Privacybeleid

Privacy beleid MVR

In Nederland is de Europese privacywet van toepassing geworden, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat er voor een organisatie een gerechtvaardigd belang dient te zijn om gegevens te verzamelen, de persoon waarom het gaat voor specifieke gegevens toestemming heeft verleend en deze in principe het recht heeft om zijn/haar gegevens te controleren, te wijzigen en te laten verwijderen. Daarbij wordt voortdurend een afweging gevraagd tussen de belangen van de personen over wie persoonsgegevens verwerkt worden en de belangen van degenen die de gegevens verwerken. Een organisatie dient ook vast te leggen hoe men met persoonsgegevens omgaat.

Dit klinkt ingewikkeld en men kan zich afvragen wat we hier als locatie Maria Virgo Regina binnen de zalige Titus Brandsma Parochie mee moeten. Die gegevens die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de parochie vallen zoals het ledenadministratiesysteem vallen immers onder het privacy reglement van de parochie. Als locatie houden we echter ook verschillende persoonsgegevens bij ten behoeve van nieuwsblad, nieuwsbrief, website en de verschillende koren en werkgroepen die binnen onze locatie actief zijn. Het privacyreglement van onze locatie betreft deze gegevens.

Mogelijk hebben verschillende van jullie hiervan al iets gemerkt door de wijziging in de manier waarop met persoonsgegevens in de vrijwilligerslijst wordt omgegaan. Het reglement heeft bijvoorbeeld ook consequenties voor hoe we omgaan met foto’s die op de website en in de nieuwsbrief verschijnen en waarop personen zichtbaar zijn.

Meer geïnteresseerd? Klik hier voor het volledige en door de locatieraad goedgekeurde privacyreglement (pdf).

de locatieraad