Caritaszondag 8 december: hulp gevraagd

Komende zondag, 8 december, staat de viering in het teken van Caritas en de werkgroep Caritas vraagt uw hulp!
Caritas heeft als doel hulp te geven aan personen in onze omgeving met een duidelijke hulpbehoefte. Het gaat hier niet alleen om parochianen of geloofsgenoten, maar het gaat altijd wel om tijdelijke hulp. Deze kan gegeven worden in de vorm van geld, of in natura, als advies, een luisterend oor, of helpende hand.
In de afgelopen paar jaar krijgen wij in Bennekom maar weinig verzoeken om hulp. Hoewel het zou kunnen zijn dat er in onze omgeving steeds minder mensen afhankelijk zijn van hulp, denken wij – gelet op landelijke en regionale berichten – dat er ook in ons dorp mensen leven die een extraatje goed kunnen gebruiken. Maar hoe bereiken we hen?
In de viering willen we samen met Hans Lucassen hierbij stil staan en een beroep doen op u om met ons mee te denken.
Na de viering willen we graag hierover met u praten tijdens de koffie achter in de kerk.
Wilt u dat liever anoniem doen: dat kan: wist u dat er een postbus voor hulpvragen voor Caritas achter in de kerk hangt?

Wij hopen dat we samen met u èchte nood in onze omgeving een beetje kunnen helpen verlichten. Namens hen: dank u wel!
Werkgroep Caritas,

Astrid Huis in’t Veld,
Arno Kouwenhoven,
Huub Oude Vrielink.

Bezinningsbijeenkomst Eerste Advent

Op zondag 1 december is er ’s morgens geen viering in onze kerk, vanwege de opening van ‘Het jaar van de Eucharistie’ in Wageningen.

Omdat het de Eerste Adventzondag is, is er van 17.00-17.30 uur een bezinningsbijeenkomst in onze kerk. We zingen samen, de eerste adventskaars wordt ontstoken, Gilles Ampt zal een korte meditatie verzorgen en er is muziek van Marijke Harmsen en Viviane Ampt.

Iedereen is van harte welkom!

 Als u wilt kunt u aansluitend aanschuiven bij de maaltijd van het Heilig Boontje. Als u de maaltijd bij wilt wonen, kunt u zich opgeven bij Hermine Wilmink: hermine@planet.nl.

Buitengewone Midwinterontmoetingen, een oproep!

De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 20 personen (adressen) die om beurten vanaf 20 januari tot en met 14 februari 2020 hun huiskamer, anderhalf uur beschikbaar willen stellen om gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten: iedereen is daar welkom.

We houden dan de Buitengewone Midwinterontmoetingen: voor ieder die maar wil, zonder verplichtingen, in een huiselijke omgeving, “buitengewoon een bakje doen”.

Het is een variant op de “levende adventskalenders” die vooral in de Gelderse Achterhoek plaatsvinden en daar een groot succes zijn. Daar in de donkere dagen voor Kerst, hier in Bennekom tijdens de donkere dagen na Kerst.
Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Elke dag is een ander adres aan de beurt.
We starten op de maandag (“Blue Monday”) na de Eenheidszondag. Het thema “Buitengewoon” zal dan centraal staan.

We roepen u op om u aan te melden, graag voor 1 december a.s.. Stuur dan een e-mail naar rvkbennekom@gmail.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Schaap, 06 53867178 of via de website van de Raad van Kerken Bennekom www.rvkbennekom.com.

Wij informeren u daarna over de verdere gang van zaken.
Wilt u dan ook vermelden op welke data u eventueel niet beschikbaar bent.
We kijken uit naar uw aanmelding! Het wordt vast buitengewoon.
Namens Raad van Kerken Bennekom

Taizé-vesper 15 november

Op vrijdag 15 november om 19.30 uur wordt er weer een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.
Het thema van deze vesper is ‘Du zeigst mir den Weg’, naar een strofe uit een Taizé-lied.

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk) wil wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar verbinden. De vespers bestaan uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, korte bijbellezingen, gebed en stilte.
Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en elkaar na afloop van de vesper te ontmoeten.

Datum: 15 november 2019
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina,
Heelsumseweg 3, te Bennekom
Aanvang: 19u30
Thema: ‘Du zeigst mir den Weg’ (naar een strofe uit een Taizé-lied)
Collectie: onkostenbestrijding van de dienst