Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie
Vanaf ñovember 2021 zijn de regels weer wat strakker! 

19-11-2021:
Tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten is anderhalve meter afstand houden verplicht evenals het dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen in de kerk.
U mag nog zelf uw plek in de kerk kiezen, maar ga alleen zitten op plaatsen waar kussens liggen; zo is de anderhalve meter gewaarborgd.
Het parochiebestuur heeft besloten dat koffiedrinken voorlopig niet is toegestaan.

13-11-2021:
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Kort samengevat:
Tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten is anderhalve meter afstand houden verplicht evenals het dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen in de kerk. U mag nog zelf uw plek in de kerk kiezen, maar ga alleen zitten op plaatsen waar kussens liggen; zo is de anderhalve meter gewaarborgd.

De parochie zalige Titus Brandsma én onze locatie Maria Virgo Regina nemen het advies van de bisschoppen over.
Dat betekent:
1. Blijf thuis als u of uw naasten corona gerelateerde klachten hebben
2. Zorg voor goede hygiëne als handen wassen en ontsmetten, hoesten en niezen in de ellenboog
3. Draag een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk
4. Houd de anderhalve meter afstand in acht.
5. Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter afstand niet gehouden kan worden, is meezingen NIET toegestaan.
6. Geen handen schudden bij de vredeswens.
7. Het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde handen. Het kuchscherm blijft; de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken. Communie op de tong is niet toegestaan.
8. Collectemandjes blijven achterin de kerk staan
9. De wijwaterbakjes blijven leeg.

Fleecedekens
De kerk wordt weer verwarmd nu het kouder wordt, maar de ramen blijven open om voor voldoende ventilatie te zorgen. Mocht u het te koud vinden, er liggen fleecedekens achterin de kerk.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Viering

Wilt u wekelijks viering-info ontvangen, lees dan onze nieuwsbrief

Thuis voorbereiden op kerst met de Dominicanen in Huissen?

De Dominicanen bieden diverse (gratis) online-activiteiten aan voor de adventsperiode:

  • Online Advent en Kerstmis Retraitereeks  Graag de adventsperiode samen vieren? De Dominicanen bieden tijdens de adventsperiode een reeks aan van acht momenten waarop samen stil gestaan wordt bij de betekenis van advent en kerst.
  • 4 Online Advents zondagen met Henk Jongerius. In de aanloop naar Kerst zal Henk Jongerius elke Adventszondag een online miniretraite verzorgen op zijn bekende wijze.

Voor elk van deze online activiteiten kunt u zich aanmelden via de links naar de website van de Dominicanen.

Collectebonnen, veilig en voordelig

Mensen hebben tegenwoordig nauwelijks nog contant geld in huis en in de portemonnee, dus ook geen collectegeld meer. Collectebonnen bieden daarom een makkelijk en veilig alternatief.
Collectebonnen zijn te bestellen via een bankoverschrijving naar NL72 RABO 0156 2767 20 ten name van de parochie zalige Titus Brandsma, Wageningen.
De bonnenkaarten van onze parochie bevatten 20 collectebonnen met een waarde van respectievelijk één, twee-en-halve en vijf euro. U kunt kiezen voor een witte kaart van €20,=; voor een gele kaart van €50,= of voor een groene kaart van €100,=. Vermeld bij uw bankoverschrijving welke bonnenkaart(en) u wenst. Ongeveer een week na uw overschrijving kunt u dan de kaart(en) ophalen bij de parochiewacht of bij Gerard Bolscher rond de zondagsviering.

Belastingvoordeel
Er is nog een voordeel. De belastingdienst beschouwt collectegeld / een gift aan de kerk als een gift aan een goed doel. Alleen dat moet wel aantoonbaar zijn. De aankoop van collectebonnen door middel van een bankoverschrijving is aantoonbaar. Daarmee kunt u het aankoopbedrag – net als uw bijdrage aan Kerkbalans die u via de bank overschrijft – als gift aftrekken voor de belasting.

Locatieraad, Gerard Bolscher

Bericht van het Heilig Boontje

Het is al bijna 2 jaar geleden dat we onze laatste Heilig Boontje maaltijd hebben verzorgd. Helaas is het nog steeds niet mogelijk geweest om deze activiteit opnieuw op te starten. Corona heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid en nu we er aan dachten om voorzichtig weer op te starten gaan de besmettingscijfers weer omhoog.
Het lijkt ons op dit moment geen goed idee om de maaltijd zoals we dit voorheen deden weer te hervatten. Komt nog bij dat onze Parochiezaal niet meer beschikbaar is omdat dat er, hopen we, eindelijk eens kan worden begonnen met de verbouwing.
Onze handen jeuken om u weer een mooie maaltijd voor te zetten onder het genot van een gezellig samenzijn maar het moet wel veilig. We denken na over een alternatief, u hoort spoedig van ons.

Hermine Wilmink

Raad van Kerken: Taizé viering 19 november

** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

Taizé-viering
Op vrijdag 19 november 2021 om 19.30 uur wordt in onze katholieke kerk een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.

Het thema van deze vesper is ‘Bevrijding’.

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, momenten van stilte, lezingen en gebed. Koor en muzikanten komen uit verschillende kerkgenootschappen, geheel in lijn met de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). De geloofsgemeenschap van Taizé is ontstaan na 1945 en streeft ernaar wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar te verbinden.
U bent van harte welkom deze viering bij te wonen. Aanmelden hoeft niet, iedereen mag gewoon weer naar de kerk komen (zonder corona-toegangsbewijs). Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden en afstand te bewaren, zeker als men mee wil zingen. Voor actuele informatie over eventuele coronaregels, kunt u de website van de Raad van Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com.

** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

Ondersteun de boodschap van Laudato Si op de Klimaattop

Van 1 tot 12 november 2021 vindt in Glasgow de 26ste klimaattop met vele politieke wereldleiders plaats. Tijdens deze klimaattop proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs verder uit te werken. Ook paus Franciscus zal aanwezig zijn bij deze klimaattop. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deelneemt aan een klimaattop. De boodschap van paus Franciscus kunt u ondersteunen via de petitie op: https://thecatholicpetition.org/ (website en petitie in het Engels). De petitie ‘Healthy Planet, Healthy People’ bevat diverse citaten uit de pauselijke encycliek Laudato Si.