MVR gemeenschap info

Om de organisatie binnen onze geloofsgemeenschap te verduidelijken vind u hierboven het organigram van onze MVR gemeenschap. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Versie: 2018-01-11

Parochie informatie:
Maria Virgo Regina kerk
Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
Website: www.rkkerkbennekom.nl

Parochie Titus Brandsma
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. Voor informatie over de Titus Brandsma parochie zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl

Pastoraal team en profielering
Liturgie:
H.W.M. (Henri) ten Have, pastoor
Diaconie:
J.A.T.M. (Hans) Lucassen
Catechese:
vacant
Gemeenschapsopbouw:
G.H.J.V. (Guido) Dieteren

Maria Virgo Regina kerk
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
algemeen e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl,

Lokatieraad/Bestuur 
– Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318 417 670
– Theo Jetten (secretaris), tel: 0318 784 287
– Gerard Bolscher, (gebouwen/terreinbeheer en financiën), tel. 0318 417 237
– Marieke Kok-Willemsen, tel. 0318 417 088
– Marianne Thie (lithurgie), 0318 – 414 558

Pastoraatsgroep
– Gilles Ampt, vz, profiel Liturgie, tel. 0317 412288
– Gilles Ampt, profiel Diaconie, tel. 0317 412288
– Pieter Boers, profiel Gemeenschapsopbouw, tel. 0318 847568
– José van der Meulen, tel, 0318 430 455
– Rita van Doesum-Karsten (notulen)
e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl

Parochiewacht
Maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 uur
Torenzaal, Heelsumseweg 1, tel. 0318 414 896
Daarbuiten informatie via antwoordapparaat.

Commissie van gebouwen/terreinbeheer en financiën
Gerard Bolscher, tel. 0318 417 237 / 06-1989 1975
bankrek.algemeen: :  NL72 RABO 0156 2767 20 (* gewijzigd oktober 2015)
bankrek.kerkbijdragen: NL40 RABO 0113 9881 09,
t.n.v. Par. Z. Titus Brandsma locatie MVR Bennekom (* gewijzigd per voorjaar 2016)
e-mail: gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Ledenadministratie
Klaas van der Meulen, Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455
e-mail: ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl

Kostercontactpersoon
John Veraa, Midden-Eng 34, tel. 0318 418 997

Contactpersoon uitvaart en begrafenis
Marian Bolscher, Berkenlaan 18; tel 06-51 651 736

Contact nabestaanden
Nettie Oegema, Bereklauw 73, tel:0318 419 227

Contactpersoon dopen
Marian Bolscher, Berkenlaan 18; tel 0318 417 237

Wijkvertegenwoordiging
Marian Bolscher Berkenlaan 18, tel. 0318 417 237

Caritas
Huub Oude Vrielink, Alexanderweg 56, tel. 0318 41 37 35

Contact Kerk, Milieu en Samenleving
Truus Appelman, tel 0318 414 943

Contact Raad van Kerken
Janneke Postma, tel 0318 415 813

Agenda torenzaal en kerkzaal
Mevr. Ton Gommers-Smits, Honingklaver 2, tel. 0318 414 374

Reservering van de kerk
Gerard Bolscher, tel. 06-1989 1975
e-mail: gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Technische Dienst
Herman van den Akker, tel. 0318 415 137

Koren
– Gemengd Koor: Riet Kroes, Commandeursweg 42a, tel. 0318 418 002
ARSIS: Peter Wijngaard, Hof van Putten 11, tel. 0318 417 670
– Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl
– Dameskoor: Nardie Breteler-Klein Breteler, Grintweg 303, tel. 0317 415 588
– Schola cantorum: gregoriaanse zang: Klaas Postma, Selterskampweg 23, tel 0318 415 813
– Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, 0318 414 943

Werkgroep gezinsvieringen 
Miranda Meuwissen, 0318 420 497
e-mail: werkgroep.gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl

Werkgroep 1e communie
Christianne Marcelis-van Acker, Vossenweg 37, tel. 0318 418 347

On the Road – jongerengroep
e-mail: ontheroad@rkkerkbennekom.nl

Bezoekgroep
Marian Bolscher, tel 0318 417 237

Basisschool St. Alexander
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340
www.alexanderschool-skovv,nl
In verband met het op de school geldende toelatingsbeleid kinderen tijdig opgeven.

Katholiek Vrouwen Gilde
Gea Kleipool-van de Goor, Bosmeesterskamp 2B, tel. 0318 431 810
www.kvgbennekom.wordpress.com

PR-groep
Arno de Bruin
Nelly Beerepoot
Rita van Doesum-Karsten
Hans Wilmink
email: prgoep@rkkerkbennekom.nl

Redactie  Nieuw-S-blad / digitale Nieuwsbrief
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl

Website/ webmaster RKkerkBennekom.nl
Henny de Nijs, webmaster@rkkerkbennekom.nl

Locale redactie TitusBreed
Vacant
tijdelijk: redactie@rkkerkbennekom.nl)

 

bijgewerkt: 24-07-2018