EdeDoet-bonnen voor ons Kerkplein

Zoals bekend willen we ons Kerkplein herinrichten, maar dat gaat helaas niet gratis. U kunt dit project ondersteunen met Ede-doet bonnen. We hebben er heel veel nodig! De Ede doet bonnen worden van 19 – 23 maart verspreid.
U kunt de bon(nen) activeren via de website van Ede Doet voor het project ‘Herinrichting Kerkplein RK Kerk’. Of heel eenvoudig uw Ede Doet bon, en wellicht die van uw buren, deponeren in de groene melkbus achterin de kerk of inleveren bij de parochiewacht. (Doe dit wel vóór de vervaldag!).

Graag uiterlijk donderdag 18 april inleveren bij de parochiewacht. Het gevraagde bedrag is voldoende binnen, maar lever uw bon nog wel in voor ons opvolgende doel voor het kerkplein. Wij activeren uw bon op ons account voor het volgende initiatievf voor ons kerkplein.

Alvast bedankt.
De werkgroep Kerkplein