Vieringen live volgen / opname terugkijken

De locatieraad is bezig om mogelijkheden te onderzoeken voor het streamen of opnemen van de vieringen, omdat met z’n allen naar de kerk gaan nog heel lang onmogelijk zal zijn.
Tot er een meer permanente oplossing is wil men een beroep doen op de koren, om de vieringen op te nemen of te live-streamen, mocht dat binnen de mogelijkheden van koorleden liggen. In de digitale nieuwsbrief zal worden vermeld of de viering al dan niet wordt opgenomen.
Wanneer u mee wilt werken aan het opnemen van vieringen, kunt u zich aanmelden bij Peter Wijngaard (peter.wijngaard@xs4all.nl).

Vieringen met kerkgangers vanaf 7 maart 2021

De locatieraad heeft besloten om in principe vanaf 7 maart weer 30 kerkgangers bij de vieringen toe te laten. Uiteraard worden de ontwikkelingen met betrekking tot besmettingen nauwlettend in de gaten gehouden, net als de aanbevelingen vanuit het Aartsbisdom Utrecht.
Er zal opnieuw met het aanmeldingssysteem worden gewerkt, net als van juli tot en met december 2020 het geval was.
U bent van harte welkom!

*** u kunt zich pas aanmelden vanaf zondag 28 februari via het formulier op onze website ***

Woord- en gebedsviering 28 februari met Antoinette van Schaik en cantors van Arsis

De woord- en gebedsviering van 28 februari om 10.30 uur met Antoinette van Schaik en cantors van Arsis wordt gehouden zonder kerkgangers.
De viering wordt opgenomen en is terug te kijken via het YouTube-kanaal van onze kerk.

Bloemetje van Arsis voor de viering van 28 februari
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.

Liturgie voor 21 februari (live via Facebook)

De Laudenviering van 21 februari om 10:30 uur cantors van het Laudenkoor wordt gehouden zonder kerkgangers.

Deze viering is live te volgen via de Facebookpagina van de MVRkerk en is later op zondag of maandag terug te kijken via het YouTube kanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 21 februari te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Na zondag is het papieren liturgieboekje ook af te halen bij de parochiewacht.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het Hospice in Bennekom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 030 9354 28 t.n.v. Hospice Bennekom

De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Intenties voor het intentieboek kunnen worden doorgegeven op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. U kunt uw intentie ook zelf in het intentieboek schrijven tijdens de parochiewacht. Andere intenties kunnen worden opgegeven bij de parochiewacht, telefoon 0318-414896. De parochiewacht op weekdagen dagelijks geopend van 10.30 -11.30 uur.

U kunt zich niet aanmelden voor deze viering wegens de lockdown en het verzoek van de Burgemeester van Ede om voorlopig geen vieringen te houden met aanwezigen. 

Kerkopenstelling op zondag
Zolang er geen vieringen met kerkgangers zijn in onze kerk, is de kerk op zondag geopend voor individueel bezoek van 11.30 tot 12.30 uur.
De kerk is door de week ook geopend tijdens de uren van de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur.

Verbranding van de palmtakjes

Na afloop van de gezinsviering heeft Adri van Dijk de palmtakjes verbrand, de as gewijd en zichzelf getekend met het askruisje.
Dit is terug te kijken, aan het eind van de opname van de gezinsviering op ons YouTube kanaal.
U kunt een kaart met een doosje gewijde as, om uzelf en uw huisgenoten een askruisje te geven, ophalen bij de parochiewacht (dagelijks van 10.30 tot 11.30 uur) of op Aswoensdag van 19.00 tot 19.30 uur.

Opname Gezinsviering 14 februari

De opname van de gezinsviering met Adri van Dijk en cantors op 14 februari is vanaf nu terug te kijken via het YouTube-kanaal van onze kerk. Het liturgieboekje vindt u hier.
Zoals u zult zien, zingen er geen kinderen van het kinderkoor Eigenwijs mee in de gezinsviering; vanwege de Corona-maatregelen komen er geen kinderen repeteren. Dit betekent dat Matty Huls en haar man, samen met Karin Schepers, de hele viering voorbereiden en uitvoeren. De werkgroep Gezinsviering is daarom dringend op zoek naar mensen die, desnoods tijdelijk, mee willen denken en mee willen zingen. Als u zich aangesproken voelt, neem dan contact op met Matty Huls (matty.huls@outlook.com). De eerstvolgende viering is de Palmzondagviering op 28 maart.

Liturgie voor 14 februari

De gezinsviering van 14 februari met Adri van Dijk en cantors van het kinderkoor wordt gehouden zonder kerkgangers.

Deze viering wordt opgenomen en is later op zondag of maandag terug te kijken via het YouTube kanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 14 februari  te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Na zondag is het papieren liturgieboekje ook af te halen bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Zonnebloem. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0132 8303 29 t.n.v. Zonnebloem.

De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Intenties voor het intentieboek kunnen worden doorgegeven op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. U kunt uw intentie ook zelf in het intentieboek schrijven tijdens de parochiewacht. Andere intenties kunnen worden opgegeven bij de parochiewacht, telefoon 0318-414896. De parochiewacht op weekdagen dagelijks geopend van 10.30 -11.30 uur.

U kunt zich niet aanmelden voor deze viering wegens de lockdown en het verzoek van de Burgemeester van Ede om voorlopig geen vieringen te houden met aanwezigen. 

Kerkopenstelling op zondag
Zolang er geen vieringen met kerkgangers zijn in onze kerk, is de kerk op zondag geopend voor individueel bezoek van 11.30 tot 12.30 uur.
De kerk is door de week ook geopend tijdens de uren van de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur.

Sobere maaltijd dit jaar anders – solidariteitsmaaltijden thuis

bericht van de oecumenische werkgroep sobere maaltijd:

Vrijdag 26 februari gaan we een “solidariteits-maaltijd” naar u thuis brengen en gaan we vervolgens ieder op zijn plek tegelijk eten (dat hoeft niet persé, maar is wel mooi). Door een verse, niet sobere maaltijd aan huis te bestellen doneert u direct ook een verse maaltijd voor een persoon in het AZC Wageningen of van de voedselbank Neder-Veluwe (vandaar een solidariteitsmaaltijd).
U kunt zich voor deze maaltijd tot en met 20 februari aanmelden via de website van de Raad van Kerken of door een email te sturen naar nicolebischoff60@gmail.com of te bellen naar 0318 417 377.

Om elkaar toch ook te ontmoeten willen we vrijdag 26 februari om 20 uur een online ZOOM-bijeenkomst organiseren. De oprichtster van “Delen smaakt beter”, Mahan Eslami, zal dan uw vragen beantwoorden en over haar ervaringen en nieuwe projecten vertellen. Allen zijn hiertoe van harte uitgenodigd, ook als u geen maaltijd wilt bestellen. U kunt uw belangstelling via bovenstaande email aangegeven en u ontvangt vervolgens de link naar de ZOOM-bijeenkomst.
Meer informatie: sobere-maaltijd-dit-jaar-anders-solidariteitsmaaltijden-thuis.

zie ook deze activiteit in onze activiteitenkalender.

De oecumenische werkgroep sobere maaltijd: Hans Egberts,
Leni van Muilwijk, Gozien van der Schans, Nicole Bischoff