Uitnodiging voor avond over de Synode 2021-2024

Op dinsdag 27 februari is er in onze kerk/Hummezaal een avond over de Synode 2021-2024.

In de Hummezaal liggen op de leestafel al een paar belangrijke synode-documenten. En een leeswijzer waarin uitleg over het synodale proces en het tijdpad. Zo bent u snel bijgelezen.

UITNODIGING. De Kerngroep Vorming en Toerusting uit Bennekom en het Pastorale team van de H.Titus Brandsma-parochie willen graag meer aandacht creëren voor het synodale proces 2021-2024. Een proces dat Paus Franciscus startte met een oproep aan ons allemaal, wereldwijd. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken gevraagd wordt, mee te denken over de toekomst van onze kerk. Een prachtig proces, want al die antwoorden tezamen zijn de bouwstenen om die toekomst van de kerk vorm te geven. In maart 2022 is er vanuit de Titus Brandsmaparochie bij de Pastoraatsgroepenvergadering aandacht aan dit proces gegeven en er is ook een middag georganiseerd voor belang- stellende parochianen om samen dezelfde vragen te beantwoorden. Al die antwoorden zijn, verzameld in een document, opgestuurd naar ons bisdom. Samen met bijdragen uit de andere bisdommen is een Nederlandse bijdrage naar Rome gestuurd, gelijk ook al die andere bouwstenen uit de hele wereld. Dit om uiteindelijk uit te komen bij de centrale vraag die in de synode van 2023 is besproken en in de wereldwijde synode in oktober 2024 aan de orde gaat komen. De vragen ‘hoe wij katholieken, geleid door de Heilige Geest, een synodale kerk kunnen worden: wereldwijd en binnen onze parochie en geloofsgemeenschappen. En, hoe dragen wij als geloofsgemeenschappen, bij aan die grote synodale kerk?’

De Kerngroep Vorming en Toerusting wil de aandacht voor dit proces verbreden tot alle locaties en gemeenschappen van de H.Titus Brandsma-parochie. Daarom wordt op dinsdag 27 februari een avond georganiseerd in de Hummezaal van onze kerk. Tijd 19.30-22.00 uur. We dragen op deze manier bouwstenen aan, direct of indirect, voor de Nederlandse bijdrage aan de 2e synode in oktober 2024. Dit is een laatste kans om mee te schrijven en zo input te leveren voor dat volgende document. Lees meer over deze avond in de komende TitusBreed (40-dagen-uitgave).

Op 27 februari zal mw. Laetitia van der Lans, theologe en communicatiedeskundige, verbonden met de unie NKV de inleiding verzorgen. Daarna gaan we met een gespreksleider aan zogenaamde dialoogtafels van 8 personen, het gesprek aan over de vragen voortkomend uit het rapport van de 1e synode (oktober 2023 in Rome). Doet u mee?

Wees welkom !

mede namens Kerngroep Vorming en Toerusting en het pastorale team
en Ceciel Bruin (Bennekom), Maria van Schaijik (Wageningen) en Toos Ettema (Ede)

meer lezen? Alle officiële documenten van de afgelopen twee jaren (2021-2023 ) vindt u op: https://luisterendopweg.nl/officiele-documenten/