Vrijwilliger voor de kerststal

Er is een opvolger voor Herman gevonden!

Herman Smid verzorgt inmiddels al de nodige jaren in zijn eentje de opbouw van de kerststal en verricht waar nodig de reparaties van figuren en elementen. Wie vindt het leuk om Herman hierbij te assisteren?

Op termijn zoekt Herman een opvolger. Nu is een goede gelegenheid om kennis te maken wat er bij de opbouw van de kerststal komt kijken en daaraan mee te helpen. Voor informatie kunt u bellen met Herman Smid (0318- 417901).

Kosters gezocht

Beste parochianen,

Per 1 januari 2023 zoekt de kostersgroep 2 nieuwe collega’s, t.w. een koster voor de zondagdiensten en een koster voor de uitvaarten.
De huidige kostergroep bestaat nu uit 7 personen, incl. de reserve kosters.

 • De koster voor de zondagdiensten heeft één keer in de 5 weken een dienst.
 • De koster voor de uitvaarten heeft gemiddeld 5 uitvaarten in het jaar. Voor deze functie zoeken wij een vrouw of man die overdag beschikbaar kan zijn omdat deze diensten altijd door de week plaatsvinden.
  Het is mooi om samen met de voorganger en uitvaartondernemer een belangrijke, dienende taak te hebben, om de nabestaanden in staat te stellen om op een mooie manier afscheid te nemen van hun dierbare.

Omdat er reservekosters zijn, is er bij verhindering bijna altijd vervanging.
De kostersgroep is een hechte groep die altijd voor elkaar klaar staan en invallen als je dienst eens niet uitkomt. Je wordt natuurlijk goed ingewerkt zodat je na verloop van tijd zelfstandig kunt functioneren.
Heeft u interesse en wilt u een van ons eens spreken voor een oriënterend gesprek, bel dan eens naar John Veraa.
Tel.nr. is 0630 443 497.

Vacatures

Oproepjes-nieuwe-stijl:

info te verkrijgen bij:

Werkgroep Vrijwilligersbeleid;
(Marian Bolscher, José van der Meulen,
Miranda Meuwissen en Rita Karsten)

******************

Gezocht: lokale MVR-redacteur TitusBreed en een opmaker NieuwSBlad

De taak van de lokale MVR-redacteur van TitusBreed is het verzamelen en gereedmaken van geschikte kopij uit de eigen geloofsgemeenschap voor TitusBreed. Deze redacteur is tevens lid van de redactie van het MVR NieuwSBlad.

De lokale MVR-redactie zorgt voor het opmaken van het “NieuwSBlad voor de  katholieken” in Bennekom, dat naast TitusBreed wordt verspreid.
Voor ons MVR NieuwSBlad zijn we op zoek naar een opmaker voor het NieuwSBlad, die de huidige opmaker zo nodig kan vervangen en/of opvolgen.

Kopij voor TitusBreed en voor het NieuwSBlad komt vanzelf of na gerichte acquisitie binnen op het redactieadres redactie@rkkerkbennekom.nl of kan door de redacteur zelf worden ingebracht.

Beide functies kunnen ook door dezelfde persoon worden vervuld. Voor informatie over beide functies kunt u contact opnemen met de Jos van de redactie, mail: redactie@rkkerkbennekom.nl.

Gezocht: extra koster voor uitvaarten

Gezocht: extra koster voor uitvaarten! U staat er vast niet altijd bij stil, maar voor, tijdens en na een viering heeft de koster van dienst vele taken.
Gelukkig hebben wij als geloofsgemeenschap een enthousiaste groep kosters, die de vieringen onderling verdelen zodat het hen niet te veel
wordt. Bij uitvaartvieringen ligt dit anders. Voor deze vieringen hebben we maar 2 kosters beschikbaar, John Veraa en Pieter Boers. Zij werken ook nog vaak samen, omdat er bij een uitvaartviering meer en andere handelingen
moeten worden verricht en een uitvaart soms ook nog wordt afgesloten op het kerkhof. Er zijn maar twee uitvaartkosters, omdat deze overdag beschikbaar moet zijn; de andere kosters van de kostergroep werken overdag. Ook John en Pieter hebben op sommige dagen andere bezigheden en
zijn dus niet altijd beschikbaar. Vandaar deze oproep: Voelt u ervoor om (af en toe) te assisteren bij een uitvaart, zodat u langzamerhand ingewerkt wordt als uitvaartkoster?
Neem dan contact op met John Veraa of Pieter Boers
koster@rkkerkbennekom.nl

gezocht: koffiezetters en helpende handen

Gezocht: (meer) koffiezetters. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen met het koffiezetten op de zondag na de vieringen.

Wie wil ons helpen?

***************

Gezocht: helpende hand voor het bijhouden van de zaaltjes. We zijn met een groep mensen die altijd per tweetal de zaaltjes schoonmaken. Je wordt per 2 weken ingeroosterd en bent dan eens in de 2 à 3 maanden aan de beurt. Het kost ongeveer een tot anderhalf uur per keer. In verband met verhuizingen en leeftijd vallen er het komende jaar een aantal mensen af.

info bij Marian Bolscher

Arsis zoekt leden… en een pianist(e)

Arsis is één van onze koren. Zij zingt voornamelijk tijdens vieringen (ongeveer 1 keer per maand), en daarnaast zingt zij regelmatig voor bejaarden en hulpbehoevenden in Opella locaties Bennekom. Onder andere tijdens kerst en dat wordt zeer op prijs gesteld.
Het repertoire is voornamelijk Nederlandstalig, hoewel de Engelse taal niet wordt gemeden. Het is gebaseerd op jongerenkoor repertoire, maar ook stukken van Oosterhuis, moderne en klassieke kerst- en paasnummers, en – sinds kort – stukken van de beroemde componist John Rutter.
Arsis kan nog heel goed leden gebruiken èn een pianist(e).
Ze repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk. Uiteraard mag je altijd een van de repetitieavonden komen bezoeken. Misschien vind je het leuk om in een koor te zingen en misschien past het koor Arsis goed bij jou! Ook is het koor dringend op zoek naar een pianist(e) voor de begeleiding van het koor. 
Ben je daarin geïnteresseerd, neem dan snel contact met ze op.

Voor meer info, bezoek de website: www.arsisbennekom.nl of neem meteen contact op met de voorzitter Peter Wijngaard, 0318 417 670, info@arsisbennekom.nl.

Tekstschrijver en Technisch redacteur gezocht

De kracht van de bijbel is het woord dat tot ons komt via verhalen, gedichten of wijsheden. Mooie verhalen, de verhalen die hoop, troost of energie geven of die ons inspireren.

De PR-groep wil op zoek gaan naar die mooie, en mogelijk inspirerende, verhalen. Wij hoeven ze alleen maar op te zoeken en daar vorm aan geven zodat iedereen ze kan horen of lezen. Verborgen verhalen zijn vaak dichtbij te vinden in onze geloofsgemeenschap.

De PR-groep is daarom op zoek naar een:

 • Tekstschrijver/ journalist.
  Voor het vinden en vertellen van verborgen verhalen zoeken we versterking. Vind jij het leuk om te schrijven, of met mensen praten en daarbij de mooie woorden te vinden of groepen te stimuleren hun bijdrage te leveren? Meld je dan!
 • Technisch redacteur.
  Op dit moment is Jos Jansen is de enige persoon die deze functie uitoefent. En dan zowel voor het NieuwSblad als voor het insturen van stukken naar TitusBreed. Dat maakt ons te kwetsbaar. Wij zoeken dan ook iemand die dit soort werk ook kan. Je moet handig zijn met tekstverwerken, PDF documenten, of het opmaken van teksten.

Lijkt je dat wat, neem dan contact op met de coördinator van de werkgroep: Hans Wilmink of stuur een mail naar prgroep@rkkerkbennekom.nl. 
Misschien denk je ‘ik wil best schrijfwerk verrichten, maar heb geen zin/tijd in vergaderen’. Ook in dat geval maken we graag gebruik van jouw diensten!

De PR-groep

Meer info over de PRgroep: zie: PR Groep op de werkgroepen pagina op deze website.

Wijkcontactpersoon, iets voor U?

Onze geloofsgemeenschap is opgedeeld in 21 wijken. Voor iedere wijk willen we graag een wijkcontactpersoon hebben. Op dit moment hebben we 17 wijkcontactpersonen. Twee personen behartigen samen één wijk en twee wijkcontactpersonen behartigen ieder 2 wijken. Dat betekent dat er nog 2 wijken zijn zonder wijkcontactpersoon.
De wijkcontactpersoon vormt, zoals het woord al zegt, de verbindende schakel tussen de geloofsgemeenschap en de leden van de geloofsgemeenschap in die wijk. Hij/zij onderhoud het contact tussen die mensen en de MVR-kerk.

Vacature Wijkcontactpersoon: Wat houdt dat in?

 • De wijkcontactpersoon bezorgt in zijn/haar wijk in de dagen voor Kerst een kerstkaart van de geloofsgemeenschap
 • inventariseert wie in aanmerking zou kunnen komen voor een kerst- of paasattentie
 • brengt de kerst- of paasattentie namens de geloofsgemeenschap bij de betrokken persoon
 • bezorgt zo mogelijk ook het parochieblad en TitusBreed
 • stuurt per mail of bezorgt overlijdensberichten
 • bezoeken nieuwe parochianen in hun wijk en verwelkomen hen met een bloemetje
 • bezorgt een bloemetje als iemand 75, 80, 85, 90, 95 of zelfs 100 jaar wordt
 • bezorgen de uitnodigingen voor het seniorenpastoraat aan 80-plussers en voor de allerzielenviering aan nabestaanden van de overledenen.

Iedere wijkcontactpersoon mag hier vorm aan geven op zijn/haar eigen manier. Bovenstaande ziet er uit als een tijdrovend vrijwilligerswerk. Dat is niet zo: in het jaarlijks overleg geven ze aan hooguit 1 uurtje per maand, maar meestal is het minder. Als coördinator ben ik op zoek naar 2 nieuwe wijkcontactpersonen:
Wijk 4: Jonkersloetlaan, Belleartsstraat, Torckstraat van Brienestraat, van Kellstraat, Commandeursweg. (16 adressen)
Wijk 6: Bakkerstraat, Brinkstraat, een deel Commandeursweg, Dorpsstraat, Edeseweg, Hogeweg, Kerkstraat, Krulweg, Lindelaan, Molenstraat, Schapenoordseweg, Veenderweg (23 adressen)

Voor verdere informatie kun je terecht bij Marian Bolscher mgbolscher@hotmail.com 0651651736