Vorming en Toerusting

Kerngroep Vorming & Toerusting

In onze kerk gaan we voor een vitale en betrokken geloofsgemeenschap. Dat doen we onder andere door de inzet van Vorming en Toerusting. Dit zijn cursussen en vormen van bijeenkomsten, waarin we ons verdiepen in geloofszaken of praktische kennis en vaardigheden opdoen. Beide geven impulsen aan religie en spiritualiteit en aan ons werk binnen de geloofsgemeenschap.

Vorming & Toerusting is er voor individuen en voor groepen binnen onze geloofsgemeenschap, zoals de werkgroepen en de koren. Het kan gericht zijn op bijvoorbeeld jongeren, senioren, jonge gezinnen en nieuwkomers.

De Kerngroep heeft als doel om deze Vorming en Toerusting nieuwe impulsen te geven. Dat doet zij enerzijds door een Vormingscursus samen te stellen en aan te bieden, en anderzijds door mogelijke toerustingscursussen te promoten en toegankelijk te maken.

Ben je geïnteresseerd in een cursus, of wil je meer weten?
Spreek ons aan of mail ons.

Kerngroep Vorming & Toerusting:
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep
Ceciel Bruin, namens de vereniging MVR
Peter Wijngaard, namens de locatieraad
Kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl

Aanvraagformulier voor vergoeding van toerustingscursussen

Met dit formulier kun je een aanvraag indienen.
Toerustingscursussen die voor vergoeding in aanmerking komen hebben als doel Kennis en vaardigheden opdoen om specifieke taken in de geloofsgemeenschap uit te kunnen voeren of beter uit te kunnen voeren. Klik HIER voor het aanvraagformulier. (PDF-bestand)
en HIER voor het Word-document.