Raamwerk van de Liturgie

Raamwerk van de Liturgie

In het afgelopen jaar is er door de leden van het “Liturgisch Beleid Bennekom”,  (LBB) gesproken over de notitie “Raamwerk Liturgie 2009” van de Geloofsgemeenschap Johannes de Doper Geboorte-Verrijzenis des Heren Wageningen.
De notitie bevat uitgangspunten en praktische afspraken voor liturgie. Door Truus Appelman, Conny van den Broek, Huub Oude Vrielink en Ineke Ammerlaan is er aansluitend voorwerk verricht, om te komen tot een “Bennekomse” versie van dit beleidsstuk.
Tijdens een tweetal brainstormsessies van het LBB, waarbij een grotere groep van werkers in en voor liturgie gehoord zijn, hebben we geïnventariseerd en gewerkt aan de opzet van dit stuk.
Tijdens de vergadering van het LBB op 23 augustus is de definitieve versie goedgekeurd en vastgesteld. Het stuk geeft informatie omtrent de identiteit van onze gemeenschap, het liturgisch beleid,  de kwaliteit van vieren etc.

Een interessant onderdeel is de checklist voor het evalueren van vieringen.
Voorgangers, koren en liturgiegroepen willen de komende tijd inventariseren wat de beleving van de kerkganger in de viering is. Hiertoe zullen in de komende tijd in beperkte vorm, vragen aan u als kerkganger worden gesteld. Achter in de kerk zullen kleine vragenformulieren worden klaargelegd met wisselende vraagstelling omtrent de bijgewoonde viering. U kunt dit formulier ter plekke invullen of mee naar huis nemen en later in de daarvoor bestemde bus deponeren. Wij hopen dat u aan deze vragenronde wilt meewerken, waardoor een nog beter beeld ontstaat, hoe wij als gemeenschap willen vieren.
De volledige notitie “Raamwerk voor Liturgie 2011”, kunt u lezen door op de afbeelding (boven) te klikken. De notitie staat ook bij pagina Mediatheek/Documenten/Archief.

Ruud van der Linden
Lid pastoraatgroep, profiel Liturgie