Foto’s Parochiedag

Parochiedag 2023

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Parochiedag! Een dag met prachtig weer, een mooie viering met een prachtig thema: ‘Iedereen is welkom’, een heel groot koor met twee dirigentes op het liturgisch centrum, en veel mensen in de kerk. John Veraa werd na de viering uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tijdens de koffie met lekkers en de heerlijke lunch werden er door veel mensen plannen en ideeën bedacht voor een mooier kerkplein, om onze kerk beter zichtbaar te maken. Er was ook een quiz over de Vereniging MVR, die dit keer de organisatie van Parochiedag voor haar rekening had genomen. De quiz werd gewonnen door Gilles Ampt. Piet Muilwijk won de verloting van de Paaskaars. Tot slot werd de statafel op het terras onthuld, die door Iraanse vrouwen uit de crisisnoodopvang en AZC van prachtig mozaïek is voorzien. Een mooi initiatief van Nicole Bischoff!
De druif, een eerste gift voor het nieuwe kerkplein, is in een pot op het kerkplein gezet.

Het liturgieboekje kunt u hier (nog eens) lezen.

Evenals de overweging van G. Ampt (pdf bestand).

vrijwilliger van het jaar 2023: John Veraa

foto’s

En natuurlijk zijn er Foto’s Parochiedag 2023 (opent in nieuw venster, in Dropbox). Met dank aan Henny de Nijs en Rita Karsten voor de foto’s.


Parochiedag 2022

Verslag van de parochiedag zal in het eerstkomende NieuwSblad verschijnen op 26 oktober.

 

Het liturgieboekje kunt u hier (nog eens) lezen.

Evenals de overweging van M. Thie (pdf bestand).

En natuurlijk zijn er Foto’s Parochiedag 2022 (opent in nieuw venster, in Dropbox). Met dank aan Michel Govers voor de foto’s.

 


.


Parochiedag 2021

In het kort:
De Parochiedag zondag 26 september was zeer geslaagd; er waren 75 mensen in de kerk aanwezig! Een prachtige viering, met als thema ‘Samen leven’, werd afgesloten met een ontspannen samenzijn op het kerkplein.
Jos Roelofs werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2021!

De Parochiedag, Samen Vieren

geschreven door Hans wilmink

Het thema van de viering op de Parochiedag was: Samen Leven.
Piet Muilwijk opent de viering met een welkom aan ieder, en aan de de dirigenten Matty Huls en Conny van de Broek en aan de koorleden. De derde dirigent Rineke Hoens kan er vandaag niet bij zijn. Zij heeft een ander feest: de bruiloft van haar dochter. Piet vervolgt: ’Oude woorden gaan leven. Drie maanden geleden zijn wij begonnen met de voorbereiding van de viering; Samen Leven. Jezus zegt in het evangelie: Wie niet tegen ons is, is voor ons, Jezus denkt inclusief. De bloemengroep heeft rondom dit thema bloemen geschikt. Nu zult U zeggen: wat hebben ze er een rotzooi van gemaakt: bloemen van verschillende vormen en kleuren. En toch vormt het een mooi geheel. Zo is het ook met onze parochie. Samenleven is ook oog hebben voor mensen die niet tot de groep behoren. Schep ruimte en denk inclusief. Vrede is ruimte geven aan iedereen’. En dan de liederen, prachtig gezongen door cantors uit de gemengd koor en Arsis. ‘Vier mee met ons’ is het eerste lied: ‘Als je naar de hemel kijkt in de donk’re nacht, de volle maan, een verre ster, heeft iemand dat bedacht?’ Stanny Berkhout leest de welkomst-tekst: ‘Waar mensen voor je openstaan, de deur wijd opengooien, naar je vragen, naar je luisteren, willen weten wie je bent, daar voel je je welkom……..’ Het evangelie is uit Marcus 9:38-41, waar Jezus zegt: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’. Na het evangelie volgt het lied ‘Waar liefde woont’, prachtig gezongen, met een levendige pianobegeleiding door Xander Postma. Dat komt binnen! Het voelt alsof al het mooie samenkomt, in deze fijne kerk.
De bijdrage van de kinderen is dit jaar heel bijzonder. Door de coronaperikelen kon een verbeelding door kinderen niet geregeld worden. Maar er was een goed alternatief bedacht. Stanny Berkhout had aan haar groep 1 en 2 van de Franciscusschool in Ede de vraag gesteld: wat is voor jullie vrede? De kinderen reageerden met: ‘ Ruzie moet je oplossen’, ‘Als je boos bent, dan vindt je geen oplossing. Eerst rustig worden en dan oplossing bedenken’. Ze vertelde: ‘Op school was een nieuwe coole fiets, iedereen wilde erop. De kinderen bedachten zelf een oplossing: wij gaan om de beurt, we gaan de rij staan en dan wachten we tot je aan de beurt bent’. Mariëtte Haver had dezelfde vraag voorgelegd aan groep 6 van de St. Alexanderschool. De kinderen kwamen hier met reacties als: ‘alles tegen elkaar durven zeggen, praten en luisteren en dan oplossen. Jezelf kunnen zijn. Met een respectvolle houding met andere kinderen omgaan’.
De zon schijnt. Het hele linker schip van de kerk wordt verlicht. Piet Muilwijk refereert in zijn overweging aan de encycliek Fratelli Tuti van paus Franciscus:. Wij zijn wereldwijd één familie. Dat kan als je een houding aanneemt als de barmhartige Samaritaan. Probeer te leren van anderen.
Aan het einde van de viering dankt Piet allen die meegewerkt hebben aan deze viering: de kosters, de zangers, Xander Postma en Stanny en Mariette. En dan haalt Piet een bloem tevoorschijn, een bloem uit de moestuin. Hij wil één iemand speciaal bedanken: Conny van den Broek, voor al haar inbreng bij de voorbereiding. Zij leverde veel ideeën, maakte verslagen van alle bijeenkomsten en die verslagen ontving je per kerende mail. Heel erg bedankt.
Na afloop was er koffie met lekkere koeken, appeltaart, cake, etc. Het was gezellig druk op het kerkplein met aangenaam najaarsweer. Een ieder had het goed naar de zin. De locatieraad had zelfs voor wijn gezorgd. Het verloten van de paaskaars zat er dit jaar niet in: de paaskaars was al gegeven aan Adri van Dijk bij zijn afscheid.

Vrijwilliger van het jaar 2021: Jos Roelofs

Jos Roelofs is door de locatieraad gehuldigd als dé vrijwilliger van dit jaar. De uitreiking van de versierselen vond plaats na afloop van de viering op de Parochiedag. Peter Wijngaard: ‘De vrijwilliger van dit jaar is iemand die zeer actief is bij alles wat onze kerk aangaat. Bij de tuinclub, het schoonmaken, allerlei klussen. En geregeld zie je hem met zware lasten van meer dan 100 kg over het kerkplein sjouwen.’ Jos nam de versierselen met een brede lach in ontvangst. Jos van harte gefeliciteerd!

Het liturgieboekje staat op onze website om nog eens door te lezen.

Evenals de gebeden en de overweging van Piet Muilwijk (pdf bestand).

 

 

Foto’s Parochiedag 2021 (opent in nieuw venster, in Dropbox)


Parochiedag 2020

geschreven door Hans Wilmink

Het is zondag, 27 september, Parochiedag. De kerk stroomt vol. Ik ben één van de laatsten die naar binnen gaan en zie dat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Komt dat nu door het liturgieboekje, met het uitnodigende voorwoord van onze voorzitter Peter Wijngaard, dat vooraf bij alle parochianen bezorgd is?

Aan de voorbereiding van de viering was veel zorg besteed door de twee voorgangers Gilles Ampt en Marianne Thie en door de koordirigenten Matty Huls, Rineke Hoens en Conny van den Broek. Willem van Wingerden had de coördinatie in handen.

Ik zag dat Michel Govers op de trap stond bij de tweede pilaar van de rechter zijbeuk. Hij had een camera hierop geïnstalleerd. De hele viering zou opgenomen worden en hij checkte nog even of alles perfect stond opgesteld.

De viering begon. Het thema was: ‘Wie ben je eigenlijk?’. Oorspronkelijk zou er een verbeelding door kinderen zijn. Dit kon helaas niet doorgaan. Gilles nam het daarom over en hij las voor uit het beroemde sprookje over de Kleine Prins. ‘Naar bloemen moet je nooit luisteren. Je moet ze bekijken en eraan ruiken! Mijn bloem geurde over de hele planeet en ik kon er niet van genieten’. En hij vervolgde: ‘Ik heb er toen niets van begrepen. Ik had haar moeten beoordelen naar haar daden en niet naar haar woorden. Ze verspreidde geur en glans. Ik had nooit weg moeten lopen. Ik had de tederheid moeten voelen achter haar armzalige streken’

In de overweging ging Marianne hier verder op in. Zij refereerde aan het evangelie van vandaag: ‘Een man had twee zonen. Hij vroeg of ze wilden werken in zijn wijngaard. De eerste zei: ‘Goed, vader, ik ga al’. Maar hij ging niet. Hij was een mooiprater. Gouden beloften. Maar daar bleef het bij. De ander zei: ‘Nee, vader’. Maar later veranderde hij van gedachten. Hij ging werken. Marianne eindige haar overweging met de vragen:
‘Wie heeft jouw sympathie? En dan komt de hamvraag: wie ben je zelf, wie ben je werkelijk? Want het gaat over jou en mij. Wie zie je in de spiegel, die Jezus ons voorhoudt, welke van de twee ben jij?’

Deze woorden daalden bij me in. Wie ben ik? Best een lastige vraag.

De hele viering werd omlijst met prachtige liederen en gezang, door zeven zangers die op ruime afstand van elkaar stonden op het liturgisch centrum. Dit gezang klonk prachtig: zuiver, vol, alsof er een heel koor stond. Het was volkomen terecht dat Gilles vroeg om een applaus voor het koor. Omdat er niet mocht worden meegezongen, werden er af en toe coupletten gelezen in plaats van gezongen, zodat de kerkgangers ook mee konden doen.

Na afloop was er op het kerkplein koffie met een cupcake. De cupcakes werden al bij de uitgang uitgedeeld. Je mocht ze ook meenemen om naar een ander te brengen of thuis op te eten. Het was gelukkig goed weer! Velen bleven napraten, er kwamen zelfs mensen die niet naar de viering waren geweest. Tot slot gingen de wijnflessen open en werd het nog gezelliger. De loten van de paaskaars werden grif verkocht. De nieuwe eigenaar van de paaskaars werd: Nardi Breteler. ‘Oh, ik heb al een paaskaars!’. riep ze uit. ‘Maar die staat in Frankrijk. Deze kan mooi bij ons thuis staan!’.

Het was een erg geslaagde Parochiedag.
Hans Wilmink

FOTO’s Parochiedag 2020 (opent in nieuw venster in Dropbox)

Rita Karsten vrijwilligster van het jaar 2020

Tijdens de Parochiedag is Rita Karsten door de locatieraad gehuldigd als de vrijwilligster van dit jaar. Peter Wijngaard: ‘ Zij zit in heel veel commissies, heeft altijd wat te zeggen en is af en toe wat eigenwijs, maar je kan er maar beter naar luisteren, want zij heeft vaak gelijk’. Rita zet zich enorm in voor ARSIS, de pastoraatsgroep en de PR groep. Daarnaast neemt zij deel aan het LBB overleg.

Rita ontving een mooie, gele, sjerp en de bedoeling was natuurlijk dat zij die tijdens de Parochiedag om hield, wat zij natuurlijk ook deed.

Normaal wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt bij de high tea. Deze ging dit jaar niet door. De locatieraad had er voor gekozen om wél een vrijwilliger van het jaar te benoemen en de Parochiedag was daarvoor een mooie gelegenheid.

Rita: van harte proficiat!

 


Parochiedag september 2019

Foto’s Parochiedag 2019 (opent in nieuw venster, in Dropbox)

 

 


Parochiedag 23 september 2018

Thema van de viering was “Door wat je doet”, met medewerking van alle koren die in onze kerk zingen. Dat vond ik al een machtig gezicht, het hele liturgisch centrum gevuld met zangers van alle leeftijden en verschillende dirigenten die om beurten een lied dirigeerden. De kerk was prachtig versierd met bloemen, gemaakt op de Alexanderschool. Door de kinderen werd een verbeelding opgevoerd, heel duidelijk te zien wat de bedoeling was: twee vechtende kinderen stopten met vechten toen de aanwezigen de, door kinderen uitgedeelde, mooi gekleurde papieren hartjes omhooghielden.

Aansluitend aan de viering nam Leo van Broekhoven het woord en hij had een hele grote verrassing voor ons! Diverse keren hebben wij in onze kerk in Bennekom een Chagall tentoonstelling gehad. De laatste keer bij ons 60ste jubileum. Pieter en Willemien Zuidema zijn enorm enthousiast over de samenwerking met onze kerk bij deze Chagall tentoonstellingen en Pieter Zuidema wilde een aantal Chagall werken aan de kerkgemeenschap van Bennekom en onze vroegere pastor Ben Piepers schenken.
De serie, uit 1956, omvat vier kleurenlitho’s en vier zwart/wit litho’s. De zwart/wit litho’s zijn afgedrukt op de achterkant van de kleurenlitho’s. Voor zover Pieter Zuidema bekend is, is deze serie in zijn volledigheid van acht werken nergens ter wereld permanent zichtbaar. Het gaat dus om een unieke Chagall presentatie! Chagall zag zijn vier kleurenlitho’s als basis van zijn meer dan honderd Mozes-werken.

Afgebeeld zijn:

  • Mozes ontvangt de wetstafels uit Gods hand op de berg Horeb
  • De woedende Mozes smijt de tafels stuk als hij de afgodendienst van zijn volk ziet
  • God roept Mozes tot de orde en laat hem de wetten opnieuw in steen uitbeitelen
  • Mozes peilt zijn volk bij het afdalen van de berg Horeb met de tafels in zijn armen.

De leden van onze geloofsgemeenschap waren in groten getale aanwezig, wat ik altijd hartverwarmend vind. Na de viering werden we getrakteerd op koffie met gebak, gebak dat weer door veel vrijwilligers was meegenomen.

Dit jaar was de organisatie van de Parochiedag in handen van de vrijwilligers van de Bloemengroep, de Tuinclub en de Technische Dienst. Deze club had een parochie-quiz gemaakt met een groot aantal vragen, voor elke goede vraag kon je een punt verdienen, diegene met de meeste punten kreeg de hoofdprijs. We verdeelden ons in zelf samengestelde groepjes en moesten flink in ons geheugen duiken: het was een soort van geschiedenisquiz over het ontstaan van onze kerk en over onze beschermheilige Titus Brandsma. Er werd flink nagedacht en overleg gepleegd ook met de groepjes onderling! De hoofdprijs was de prachtige kalender 2019 met foto’s van onze kerk! en een pot echte imker honing.

Daarna werden we uitgenodigd voor een drankje, was er heerlijk zelfgemaakte soep met brood en de verloting van de paaskaars. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Parochiedag 2018!

Marialda Kuin

Onder de foto’s staat nog een verslag over de leuke MVR Quiz!

Foto’s Parochiedag 2018

MVR QUIZ Parochiedag

Een van de activiteiten tijdens de parochiedag was de MVR Quiz met een versie voor volwassenen en een voor kinderen. Voor de volwassenen waren er 27 vragen in de categorieën MVR, Titus Brandsma en Overig. Voor de kinderen waren er 10 vragen, de meeste daarvan konden worden beantwoord door goed in de kerk rond te kijken. Er was genoeg enthousiasme, 16 groepjes volwassenen en een groepje kinderen deden mee. Het was mooi om te zien hoe iedereen in discussie gingen over de vragen.

Met de vragen over het bouwjaar van de kerk (1957), de architect (Piet Starmans) en wie er een belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd (Dekenaat Elst) had men weinig moeite. Wel dachten sommigen dat er in de toren twee klokken hingen, maar het weer nodigde ook niet uit om buiten even te gaan kijken. Het aantal Mariabeelden dat onze kerk telt varieerde van 2 tot 5 maar het zijn er toch echt 5. Dat Jos Jansen de vrijwilliger van het jaar is en Nicole Bischoff de kunstenaar die het nieuwe Maria beeld heeft gemaakt wist iedereen wel.

Welke vervoermiddelen naar Titus Brandsma zijn vernoemd, dat was een lastige, een van de antwoorden was een brandweerauto, maar het zijn twee treinen, een van Veolia en een van Arriva.

De vraag “Wie krijgen er onderdak in de MVR herberg?” leverde geen enkel goed antwoord op, vaak werd On The Road genoemd en één keer Ruud, maar het enige goede antwoord was natuurlijk “bijen en insecten”. De hoeveelheid hemelwater die het kerkdak jaarlijks via het riool afvoert varieerde van 0 tot 52000m³. Zoals de meesten wel weten is de dakafvoer inmiddels afgekoppeld van het riool en verdwijnt het regenwater in de grond en gaat er dus niets naar het riool. Op de vraag, noem zoveel mogelijk “bijbelse/kerkelijke” planten, kwam een veelheid aan antwoorden, een groepje had er maar liefst 34.

De kinderen hadden hun quiz goed gemaakt, op de vraag “Welke dieren komen voor in de bijbel” hadden ze maar liefst 13 goede antwoorden en ze hadden ook nog een mooie zonnebloem getekend. Daarmee hadden Lotte en Jesse de MVR 2019-kalender en een potje imker honing wel verdiend!

Het groepje HELP met Henny, Ellen en Peter had echt geen hulp nodig, zij gingen met de eerste prijs naar huis die ook bestond uit een MVR 2019-kalender en een potje imker honing. 


Parochiedag 24 september 2017

Op 24 september vond de parochiedag voor 2017 plaats met als voorgangers Antointette van Schaik en Gilles Ampt.
Het samengestelde koor van Arsis, gemengd koor en het kinderkoor had weer hard geoefend om de viering te voorzien van mooie en – dit jaar ook – wat moeilijkere liederen.

Foto’s en verslag van deze dag zijn helaas niet beschikbaar. Wellicht door de vele andere activiteiten dit jaar in het kader van MVR 60 jaar!

Eén foto is er wel van de taart gemaakt door Mw. Lyca Issa: naast heel erg mooi, ook heel erg lekker.


Parochiedag 25 september 2016

De Parochiedag 2016 vond plaats op een warme zonnige dag, met heel veel gezelligheid en aanwezigheid van vele parochianen.  **Een verslag vindt u  hier**.

Hier kunt u de preek van Broeder Richard van Grinsven (terug) lezen.

Klik hieronder op de foto voor de Parochiedagfoto’s en twee muziekfragmenten, waarvan 1 uit de viering en 1 uit de tuin.

Foto’s parochiedag 2016 (nieuw venster: dropbox)

parochiedag2016

De meisjes zongen om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein van de Alexanderschool.

 


Parochiedag 27 september 2015

Op zondag 27 september was het weer zover, onze eigen parochiedag. Het weer was prachtig, dus iedereen was in goede stemming en de kerk vol!!
Dit jaar werd de dag georganiseerd door de kosters en lectoren. Natuurlijk werd begonnen met een feestelijke viering waaraan twee parochiële voorgangers en drie dirigentes met hun koren meewerkten,
daar mogen we best trots op zijn!! Daarna was er koffie, thee of limonade achter in de kerk. Het t.v. programma “Heel Holland Bakt” wordt waarschijnlijk goed bekeken in Bennekom, want er is veel lekkers door onze parochianen gebakken en daar werd bij de koffie heerlijk van gesmuld. Voor de kinderen werden leuke dingen georganiseerd en zij konden ook heerlijke pannenkoeken eten die vers gebakken werden. Er vond in de kerk een concert plaats van het zangkwartet “Ensemble Semplicita” onder leiding van Gertie Savelkoul. Dit werd enorm gewaardeerd; men hield zich muisstil en het ensemble werd aan het einde met luid applaus beloond.
Er werd vervolgens een oude legende verteld, waaraan een raadsel was gekoppeld. Ook waren in de sacristie eucharistische voorwerpen uitgestald, waarvan men de namen kon raden. Beide raadsels waren in de vorm van een quiz gegoten, waarvan de goede oplosser een prijsje kon winnen. Ondertussen werd de “aangeklede borrel” klaar gezet. Velen hadden heerlijke gerechten gemaakt, er was volop keuze en dat viel in de smaak: alles
ging op. Natuurlijk was iedereen nieuwsgierig naar de trekking van het lot voor de Paaskaars en uitslag van de quiz*).
De Paaskaars werd gewonnen door Ria Kester en de VVV-bon ging naar Martine van Egdom; van harte gefeliciteerd!
Zo gingen we langzaam naar het einde van de parochiedag toe. Het was reuze gezellig en fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten en weer eens lekker bij te praten. De kosters en lectoren hebben met veel inzet en plezier aan deze dag gewerkt en namens hen dank ik U voor de grote opkomst en het ongedwongen samenzijn.
Met vriendelijke groet en tot een volgende feestelijke parochiedag,
Pieter Boers
*) De opbrengst van de verloting van de Paaskaars, € 150.20, is
bestemd voor de verbouwing van de parochiezaal.

 

Klik op de afbeelding hieronder voor de 40 foto’s van de parochiedag 2015.
(opent in nieuw venster in Dropbox)

 


Parochiedag 28 september 2014

De parochiedag was weer een geslaagd, gezellig en gemoedelijke dag met bijzondere ontmoetingen in en buiten de kerk, op het plein voor de kerk en in de tuin achter de kerk waar het heerlijk vertoeven was in de zon.

Klik op de afbeelding hieronder voor de 51 foto’s van de parochiedag 2014.
compilatie-website

 

 

[foto’s gemaakt door Timo Harmsen (van oa het koor) en Henny de Nijs (de overige foto’s)]

Reageren? zie onderaan deze pagina.


Parochiedag 29 september 2013

Hieronder de foto’s van de parochiedag 2013.

Klik op de impressie-foto hieronder en bekijk de 22 foto’s in het nieuw geopende venster.

parochiedag-2013-impressie

 

 

[foto’s gemaakt door Michel Govers en Timo Harmsen]

 

 


Parochiedag 30 september 2012.

Klik op de foto hieronder voor de foto’s  van de Parochiedag 2012.
(Opent in dropbox).

Foto’s Parochiedag 2012

 


De vrijwilligers high-tea…

** Foto’s van de High Tea zijn verplaatst naar een eigen pagina binnen deze website te weten: Foto’s / Foto’s High Tea.