Zondagse vitaminen voor 3 mei

De zondagse vitaminen voor zondag 3 mei zijn voor u samengesteld door de liturgiegroep van het koor Arsis. Zij willen u enkele liederen, teksten, een gebed en een lezing aanbieden rond het thema ‘Zorgzaam’.
Wij mogen geloven dat God ook in deze tijd zorgzaam om ons heen staat. Al was het maar in onze zorg voor de medemens en de zorg van de medemens voor ons.

Zorgzaam

Tekst
Zomaar op een lentedag
eens naar de hemel kijken.
Even los en vrij zijn
van die dolgedraaide aarde.

Vluchtig zijn de vormen van de wolken die verschuiven.
Ze geven lucht en ruimte aan een ziel die zoekt en vraagt.
Hier staan de zinnen open
en de geest wordt uitgedaagd.

De deur gaat even van het slot.
Hier voelt een mens zich dichtbij God.

Johannes 10, 1-10
De goede herder
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Acclamatie
Gelukkig wie niet op wil geven,
woorden vindt van eeuwen her.
Woorden die ons doen herleven,
Jij, God, Jij bent niet zo ver.

Tekst
Was ik een schaap,
was hij mijn herder.
Was ik een schaap,
bracht hij mij verder.
Ik voelde mij goed,
kon op hem bouwen.
Ik kreeg weer moed,
had weer vertrouwen.
Hij moedigt mij aan,
en maakt mij dapper.
Met hem erbij lukt het mij
alle dagen van mijn leven.
Was ik een schaap
dan wist ik het wel.

Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader , wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks.
Altijd.
Amen.

Gebed
God,
ze zeggen
dat U een vriend bent
bij wie je kunt schuilen.
Iemand die je zelfs zonder woorden begrijpt.
Iemand die je niet laat vallen
als het eens wat minder gaat.
Bij wie je houvast vindt om verder te gaan.

Geef dat wij ervaren dat dit wáár is.
Geef ons het geloof
dat U naast ons blijft staan.
En help ons om zelf een vriend te zijn,
trouw aan de mensen die ons lief zijn
en een steun en toeverlaat voor ieder
die zich alleen voelt
en naar een vriend verlangt.
Amen.

Gezicht van hoop
Jij geeft de hoop een gezicht,
wanhopigen zien licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.

Refrein:
Niet een aarde die ons de hemel belooft,
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft,
een wereld nieuw, die leven laat.

Jij geeft de toekomst gezicht,
de radelozen licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.

Zegen voor onderweg
Dat de zon je pad mag verlichten
Dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat de horizon vergroot wordt
door de ontmoeting met anderen.

Dat je je zorgen achterlaat.
Dat je de wind in de rug mag hebben.
Dat de kracht van de Eeuwige
met je meegaat op je weg.

Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat je deelt wat je hoopt.
Dat het geluk je pad zal kruisen
en dat je het ziet en oppakt.