Woord- en gebedsviering 12 juli met Marian Bolscher en Arsis

Reserveren voor de woord- en gebedsviering 12 juli met Marian Bolscher en Arsis
U kunt voor de viering van 12 juli reserveren van maandagmorgen 8.00 uur tot vrijdagmorgen 11.30 uur.
Voor de verwerking van de reserveringen is aanmelding via het formulier op de website het prettigst. Als dit lastig is voor u, kunt u ook reserveren via de parochiewacht. De parochiewacht is open van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur; telefoon: 0318 414 896.
Als u gereserveerd heeft, bent u welkom bij de viering. Mocht de viering vol zitten op het moment dat u zich aanmeldt, dan krijgt u bericht.

Bloemetje van Arsis
Als u iemand weet die in aanmerking komt voor het bloemetje van Arsis, stuur dan een mail naar pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
De namen worden door de pastoraatsgroep ook meegenomen in het aandachtpastoraat. Een thuisgeschreven briefje in het mandje in de kerk doen kan ook, maar heeft niet de voorkeur vanwege eventueel besmettingsgevaar.

Voor het eerst weer naar de kerk – verslag

Voor het eerst weer naar de kerk, de viering bekeken met andere ogen.

Voor het eerst in meer dan drie maanden, fietste ik vanmorgen (zondag 5 juli) naar de kerk om weer een viering bij te wonen. Wel een beetje gespannen: hoe zou het zijn? Doordat ik een lijst bijhoud van alle aanmeldingen, wist ik dat we met ongeveer 40 personen in de kerk zouden zitten, maar hoe leeg zou dat voelen?
Bij de kerk mochten we met z’n tweeën namens de pastoraatsgroep de kerkgangers verwelkomen en nagaan of mensen waren aangemeld. Wat heerlijk om al die vertrouwde en blijde gezichten weer te zien! Ieder werd, na het ontsmetten van de handen, een plaatsje in de kerk gewezen door Gerard Bolscher; de kerk werd van voor naar achter gevuld. Op de gemarkeerde zitplaatsen lagen de liturgieboekjes al klaar. Het op afstand van elkaar zitten was even wennen, maar de andere kerkgangers zaten dichtbij genoeg om je niet alleen te voelen.
De viering zelf was prachtig: ingetogen en rustig en met mooie tweestemmige zang. Antoinette van Schaik verwoorde precies waar het om gaat, zeker in deze tijd: niet in je eigen cocon blijven zitten, maar buiten je kring stappen met liefde en aandacht voor de ander.
In plaats van de communie was er een moment van stilte. Op deze manier ervoer ik, intenser nog dan wanneer ik ter communie ga, de aanwezigheid van de Geest. Ook de vredewens kwam veel intenser binnen: geen hand geven maar elkaar toeknikken betekent dat je elkaar in de ogen kijkt en echt verbinding voelt, zelfs op grotere afstand.
Ondanks het mindere weer, werd er buiten koffie gedronken en bijgepraat.
Het was goed om weer bij elkaar te zijn en te ervaren wat kerkzijn zo bijzonder maakt!

Rita van Doesum-Karsten.

Liturgie voor de viering van 5 juli

Zondag, 5 juli, is de tweede viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk voorlopig nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de komende tijd de liturgie van de vieringen op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.
Dit komt in de plaats van de zondagse vitaminen. Indien mogelijk volgt in de loop van de week ook de tekst van de overweging.

Klik hier om het liturgieboekje van 5 juli te openen. (pdf, opent in nieuw venster)

Klik hier voor de voorbeden bij deze viering.

Collectes voor zondag 5 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor onze Caritas. Caritas ondersteunt de parochiële Caritas doelen, zoals het bieden van hulp aan hen die dit nodig hebben in onze omgeving. Deze hulp kan bestaan uit: goederen, advies en in een enkel geval financiële hulp. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0157 651185 van Caritas MVR.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Reserveren voor de viering 5 juli 10.00 uur

Op zondag 5 juli gaat Antoinette van Schaijk voor in een woord- en gebedsviering om 10.00 uur, met medewerking van cantors.
Bij deze viering kunnen maximaal 80 mensen aanwezig zijn.  Dit betekent dat bijna iedereen die dat wil, bij de viering aanwezig kan zijn! Bij goed weer is het na de viering ook mogelijk om elkaar weer eens te ontmoeten bij het koffiedrinken buiten.
U kunt voor deze viering een plaats reserveren vanaf maandagochtend tot uiterlijk zaterdagmiddag.

Per 1 juli zijn er nieuwe regels van kracht voor bijeenkomsten tot 100 personen: de gegevens van mensen die zich hebben aangemeld hoeven niet meer bewaard te worden en een gezondheidscheck is ook niet meer nodig. Maar uiteraard blijft u thuis als u ziekteverschijnselen hebt.

Reserveren blijft nodig om teleurstelling aan de deur te voorkomen. U krijgt alleen nog bericht als de viering vol is en u op de wachtlijst wordt geplaatst. Hoort u niets, dan betekent het dat u welkom bent!

Reserveren kan op 3 manieren:
1. via het invullen van het aanmeldingsformulier op deze MVR-website. (Dit is voor het verwerken de meest prettige manier).
2. door het invullen van een formulier bij de parochiewacht.
3. telefonisch bij de parochiewacht. De parochiewacht vult dan het formulier voor u in.

De parochiewacht is open van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur; telefoon: 0318-414896.

**
Op het aanmeldformulier worden o.a. tijdstip en dag van aanmelding geregistreerd. Uw e-mailadres of telefoonnummer noteren we, zodat we u eventueel kunnen bereiken.
U krijgt een automatisch verzonden e-mailbevestiging nadat u zich via het website-aanmeldformulier heeft aangemeld.

Er wordt, indien nodig, gewerkt met een reservelijst, voor het geval er onverhoopt mensen moeten afzeggen.
Mocht u na reservering toch gezondheidsklachten krijgen, wilt u zich dan afmelden zodat iemand anders in uw plaats kan komen?

Lees hier verder over de maatregelen ivm corona en aanmelden kerkbezoek

Liturgie voor de Eucharistieviering van 28 juni met Henri ten Have

Komende zondag, 28 juni, is de eerste viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk voorlopig nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de komende tijd de liturgie van de vieringen op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.
Dit komt in de plaats van de zondagse vitaminen. Indien mogelijk volgt in de loop van de week ook de tekst van de overweging.

Klik hier om het liturgieboekje van 28 juni te openen. (pdf, opent in nieuw venster)

Collectes voor zondag 28 juni
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de “Liturgie voor de Eucharistieviering van 28 juni met Henri ten Have” verder lezen

Maatregelen ivm corona en aanmelden kerkbezoek

Vanaf eind juni starten de vieringen in onze MVR kerk weer
Zondag 28 juni 11.00 uur mogen er 30 kerkgangers aanwezig zijn bij de viering. Vanaf 1 juli mogen er in meer kerkgangers naar de kerk komen.
In onze kerk zijn er bij een eucharistieviering maximaal 56 zitplaatsen en bij een woord- en gebedsviering maximaal 80 zitplaatsen beschikbaar. Er worden deze zomer alleen eucharistievieringen en woord – en gebedsvieringen gehouden.

Corona-maatregelen
De landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisschoppen zullen worden gevolgd. Dit betekent onder meer dat men zich van te voren dient aan te melden voor vieringen en dat in en om de kerk de 1,5 meter-regel in acht wordt genomen.

Er is een gebruiksplan voor de kerk opgesteld door leden van pastoraatsgroep, kosters en locatieraad. Een korte samenvatting “Maatregelen ivm corona en aanmelden kerkbezoek” verder lezen

Opgeven van gebedsintenties

Opgeven van intenties voor het intentieboek
Vanaf zondag 28 juni starten de vieringen weer in onze kerk. Vanwege de corona-maatregelen zal het intentieboek voor aanvang van de vieringen niet beschikbaar zijn voor het schrijven van uw intenties. Wel kunt u intenties op een zelfgeschreven briefje van thuis uit meenemen en in het mandje voor de intenties deponeren. Door de week is het intentieboek in de kerk wél beschikbaar voor het opgeven van uw intenties. U kunt hiervoor terecht bij de parochiewacht. Probeert u dan juist in deze coronatijd een eigen pen mee te nemen. Als u liever wilt e-mailen dan kan dat ook: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl . Uw intenties worden vertrouwelijk behandeld.

Meekijken met vieringen via internet
De viering in Bennekom wordt niet opgenomen of uitgezonden.
Eucharistievieringen in Wageningen zijn live te bekijken via de Facebookpagina van RK Parochie zTitusBrandsma en terug te zien op onze parochiewebsite (https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv ).

Algemene informatie van de parochie z. Titus Brandsma gedurende de corona crisis en alternatieven over het ontbreken van de publieke liturgische activiteiten vindt u op de website van de parochie, zie HIER.

Maria Virgo Regina zamelt in juli opnieuw in voor de Voedselbank Ede

Hoewel we als kerk in de voorbije Vastentijd ook al hebben meegedaan met de Estafette Actie Bennekom voor de Voedselbank Ede, als gezamenlijk project van de Bennekomse kerken, dreigde de estafette in de maand juli te stranden. Dat is jammer want ruim 120 personen en gezinnen binnen de gemeente Ede zijn erg afhankelijk van de hulp die ze via de Voedselbank krijgen. Zeker in Corona-tijd zijn de perspectieven voor deze gezinnen er niet beter op geworden. Vandaar dat we als Pastoraatsgroep en Caritas van onze kerk het initiatief “Maria Virgo Regina zamelt in juli opnieuw in voor de Voedselbank Ede” verder lezen

Zondagse vitaminen

Totdat wij weer samen mogen komen in onze kerk, willen we u iedere zaterdag via de nieuwsbrief en de website voorzien van wat Zondagse vitaminen: een afbeelding, tekst, lezing, overweging, lied (of een combinatie daarvan) om over na te denken.

Hiervoor klikt u in de menubalk op INSPIRATIE.

Onze kerk is open op maandagen t/m vrijdagen tijdens de parochiewacht (10.30 – 11.30 uur) en op zondagen van 10 tot 11  uur.