Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie
Vanaf zaterdag 25 september kunnen veel meer gelovigen de kerkdiensten bezoeken!

De anderhalve meter afstand vervalt, als er tijdens de viering voldoende ventilatie in de kerk is.
Wel wordt kerkgangers verzocht om elkaar de ruimte te geven bij het lopen en zitten in de kerk.
De vereiste aanmelding en registratie-vooraf geldt niet langer. Dit hebben de bisschoppen besloten in navolging van de versoepelde coronamaatregelen van de rijksoverheid. LEES HIER het officiële document met de nieuwe coronaregels. (pdf bestand).

Nieuwe richtlijnen
Voor onze (zTB-)parochie zien de regels er samengevat zó uit:

 • De anderhalve meter in de kerk wordt losgelaten.
 • Aanmelding en registratie voor een viering is niet meer nodig.
 • Er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd.
 • Samenzang is weer toegestaan.
 • Voor de koren vervalt de 1,5 meter regel.
 • Geen handen schudden bij de vredeswens.
 • Het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde hand. Het kuchscherm blijft, de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken.
  Communie op de tong is niet toegestaan.
 • Collectemandjes blijven achterin de kerk staan.
 • Wijwaterbakjes blijven leeg.

Voor onze MVR kerk geldt bovendien:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Hoest/nies in uw elleboog.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
  • Voorafgaand aan en tijdens de viering wordt er maximaal geventileerd. De anderhalve meter afstand houden vervalt ook in de MVR kerk. U kunt zelf weer een plaats zoeken in de kerk. ¹)
  • Samenzang is weer toegestaan, mits er niemand in de bank direct recht voor u zit. ²)
  • Voor de koren vervalt ook de 1,5 meter regel. ³)
  • Koffiedrinken is weer toegestaan, bij voorkeur buiten.

¹) We willen graag dat iedereen zich veilig voelt. Houd daarom rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte bij lopen, zitten én zingen.
²) Omdat samenzang weer is toegestaan, dient u tijdens de vieringen voldoende afstand te houden tot degene die voor u zit. Ga dus verspreid zitten, zodat u een leeg stuk kerkbank voor u heeft. Lukt dat niet, zing dan niet mee.
³) Koorleden wordt geadviseerd om naast elkaar in een halve cirkel te gaan staan bij het zingen.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

CORONA maatregelen zoals ze in de liturgieboekjes staan:

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het virus de baas.

 1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
 2. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
 3. Houd rekening met de ander en bewaar afstand.
 4. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
 5. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
  Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
 6. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud.

De locatieraad

Kinderkoor Eigenwijs weer van start

Zingen is leuk, vooral samen!
Doe jij ook mee?

Kom en ontdek dat zingen ontspant, leerzaam en vooral heel gezellig is!

Vanaf 7 oktober elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8, in de Alexanderschool aan Acacialaan 32a, 6721 CP Bennekom.

Het eerste optreden is op 7 november 2021 tijdens de Alexanderschool gezinsviering om 10.30 uur.

Voor meer informatie? Matty Huls: info@living-voice.nl óf 0634967603

Viering

Wilt u wekelijks viering-info ontvangen, lees dan onze nieuwsbrief

uitnodiging Gelderse Bedevaart Renkum

Op zondagmiddag 17 oktober 2021 vindt in het bekende Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse traditionele Gelderse bedevaart plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.
Voor deze bedevaart zijn speciaal de gelovigen uit Gelderland uitgenodigd, maar ook van buiten Gelderland bent u van harte welkom!

Hoofdcelebrant is pastoor H. Zemann van de parochies St. Lucas en St. Maarten (regio Barneveld, Harderwijk, Leusden) .
Het programma met bedevaartsliederen wordt muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor onder leiding van dirigente mevr. Regina “uitnodiging Gelderse Bedevaart Renkum” verder lezen

Vooruitkijken (gebed)

Graag delen wij hier een gebed van Ds. Harmke Heuvel, eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van Petrus. https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vooruitkijken/

Gebed: Vooruitkijken

God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.

God,
nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets “Vooruitkijken (gebed)” verder lezen

Afscheidsviering Guido Dieteren

klik op afbeelding voor groter pdf-bestand

De z. Titus Brandsmaparochie nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij het afscheid van Guido als pastoraal werker van onze parochie.
De afscheidsviering vindt plaats op zondag 29 augustus 2021 om 10.00 uur.
Guido zal in deze viering voorgaan.
In verband met de geldende Corona-maatregelen en het beperkte aantal zitplaatsen in de kerk zal dit een besloten viering zijn. U kunt deze viering volgen via livestream “Afscheidsviering Guido Dieteren” verder lezen

Psalmen en kunst tot leven wekken – 4 cursusbijeenkomsten

Iemand gaat pas voor je leven als je echt kennis met elkaar maakt, wanneer je je verdiept in elkaars verhaal en geschiedenis. Dat geldt ook voor een kunstwerk, het leeft pas voor jou als je er contact mee maakt en het jou iets te vertellen heeft.
Zo hoop ik dat psalmen al lezend, mediterend en bevragend in onderling gesprek tot leven worden gewekt.
Vooraf beginnen we met kijken naar kunst, om haar “Psalmen en kunst tot leven wekken – 4 cursusbijeenkomsten” verder lezen