Paus en Synode openen deur naar vernieuwing van de Kerk

“Er is een boom geplant die veel vruchten draagt. Maar het oogsten, dat komt nog”, zei hulpbisschop Ted Hoogenboom bij het einde van het eerste deel van de Bisschoppensynode over synodaliteit, eind oktober. Namens Nederland nam mgr. Hoogenboom hieraan deel, evenals kerkjurist, hoogleraar Myriam Wijlens. 375 Deelnemers, onder wie 80 leken, 54 van hen vrouw, waren in Rome een maand lang op gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek. Alle besproken thema’s zijn samengevat, niet in de vorm van besluiten maar van een advies aan de paus. Een nieuwe wereldwijde beraadslaging zal in het tweede deel van de synode, oktober 2024, leiden tot besluitvorming.
Met het synodaal proces, dat twee jaar lang in de Katholieke Lees verder “Paus en Synode openen deur naar vernieuwing van de Kerk”

Kinderkerk weer 17 december

Zondag 17 december is het weer zover:
Kinderkerk Bennekom!
Ook deze keer is het in de RK kerk en het thema is Advent. We gaan op reis met Jozef en Maria. De activiteiten worden zo georganiseerd, dat de kinderen het gevoel krijgen op weg te zijn naar Bethlehem, naar de geboorte van het Kind.

Het tijdstip is deze keer iets aangepast: we beginnen om 15.30 uur en eindigen tussen 17.30 en 18 uur. Alle kinderen, in het bijzonder in de basisschoolleeftijd, zijn welkom, samen met hun (groot)ouders!

Kinderkerk doen we samen, samen ONTDEKKEN, samen VIEREN en samen ETEN.

Dus neem gerust vriendje, vriendinnetje, vader, moeder, opa en/of oma mee.
Graag vooraf aanmelden via kinderkerk@rkkerkbennekom.nl.
Om alvast in de stemming te komen, is er een mooie flyer gemaakt!

Data reeds geplande Kinderkerk in 2024:
10 maart, 23 juni, 13 oktober en 15 december.

Vrijwilliger voor de kerststal

Herman Smid verzorgt inmiddels al de nodige jaren in zijn eentje de opbouw van de kerststal en verricht waar nodig de reparaties van figuren en elementen. Wie vindt het leuk om Herman hierbij te assisteren?

Op termijn zoekt Herman een opvolger. Nu is een goede gelegenheid om kennis te maken wat er bij de opbouw van de kerststal komt kijken en daaraan mee te helpen. Voor informatie kunt u bellen met Herman Smid (0318- 417901).

Gezins Kerstviering 24 december

Op 24 december is er een gezinsviering in onze kerk.
Omdat kinderkoor Eigenwijs niet meer bestaat, zingt er een gelegenheidskoor. Hopelijk komen zoveel mogelijk mensen (van de andere koren van onze geloofsgemeenschap) meezingen.
Neem gerust de (klein-)kinderen mee!
Zie ook onderstaande flyer.


‘Mixed generations choir’
(koor van volwassenen en kinderen)

Kun je zingen? Zing met ons mee!
24 december 2023 19.00 uur

Repetitietijden zijn:
24 december 2023 van 17.45 uur tot 18.45 uur

Meer weten? Mail of bel Matty:
matty@living-voice.nl of 06-34967603

Afscheid Matty Huls

Matty Huls was jarenlang de dirigente van het kinderkoor Eigenwijs. Daarnaast was zij de laatste tijd samen met haar man Bart de trekker van de werkgroep gezinsvieringen bij de geloofsgemeenschap Bennekom. Matty heeft aangegeven met ingang van het nieuwe jaar te stoppen met haar inzet voor de werkgroep en als dirigente van het kinderkoor Eigenwijs.

Op zondag 12 november bedankte Peter Wijngaard Matty tijdens de gezinsviering in Bennekom voor haar jarenlange inzet als dirigente en inzet voor de werkgroep. Peter refereerde nog aan de Parochiedag waar de koren ARSIS, Gemengd koor en Eigenwijs gezamenlijk zongen en waar Matty altijd probeerde om het kind in ons weer tot leven te wekken. Matty en Bart werden letterlijk in de bloemen gezet.

Matty en Bart: nogmaals heel hartelijk bedankt!

Met Vreugde Raken – voortgang kerkplein – 27 november

Met Vreugde Raken: voortgang plannen voor het kerkplein
Op Parochiedag hebben heel veel mensen ideeën en tekeningen aangedragen voor een groener en uitnodigender kerkplein. De werkgroep Met Vreugde Raken heeft inmiddels alle ideeën geïnventariseerd en gaat op basis daarvan een aantal voorstellen voor het plein uitwerken.
Op maandag 27 november om 20.00 uur willen we deze met u bekijken en bespreken.

Van harte welkom in de Hummezaal.

Meer info  hieronder: Ons plein op de schop? (uit  NieuwSblad)

Lees verder “Met Vreugde Raken – voortgang kerkplein – 27 november”