgroep, zolang zij nog in Bennekom woont.
Als nieuwe werkgroep hebben we inmiddels twee bijeenkomsten gehad. Het plan is om een avond te verzorgen met een goede spreker over ‘de zin van het leven’, waarbij ook de relatie tot God aan de orde komt. Wij hebben besloten om de avond te verschuiven naar dinsdag 10 of 17 december. De reden is dat november 2019 al een drukke maand is met lezingen in de Bennekomse kerken. Zo zullen er in onze kerk op 5 en 19 november inspirerende avonden gehouden worden over de litho’s van Chagall en over Mozes als boodschapper, maar ook over de boodschap zelf. Houd de aankondigingen in de gaten!

Hans Wilmink

terug naar boven


Werkgroep
Heilig Boontje

Al ruim een jaar zijn wij met onze eetclub het Heilig Boontje actief. Tijd om wat meer over ons te vertellen

Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om een ontmoeting te hebben op de 5e zondag van de maand. Op deze zondag is er geen viering in onze kerk. Een bijeenkomst met lekker eten en leuk gezelschap bleek een goed alternatief. Omdat soms de tijd tussen twee 5e zondagen groot is, lassen we tussentijds een extra gezamenlijke maaltijd in, zoals de laatste keer

De eetclub bestaat uit 6 enthousiaste personen, te weten: Stef Gielen, Riet Kroes, Nardie Breteler, Janneke Postma, Marianne Thie en Hermine Wilmink.
Wij bedenken de maaltijd en uitvoering ervan in gezamenlijke vergadering wat elke keer weer een leuke klus is. Vooral de brainstormsessies leiden vaak tot het uitwisselen van recepten en vele tips. We proberen er elke keer weer iets bijzonders van te maken in een leuke sfeer en zelfs met zang. Uit de reacties blijkt dat het elke keer weer lukt.
Lees verder op de eigen pagina van het HeiligBoontje.

terug naar boven


Werkgroep
Kerkversiering

De werkgroep Kerkversiering heeft de taak om voor de bloemversiering te zorgen. Op vaste plekken in de kerk, – altaar, Maria ‘boven’ en Maria ‘achter’, bij het intentieboek en op de credenstafel – worden bloemstukken of bloemen geplaatst waarbij in een aantal situaties rekening wordt gehouden met het kerkelijk jaar. Pasen en Kerstmis zijn daar bekende voorbeelden van, dan maken de leden van de werkgroep gezamenlijk de feestelijke stukken en pilaarversiering. In de vastenperiode of advent spelen bepaalde kleuren een rol of zijn de bloemstukken ingetogener. Voor Witte Donderdag en met Allerzielen wordt altijd een wit bloemstuk verzorgd. Deze worden bij toerbeurt door individuele leden of enkele leden gezamenlijk gemaakt. En soms hebben voorgangers specifieke wensen, zoals onlangs een groots boeket voor naast het nieuwe Mariabeeld bij de viering met thema Maria hemelvaart, of een roze bloemstuk vanwege het halfvasten.

Bij uitvaarten en huwelijken kan de werkgroep op verzoek rekening houden met speciale wensen, maar vaker wordt bij deze gelegenheden door de familie zelf de bloemstukken geregeld.

terug naar boven


Werkgroep
Kerststal

Sinds een jaar of zeven ben ik betrokken bij de opbouw van de kerststal. De eerste jaren hielp ik Koos van der Zalm hierbij, maar sinds zijn overlijden doe ik dit alleen. Koos heeft een groot aandeel gehad in de uitbreiding van de al bestaande kerststal. Door middel van de foto’s die ik in de tijd samen met Koos heb gemaakt, heb ik nu houvast hoe de kerststal ieder jaar moet worden opgebouwd.
De kerststal moet elk jaar vroegtijdig worden opgebouwd vanwege bezoek van de schoolkinderen. Halverwege de maand december komen de kinderen van de lagere groepen van de Alexanderschool in de kerk voor de kerstviering. Ik zorg ervoor dat de kerststal voor deze bijeenkomst is opgebouwd. Sinds ik dit alleen doe gaat het opbouwen gemakkelijker door de ervaring. Ik ben er ongeveer drie dagdelen mee bezig. De eerste dag met het opbouwen van het plateau, de tweede dag met het plaatsen van de huisjes en de derde dag met het op de juiste plaats zetten van de figuren.
Om de zwaarwegende delen van uit de kelder naar boven te dragen, vraag ik even iemand om te helpen. Tijdens het opbouwen kom ik regelmatig onderdelen tegen die beschadigd zijn. Alles is gemaakt van kwetsbaar materiaal. Deze onderdelen repareer ik dan thuis. Daarnaast heb ik afgelopen jaar de verlichting van de kerststal vernieuwd. Zo is er elk jaar wel iets wat even aandacht vraagt.
Gedurende de tijd dat de kerststal staat opgebouwd moeten er op drie momenten veranderingen worden aangebracht in de positionering van de figuren. In de eerste week, voorafgaand aan de kerst, zijn Josef en Maria zittend op de ezel te zien bij aankomst in Bethlehem na hun verre reis. De tweede verandering is vanaf de kerstnacht te zien, namelijk de geboorte van Jezus. Na de kerst worden de drie koningen geplaatst met de meegebrachte geschenken, goud, wierook en mirre.
Na de kerst wordt de kerststal weer opgeruimd en weggezet in de kelder van de kerk. Elk jaar is het fijn dat er een mooie kerststal in de kerk staat. Mede door de enthousiaste reacties van de kinderen geeft mij dat voldoening.
Voor de toekomst lijkt het mij goed dat er iemand is die het leuk vindt om wat mee te helpen. Dan kan ik mijn kennis en ervaring doorgeven.
Herman Smid

terug naar boven


Werkgroep
Technische Dienst

De technische dienst bestaat uit zeven personen onder leiding van Herman van den Akker. Hun werkzaamheden zijn op de eerste plaats ondersteunend aan de vieringen en andere activiteiten in de kerk en zaaltjes. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle faciliteiten goed functioneren; dat de verlichting goed werkt, dat de geluidsinstallatie het doet en dat de nooduitgang verlichting werkt. Verder controleren zij de cv’s van de zaaltjes en kerk en staan paraat in geval van een storing aan een van deze faciliteiten en verrichten zo nodig kleine reparaties hieraan of bijvoorbeeld aan het koffiezetapparaat.
Herman Smid zorgt jaarlijks voor de telkens fraaie kerststal. Hij bouwt de kerststal op, onderhoudt de kerststal en bergt hem na de kersttijd weer op.
Een andere activiteit van de technische dienst betreft het onderhoud aan de gebouwen, zoals het in de was zetten van de linoleumvloeren en het schilderen van muren, kozijnen en deuren. Verder voorkomt deze dienst lekkages door regelmatig de dakgoten schoon te maken en de buitenkranen voor de winter af te sluiten en af te tappen. Als zij hun werk goed doen zult u er dus niets van merken en niets van zien.
Ook Jos de Groot is jarenlang actief geweest in deze groep. Gezien zijn leeftijd heeft hij te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen en heeft veel van zijn taken aan anderen overgedragen. Tijdens de jaarlijkse midwintermaaltijd die de tuinclub en de technische dienst op vrijdag 9 februari 2018 gezamenlijk weer gehouden hebben, hebben we Jos bedankt met een bloemetje. Stef Gielen heeft te kennen gegeven de technische dienst te komen versterken. Stef Welkom!

De technische dienst en de tuinclub werken veel samen en vullen elkaar aan. Zo hebben zij een aantal jaren geleden gezamenlijk, samen met enkele specialisten, het Hemelwaterproject bedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Dat houdt in dat thans al het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) van daken en kerkplein, dat voorheen werd afgevoerd via het gemeentelijk riool, nu op eigen terrein wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem via grindsleuven onder het kerkplein en een aantal aangelegde wadi’s in de kerktuin. Op deze manier wordt duurzaam een bijdrage geleverd aan een beter milieu.

terug naar boven


Werkgroep
Tuinclub

De tuinclub bestaat uit tien personen die aangestuurd wordt door Gerard Bolscher. Zij hebben ondersteunende taken zoals het jaarlijks plaatsen, optuigen en weer opruimen van de 7,5 meter hoge kerstboom, het aanleveren van buxus(palm)takken voor Palmzondag en het drogen en bewaren van het restant van die takken tot as-woensdag van het daaropvolgende jaar om te verbranden tot as voor het askruisje. Verder moet de kerk- en pastorietuin goed en regelmatig onderhouden worden. Dat wil zeggen: struiken, heesters en bomen snoeien, het regelmatig knippen van de haag rondom het hele terrein, van april tot november wekelijks het gras maaien, het kerkplein schoon en onkruidvrij houden en de belijning van de parkeervakken zo nu en dan te witten. Recent heeft Arno de Bruin zich ook aangemeld bij de tuinclub. Arno, ook jij welkom bij de club.

De tuinclub werkt in teamverband. Als er actie ondernomen moet worden, wordt er een mailtje rondgestuurd met dag en tijd van aanvang. Dat is meestal ’s zaterdags ’s morgens of in de zomermaanden ’s avonds door de week. Eenieder kijkt dan of hij kan. Meestal is meer dan de helft van de tuinclubleden aanwezig. Uitzondering is het grasmaaien, dat gebeurt individueel. Iedereen krijgt een maand toegewezen om het gras te maaien. Dat kan hij doen op een dag en tijd dat het hem uitkomt.

De technische dienst en de tuinclub werken veel samen en vullen elkaar aan. Zo hebben zij een aantal jaren geleden gezamenlijk, samen met enkele specialisten, het Hemelwaterproject bedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Dat houdt in dat thans al het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) van daken en kerkplein, dat voorheen werd afgevoerd via het gemeentelijk riool, nu op eigen terrein wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem via grindsleuven onder het kerkplein en een aantal aangelegde wadi’s in de kerktuin. Op deze manier wordt duurzaam een bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Gerard Bolscher.

terug naar boven


Werkgroep
PR-Groep

PR-werkgroep
Al meer dan een jaar is er binnen onze MVR-geloofsgemeenschap een werkgroep actief die zich bezighoudt met PR en communicatie. Het gaat daarbij om interne communicatie, maar ook om communicatie naar buiten onze geloofsgemeenschap. Onze locatieraad heeft de PR-werkgroep destijds in het leven geroepen naar aanleiding van het advies van de werkgroep MVR Toekomst. In dit korte artikel willen we toelichten wat we doen en waarom we bepaalde stappen gezet hebben.
Stap 1
Stap 1 was natuurlijk het bij elkaar zoeken van voldoende menskracht om de werkgroep te bemensen. We zijn inmiddels met vijf personen. In het begin bestonden de bijeenkomsten vooral uit brainstormen over hoe we onze taak kunnen invullen. Met subsidie van de gemeente Ede was het mogelijk communicatieadviseur Ria Baas in te schakelen, om ons te helpen bij onze eerste zichtbare actie: het realiseren van een nieuwe folder over onze geloofsgemeenschap MVR. Zo kan iedere bezoeker snel kennismaken met onze geloofsgemeenschap. De folder kunt u vinden achter in onze MVR-kerk.
Aanjaagfunctie
Daarnaast hebben we als werkgroep samen met Ria Baas nagedacht over onze functie en over onze prioriteiten. We zien voor onszelf vooral een aanjaagfunctie: we proberen mensen binnen onze geloofsgemeenschap te motiveren om activiteiten te promoten of er verslag van te doen. Mogelijk hebt u daar al iets van gemerkt.
Kennismaking
Om elkaar als parochianen binnen de geloofsgemeenschap beter te leren kennen hebben we, net als in Bennekoms Nieuwsblad, het estafettestokje geïntroduceerd. Aan de hand van een vragenlijst ‘vertelt’ iemand uit onze geloofsgemeenschap o.a. iets over zijn betrokkenheid bij MVR en RK-kerk en (zo mogelijk) over zijn geloofsbeleving. Kijk maar eens achterin het NieuwSBlad.
Binnen onze MVR-kerk zijn heel veel vrijwilligers actief, alleen of binnen (werk)groepen of koren. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn, we zijn een vitale geloofsgemeenschap! Maar vaak zijn de activiteiten van deze mensen maar bij weinigen bekend. We benaderen daarom ook voor ieder NieuwSBlad een andere (werk)groep (of persoon), met de vraag om eens op papier te zetten wat hun activiteiten zijn. Misschien voelt u zich wel aangesproken door het werk van zo’n groep: hoe meer vrijwilligers, hoe lichter het werk!
Inspiratie
Het aanjagen van interne communicatie zullen we blijven doen. Daarnaast willen we ons ook meer op externe communicatie gaan richten. Dit in navolging van paus Franciscus, die ons oproept een ‘missionaire kerk’ te zijn. Meer en meer willen we laten zien waar wij als geloofsgemeenschap voor staan en wat wij doen, om zo ook mensen van buiten onze kerk te inspireren. Denk u bijvoorbeeld aan de opvang van het hemelwater van onze kerk op eigen terrein, dat nu navolging krijgt bij andere kerken.
Vragen
Heeft u vragen of tips voor ons? Ons mailadres is prgroep@rkkerkbennekom.nl.

PR-Werkgroep: Hans Wilmink, Nelly Beerepoot, Rita van Doesum-Karsten, Henny de Nijs, Arno de Bruin

terug naar boven


Werkgroep
Rijdienst

Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die andere parochianen van en naar de viering in onze kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, neem dan contact op met de coördinator van de rijdienst, de heer Ad Meijs email: rijdienst@rkkerkbennekom.nl.
Zit u zelf om vervoer verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de rijdienst contact opnemen. Er zal dan geprobeerd worden om een rijder te zoeken.

terug naar boven


Werkgroep
On the Road

On the Road is een jongerengroep voor jongeren in de leeftijd van (bijna) 12 tot en met 14 jaar. Eens in de maand komen we samen voor een gezellige avond, waarin je samen met leeftijdsgenoten bij elkaar komt om (bijvoorbeeld) over het geloof, vriendschap en school te praten. We gaan gekke spelletjes doen, bidden, plezier maken en elkaar echt leren kennen. En uiteraard met wat lekkers te drinken en te snoepen. Wil je meer weten of een keer langskomen? Kijk dan op onze facebookgroep www.facebook.com/groups/ontheroadbennekom/

neem contact met ons op: ontheroad@rkkerkbennekom.nl

of lees even verder op onze eigen webpagina: https://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/on-the-road/

terug naar boven


Werkgroep
Redactie

Wat doet de redactie?
De redactie is er in de eerste plaats voor het NieuwSBlad, dat naast parochieblad TitusBreed bestaansrecht heeft in Bennekom. Alle teksten die worden aangeboden voor plaatsing in het NieuwSBlad of in TitusBreed worden door de redactie gelezen en gecorrigeerd en waar nodig in overleg met de auteur aangepast. De redactie bepaalt ook wat wel en wat niet wordt geplaatst, afhankelijk van inhoud en beschikbare ruimte. De redactie heeft geen journalistieke taak: die taak wordt op dit moment ingevuld door de PR-commissie. Als er een persoon kan worden gevonden die die taak wel op zich kan en wil nemen zou het goed zijn die ook lid van de redactie te maken. Deze kan dan eventueel ook de rol van onafhankelijke plaatselijke redacteur van TitusBreed op zich nemen.
Op dit moment bestaat de redactie uit Jos Jansen, Frans Breteler, Anton Baks en Ans Strik. Jos Jansen beheert het adres redactie@rkkerkbennekom.nl en zorgt voor de opmaak van het blad. Omdat geen van de andere redactieleden hem in die taak kan vervangen zoekt de redactie naar versterking met een persoon die dat wel kan.
Jos Jansen verzorgt ook onze digitale nieuwsbrief Katholiek Bennekom Nieuws. Met deze nieuws-brief worden actuele berichten verspreid, zoals berichten van overlijden, aankondigingen, atten-dering op activiteiten en op elders verschenen artikelen, etc.. Hiervoor zijn de parochiebladen niet geschikt, omdat die maar 7x per jaar verschijnen en bovendien een lange doorlooptijd voor kopij kennen. Het is voor een snelle en effectieve berichtgeving van groot belang dat zoveel mogelijk mensen zich abonneren op deze gratis nieuwsbrief. Dat kan via onze website. Direct doen als u zich nog niet hebt aangemeld!
Met alleen een redactie ben je er niet
In deze tijd is het noodzakelijk te beschikken over een website als wegwijzer langs de vele activiteiten en werkgroepen van de geloofsgemeenschap. Onze website, www.rkkerkbennekom.nl, wordt onderhouden door de webmaster Henny de Nijs (webmaster@rkkerkbennekom.nl). Het drukken van ons NieuwSBlad wordt verzorgd door de Stencillaars, Anton Baks en Michel Govers. Ons NieuwSBlad zou niet kunnen voortbestaan zonder de advertenties daarin; de advertentiewerving wordt door Anton Baks met veel succes uitgevoerd. En voor het bijeen rapen van de gedrukte blaadjes tot een boekje is een groep Binders actief, tot voor kort gecoördineerd door Jos en Willemien de Groot. Het ziet er naar uit dat deze groep binnenkort met emeritaat kan, na vele jaren trouwe dienst. Onze huidige drukmachine is aan vervanging toe en het is verstandig beleid dan meteen ook het rapen te automatiseren. Tot slot zijn er de Bezorgers, een grote groep vrijwilligers, gecoördineerd door Marian Bolscher, die er voor zorgt dat TitusBreed en NieuwSBlad tijdig bij u in de brievenbus vallen.
Jos Jansen

terug naar boven


Kerngroep
Vorming & Toerusting

In onze kerk gaan we voor een vitale en betrokken geloofsgemeenschap. Dat doen we onder andere door de inzet van Vorming en Toerusting. Dit zijn cursussen en vormen van bijeenkomsten, waarin we ons verdiepen in geloofszaken of praktische kennis en vaardigheden opdoen. Beide geven impulsen aan religie en spiritualiteit en aan ons werk binnen de geloofsgemeenschap.

Vorming & Toerusting is er voor individuen en voor groepen binnen onze geloofsgemeenschap, zoals de werkgroepen en de koren. Het kan gericht zijn op bijvoorbeeld jongeren, senioren, jonge gezinnen en nieuwkomers.

De Kerngroep heeft als doel om deze Vorming en Toerusting nieuwe impulsen te geven. Dat doet zij enerzijds door een Vormingscursus samen te stellen en aan te bieden, en anderzijds door mogelijke toerustingscursussen te promoten en toegankelijk te maken.

Ben je geïnteresseerd in een cursus, of wil je meer weten?
Spreek ons aan of mail ons.

Kerngroep Vorming & Toerusting:
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep
Ceciel Bruin, namens de vereniging MVR
Peter Wijngaard, namens de locatieraad
Kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl

Zie ook onze eigen webpagina op deze website.

terug naar boven


Werkgroep
KVG

Katholiek VrouwenGilde Bennekom

KVG-Bennekom heeft een eigen website:
KVGBennekom

Hier vindt u alle informatie (programma en verslagen) van KVG-Bennekom.

 

terug naar boven


Werkgroep
Arsis

logo-arsis-kl

RK Kerkkoor ARSIS maakt deel uit van de Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina in Bennekom.

Bezoek de eigen website van ARSIS. vooral ook voor de agenda/vieringenplanning van Arsis.

terug naar boven


.
Raad van Kerken Bennekom

De Raad van Kerken Bennekom (RvKB) is een samenwerkingsverband tussen vier Bennekomse geloofsgemeenschappen. Naast onze eigen geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina zijn dat de Vrijzinnigen (de Ontmoeting), de Gereformeerde kerk (Brinkstraatkerk) en de Hervormde kerk (Oude of Sint-Alexanderkerk en Ichthuskerk). De RvKB is aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken.
Het doel van de RvKB is om de oecumene in Bennekom te bevorderen. Hiertoe organiseert de RvKB zelf verscheidene activiteiten, maar ondersteunt ook andere initiatieven die al dan niet vanuit één van de vier aangesloten geloofsgemeenschappen zijn ontstaan. Zo kan de RvKB als een soort paraplu fungeren waaronder we met elkaar samen vieren, maar ook samen doen.
Er zijn diverse activiteiten/werkgroepen, waaronder de Eenheidszondag; Keltische vieringen; Maand van de Spiritualiteit; Moment van Gedenken; Sobere maaltijd; Stiltevieringen; Taizé-vieringen; Volkskerstzang; Vredesweek; Wereldmaaltijd.

Hans van Westendorp neemt deel aan de RvKB namens MVR. Hij belicht het en ander nader van enkele activiteiten die hem aanspreken, dus waar hij op de één of andere manier “iets mee heeft”. Dit is verwerkt in een aparte webpagina. klik hier voor de extra toelichting.

terug naar boven