Erik Rozeman priester gewijd 18 juni

Op de website van het Ariënsinstituut staat een verslag met foto’s over de priesterwijding van Erik Rozeman.  Tevens een doorverwijzing naar de preek van kardinaal Eijk en een link om de viering terug te kijken.

citaat: Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Lees verder het hele verslag en bekijk de foto’s.

Parochiebedevaart 2022 naar Lourdes

Van 19 t/m 25 september organiseert de Titus Brandsma Parochie in samenwerking met Christoffelreizen een bedevaart naar Lourdes.
Inmiddels hebben zich al diverse parochianen aangemeld.

Gaat u ook mee of wilt u meer weten?
Neem een flyer mee met de nodige informatie. U vindt deze achter in de kerk.
Houdt ook de Titus Breed in de gaten.

zie ook website TitusBrandsmaparochie.

Nieuw dit najaar: Kinderkerk en dreumesviering

Komend najaar, hopelijk nog in september, willen we (weer) van start gaan met het organiseren van activiteiten voor gezinnen met kinderen van 0 – 12 jaar.

Weten jullie nog hoe leuk het was, de Kinderkerk?
Vlak voor Corona uitbrak, waren ouders, opa’s, oma’s en kinderen in de basisschoolleeftijd op een zondagmiddag in januari bij elkaar om te knutselen, te vieren en te eten rondom het thema ‘Daniël in de leeuwenkuil’. De bedoeling was om de Kinderkerk 3 of 4 keer per jaar te organiseren, maar dat liep helaas anders.
Het ligt in de bedoeling om in september of oktober een nieuwe start maken met de Kinderkerk.

Wat zijn dreumesvieringen?
Naast de Kinderkerk, willen we ook dreumesvieringen gaan organiseren. Dreumesvieringen zijn hele korte vieringen op zondagochtend na de reguliere zondagsviering, speciaal voor ouders met hele jonge kinderen. De nadruk ligt op muziek maken en elkaar ontmoeten.

In het MVR NieuwSBlad na de vakantie volgt meer informatie.

Namens de pastoraatsgroep,
Pieter Boers en Rita van Doesum-Karsten

Leerhuis Bennekom 2022 – 2023

“Het Leerhuis” startte 22 jaar geleden op eigen initiatief van een aantal deelnemers aan toerustingscursussen. Sinds 2004-05 worden de avonden begeleid door John Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en liturgie.
Als vrijwilliger is John seniorenpastor in de Maria Magdalenaparochie (Over Betuwe.)

Dit jaar is gekozen voor het boek Anselm Grün : “ Gelukkig ouder worden”
De ouderdom als spirituele levensfase van groei en rijpheid, voor iedereen die vol wil leven Met dit boek wil de bekende veelschrijver en benedictijner monnik Anselm Grün zijn lezers aanmoedigen om bewust om te gaan met het ouder worden. Grün is zelf al in de zeventig en dus ervaringsdeskundige. Bovendien heeft hij ook veel mensenkennis opgedaan tijdens zijn vormingswerk. Ouder worden, zo stelt Grün, is een basale menselijke ervaring. De auteur bespreekt achtereenvolgens de verschillende fasen: van aanvaarding en zich verzoenen, over eenzaamheid, loslaten, angst en depressie, tot zwijgen en zelfs de stervensvoorbereiding. Ook geloofstwijfel en de motivatie om ondanks alles toch te geloven tellen mee
Kortom een boek dat voldoende stof biedt om gedurende 6 bijeenkomsten onderwerp te zijn van een boeiend onderling gesprek .

Leiding: John Rademakers
Data: Dinsdagochtenden: 13 sept.,11 okt.,8 nov., 2022 10 jan.,14 febr., 14 mrt. 2023
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats: ’t Kerkheem,
Contactpersoon: Truus Appelman-Komen, truusapp@xs4all.nl, tel: 414943
Kosten: 30 euro per persoon voor 6 ochtenden
Materiaal: Boek van Anselm Grün, Gelukkig ouder worden. Uitgeverij Ten Have 22,00 euro Bol com ook 2e hands 18.05 euro
ISBN 2 900000 387812
Aantal deelnemers: Minimaal 12 personen

 

Kosters gezocht

Beste parochianen,

Per 1 januari 2023 zoekt de kostersgroep 2 nieuwe collega’s, t.w. een koster voor de zondagdiensten en een koster voor de uitvaarten.
De huidige kostergroep bestaat nu uit 7 personen, incl. de reserve kosters.

  • De koster voor de zondagdiensten heeft één keer in de 5 weken een dienst.
  • De koster voor de uitvaarten heeft gemiddeld 5 uitvaarten in het jaar. Voor deze functie zoeken wij een vrouw of man die overdag beschikbaar kan zijn omdat deze diensten altijd door de week plaatsvinden.
    Het is mooi om samen met de voorganger en uitvaartondernemer een belangrijke, dienende taak te hebben, om de nabestaanden in staat te stellen om op een mooie manier afscheid te nemen van hun dierbare.

Omdat er reservekosters zijn, is er bij verhindering bijna altijd vervanging.
De kostersgroep is een hechte groep die altijd voor elkaar klaar staan en invallen als je dienst eens niet uitkomt. Je wordt natuurlijk goed ingewerkt zodat je na verloop van tijd zelfstandig kunt functioneren.
Heeft u interesse en wilt u een van ons eens spreken voor een oriënterend gesprek, bel dan eens naar John Veraa.
Tel.nr. is 0630 443 497.

Eerste Communieviering in Ede

Eucharistieviering met eerste Heilige Communie.
Op zondag 29 mei gaan drie kinderen uit onze geloofsgemeenschap (Rutger Klein Woolthuis, Noëll de Ruig en Rosalie Manga), hun eerste communie doen in de Anthoniuskerk in Ede om 11.00 uur.

Voorganger : Pastoor ten Have
Kinderkoor : Sing to God

Het zou heel mooi zijn als hierbij ook parochianen uit onze geloofsgemeenschap aanwezig zouden zijn!
Van harte welkom!

Kledingbeurs 2022

kledingbeurs

Ook dit jaar vind er weer (voor de twaalfde keer!)  tweedehandskleding-verkoop plaats tijdens de Vlegeldag, als dat tenminste mogelijk is. Zo niet, dan op een aantal zaterdagen, net als vorig jaar.

Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt die u toch niet meer draagt. Echt winter is het nog niet geweest. Wie weet komt die nog, maar de lente komt er zeker aan en daarmee de opruimkriebels. Vanaf maart 2022 kunt u bij Janneke kleding inleveren. Geen herenkleding of herenschoenen, daar is geen vraag naar. Maar wel dameskleding en schoenen die nog een ronde meekunnen wel.

Zoals altijd is de opbrengst weer bestemd voor onze kerk. Misschien is de verbouwing dan al gerealiseerd, maar het moet ook gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst is nooit weg!

U kunt bij Janneke Postma uw kleding inleveren.
(Selterskampweg 23, Bennekom)

Titus Leerhuis

Vanuit de geloofsgemeenschap Wageningen is het initiatief gestart voor een Titus Leerhuis.
Maandag 23 mei a.s. zal het gloednieuwe Titus Leerhuis van start gaan met een eerste lezing over Titus Brandsma, gehouden door hoogleraar Peter Nissen. De lezing gaat over het leven van Titus Brandsma, zijn kracht en zijn zwakheden. Het vindt plaats in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur start de lezing. De avond is open voor alle geïnteresseerden, kerkelijk of niet.

In juni zal Erik Borgman komen spreken over Paus Franciscus. Zo hopen we met het Titus Leerhuis zo mogelijk iedere maand een interessante spreker uit te nodigen. Komt u ook?

Voor eventuele nadere informatie kan contact opgenomen worden met Hadewych Klaassen van de locatieraad Wageningen.

Viering Heiligverklaring Titus Brandsma kijken in Rhenen

Inmiddels is bekend dat op zondag 15 mei a.s. de Eucharistieviering in Rome om 10.00 uur zal zijn.
De tv-uitzending begint om 9.30 uur met een voorprogramma over Titus Brandsma (o.a. met medewerking van Roderick Vonhögen).

De eucharistieviering in Rhenen zal derhalve om 8.30 uur zijn. Voorgangers zijn Henri ten Have en Erik Rozeman.

Parochianen die de tv-uitzending in Rhenen willen bijwonen vragen wij zich vooraf aan te melden i.v.m. het aantal plaatsen en de catering. Hiervoor kan een mail gezonden worden aan administratie@pztb.nl