Installatieviering pastoor Mauricio op 5 februari

Op zondag 5 februari a.s. om 10.30 uur zal de installatie van pastoor Mauricio Meneses plaatsvinden tijdens een eucharistieviering in de St. Antonius van Paduakerk, Stationsweg 112 te Ede.
Hoofdcelebrant is bisschoppelijk vicaris Hans Pauw.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid voor kennismaking en ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

In de andere kerken zullen deze zondag geen vieringen zijn. De viering in Ede zal via livestream te volgen zijn.

Hierbij de link waarop de installatieviering te volgen is:
https://titusb.nl/installatieviering

Let op:
Vanwege bouwwerkzaamheden is parkeren bij Station Ede-Wageningen zeer beperkt. U kunt ook parkeren bij het Marnix College. Dit is enkele minuten lopen naar de kerk.
Houd er ook rekening mee dat er wegwerkzaamheden zijn tussen Bennekom en Ede. De Edeseweg tussen Bennekom en Ede is niet toegankelijk in de richting Ede.

Een update van de Synodale weg

De paus heeft iedere gedoopte gevraagd om mee te praten en te denken over de toekomst van de Katholieke kerk. Deze weg vanuit de gelovigen was nog nooit eerder gebeurd.
Het proces loopt van september 2021 tot voorjaar 2024.

De bedoeling is dat er een grote bisschoppensynode komt begin 2024. Daar moeten dan aan de hand van alle aangeleverde en gelezen teksten, besluiten genomen worden.
Er zijn inmiddels 4 documenten samengesteld, als bouwstenen voor het werkdocument:
• • Een samenvatting vanuit onze Titus Brandsmaparochie is verstuurd (Maart ’22) naar ons bisdom
• • Verzamelde teksten (Mei ’22) uit heel ons bisdom.
• • Er is een samenvatting namens alle 7 bisdommen van Nederland gemaakt en doorgestuurd ( Augustus ’22) naar Rome.

In Rome zijn alle binnengekomen documenten, verslagen en losse brieven uit de hele wereld ontvangen en doorgeworsteld.
Alles is gelezen, elk verslag en ieder stuk door steeds groepjes van drie mensen.
Bij die mensen behoorde ook de Nederlandse prof.dr.Myriam Wijlens.

Hieruit is in oktober 2022 document  ontstaan met de titel :“Vergroot de ruimte in uw tent” naar Jesaja 54 . Een heel goed te lezen indrukwekkend en verrassend stuk, met vele quotes uit alle continenten. Het document is te downloaden en /of te lezen op Bisdom van ‘s-Hertogenbosch – (www.bisdomdenbosch.nl) / klik door op synodedocumenten en klik door op continentaal synoderapport. (5)

Naar aanleiding van dit document is in Nederland in deze 2e fase een Webinar gehouden (7-12-2022) met de titel ‘hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Dit werd georganiseerd door het bisdom Den Bosch samen met de gezamenlijke religieuzen in Nederland en de groep UNKV -Unie Nederlandse Katholieke Vrouwen Iedereen kon meeluisteren. Het webinar is terug te luisteren op https://www.unkv.online/

Aan het einde van deze Webinar werden 3 vragen gesteld die voor 31 dec. beantwoord moesten zijn. Dit om ‘mee te nemen’ naar een Intercontinentale Samenvatting.
Inmiddels is er een samenvatting van de reacties op het Werkdocument Continentale Fase. Zie: https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_117a5a4ffb6141678dca6adcc26944f5.pdf
Deze dient als input op de Nederlandse deelname aan de Europese synodale ontmoeting, die van 5 tot 12 februari 2023 in Praag zal plaatsvinden.

Gezinsviering 12 februari

Op zondag 12 februari a.s. zal er een Eucharistie gezinsviering zijn in de MVR kerk te Bennekom.
Voorganger is Erik Rozeman. Hij zal in deze viering in gesprek gaan met kinderen aan de hand van de lezing uit het evangelie.

Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom.

De viering zal muzikaal opgeluisterd worden door MVR Kleinkoor met als organist/pianist Matty Huls.
Wil jij samen met je ouders meezingen? (Kinder-)Koor EigenWijs oefent elke donderdagmiddag om 16.00 uur in de MVR te Bennekom.
Laat je even weten dat je komt? 06-34967603

Mini-conferentie Missionaire Parochie

In evenementenlocatie De Basiliek in Veenendaal wordt op 25 maart 2023 de mini-conferentie Missionaire Parochie gehouden, met als thema ‘Hier ben ik’. Precies een jaar na de succesvolle gelijknamige conferentie in Breda is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting.

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie. Welkom dus aan parochianen, vrijwilligers en bestuursleden, aan bisschoppen, priesters en diakens, aan pastoraal werkers, catechisten en pastoraal assistenten.

Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan bij voorkeur in groepen te komen, met medeparochianen, om op deze manier het hoogst mogelijke rendement uit de dag te halen. Er zal iemand van de pastoraatsgroep van de MVR-geloofsgemeenschap aanwezig zijn.

De aanmelding is geopend!
Aanmelding wordt aangeraden vóór 1 februari vanwege de vroegboekkorting en geschiedt via de website https://missionaireparochie.nl/mini-conferentie-missionaire-parochie waar u ook alle informatie over de dag vindt. Bij parochie kunt u “MVR” invullen.

voor meer info: website Aartsbisdom/mini-conferentie Missionaire Parochie
en hier: https://missionaireparochie.nl/

 

ENDA El Alto: Feliz y renovado 2023

Vanuit Bolivia ontvingen we een e-mail van ENDA El Alto.
Het hele team van ENDA en alle meisjes die aan het programma van ENDA deelnemen wensen ons fijne feestdagen en een voorspoedig en gezegend nieuwjaar.
Ook stuurden ze ons een video die de meisjes hebben gemaakt om onze geloofsgemeenschap te bedanken voor de ontvangen donatie. Hierdoor konden ze de eetkamer uitrusten en de bad- en slaapkamers renoveren.

MOV BENNEKON – ENDA EL ALTO (1).mp4

We krijgen allemaal een ferme knuffel, in de hoop dat iedereen in goede gezondheid verkeert.

Ondertekend door Patricia Beltran

Extra kerkopenstelling kerststijd

Extra kerkopenstelling komende tijd
Vanwege de kribjesroute in Bennekom, waar ook onze kerk weer aan meedoet, zijn de kerk en de kerststal extra te bezoeken.
Op woensdagmiddag 21 december, 28 december en 4 januari is de kerk open van 15.00 uur tot 17.00 uur, er zal dan iemand van de pastoraatsgroep aanwezig zijn.
Op Eerste Kerstdag is de kerk ook extra geopend: ’s middags van 14.00 tot 16.30 uur. Dit in het kader van de kribjesroute én de Kerstinloop van de Raad van Kerken in het Kerkheem. Er zijn dan mensen van pastoraatsgroep of locatieraad aanwezig.

Cursus Kunst van Paul Klee – door Ben Piepers

“Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar… Het kunstwerk ontstaat uit de beweging van de hand, is zelf een vastgelegde beweging en wordt opgenomen in de beweging van het beschouwend oog”. Woorden van Paul Klee, die de visie op zijn veelzijdig kunstenaarschap kenmerken.

Ben Piepers begeleidt de cursus over de veelzijdige kunst van Paul Klee.
Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers.
Na de pauze kijken we naar kunstwerken van de kunstenaar, die het eerste werk aanvullen of tegenspel bieden. De inleider geeft hierbij enige toelichting.
We sluiten telkens af met een gedicht of muziek, een inspiratiebron voor Klee.
De cursus is niet gericht op de context waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, maatschappelijke achtergrond of de techniek van de werken.

In zes bijeenkomsten komt aan bod:
1. natuur – weg naar abstractie
2. landschap van stad en land
3. theater alom
4. muziek zien
5. religie – tegenstellingen verzoenen
6. het leven omarmen

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waardevol. Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal informatie over de kunst van Klee én de titels van de getoonde kunstwerken om zelf op internet op te zoeken.

Voor informatie over data en inschrijven: open deze folder (pdf-bestand).