Kledingbeurs 2022

kledingbeurs

Ook dit jaar vind er weer (voor de twaalfde keer!)  tweedehandskleding-verkoop plaats tijdens de Vlegeldag, als dat tenminste mogelijk is. Zo niet, dan op een aantal zaterdagen, net als vorig jaar.

Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt die u toch niet meer draagt. Echt winter is het nog niet geweest. Wie weet komt die nog, maar de lente komt er zeker aan en daarmee de opruimkriebels. Vanaf maart 2022 kunt u bij Janneke kleding inleveren. Geen herenkleding of herenschoenen, daar is geen vraag naar. Maar wel dameskleding en schoenen die nog een ronde meekunnen wel.

Zoals altijd is de opbrengst weer bestemd voor onze kerk. Misschien is de verbouwing dan al gerealiseerd, maar het moet ook gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst is nooit weg!

U kunt bij Janneke Postma uw kleding inleveren.
(Selterskampweg 23, Bennekom)

Titus Leerhuis

Vanuit de geloofsgemeenschap Wageningen is het initiatief gestart voor een Titus Leerhuis.
Maandag 23 mei a.s. zal het gloednieuwe Titus Leerhuis van start gaan met een eerste lezing over Titus Brandsma, gehouden door hoogleraar Peter Nissen. De lezing gaat over het leven van Titus Brandsma, zijn kracht en zijn zwakheden. Het vindt plaats in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur start de lezing. De avond is open voor alle geïnteresseerden, kerkelijk of niet.

In juni zal Erik Borgman komen spreken over Paus Franciscus. Zo hopen we met het Titus Leerhuis zo mogelijk iedere maand een interessante spreker uit te nodigen. Komt u ook?

Voor eventuele nadere informatie kan contact opgenomen worden met Hadewych Klaassen van de locatieraad Wageningen.

Viering Heiligverklaring Titus Brandsma kijken in Rhenen

Inmiddels is bekend dat op zondag 15 mei a.s. de Eucharistieviering in Rome om 10.00 uur zal zijn.
De tv-uitzending begint om 9.30 uur met een voorprogramma over Titus Brandsma (o.a. met medewerking van Roderick Vonhögen).

De eucharistieviering in Rhenen zal derhalve om 8.30 uur zijn. Voorgangers zijn Henri ten Have en Erik Rozeman.

Parochianen die de tv-uitzending in Rhenen willen bijwonen vragen wij zich vooraf aan te melden i.v.m. het aantal plaatsen en de catering. Hiervoor kan een mail gezonden worden aan administratie@pztb.nl

Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie

Aanpassing adviezen voor onze MVR kerk vanaf 16 april
Locatieraad en pastoraatsgroep MVR hebben besloten de adviezen tot versoepeling vanuit de parochie over te nemen. Dat betekent:

 • dat met ingang van Paaszondag de collectes weer worden gehouden tijdens de viering en
 • de collectemandjes weer kunnen worden doorgegeven.
 • Communie uitdelen in de kerk wordt voorlopig nog alleen door de voorganger gedaan. Dit om te voorkomen dat er twee rijen kerkgangers naast elkaar in het middenpad lopen.

De andere adviezen blijven zoals ze zijn:

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde symptomen: BLIJF THUIS!
2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet meer verplicht.
3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet dringen wordt.
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede.
6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.

Na de viering is er koffie en gelegenhied tot napraten. buiten op het kerkplein.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Goede Vrijdagviering met Matteüs Passie

Op Goede Vrijdag 15 april zingt Arsis in de avondviering de moderne Matteüs Passie. Samen met voorganger Antoinette van Schaik gaan we er een mooie viering van maken, waarin ook ruimte is voor teksten en om bloemen te brengen bij het kruis.
In 2015 werden er twee vieringen gehouden waarin Arsis en het projectkoor van de Brinkstraatkerk de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel zongen: op Palmzondag in de Brinkstraatkerk en op Goede Vrijdag tijdens de avondviering.
Drie jaar geleden begon het weer te kriebelen en werd het plan opgevat om dit nog een keer te herhalen. Maar toen kwam Corona en vielen de mooie plannen in duigen.
Afgelopen najaar kwam de vraag weer op tafel: zouden de twee koren in de Goede Week weer samen kunnen zingen? Iedere woensdagavond werd er alvast iets uit de Passie gezongen. Uiteindelijk werd besloten dat het nog te riskant zou zijn om met zoveel mensen zingen, maar… Arsis bleef wel door oefenen!

We durven het daarom aan om op Goede Vrijdag met de kleine bezetting die ons koor voorlopig nog heeft (ca. 12 zangers en 1 pianist/dirigent) de Passie opnieuw te zingen in de viering; we doen alle koorpartijen zelf 😊!
De viering begint om 19.30 uur.
U bent van harte welkom.

Symboliek van de Palmpasenstok

De zondag voor Pasen is het Palmpasen. Dit wordt meestal gevierd met een speciale gezinsviering in het thema Palmpasen. 

Hieronder staan de onderdelen die meestal bij de palmpasenstok gebruikt worden en de betekenis ervan.

De symboliek van de palmpasenstok

Stok
Soort kruis;
het teken van Jezus en van onze kerk.

Haantje (van brooddeeg)
Verkondiger van de nieuwe dag.
‘Let op, het is bijna Pasen’
Het brooddeeg is teken van leven, kiemkracht.

Buxustakjes
Teken van terugkeer van groen en van het leven.
Staan symbool voor palmtakken die gebruikt werden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Vruchten
Staan voor dragers van nieuw levenszaad.

Eieren
Betekenen nieuw leven dat zal ontstaan uit iets wat dood lijkt te zijn.

Ronde kransen
Symbool voor kringloop van het jaar en van het leven.

Slingers
Feest en Gezelligheid.

Mededelingen

Korte mededelingen tijdens de vieringen :

 • Onze vieringen zijn snel te vinden in het menu onder “vieringen
 • Vanaf 27 maart 2022 is het weer “zomertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.00 uur.
 • U door de week dagelijks een kopje koffie kunt drinken bij de parochiewacht in de Torenzaal? U bent welkom voor koffie en een praatje van 10.30 – 11.30 uur.
 • Sinds begin april onze bezinningstuin dagelijks geopend is? U vindt het toegangshek naast de Toren. U kunt de tuin ook bezoeken via de torenzaal wanneer die open is.

Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2022

Van 2 t/m 27 maart pakt de Werkgroep Caritas met de gezamenlijke kerken in Bennekom weer het stokje van de estafetteactie voor de voedselbank op. 

Al een aantal jaren nu participeert de werkgroep Caritas in de werkgroep Actie Voedselbank Gezamenlijke Kerken Bennekom.
Na de succesvolle acties van voorgaande jaren willen we u uitnodigen om ook dit jaar weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede.


Samen met de gezamenlijke kerken in Bennekom pakt de werkgroep Caritas in de maand maart weer het estafettestokje over in de Estafette Actie in Bennekom. 
In oprechte solidariteit aan de slag voor onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen.
Vorig jaar hebben we gezamenlijk 30 volle kratten levensmiddelen bijeengebracht en hebben we daarnaast een fantastisch bedrag van € 2300,- naar de voedselbank kunnen overmaken.
We willen u van harte uitnodigen om ook dit weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede om hier wederom een groot succes van te maken.

Wat kunt u doen?
Op de inzamelpunten staan kratten waarin “Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2022” verder lezen

Kledinginzameling ”Mensen in Nood” 2-4-22

De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) houdt zaterdagmorgen 2 april van 9.00 tot 11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom.
De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk.

De opbrengst:

Welke kleding kunt u inleveren:

 • Kleding ( broeken, shirts vesten overhemden, etc.)
 • Ondergoed of lingerie
 • Schoenen
 • Tassen en accessoires

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in redelijke staat. (Géén speelgoed, knuffels of beddengoed). Wel graag in gesloten plastic zakken brengen. 

Draagt u ook een steentje bij?

Informatie bij Beppie Govers, tel: (0318)414850