MVR gemeenschap info

Om de organisatie binnen onze geloofsgemeenschap te verduidelijken vind u hierboven het organigram van onze MVR gemeenschap. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Versie: 2018-01-11

Parochie informatie:
Maria Virgo Regina kerk
Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
Website: www.rkkerkbennekom.nl

Parochie Titus Brandsma
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. Voor informatie over de Titus Brandsma parochie zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl

Pastoraal team
Pastoor
Mauricio Meneses Santiago
Parochievicaris
E.G.W. (Erik) Rozeman
link naar pastoraal-team

Maria Virgo Regina kerk
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
algemeen e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl,

Locatieraad/Bestuur 
– Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318-417670
– Theo Jetten (secretaris), tel: 0318-784287
e-mail: locatieraad@rkkerkbennekom.nl
– Gerard Bolscher, (gebouwen/terreinbeheer en financiën), tel. 0318-417237
– Marianne Thie (liturgie), 0318-414558

Pastoraatsgroep
– Gilles Ampt, vz, profiel Liturgie, tel. 0317-412288
e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
– Hermine Wilmink, profiel Diaconie
– Pieter Boers, profiel Gemeenschapsopbouw, tel. 0318-847568
– José van der Meulen, tel, 0318-430455
– Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318-418025

Parochiewacht
Maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 uur
Torenzaal, Heelsumseweg 1, tel. 0318-414 896
Daarbuiten informatie via antwoordapparaat.

Commissie van financiën en gebouwen/terreinbeheer
Gerard Bolscher, tel. 0318-417237 / 06-19891975
bankrek.algemeen: :  NL72 RABO 0156 2767 20 (* gewijzigd oktober 2015)
bankrek.kerkbijdragen: NL40 RABO 0113 9881 09,
t.n.v. Par. Z. Titus Brandsma locatie MVR Bennekom (* gewijzigd per voorjaar 2016)
e-mail: gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Technische Dienst
Herman van den Akker, tel. 0318-220720

Ledenadministratie
Klaas van der Meulen, tel. 0318-430455
e-mail: ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl

Kostercontactpersoon
Ria Roelofs, tel. 06-36304946
e-mail: koster@rkkerkbennekom.nl

Contactpersoon uitvaart en begrafenis
Marian Bolscher; tel 06-51651736

Contact nabestaanden
Nettie Oegema, tel:0318-419227

Contactpersoon dopen
Marian Bolscher, tel 0318-417237

Wijkvertegenwoordiging
Marian Bolscher, tel. 0318-417237

Caritas
Huub Oude Vrielink, tel. 0318-413735

Contact Kerk, Milieu en Samenleving
Vacant

Contact Raad van Kerken
Hans Westendorp, 0318-418465

Agenda torenzaal en parochiezaal
Mevr. Ton Gommers-Smits, tel. 0318-414374

Reservering van de kerk
Gerard Bolscher, tel. 06-19891975
e-mail: gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Koren
– Gemengd Koor: Pieter Boers, tel. 0318-847568
ARSIS: Peter Wijngaard,  tel. 0318-417670
– Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl
– Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, 0318-414943
– Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, 0318-414943

Werkgroep gezinsvieringen 
vacant

Werkgroep 1e communie
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318-418347

Werkgroep Kinderkerk
– Brigitte Geenen
– Conny van den Broek, contactpersoon
email: kinderkerk@rkkerkbennekom.nl

On the Road – jongerengroep
e-mail: ontheroad@rkkerkbennekom.nl

Bezoekgroep
Marian Bolscher, tel 0318-417237

Basisschool St. Alexander
Acacialaan 32a, tel. 0318 430340
www.alexanderschool-skovv.nl
In verband met het school geldende toelatingsbeleid kinderen tijdig opgeven.

Katholiek Vrouwen Gilde
Inge Wijngaard, tel. 0318-417670
www.kvgbennekom.nl

PR-groep
Arno de Bruin
Nelly Beerepoot
Rita van Doesum-Karsten
Henny de Nijs
Hans Wilmink (vz), 03128-413049
email: prgroep@rkkerkbennekom.nl

Redactie  NieuwSblad / digitale Nieuwsbrief en TitusBreed
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl

Website/ webmaster RKkerkBennekom.nl
Henny de Nijs, webmaster@rkkerkbennekom.nl

Vereniging MVR
Laurens Beerepoot, secretaris, 0317-423570
email: secr.verenigingmvr@gmail.com
www.verenigingmvr.nl

bijgewerkt: 1-11-2023