Vieringen

  • logo_vieringenIedere zondagmorgen is er een Eucharistieviering of Woord- en Communieviering. Deze vieringen beginnen tijdens de zomertijd om 10.00 uur en tijdens de wintertijd om 10.30 uur.
  • In september t/m april worden er eenmaal per maand op vrijdagavond oecumenische vesperdiensten gehouden.
  • De Mariakapel is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.30-11.30 uur.
  • Voor vieringen in Wageningen zie de website Parochie Wageningen.
  • Vieringen hTB-parochie: vieringen parochie overzicht

Overzicht van de vieringen:

Onderstaande agenda niet goed leesbaar?
Klik dan op onderstaande afbeelding van de agenda voor een pdf-bestand.
** Niet de laatste versie hieronder? **
Lees dan de agenda in het laatste digitale maandblad op deze website.


Bloemetje van Arsis: 
Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van de persoon en de reden ervoor via een mailtje sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat.


  • Wij hebben af en toe  weer kinderopvang tijdens een viering. Als het vooraf bekend is, staat het in bovenstaand overzicht. Hou hiervoor ook onze nieuwsbrief en website in de gaten.

English version of our Masses and Payers:

Masses and Prayer Services MVR kerk Bennekom; ……. (pdf bestand)


Maandelijkse Vieringen, woord en communieviering /eucharistieviering in Walraven:

Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 uur een woord en communieviering/eucharistieviering in de kerkzaal van Walraven (Oostbreukelderweg 1).
De bewoners van Walraven, de Baronie en Machtella en andere belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd.
Vanaf 15.00 uur bent u welkom in de kerkzaal en worden ook de bewoners opgehaald . Het tijdstip is 15.30 uur om naast het bijwonen van de communieviering /eucharistieviering ook wat meer tijd te hebben om gezellig met elkaar koffie te drinken en daardoor ruim op tijd voor de gezamenlijke maaltijd terug te zijn.
De voorgangers zijn Piet Muilwijk, Erik Rozeman en Marian Bolscher. We hebben ondersteuning van Truus Appelman, Wendy Beukema, Ans Nederkoorn, Bert Hendriks en Herman van de Akker om de kerkzaal klaar te zetten en de bewoners op te halen en na afloop weer thuis te brengen.
Informatie over deze vieringen is te verkrijgen bij: Marian Bolscher. 0651651736
De data voor dit jaar 2024 zijn:
Zaterdag 10 februari
Zaterdag 9 maart
Zaterdag 13 april
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 8 juni
Zaterdag 13 juli
Zaterdag 10 augustus
Zaterdag 14 september
Zaterdag 12 oktober
Zaterdag 9 november
Zaterdag 14 december


Vieringen elders in de parochie:

https://titusb.nl/vieringen
(via deze link kan ook naar de online / livestreams van Wageningen gegaan worden).

Verdeling van de Tituszondagen:

Een Titusviering begint om 10.30 uur en zal door het pastoraal team voorbereid en verzorgd worden. Een parochieel koor zal zingen.

  • zondag 30 juni 11.00 uur in Ede
  • 29 september ?
  • 29 december ?