Bijzondere cantorviering met solisten (21-07-2024)

geschreven door Janneke Postma

Op zondag 21 juli 2024 is er een bijzondere viering in onze Kerk aan de Heelsumseweg 1 te Bennekom. Aan deze cantorviering werken naast voorganger Diny Booyink, vier solisten mee van het Euregio Vocalisten Concours, gehouden in het Akoesticum te Ede.
Het gaat om een gezamenlijk Duits-Nederlands project waar op twee dagen in maart audities waren. Ongeveer 30 kandidaten brachten elk 3 liederen te gehore, die beoordeeld werden door een vakjury van docenten van het conservatorium te Keulen. Aan het eind van de tweede dag werd bekend gemaakt wie er geselecteerd waren voor een Vocal Workshop van een heel weekend in Heek, Duitsland. Tot mijn grote vreugde behoorde ik tot die selectie.
Een pittig weekend in Heek volgde. Lange dagen waarin heel hard en serieus gewerkt werd om een goed lopende show op te zetten. Twee optredens volgden het weekend erna, één in het Akoesticum en één in Heek. Een fantastische groep zangers met prachtige stemmen.
Eenmaal thuis ontstond bij mij het idee om de cantorviering tot iets bijzonders te maken door het op te luisteren met liederen van mijn mede-vocalisten en met Wendy, alt uit het Gemengd koor waar ik sopraan zing. Diny Booyink, de voorganger, was gelukkig ook meteen enthousiast.
In de viering zingen de vocalisten op momenten waar de mensen in de kerk meestal niet meezingen. Gebruikelijk wordt er op die plaatsen een mooi koorstuk ten gehore gebracht. Uiteraard zijn de overige liederen dusdanig gekozen dat de mensen in de kerk wel mee kunnen zingen.

 • Voor aanvang van de viering zingen Wendy Beukema en Janneke Postma: Sontagsmorgen van Mendelsohn.
 • Tussen e lezingen uit het Oude Testament en Nieuwe Testament zingt Ilse van Griensven: Halleluja van Lennart Cohen.
 • Na het Evangelie zingt William Finders: My Personal Jezus, bekend van Johnny Cash.
 • Vervolgens zingt Rachel Westerveld na de voorbeden: Bist Du bei mir van Bach.
 • Na de communie uitreiking zingt Ilse van Griensven: Ave Maria van Gounod met een Engelse tekst die heel actueel is momenteel.
 • En we sluiten af met Janneke Postma en Wendy Beukema die de Irish Blessing van Chilcott zingen.
 • Xander Postma is de begeleider.

U bent van harte welkom.
Janneke Postma

Verslag parochiële synode-avond

Het verslag van de parochiële synode-avond is klaar en inmiddels verstuurd naar de Landelijk Werkgroep Synodaliteit. Onze gesprekken op 27 februari jongstleden dragen zo actief bij aan het Nederlandse bijdrage aan de 2e synode, die plaatsvindt in oktober 2024. U kunt het verslag inzien op onze website onder het kopje Synode in de menubalk. Er liggen ook een paar geprinte exemplaren op de sta-tafel in de Hummezaal.
Daarnaast is er een parochieversie van het verslag, met aanvullende adviezen voor de parochie. Dit verslag is gedeeld met pastores en pastoraatsgroepen en is er voor alle parochianen. Zo dragen we ook bij aan een synodale parochie.

Klik hier voor meer informatie over de Synode. Hier staan ook een Leeswijzer en tijdpad van de Synode en het zeer lezenswaardige verslag uit de wereldwijde consultatieronde ‘Vergroot de ruimte van uw Tent’.

Kledingbeurs 2024

VLEGELDAG! Tijd om de kledingkast op te ruimen!

kledingbeurs

Ook dit jaar vind er weer tweedehands kledingverkoop plaats tijdens de Vlegeldag.

Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt die u toch niet meer draagt. De winter loopt hopelijk op zijn eind en de lente komt er zeker aan en daarmee de opruimkriebels, vanaf maart 2024 kunt u bij Janneke uw kleding inleveren. Geen herenkleding of herenschoenen, tenzij het heel modern en van deze tijd is èn een gangbare maat! Maar dameskleding en -schoenen die er heel mooi uitzien en zeker nog een ronde meekunnen wel.

Zoals altijd is de opbrengst weer bestemd voor onze kerk. De verbouwing is dan al wel gerealiseerd, maar het moet ook gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst is nooit weg! Bovendien zijn er vast nog meer projecten waar het geld heel goed voor gebruikt kan worden!

Van meet af aan is Janneke ervan overtuigd geweest dat tweedehands kleding verkopen een goede zaak zou zijn en dat is ook zo gebleken!
Vorig jaar was de inbreng van kleding helaas wat teleurstellend, denkt u dus goed na voor u iets wegdoet in een container of een ander doel dan onze eigen kerk.

U kunt bij Janneke Postma uw kleding inleveren.
(Selterskampweg 23, Bennekom)

Mededelingen

Korte mededelingen tijdens de vieringen :

 • Onze vieringen zijn snel te vinden in het menu onder “vieringen
 • Vanaf 29 oktober 2023 is het weer “wintertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.30 uur.
 • Vanaf 31 maart 2024 is het weer “zomertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.00 uur.
 • U kunt door de week dagelijks een kopje koffie kunt drinken bij de parochiewacht in de Torenzaal. U bent welkom voor koffie en een praatje van 10.30 – 11.30 uur.
 • Iedere werkdag is onze Bezinningstuin geopend, van 10.30 tot 18.00 uur. U vindt het toegangshek naast de Toren. Neem er eens een kijkje. U kunt de tuin ook bezoeken via de torenzaal wanneer die open is.
 • Tijdens de vieringen blijven de toiletten in de Hummezaal en de Torenzaal bereikbaar. De toegangsdeuren worden niet afgesloten. Houd hier rekening mee als u daar uw jas en/of andere persoonlijks zaken achter laat. Het parochiebestuur c.q. de Locatieraad is niet aansprakelijk voor vermiste goederen.

Glutenarme hosties:

 • Er zijn in onze kerk glutenarme hosties aanwezig, voor mensen die geen tarwegluten kunnen verdragen. Wilt u een glutenarme hostie ontvangen tijdens de communie, geef dat dan vóór de viering door aan de koster of de voorganger.

Even een kopje koffie en een praatje?

Iedere weekdag is er een parochiewacht in de Torenzaal aanwezig van 10.30 tot 11.30 uur. Naast het regelen van praktische zaken of een bezoekje aan de kerk, kunt u er ook een kopje koffie drinken, een praatje maken of de bezinningstuin bezoeken. Het is ook een bezoekje waard als u zich eenzaam voelt deze vakantietijd!

In de Torenzaal vindt u ook een leesplank met interessante bladen en boeken.

De bezinningstuin is op werkdagen geopend van 10.30 uur tot ca. 17.00 uur en na de viering. Neem er eens een kijkje!