Verslag parochiële synode-avond

Het verslag van de parochiële synode-avond is klaar en inmiddels verstuurd naar de Landelijk Werkgroep Synodaliteit. Onze gesprekken op 27 februari jongstleden dragen zo actief bij aan het Nederlandse bijdrage aan de 2e synode, die plaatsvindt in oktober 2024. U kunt het verslag inzien op onze website onder het kopje Synode in de menubalk. Er liggen ook een paar geprinte exemplaren op de sta-tafel in de Hummezaal.
Daarnaast is er een parochieversie van het verslag, met aanvullende adviezen voor de parochie. Dit verslag is gedeeld met pastores en pastoraatsgroepen en is er voor alle parochianen. Zo dragen we ook bij aan een synodale parochie.

Klik hier voor meer informatie over de Synode. Hier staan ook een Leeswijzer en tijdpad van de Synode en het zeer lezenswaardige verslag uit de wereldwijde consultatieronde ‘Vergroot de ruimte van uw Tent’.