Vieringen

 • logo_vieringenIedere zondagmorgen is er een Eucharistieviering of Woord- en Communieviering. Deze vieringen beginnen tijdens de zomertijd om 10.00 uur en tijdens de wintertijd om 10.30 uur.
 • In september t/m april worden er eenmaal per maand op vrijdagavond oecumenische vesperdiensten gehouden.
 • De Mariakapel is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.30-11.30 uur.
 • Voor vieringen in Wageningen zie de website Parochie Wageningen.
 • Vieringen zTB-parochie: vieringen parochie overzicht

Overzicht van de vieringen:

Onderstaande agenda niet goed leesbaar?
Klik dan op onderstaande afbeelding van de agenda voor een pdf-bestand.
** Niet de laatste versie hieronder? **
Lees dan de agenda in het laatste digitale maandblad op deze website.

 


Bloemetje van Arsis: 
Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van de persoon en de reden ervoor via een mailtje sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat.

 


 • Wij hebben af en toe  weer kinderopvang tijdens een viering. Hou hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten.

English version:

Masses and Prayer Services,  24-9 / 10-12  (pdf bestand)


Maandelijkse Vieringen in Walraven:

Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 uur een woord en communieviering in de kerkzaal van Walraven (Oostbreukelderweg 1).
De bewoners van Walraven, de Baronie en Machtella en andere belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd.
Het tijdstip is 15.30 uur geworden om naast het bijwonen van de communieviering ook wat meer tijd te hebben om gezellig met elkaar koffie te drinken en daardoor ruim op tijd voor de gezamenlijke maaltijd terug te zijn.
De voorgangers zijn Piet Muilwijk, Erik Rozeman en Marian Bolscher. We hebben ondersteuning van Truus Appelman, Wendy Beukema, Ans Nederkoorn, Bert Hendriks en Herman van de Akker om de kerkzaal klaar te zetten en de bewoners op te halen en na afloop weer thuis te brengen.
Informatie over deze vieringen is te verkrijgen bij: Marian Bolscher.
De data voor de komende tijd zijn (2022):
10 juni, 9 juli.


Vieringen elders in de parochie:

www.zTitusBrandsmaParochie.nl/index.php/vieringen.
(via deze link kan ook naar de online / livestreams van Wageningen gegaan worden).

Verdeling van de Tituszondagen:

Een Titusviering begint om 10.30 uur en zal door het pastoraal team voorbereid en verzorgd worden. Een parochieel koor zal zingen.

 • zondag 30 juli 2023 Bennekom om 11:00 uur
  eucharistieviering mmv cantors en voorganger Roderick 
  Vonhögen