Live-uitzendingen van vieringen

De locatieraad wil bestuderen of er voldoende animo is voor (het volgen van) live-uitzendingen of het terugkijken van deze uitzendingen, verstuurd vanuit onze MVR Kerk, Heelsumseweg 1, te Bennekom. Dit kunnen zijn vieringen maar ook andere “evenementen” in de kerk. We hebben nu een goed netwerk met aansluiting op internet in onze kerk, het is nu een kwestie van het aansluiten van een goede camera en aansluiting aan de geluidsapparatuur.
Maar het initiëren en verzorgen van deze uitzendingen heeft toch nogal wat consequenties, onder andere aanschaf apparatuur, en voldoende vrijwilligers voor de bediening. In de Corona-tijd is er dankbaar gebruik van gemaakt, maar nu is de animo vanuit onze gemeenschap onduidelijk. Om dit te inventariseren is er een zogenaamde poll ofwel enquête geplaatst op de website van onze MVR-gemeenschap.
Deze enquête kunt u benaderen door te gaan naar www.rkkerkbennekom.nl/animo-peiling/.
Als zoveel mogelijk mensen deze invullen kunnen we een gefundeerd besluit nemen over dit topic.
Alvast onze hartelijke dank.
De locatieraad

Zorgen voor Gods Schepping bij Kinderkerk Bennekom

Op zondag 23 juni is het weer zover, de volgende Kinderkerk in Bennekom in onze MVR kerk. We gaan weer samen ontdekken, samen bidden en samen eten, dit keer rond het thema Gods Schepping.
We hebben zoveel moois gekregen tijdens de schepping, en het is ook belangrijk samen goed te zorgen voor dat prachtige cadeau.
Zoals altijd beginnen we om 16:00 uur met de ontdekkingsactiviteiten. Daarna praten we samen over het scheppingsverhaal uit de bijbel, waarna we een gezonde maaltijd hebben met alle vriendjes en ouders die duurt tot ongeveer 18:00 uur. Kinderen uit de hele parochie zijn van harte welkom!
Aanmelden (kinderkerk@rkkerkbennekom.nl) wordt op prijs gesteld in verband met het eten. En als je een dieetbeperking hebt kun je dat ook doorgeven.

Seniorenpastoraat juni 2024

Dinsdag 4 juni 2024 is er weer een seniorenochtend. Iedereen die 80 jaar is of ouder is welkom in de Hummezaal. U bent welkom tussen 10.00 en 10.30 uur. Deze ochtend laten we u de plannen zien hoe we het kerkplein wat vriendelijker, bloemrijker en groener laten worden.
Na de koffie gaan we de bezinningstuin en de tuin bij de Hummezaal bekijken en laten we ons vertellen wat er al gedaan is en wat nog meer gedaan gaat worden. Het belooft een mooie ochtend te worden die we gaan afsluiten met een lunch en soep. De persoonlijke uitnodiging ontvangt u persoonlijk van uw wijkcontactpersoon.
Werkgroep seniorenpastoraat

Terugblik activiteiten Kind en Kerk rondom Pasen

De activiteiten rondom Pasen voor gezinnen begonnen met de bijeenkomst van de Kinderkerk op 10 maart. Het thema was ‘Voorbereiding Goede week’.
Al in januari was de eerste bijeenkomst om de gezinsvieringen van Palmpasen en Goede Vrijdag voor te bereiden; geïnspireerd door de brainstormbijeenkomsten van Kind en Kerk. Om tot vieringen te komen die ook kinderen aanspreken, waren hierbij naast de voorgangers, ook jonge ouders betrokken.

Beschreven activiteiten: Palmpasenstokken versieren, Gezinsviering Palmpasen, bezoekje aan Mooi Leven Huis, Gezinsviering op Goede Vrijdag en Paasmorgen.

Klik op de afbeelding voor de TitusBreed versie als pdf-bestand.

Verslag parochiële synode-avond

Het verslag van de parochiële synode-avond is klaar en inmiddels verstuurd naar de Landelijk Werkgroep Synodaliteit. Onze gesprekken op 27 februari jongstleden dragen zo actief bij aan het Nederlandse bijdrage aan de 2e synode, die plaatsvindt in oktober 2024. U kunt het verslag inzien op onze website onder het kopje Synode in de menubalk. Er liggen ook een paar geprinte exemplaren op de sta-tafel in de Hummezaal.
Daarnaast is er een parochieversie van het verslag, met aanvullende adviezen voor de parochie. Dit verslag is gedeeld met pastores en pastoraatsgroepen en is er voor alle parochianen. Zo dragen we ook bij aan een synodale parochie.

Klik hier voor meer informatie over de Synode. Hier staan ook een Leeswijzer en tijdpad van de Synode en het zeer lezenswaardige verslag uit de wereldwijde consultatieronde ‘Vergroot de ruimte van uw Tent’.

Studiedag Gregoriaans 18 mei 2024

Sinds februari van dit jaar is er in de Parochiekerk te Bennekom weer een Gregoriaans koor actief. Met negen leden en een gedreven dirigent Arnoud Heerings, docent aan het Utrechts Conservatorium. Ter vermeerdering van de kennis over het Gregoriaans binnen onze Parochie breed wordt een studieochtend gehouden, geleid door Arnoud Heerings. De studiedag wordt gefaciliteerd door de Vereniging MVR te Bennekom.

Het programma op zaterdag 18 mei ziet er als volgt uit:

  • 10.00 uur: inloop
  • 10.30 uur: begin lezing
  • 11.30: korte pauze met koffie/thee
  • 11.45 uur: vervolg
  • 12.30 uur: afsluiting

De studiedag is toegankelijk voor elke parochiaan vanuit de Titus Breed Parochie en andere geïnteresseerden.

Inhoud studiedag: historische achtergrond Gregoriaans, liturgie, kerkgeschiedenis, theologie, etc. Doel is het Gregoriaans meer bekend en geliefd te maken bij de parochianen.. Wellicht dat zich ook nieuwe koorleden voor de Schola aanmelden. Voor de dekking van de kosten staat er na afloop van de studiedag een mandje voor uw vrijwillige bijdrage.

Voor nadere informatie: Frans Kleipool, 06 55 79 88 94

Herinrichting van het kerkplein

Zondag 7 april is onder grote belangstelling het (voorlopige!) plan voor de herinrichting van het kerkplein gepresenteerd.

Formeel moet het HTB parochiebestuur haar fiat nog geven. Daarna zal de uitvoering van het plan in fases gebeuren en gaat de werkgroep overleggen over de uitvoering van fase 1: de border die wordt aangelegd aan de kant van de Hummezaal.
We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Laat u van zich horen en kom mee helpen!
De werkgroep Kerkplein,
Hans Wilmink, Conny van den Broek, Truus Appelman, Gerard Bolscher (namens de locatieraad) en Rita van Doesum-Karsten.

Geslaagde kledinginzameling “Mensen in Nood” 2024

De kledingactie voor “Mensen in Nood” op 6 april was een groot succes. Er zij maar liefst 113 zakken ingezameld.
Dankzij uw bijdrage kunnen in Ethiopië in het district Shabee Sombo materialen worden aangeschaft voor verbetering van het onderwijs.
Volgens Mensen in Nood (Sams Kledingactie) is onderwijs het machtigste wapen om de wereld te veranderen. Kinderen krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en kunnen ontsnappen aan de armoedecirkel.

Bij het inleveren was er koffie en ontstonden er interessante gesprekken.

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank.
Beppie Govers en Mieke de Heij

30 jaar samenwerking MOV – ENDA Bolivia: een blik terug en vooruit

Op vrijdagavond 12 april willen we u graag vertellen en laten zien wat er allemaal is gedaan in 30 jaar samenwerking tussen MOV en ENDA Bolivia. Met hulp van u als parochiaan hebben we veel voor de meisjes van ENDA kunnen betekenen. Door het financieren van projecten hebben we bijgedragen aan opleidingsmogelijkheden, zodat de meisjes een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. In de loop der jaren is de doelgroep veranderd van straatkinderen naar meisjes die zwaar getraumatiseerd zijn door huiselijk geweld of incest, met grote psychische problemen tot gevolg. ENDA kent een zeer effectieve psychologische aanpak in de vorm van groepstherapie. Waar mogelijk hebben we hen geholpen met inrichting van de ruimtes voor deze therapieën en opvang, inclusief eventuele baby’s.
We laten veel foto’s en een video zien. Hans Egberts, die ENDA twee maal bezocht, zal vertellen over de bijzondere psychotherapeutische aanpak.
Het belooft een interessante avond te worden. We willen u van harte hiervoor uitnodigen.
De avond vindt plaats in De Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom en wordt georganiseerd in het kader van ‘Het Groene boekje’.
De inloop is vanaf 19:45 uur en de presentatie begint om 20:00 uur.
Indien u van plan bent om te komen, zou het fijn zijn als u zich wilt aanmelden via hetgroeneboekje: 12-april-2024-30-jaar-samenwerking-mov-enda-bolivia/