Foto’s MVR60 en verslagen

Info over de MVR60 activiteiten leest u hier terug.


 • Schoolgezinsviering ‘Kom je ook in de kring?’

Zondag 5 november was de jaarlijkse schoolgezinsviering met de Alexanderschool. Het thema was ‘Kom je ook in de kring?’
De kerk was prachtig versierd met tekeningen en slingers. We hebben geluisterd en gekeken naar ‘Kom in de kring’ met de kleuters, een verbeelding van het verhaal ‘Een stoel voor Elia’, het verhaal van Zacheüs en de uitleg van Hans Lucassen. We deelden samen Turks brood, zodat iedereen mee kon doen. Het kinderkoor zong liedjes die heel mooi bij de verhalen pasten. Ook was er nog muziek door drie kinderen.
Voor de tweede collecte had groep 8 als toepasselijke doel ‘Het Vergeten Kind’ uitgekozen. Maar liefst 191,16 euro werd hiervoor opgehaald.

De werkgroep Identiteit Alexanderschool heeft deze viering zoals elk jaar voorbereid, dit keer samen met Viviane van de MVR60 Lustrumcommissie. De viering was tenslotte ook de afsluiting van het lustrum.
Peter Wijngaard sloot als voorzitter van de locatieraad met een toespraakje het lustrum af en bij het verlaten van de kerk kregen alle aanwezigen een bloembolletje met de tekst: ‘Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken’.
Natuurlijk werden er ook weer bolletjes geplant in de bloembak voor de kerk!

Foto’s


 • Slotfeest (4 november)

De op een na laatste activiteit, het slotfeest, was zeer geslaagd. De singalong werd gewaardeerd en goed meegezongen en het eten was verrukkelijk. We hadden courgette- en pompoensoep, pompoenbroden, pompoenquiche en een heerlijk ijs met apple-crumble, Mmmm. Er is niets overgebleven. Dat zegt genoeg!

foto’s


 • Kinderoogsmiddag (29 oktober)

Deze middag is niet doorgegaan, omdat de pompoenen en courgettes in de nazomer al rijp waren om geoogst te worden. Deze zijn wel bijna allemaal bewaard voor de maaltijd tijdens het slotfeest.


 • Titusviering (29 oktober)

Er zijn drie foto’s van de goed bezochte Titusviering.
Klik op onderstaande foto om 3 foto’s te bekijken.


 • Maria in beeld (17 oktober)

Er zijn enkele foto’s te bekijken van de lezing van Mgr. Woorts over “Maria in Beeld”.

foto’s


 • Jezus uit de kunst (3 oktober) door Ben Piepers

U hebt echt wat gemist, indien u niet bij deze lezing was!
Wat een ‘openbaring’ was het om te ervaren hoe Jezus uitgebeeld wordt door de jaren heen in verschillende kunstwerken. Ben Piepers heeft ons door de tijd meegenomen vanaf de eerste beeltenissen tot de huidige moderne kunst.
Het was een erg leerzame avond om met andere ogen voortaan naar kunstwerken te kijken waar Jezus op verbeeld staat.

foto’s


 • Viering Mozes (17 september 10:00 uur)

In de Chagall expositie werden ook werken getoond met “Mozes” (Mozes met de stenen tafels)  als thema. In deze speciale agape viering gaf Ben Piepers een extra verdieping aan deze werken.  Na deze viering vond de opening plaats van de Chagall Expositie (zie hieronder).

geen foto’s van de viering

 • Opening Chagall expositie (17 september 14:00 uur)

De opening van de Chagall expositie was een succes, het was deze middag gezellig druk, maar liefst 130 mensen bezochten deze opening.
De opening –met muziek van Messiaen, door Mark Snitselaar op de klarinet – werd gedaan door de heer P. Zuidema van Galerie Wuijt.
Drie klassen van de Alexanderschool hebben de expositie bezocht. Ben Piepers heeft hen uitleg gegeven en met een opdracht naar de kunstwerken laten kijken. Ook andere groepen binnen en buiten onze gemeenschap zijn komen kijken naar de kunstwerken van Chagall. Zo ook ons seniorenpastoraat, zij kregen een lezing van de heer Pieter Zuidema van Gallerie Wuijt.
Allen, jong en oud waren enthousiast over de expositie, maar ook over onze mooie locatie!
De Chagall expositie was t/m 15 oktober te bezoeken.

foto’s


 • Kindernatuurhappening (20 mei)

zondag 20 mei vond er een geslaagde kindernatuurhappening plaats. We boften  met het weer, het was droog. Een tiental kinderen, opgesplitst in 2 groepjes, gingen aan de slag met het timmeren van een vogelhuisje of insectenhuisje, of gingen in de tuin de meegebrachte, en dus zelf opgekweekte plantjes poten. Gerard had een keurig plantveld voorbereid, en had zelf ook nog planten meegebracht van zaadjes uit de overgebleven uitdeeldoosjes. Het plantveld staat nu helemaal vol.  Voor de vogelhuisjes en bijenhotels had Stef alles prachtig voorbereid. De kinderen zijn lekker aan de slag geweest. Wat drinken, wat lekkers en een bijpassende kleurplaat completeerden het geheel.

foto’s


 • “Van Maria naar Maria” – Jubileumconcert 60 jaar MVR (13 mei)

Droom jij wel eens dat we meer verbonden zijn,
oud en jong tezamen sterker staan.
Met aandacht voor elkaar door ’t leven gaan.
Doet geloof niet dat met ons bestaan.

In het kader van 60 jaar Maria Virgo Regina was er op 13 mei een jubileumconcert. In dit concert genaamd “Van Maria naar Maria” passeerde aan de hand van tekst en lied 60 jaar historie van de Maria Virgo Regina kerk en gemeenschap. Het begon met Maria – de Maria als jong meisje met pumps – en het gaat naar Maria – de Maria gevormd uit de Hemelboom.  Het concert werd uitgevoerd door het koor Arsis en combo (gitaar, piano, fluit en drum).

Het concert ving aan met het prachtige Ave Maria van Schubert. Daarna zong het koor Arsis 20 liederen, die aansloten bij de gesproken tekst – inspirerend gebracht door Riet Kroes – die de historie, verleden maar ook heden verhaalde. Gedurende het concert werd langzamerhand de ene Maria (in de linkerhoek van het priesterkoor) verbonden met de andere Maria (in de rechterhoek): met een lichtsnoer, een verbeelding van de pijlers van de gemeenschap (liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapopbouw, weergegeven door bewegende zuigers) en de werkgroepen van de gemeenschap (weergegeven door draaiende wielen en raderen). Met als laatste ballonnen die om Maria heen dansten.

De kerk die helemaal vol zat genoot van deze compositie. Een staande ovatie was dan ook het gevolg. Het koor bedankte deze ovatie door nog een toegift te zingen. Waarna de avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een drankje.

Droom jij wel eens van een wereld die toekomst heeft,
dat we zuinig zijn op al wat leeft.
De kringloop leven zoals is bedoeld;
de hemelboom die ons Maria geeft.

De complete tekst inclusief liedteksten van het concert zijn HIER na te lezen (pdf bestand).

foto’s


 • Escape Room (7 mei)

Op zondag 7 mei werden de kelders van de Bennekomse kerk omgetoverd tot een ware Escape Room met maar slechts één doel: Janus de Klusjesman helpen te ontsnappen uit zijn kluskelder binnen 45 minuten.

Groepen van 4-6 personen betraden de Escape Room en begonnen hun avontuur in de gang met een mysterieuze en galmende stem die tot diep in de kelders te horen was. De eerste opdracht was om vanuit de gang in de 2e ruimte te komen met behulp van magneten en raadsels. Uiteindelijk in de 2e ruimte aangekomen moesten er in totaal 8 getallen gevonden worden voor een 06-nummer door middel van wiskundige raadsels, tekstsommen, behendigheidsspellen, en andere hersenkrakers. Met deze 8 getallen kon een SMS gestuurd worden naar dit nummer en konden sommigen uiteindelijk met behulp van een morse code uit de kelders ontsnappen.

Er waren in totaal 5 groepen die een poging deden om Janus te helpen met de ontsnapping uit de kelders. In een strijd tegen de klok slaagden 3 groepen er uiteindelijk in om alle opdrachten te voltooien en Janus te helpen met het ontsnappen uit de catacomben van de kerk.

Geen foto’s beschikbaar.


 • Verslag van de lentewandeling (23 april)

De wandeling was een succes. Tijdens de koffie met wat lekkers viel die ene voorspelde regenbui. René heeft de wandelaars veel verteld over het groen wat gepasseerd werd. “Voor herhaling vatbaar” waren de reacties achteraf.

Geen foto’s beschikbaar.


 • Palmpasen: Zaaien van de Kiem (9 april)

De kinderen hebben met Palmpasen de zaadjes gekregen in mooi gevouwen doosjes. Deze tot plantjes geworden zaadjes gaan ze 20 mei in de kerktuin planten.
Klik op de onderstaande foto

klik op foto om in Dropbox de foto’s te zien

foto’s


 • Minisymposium 2 april 2017

Op zondag 2 april werd het mini-symposium “De zorg voor het gemeenschappelijke huis” gehouden: een bijeenkomst over het belang van duurzaamheid, de verbondenheid hiervan met geloof en de bijdrage die je daar als individu aan kunt leveren.

Die zondag was een eerste prachtige lentedag, waardoor de opkomst lager was dan waarop was gerekend. De inhoud was er echter niet minder om.
Na een introductie door Willem van Wingerden gaf Henri ten Have op bevlogen wijze inzicht in de opzet en achtergronden van Laudato Si’. Daarbij gaf hij als kern aan dat, vrij vertaald, de zorg voor onze aarde èn de zorg voor de armen in de wereld veel meer baat hebben bij een geloof in de Schepping die ons door God is gegeven dan door het geloof in ongebreidelde zelfbeschikking en consumptie.

Reinier van den Berg gaf hierop volgend de urgentie aan om tot een ommekeer te komen in ons gebruik van de aarde, aan de hand van zowel wetenschappelijke data als actuele nieuwsfeiten. Hoewel de uitspraak: “het is 5 over 12” tot moedeloosheid zou kunnen leiden, gaf hij ook aan dat de klok wel degelijk terug te draaien is. Dit zou naar zijn mening dan wel breder moeten dan alleen door ‘alle mensen van goede wil’; overheden en andere invloedrijke structuren zullen duurzame keuzes moeten maken voor alternatieve technologieën die nu al voorhanden zijn, zoals zonne- en windenergie en elektrische auto’s.

Dat de milieuproblematiek breder is dan CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde werd in een presentatie door René Wijngaard uitgelicht. Onze huidige omgang met de aarde is onhoudbaar en leidt tot beschamende vervuiling zoals de ‘plastic soep’. Ook hierbij zijn nu al oplossingen voorhanden om op duurzamere wijze te leven èn zijn acties geïnitieerd om de uit de hand gelopen vervuiling van onze oceanen terug te dringen.

De laatste spreker, Wouter Koenderman, schetste de ontwikkelingen in de inzameling van restafval. Aan de hand van proeven die zijn gedaan met verschillende vormen van inzameling, is gekomen tot een werkwijze die mensen het best motiveert en daarmee tot de hoogste scheidingspercentages leidt. De toelichting op de wijze van invulling en de bijbehorende tijdslijn maakten deze presentatie zeer praktisch en ‘dicht bij huis’.

Willem van Wingerden wist op stimulerende wijze de presentaties te koppelen, de bezoekers van het symposium actief bij het onderwerp te betrekken en de link tussen geloof en duurzaamheid te leggen. Dit laatste kreeg een mooie extra nadruk in het afsluitende ‘Christelijk gebed met de schepping’, waar Henri in voorging.

klik op de foto om in Dropbox de foto’s te zien

Foto’s
(Er opent een nieuw venster naar de foto-website via ‘Dropbox’ van de RK Kerk Bennekom.)


 • Openingsavond 10 maart 2017

Klik hieronder op de foto voor de MVR60 Openingsavond foto’s.

(Er opent een nieuw venster naar de foto-website via ‘Dropbox’ van de RK Kerk Bennekom.)


einde van de pagina