Aanmelden viering

Reserveren blijft nodig om teleurstelling aan de deur te voorkomen.

Mocht u onverhoopt toch niet naar de viering kunnen komen: MELD U ZICH DAN AF. (Doe dit via mail: aanmeldenviering@rkkerkbennekom.nl)
Heeft u nog vragen: bel 0318 414 896 (parochiewacht maandag t/m vrijdag tussen 10:30 en 11:30 uur).

Wanneer zich meer dan 30 kerkgangers hebben aangemeld, krijgt u bericht dat u deze keer de viering niet kunt bezoeken. Houdt dus uw email in de gaten. Vanwege de lockdown worden vanaf nu alleen de 2-persoons plekken in de kerk gebruikt, zodat u nog verder uit elkaar zit.

Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden. De viering van 31 december om 17.00 uur gaat nog wel door.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.