Eucharistieviering 6 december, 2e advent, met Henri ten Have

U kunt voor de Eucharistieviering van 6 december om 9.30 uur (!), 2de advent, met Henri ten Have en cantors van de Schola reserveren vanaf maandagmorgen tot zaterdagmiddag 17.00 uur, maar liever natuurlijk vrijdagmiddag 🙂
Voor de verwerking van de reserveringen is aanmelding via het formulier op de website het prettigst. Als dit lastig is voor “Eucharistieviering 6 december, 2e advent, met Henri ten Have” verder lezen

Liturgie voor 29 november 1e advent viering met Adri van Dijk

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 29 november te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Bisschoppelijke Adventsactie; dit jaar is er wereldwijde aandacht voor voedselzekerheid, die door de Corona pandemie gevaar komt. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 tnv Adventsactie Den Haag.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Scheppingszondag 2020 – terugblik

Eens in de 2 jaar besteden de Bennekomse kerken gezamenlijk aandacht aan de schepping tijdens de zogenoemde Scheppingszondag. Dit jaar was dat op 8 november. Het doel is om in de vieringen aandacht te besteden aan de schepping rond een gezamenlijk thema maar ook om die dag iets met elkaar te ondernemen dat bijdraagt aan de bewustwording of het behoud van de schepping. Dit jaar ging de gezamenlijke activiteit niet door vanwege alle corona-beperkingen. Maar in eigen kerk kon dit jaar de schepping uitstekend centraal gesteld worden.
In de viering met het koor Arsis waarin Gilles Ampt de voorganger was, stond als thema centraal: het herstel van de schepping. De liederen waren uitstekend bij het thema uitgezocht (o.a. “De aarde houdt de adem in”). De overweging was hoopgevend en stak de MVR geloofsgemeenschap een hart onder de riem.
Als klapstuk bood het koor Arsis aan het einde van de viering aan de geloofsgemeenschap een appelboom aan. Een dag later heeft Gerard Bolscher de boom geplant in de Bezinningstuin rond de kerk. Aangezien de boom van een gekruiste resistente soort is en bestand tegen meeldauw, wordt er veel van deze boom verwacht. Wie weet gaan we jaren tegemoet met een rijke oogst van biologische appels.

Liturgie voor 22 november

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 22 november te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het werk van ENDA in El Alto, Bolivia, dat we als geloofsgemeenschap al jaren steunen. In de overbevolkte miljoenenstad El Alto is sprake van veel huiselijk geweld, incest en drugsgebruik, wat door de Corona pandemie ook nog eens is verergerd. ENDA zorgt voor een veilige plek, waar de tienermeisjes psychisch en sociaal worden begeleid. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om een vak te leren, zodat ze zich zelfstandig kunnen redden en zo uitzicht hebben op een betere toekomst.
Het werk van ENDA wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0307 0604 38 tnv RK Parochie zTB, onder vermelding van ‘Bolivia’.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Viering terugkijken gezinsviering 15 november + verslag

Normaal gesproken zou er op 15 november in de MVR-kerk een gezinsviering SAMEN met de St. Alexanderschool zijn.
Door Corona was die samenwerking helaas dit jaar niet mogelijk. De school heeft daarom een bijzondere nieuwsbrief gemaakt, waarin alle groepen een eigen bijdrage leveren met als overkoepelend thema ‘Reis’, het thema van het tijdschrift Hemel en Aarde waar ze op school mee werken deze periode. De bijdragen/nieuwsbrief vindt u hier.

Een gezinsviering was er echter WEL in de MVR-kerk!
De viering is opgenomen en terug te kijken via ons Youtube-kanaal.
Om thuis mee te kunnen vieren vindt u hier de liturgie van de gezinsviering.
En kunt u de Overweging van D. Booyink van 15 november teruglezen.

Verslag gezinsviering met Diny Booyink en kinderkoor Eigenwijs

Op zondag 15 november verzorgden Diny Booyink en het kinderkoor Eigenwijs de eerste gezinsviering in de MVR kerk sinds de uitbraak van het Corona-virus. De titel was zeer toepasselijk: ‘Durf jij?’
Dat was ook de vraag bij de voorbereiding: zouden er gezinnen zijn die durven te komen?
Uiteindelijk kwamen er 6 kinderen naar de viering en 24 volwassenen. Eén van de kinderen durfde echt: zij zong in haar eentje mee met Matty en vormde zo het kinderkoor!
De lezing ging over koning Achab en koningin Izebel, die het land van hun buurman in bezit kregen door het vertellen van leugens. De profeet Elia durft koning Achab te gaan vertellen dat hij fout bezig is. En dat terwijl koningin Izebel Elia al eerder had gedreigd te doden!
Aan het eind van de overweging stelde Diny een drietal vragen aan alle mensen in de kerk waarop ze konden antwoorden door het opsteken van een hand, door op te staan of door te zwaaien met het boekje. Dit waren de vragen, goed om daar ook eens over na te denken:
1 Je bent met je vriendjes of vriendinnen in de supermarkt. Een vriendje stopt een zak drop in zijn jas. Wat doe je als je buiten bent?
a: je eet vrolijk mee van de drop, b: je zegt dat je niet mag jatten; c: je doet iets anders.
2 Je speelt op het schoolplein met je klas. Een meisje mag zoals altijd niet meespelen. Wat doe je?
a: je zegt er wat van, b: je doet niets, c: je doet iets anders.
3 Je bent op het sportveld en speelt mee in een spannende wedstrijd. Er staan veel ouders langs de lijn. Een ouder staat vreselijk te tieren en te schelden. Wat doe je?
a: je zegt er wat van, b: je houd je mond, c: je doet iets anders.
Diny’s conclusie was dat het wel goed zat met het profetisch gehalte in onze kerk!

Het was een prachtige intieme viering, die nog terug te kijken is via het Youtube-kanaal van onze MVR-kerk in Bennekom.

Liturgie voor 15 november

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 15 november te openen. (pdf, opent in nieuw venster)

Nieuwsbrief St. Alexanderschool is hier ook te lezen met de bijdragen van de kinderen.

Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.
De viering wordt opgenomen en is op een later tijdstip terug te kijken via ons Youtube-kanaal.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede, op het moment zijn er veel mensen aangewezen op de Voedselbank! Als u liever geld overmaakt, het rekeningnummer is NL54 ABNA 0432 3668 06 tnv Voedselbank Ede.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 8 november

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 8 november te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het WNM project van Marc van der Post in Argentinië. Hij heeft zelf een aanbeveling geschreven: “Ik ben blij met jullie voornemen om te collecteren voor een van mijn activiteiten. Ik zou graag wat geld bij elkaar willen verzamelen voor de merendero, voor het simpele, dagelijkse functioneren ervan.
De merendero is een plek waar we in normale tijden drie keer per week melk en brood klaarmaken voor kinderen uit arme gezinnen in de wijk. Na schooltijd, om vijf uur in de middag, komen die bij ons. Wij houden de merendero in de gymzaal van de openbare middelbare school of op het binnenplaatsje ernaast, wanneer er nog gymlessen aan de gang zijn. Per keer komen er twintig tot vijftig kinderen, vaak met hun moeders erbij, want de jongsten zijn nog peuters, de oudsten rond de twaalf jaar of iets ouder. Die ouderen komen vaak zelfstandig. We maken tafels klaar en hebben melk of chocolademelk en brood voor de kinderen. Na afloop doen we met wie willen vaak een spelletje. Eens per maand hebben we per familie een levensmiddelenzak. De melk, het brood en de levensmiddelen krijgen we allemaal via donaties. Maar we maken wel onkosten met het ophalen van de levensmiddelen en met het onderhoud van onze merendero: handdoeken, schoonmaakmiddelen enzovoort.
Nu, in coronatijd, kunnen we geen melk klaarmaken en geen kinderen ontvangen. We delen wel iedere week brood uit aan de families en we hebben eens per maand de levensmiddelenzakken, nu voor meer families dan ooit. We hebben dus zeker onkosten. Daarvoor is een bijdrage altijd welkom. Met weinig euro’s kunnen we al weer een hele tijd vooruit.” U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0004 0980 58 tnv M. van der Post, Buenos Aires, Argentinië.

Bloemetje van Arsis
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis door geven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
Thuis een briefje schrijven en in het mandje achterin de kerk doen, kan ook. Of in de kerk een briefje invullen met een schone pen en deze vervolgens in het bakje met vuile pennen leggen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

 

Liturgie 2 november – Allerzielen + verslag

De Allerzielenviering van 2 november was alleen toegankelijk voor nabestaanden. Daarom is de viering opgenomen.
De liturgie van de allerzielen-viering vindt u hier, de opname is terug te kijken via het MVR-YouTube kanaal.

Verslag 

Kerk open voor gedenken
De viering ter nagedachtenis aan alle overledenen op de avond van Allerzielen werd altijd druk bezocht. Een mooie viering altijd, waar stilgestaan wordt bij alle overledenen in het jaar en alle mensen die je liefhebt. Een moment van gedenken, herinneringen ophalen, maar ook kracht halen uit je verbonden voelen met hen die dicht bij je stonden en heengegaan zijn.
Dit jaar was het anders. Er konden niet meer dan 30 mensen in de kerk, dus werd de Allerzielen-viering een besloten viering. Alleen voor hen die in dit jaar afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde. Wat kan je dan nog extra doen? De pastoraatsgroep kwam met het idee om de kerk in de middag open te stellen voor mensen die een kaarsje willen opsteken en bidden. Maar is de maandag, de dag van Allerzielen, daar wel geschikt voor? Dus werd er voor gekozen om de kerk op zondag, 1 november, open te stellen. Van 14:00 tot 17:00 uur. Ik had de eer om de eerste helft van die middag parochiewacht te zijn. De andere helft werd gedaan door José van der Meulen.
Ik had het bord van de parochiewacht nog maar net buiten gezet of er kwam al een mevrouw, die graag een kaarsje wilde opsteken. Ik ging terug naar de Torenzaal en keek wat er te lezen viel. Er is voldoende lectuur aanwezig, dus dat kwam goed. Na een poosje kwam de mevrouw bij me binnen en zei: ‘Wat goed dat jullie de kerk open hebben! Ik vond het heel prettig, dank jullie wel!’. Ik was toch wel wat overrompeld, had dit niet verwacht. Het blijkt toch maar weer dat er enorme behoefte is aan bezinning en rituelen om je gevoelens een plek te geven. Daarna liep het door. Mensen druppelden binnen, soms met z’n drieën, staken kaarsen op, baden en gingen weer naar huis. Kortom, de kerk openstellen was een heel goed besluit. Er was een enorme behoefte aan.
Hans Wilmink