Mededeling pastoraal team en parochiebestuur Zalige Titus Brandsma

Geachte parochianen,
Met vreugde delen wij u mee dat per 1 september a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie heeft benoemd:

Mr. Erik Rozeman

In het afgelopen jaar heeft Erik zijn pastorale stage in onze parochie voltooid. De beperkte bezetting van het pastorale team en de lopende projecten in de parochie heeft de bisschop doen besluiten aan hem het verzoek voor te leggen een eerste benoeming in dezelfde parochie te willen aanvaarden. Hierop heeft Erik van harte ja gezegd. Wij zijn blij met zijn bereidheid en wensen hem een vruchtbare start in het pastoraat.
Erik wordt benoemd in een voltijds aanstelling voor onbepaalde tijd als kandidaat priester. Op 13 november a.s. hoopt hij de diakenwijding te ontvangen en op 18 juni volgend jaar de priesterwijding in de kathedraal van Utrecht.
Op zaterdagavond 4 september a.s. zal Erik tijdens de Eucharistieviering van 18.30 uur in Wageningen worden gepresenteerd en de ambtseed afleggen ten overstaan van vicaris Hans Pauw. Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

 

Kledingbeurs juli 2021

kledingbeurs

Dit jaar vind er weer tweedehandskleding-verkoop plaats. 
De eerste zaterdagmiddag-verkoop is al geweest en er is al erg veel verkocht.
Komende kledingbeurs tijden zijn: zaterdag 17, 24 en 31 juli. Van 12:00 tot 16:00 uur. 

Daarom ook bij deze een OPROEP voor het inleveren van kleding en schoenen. Heeft u nog mooie, schone en draagbare kleding en schoenen over? Dan kunt u deze brengen voor de kledingbeurs!
Voor de boekenbeurs kunt u ook nog uw boeken inleveren. 

Graag:

    • schone en draagbare kleding
    • schone en draagbare schoenen

Het doel blijft hetzelfde: verbouwing tot een mooie parochiezaal.

U kunt bij Janneke Postma uw kleding inleveren.
(Selterskampweg 23, Bennekom)

Viering

Wilt u wekelijks viering-info ontvangen, lees dan onze nieuwsbrief

Viering 27 juni

Viering: Zondag 27 juni
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor
Voorganger: Roderick Vonhögen 
(voorganger is de nieuwe bewoner van onze pastorie; anders dan vermeld in TitusBreed en NieuwSBlad)
Aanmelden voor deze viering U kunt zich niet meer aanmelden. De kerk zit inmiddels vol bij deze viering.
Live volgen of opname terugkijken: is nog niet bekend.
Het liturgieboekje vindt u hier 
Overweging volgt misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Manege zonder drempels. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL42 RABO 0387 0733 37

(U kunt uw gaven ook in de mand achterin de kerk leggen)

De opbrengsten van de collectes zijn slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier. 

Viering 20 juni

Viering: Zondag 20 juni
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. gelegenheidskoor
Voorganger: 2 lectoren 
Aanmelden voor deze viering 
Wordt NIET opgenomen.
Het liturgieboekje vindt u hier 

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Mooi Leven Huis. In 2019 is het Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom geopend. Een initiatief van ouders van jongeren met een meervoudige beperking. Het is een mooie plek om te wonen en voor dagbesteding. Alles draait hierbij om hen. Familie, vrijwilligers en professionals werken als een team zodat ze samen de zorg kunnen dragen voor een Mooi Leven. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van Mooi Leven Huis, Bennekom.

De opbrengsten van de collectes zijn slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier. 

Versoepelingen in coronaregels

De versoepelingen van de Coronaregels zorgen in onze kerk voor iets meer mogelijkheden. Vanaf zondag 13 juni zijn er 50 bezoekers welkom bij de vieringen
(nog steeds op 1,5 meter, met aanmelding en met mondkapje).

Ook is buiten koffiedrinken na de viering weer toegestaan.

Van harte welkom bij de vieringen!

Opbrengst Vastenactie 2021 van onze geloofsgemeenschap MVR

De MOV leden willen alle vrijwilligers, die tijdens de corona pandemie de vastenzakjes hebben rondgebracht, hartelijk bedanken. Wij zijn heel blij met het opgehaalde bedrag van €2200,- aan contant geld en machtigingen; dit bedrag is bijna 70 % van de bedragen die in 2018 en 2019 zijn opgehaald.
Later dit jaar zal de Vastenactie ons informeren over de opbrengst van de bedragen die rechtstreeks naar hen zijn overgeboekt.
Het geld komt ten goede aan projecten in bijvoorbeeld Zambia en Bangladesh, die beroepsonderwijs aanbieden. Zo werd Tonmoy uit Bangladesh in februari 2020 tot een Caritas opleiding voor elektricien toegelaten. Tijdens de lockdown kon hij de opleiding helaas niet volgen. Gelukkig kon hij in augustus 2020 alsnog zijn studie afmaken en kan hij nu als elektricien een goed inkomen verdienen. Met de opbrengst van deze Vastenactie kunnen we nog veel jongeren zoals Tonmoy een goede toekomst bieden.