Maatregelen en protocol ivm corona

Info omtrent de Corona maatregelen: 

Aangepast protocol naar de kerk komen.
Per 1 juli zijn er landelijk enkele verruimingen geweest in de landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisdommen. Ons protocol “naar de kerk komen” is hierop aangepast. Er kunnen sinds 1 juli meer mensen een viering bijwonen maar de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft. Er kunnen meer cantors zingen maar koorzang mag niet evenmin als meezingen in de kerk. Het reserveren voor het bijwonen van een viering blijft de komende tijd in stand.

 

Opgeven van gebedsintenties

Opgeven van intenties voor het intentieboek
Vanaf zondag 28 juni starten de vieringen weer in onze kerk. Vanwege de corona-maatregelen zal het intentieboek voor aanvang van de vieringen niet beschikbaar zijn voor het schrijven van uw intenties. Wel kunt u intenties op een zelfgeschreven briefje van thuis uit meenemen en in het mandje voor de intenties deponeren. Door de week is het intentieboek in de kerk wél beschikbaar voor het opgeven van uw intenties. U kunt hiervoor terecht bij de parochiewacht. Probeert u dan juist in deze coronatijd een eigen pen mee te nemen. Als u liever wilt e-mailen dan kan dat ook: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl . Uw intenties worden vertrouwelijk behandeld.

Meekijken met vieringen via internet
De viering in Bennekom wordt niet opgenomen of uitgezonden.
Eucharistievieringen in Wageningen zijn live te bekijken via de Facebookpagina van RK Parochie zTitusBrandsma en terug te zien op onze parochiewebsite (https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv ).

Algemene informatie van de parochie z. Titus Brandsma gedurende de corona crisis en alternatieven over het ontbreken van de publieke liturgische activiteiten vindt u op de website van de parochie, zie HIER.

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege coronavirus

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen.
Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.
Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen: www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en blijf gezond!
Locatieraad

****
eerdere berichtgevingen:
4 maart 2020:
Maatregelen Bisschoppen Coronavirus:
Zolang het Coronavirus niet onder controle is, gelden er enkele maatregelen. O.a. de communie kan alleen op de hand worden ontvangen en bij de vredeswens worden er geen handen geschud.
Meer hierover kunt u lezen op de website van het Aartsbisdom

Mededelingen

Korte mededelingen tijdens de vieringen :

  • Onze vieringen zijn snel te vinden in het menu onder “vieringen
  • Vanaf 29 maart 2020 is het weer “zomertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.00 uur.