Herinrichting van het kerkplein

Zondag 7 april is onder grote belangstelling het (voorlopige!) plan voor de herinrichting van het kerkplein gepresenteerd.

Formeel moet het HTB parochiebestuur haar fiat nog geven. Daarna zal de uitvoering van het plan in fases gebeuren en gaat de werkgroep overleggen over de uitvoering van fase 1: de border die wordt aangelegd aan de kant van de Hummezaal.
We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Laat u van zich horen en kom mee helpen!
De werkgroep Kerkplein,
Hans Wilmink, Conny van den Broek, Truus Appelman, Gerard Bolscher (namens de locatieraad) en Rita van Doesum-Karsten.