MVR gemeenschap info

Klik op de afbeelding voor een grote leesbare pdf versie.

Parochie informatie:
Maria Virgo Regina kerk
Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
Website: www.rkkerkbennekom.nl

Parochie H. Titus Brandsma
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK en is onderdeel van de H. Titus Brandsma parochie. Voor informatie over de H. Titus Brandsma parochie zie de website: h.titus brandsma parochie

Pastoraal team
Pastoor
Mauricio Meneses Santiago
Parochievicaris
E.G.W. (Erik) Rozeman
link naar pastoraal-team

Maria Virgo Regina kerk
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
algemeen e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl,

Locatieraad/Bestuur 
– Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318-417670
– Theo Jetten (secretaris), tel: 0318-784287
e-mail: locatieraad@rkkerkbennekom.nl
– Gerard Bolscher, (gebouwen/terreinbeheer en financiën), tel. 0318-417237
– Marianne Thie (liturgie), 0318-414558

Pastoraatsgroep
– Gilles Ampt, vz, profiel Liturgie, tel. 0317-412288
e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
– Hermine Wilmink, profiel Diaconie
– Pieter Boers, profiel Gemeenschapsopbouw, tel. 0318-847568
– José van der Meulen, tel, 0318-430455
– Annelies Werner
– Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318-418025

Parochiewacht
Maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 uur
Torenzaal, Heelsumseweg 1, tel. 0318-414 896
Daarbuiten informatie via antwoordapparaat.

Commissie van financiën en gebouwen/terreinbeheer
Gerard Bolscher, tel. 0318-417237 / 06-19891975
bankrek.algemeen: :  NL72 RABO 0156 2767 20 (* gewijzigd oktober 2015)
bankrek.kerkbijdragen: NL40 RABO 0113 9881 09,
t.n.v. Par. Z. Titus Brandsma locatie MVR Bennekom (* gewijzigd per voorjaar 2016)
e-mail: gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Technische Dienst
Herman van den Akker, tel. 0318-220720

Ledenadministratie
Klaas van der Meulen, tel. 0318-430455
e-mail: ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl

Kostercontactpersoon
Ria Roelofs, tel. 06-36304946
e-mail: koster@rkkerkbennekom.nl

Contactpersoon uitvaart en begrafenis
Marian Bolscher; tel 06-51651736

Contact nabestaanden
Nettie Oegema, tel:0318-419227

Contactpersoon dopen
Marian Bolscher, tel 0318-417237

Wijkvertegenwoordiging
Marian Bolscher, tel. 0318-417237

Caritas
Huub Oude Vrielink, tel. 0318-413735

Contact Kerk, Milieu en Samenleving
Vacant

Contact Raad van Kerken
Hans Westendorp, 0318-418465

Agenda torenzaal en parochiezaal
Mevr. Ton Gommers-Smits, tel. 0318-414374

Reservering van de kerk
Gerard Bolscher, tel. 06-19891975
e-mail: gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Koren
– Gemengd Koor: Pieter Boers, tel. 0318-847568
ARSIS: Peter Wijngaard,  tel. 0318-417670
– Kinderkoor: vacant
– Laudenkoor: Willem van Wingerden
– Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, 0318-414943

Werkgroep gezinsvieringen 
vacant

Werkgroep 1e communie
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318-418347

Werkgroep Kinderkerk
– Brigitte Geenen
– Conny van den Broek, contactpersoon
email: kinderkerk@rkkerkbennekom.nl

On the Road – jongerengroep
e-mail: ontheroad@rkkerkbennekom.nl

Bezoekgroep
Marian Bolscher, tel 0318-417237

Basisschool St. Alexander
Acacialaan 32a, tel. 0318 430340
www.alexanderschool-skovv.nl
In verband met het school geldende toelatingsbeleid kinderen tijdig opgeven.

Katholiek Vrouwen Gilde
Inge Wijngaard, tel. 0318-417670
www.kvgbennekom.nl

PR-groep
Arno de Bruin
Nelly Beerepoot
Rita van Doesum-Karsten
Ans Strik
Peter Wijngaard
Henny de Nijs
Hans Wilmink (vz), 03128-413049
email: prgroep@rkkerkbennekom.nl

Redactie  NieuwSblad /  TitusBreed
Peter Wijngaard, redactie@rkkerkbennekom.nl

Redactie  digitale Nieuwsbrief 
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl

Website / webmaster RKkerkBennekom.nl
Henny de Nijs, webmaster@rkkerkbennekom.nl

Vereniging MVR
Laurens Beerepoot, secretaris, 0317-423570
email: secr.verenigingmvr@gmail.com
www.verenigingmvr.nl

bijgewerkt: 11-1-2024