Foto’s Parochiedag

Parochiedag 23 september 2018

Thema van de viering was “Door wat je doet”, met medewerking van alle koren die in onze kerk zingen. Dat vond ik al een machtig gezicht, het hele liturgisch centrum gevuld met zangers van alle leeftijden en verschillende dirigenten die om beurten een lied dirigeerden. De kerk was prachtig versierd met bloemen, gemaakt op de Alexanderschool. Door de kinderen werd een verbeelding opgevoerd, heel duidelijk te zien wat de bedoeling was: twee vechtende kinderen stopten met vechten toen de aanwezigen de, door kinderen uitgedeelde, mooi gekleurde papieren hartjes omhooghielden.

Aansluitend aan de viering nam Leo van Broekhoven het woord en hij had een hele grote verrassing voor ons! Diverse keren hebben wij in onze kerk in Bennekom een Chagall tentoonstelling gehad. De laatste keer bij ons 60ste jubileum. Pieter en Willemien Zuidema zijn enorm enthousiast over de samenwerking met onze kerk bij deze Chagall tentoonstellingen en Pieter Zuidema wilde een aantal Chagall werken aan de kerkgemeenschap van Bennekom en onze vroegere pastor Ben Piepers schenken.
De serie, uit 1956, omvat vier kleurenlitho’s en vier zwart/wit litho’s. De zwart/wit litho’s zijn afgedrukt op de achterkant van de kleurenlitho’s. Voor zover Pieter Zuidema bekend is, is deze serie in zijn volledigheid van acht werken nergens ter wereld permanent zichtbaar. Het gaat dus om een unieke Chagall presentatie! Chagall zag zijn vier kleurenlitho’s als basis van zijn meer dan honderd Mozes-werken.

Afgebeeld zijn:

  • Mozes ontvangt de wetstafels uit Gods hand op de berg Horeb
  • De woedende Mozes smijt de tafels stuk als hij de afgodendienst van zijn volk ziet
  • God roept Mozes tot de orde en laat hem de wetten opnieuw in steen uitbeitelen
  • Mozes peilt zijn volk bij het afdalen van de berg Horeb met de tafels in zijn armen.

De leden van onze geloofsgemeenschap waren in groten getale aanwezig, wat ik altijd hartverwarmend vind. Na de viering werden we getrakteerd op koffie met gebak, gebak dat weer door veel vrijwilligers was meegenomen.

Dit jaar was de organisatie van de Parochiedag in handen van de vrijwilligers van de Bloemengroep, de Tuinclub en de Technische Dienst. Deze club had een parochie-quiz gemaakt met een groot aantal vragen, voor elke goede vraag kon je een punt verdienen, diegene met de meeste punten kreeg de hoofdprijs. We verdeelden ons in zelf samengestelde groepjes en moesten flink in ons geheugen duiken: het was een soort van geschiedenisquiz over het ontstaan van onze kerk en over onze beschermheilige Titus Brandsma. Er werd flink nagedacht en overleg gepleegd ook met de groepjes onderling! De hoofdprijs was de prachtige kalender 2019 met foto’s van onze kerk! en een pot echte imker honing.

Daarna werden we uitgenodigd voor een drankje, was er heerlijk zelfgemaakte soep met brood en de verloting van de paaskaars. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Parochiedag 2018!

Marialda Kuin

Onder de foto’s staat nog een verslag over de leuke MVR Quiz!

Foto’s

MVR QUIZ Parochiedag

Een van de activiteiten tijdens de parochiedag was de MVR Quiz met een versie voor volwassenen en een voor kinderen. Voor de volwassenen waren er 27 vragen in de categorieën MVR, Titus Brandsma en Overig. Voor de kinderen waren er 10 vragen, de meeste daarvan konden worden beantwoord door goed in de kerk rond te kijken. Er was genoeg enthousiasme, 16 groepjes volwassenen en een groepje kinderen deden mee. Het was mooi om te zien hoe iedereen in discussie gingen over de vragen.

Met de vragen over het bouwjaar van de kerk (1957), de architect (Piet Starmans) en wie er een belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd (Dekenaat Elst) had men weinig moeite. Wel dachten sommigen dat er in de toren twee klokken hingen, maar het weer nodigde ook niet uit om buiten even te gaan kijken. Het aantal Mariabeelden dat onze kerk telt varieerde van 2 tot 5 maar het zijn er toch echt 5. Dat Jos Jansen de vrijwilliger van het jaar is en Nicole Bischoff de kunstenaar die het nieuwe Maria beeld heeft gemaakt wist iedereen wel.

Welke vervoermiddelen naar Titus Brandsma zijn vernoemd, dat was een lastige, een van de antwoorden was een brandweerauto, maar het zijn twee treinen, een van Veolia en een van Arriva.

De vraag “Wie krijgen er onderdak in de MVR herberg?” leverde geen enkel goed antwoord op, vaak werd On The Road genoemd en één keer Ruud, maar het enige goede antwoord was natuurlijk “bijen en insecten”. De hoeveelheid hemelwater die het kerkdak jaarlijks via het riool afvoert varieerde van 0 tot 52000m³. Zoals de meesten wel weten is de dakafvoer inmiddels afgekoppeld van het riool en verdwijnt het regenwater in de grond en gaat er dus niets naar het riool. Op de vraag, noem zoveel mogelijk “bijbelse/kerkelijke” planten, kwam een veelheid aan antwoorden, een groepje had er maar liefst 34.

De kinderen hadden hun quiz goed gemaakt, op de vraag “Welke dieren komen voor in de bijbel” hadden ze maar liefst 13 goede antwoorden en ze hadden ook nog een mooie zonnebloem getekend. Daarmee hadden Lotte en Jesse de MVR 2019-kalender en een potje imker honing wel verdiend!

Het groepje HELP met Henny, Ellen en Peter had echt geen hulp nodig, zij gingen met de eerste prijs naar huis die ook bestond uit een MVR 2019-kalender en een potje imker honing. 


Parochiedag 24 september 2017

Op 24 september vond de parochiedag voor 2017 plaats met als voorgangers Antointette van Schaik en Gilles Ampt. 
Het samengestelde koor van Arsis, gemengd koor en het kinderkoor had weer hard geoefend om de viering te voorzien van mooie en – dit jaar ook – wat moeilijkere liederen.

Foto’s en verslag van deze dag zijn helaas niet beschikbaar. Wellicht door de vele andere activiteiten dit jaar in het kader van MVR 60 jaar!

Eén foto is er wel van de taart gemaakt door Mw. Lyca Issa: naast heel erg mooi, ook heel erg lekker.


Parochiedag 25 september 2016

De Parochiedag 2016 vond plaats op een warme zonnige dag, met heel veel gezelligheid en aanwezigheid van vele parochianen.  **Een verslag vindt u  hier**.

Hier kunt u de preek van Broeder Richard van Grinsven (terug) lezen.

Klik hieronder op de foto voor de Parochiedagfoto’s en twee muziekfragmenten, waarvan 1 uit de viering en 1 uit de tuin.

parochiedag2016

De meisjes zongen om geld in te zamelen voor het  nieuwe schoolplein van de Alexanderschool. Op de facebookpagina van de school staat er meer over:  https://www.facebook.com/Basisschool-St-Alexander-Bennekom-288075391227795/

 


Parochiedag 27 september 2015

Op zondag 27 september was het weer zover, onze eigen parochiedag. Het weer was prachtig, dus iedereen was in goede stemming en de kerk vol!!
Dit jaar werd de dag georganiseerd door de kosters en lectoren. Natuurlijk werd begonnen met een feestelijke viering waaraan twee parochiële voorgangers en drie dirigentes met hun koren meewerkten,
daar mogen we best trots op zijn!! Daarna was er koffie, thee of limonade achter in de kerk. Het t.v. programma “Heel Holland Bakt” wordt waarschijnlijk goed bekeken in Bennekom, want er is veel lekkers door onze parochianen gebakken en daar werd bij de koffie heerlijk van gesmuld. Voor de kinderen werden leuke dingen georganiseerd en zij konden ook heerlijke pannenkoeken eten die vers gebakken werden. Er vond in de kerk een concert plaats van het zangkwartet “Ensemble Semplicita” onder leiding van Gertie Savelkoul. Dit werd enorm gewaardeerd; men hield zich muisstil en het ensemble werd aan het einde met luid applaus beloond.
Er werd vervolgens een oude legende verteld, waaraan een raadsel was gekoppeld. Ook waren in de sacristie eucharistische voorwerpen uitgestald, waarvan men de namen kon raden. Beide raadsels waren in de vorm van een quiz gegoten, waarvan de goede oplosser een prijsje kon winnen. Ondertussen werd de “aangeklede borrel” klaar gezet. Velen hadden heerlijke gerechten gemaakt, er was volop keuze en dat viel in de smaak: alles
ging op. Natuurlijk was iedereen nieuwsgierig naar de trekking van het lot voor de Paaskaars en uitslag van de quiz*).
De Paaskaars werd gewonnen door Ria Kester en de VVV-bon ging naar Martine van Egdom; van harte gefeliciteerd!
Zo gingen we langzaam naar het einde van de parochiedag toe. Het was reuze gezellig en fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten en weer eens lekker bij te praten. De kosters en lectoren hebben met veel inzet en plezier aan deze dag gewerkt en namens hen dank ik U voor de grote opkomst en het ongedwongen samenzijn.
Met vriendelijke groet en tot een volgende feestelijke parochiedag,
Pieter Boers
*) De opbrengst van de verloting van de Paaskaars, € 150.20, is
bestemd voor de verbouwing van de parochiezaal.

 

Klik op de afbeelding hieronder voor de 40 foto’s van de parochiedag 2015.
(opent in nieuw venster in Dropbox)

 


Parochiedag 28 september 2014

De parochiedag was weer een geslaagd, gezellig en gemoedelijke dag met bijzondere ontmoetingen in en buiten de kerk, op het plein voor de kerk en in de tuin achter de kerk waar het heerlijk vertoeven was in de zon.

Klik op de afbeelding hieronder voor de 51 foto’s van de parochiedag 2014.
compilatie-website

 

 

[foto’s gemaakt door Timo Harmsen (van oa het koor) en Henny de Nijs (de overige foto’s)]

Reageren? zie onderaan deze pagina.


Parochiedag 29 september 2013

Hieronder de foto’s van de parochiedag 2013.

Klik op de impressie-foto hieronder en bekijk de 22 foto’s in het nieuw geopende venster.

parochiedag-2013-impressie

 

 

[foto’s gemaakt door Michel Govers en Timo Harmsen]

Reageren? zie onderaan deze pagina.


 

Parochiedag 30 september 2012.

Hieronder de foto’s  van de Parochiedag 2012.

Uitleg foto’s kijken:
Klik op [show as slideshow] om de dia voorstelling te bekijken.
Klik op [show picture list] om alle foto’s als overzicht te zien.
Klik op een foto voor een groter beeld; klik daarna onder de foto op de pijltjes om naar een volgende/vorige foto te gaan; of rechtreeks met pijltjestoetsen van je toetsenbord. Klik op een foto om weer terug te keren naar het overzicht.

Reageren? zie onderaan deze pagina.


De vrijwilligers high-tea 10 juni 2012.

** Foto’s van de High Tea zijn verplaatst naar een eigen pagina binnen deze website te weten: Foto’s / Foto’s High Tea.