Toren rood verlicht – Red Wednesday 2022

Met RedWednesday© vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 november de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht. In Nederland doen dit jaar maar liefst 144 kerken mee.

Zie voor meer informatie de website van Kerk in Nood

oproep Dickensmarkt – gezamelijke kerken kraam

Dickensfair 9 en 10 december
Een paar jaar kon de Dickensfair door corona niet doorgaan, maar op vrijdag 9 dec. van 15 uur tot 21 uur en op zaterdag 10 dec. van 10 uur tot 17 uur wordt de Dickensfair weer gehouden. Ook de gezamenlijke kerken willen daar weer met een kraam aanwezig zijn. Een kleine commissie is dat aan het voorbereiden. Maar om voldoende medewerkers in de kraam te krijgen, hebben we jullie en uw medewerking nodig! Wie wil er namens de Bennekomse kerken één of twee uur in de kraam staan? Je staat altijd met twee mensen in de kraam en er is Dickenskleding beschikbaar. Er is een presentje dat kan worden uitgereikt en wat folders met informatie over activiteiten van de verschillende kerken. Er worden ook weer boeken verkocht. Bij je opgave graag vermelden op welk dagdeel je het beste kunt en of je 1 of 2 uur in de kraam wilt helpen. Opgeven bij Truida van Steenbergen of bij Bart Goris.
Marktcommissie Bennekomse kerken.

Lezing over overeenkomsten grote religies door Eugène de Groot

Op maandagavond 28 november 20:00 uur zal Eugène de Groot in de RK Kerk, Heelsumseweg 1, Bennekom, een boeiende lezing geven over de overeenkomsten tussen de grote religies: Taoïsme, Boeddhisme, Christendom en Islam. Eugéne de Groot heeft enorm veel studies verricht op de vraag wat deze religies bindt. Hij is afgestudeerd filosoof, politicoloog en jurist aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is een aantal jaren monnik geweest in het trappistenklooster ‘de Achelse Kluis’. De lezing begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 is de kerk open. In de pauze is er koffie of thee. Vrijwillige bijdrage na afloop.

Lezing over Marc Chagall door Ben Piepers

Ben Piepers verzorgt op dinsdag 15 november de lezing “Verhalen van het begin, beelden van hoop” over het werk van kunstschilder Marc Chagall.

De lezing is in de RK Kerk, Heelsumseweg 1 in Bennekom en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee.
De lezing wordt georganiseerd door de Vormings- en ToerustingsCommissie Bennekom.


Marc Chagall komt uit een joodse traditie en is er zeer mee verweven. Hij beschikt over een grote innerlijke ruimte en heeft op verschillende momenten in zijn leven vorm gegeven aan de verhalen van het begin. Naast zijn grote doeken en kleurrijke glas-in-loodramen, zijn ook de voorstudies, de gouaches en litho’s boeiend om in een voordracht samen te brengen.
Het boek Genesis vertelt de verhalen van de wording, in den beginne… Het zijn symbolische verhalen die ons – met Marc Lees verder “Lezing over Marc Chagall door Ben Piepers”

Naamswijziging parochie

Met ingang van 7 september is per decreet de naam van onze parochie gewijzigd naar “parochie Heilige Titus Brandsma“.
Omdat het een hele klus is om op alle websites en uitingen naar “buiten” toe de naam te wijzigen (denk bijvoorbeeld alleen al aan briefpapier e.d.) kan het even duren voordat de oude naam overal is aangepast.

Zie voor de officiële ‘decreet tot wijziging van de naam’ op de website van Heilige Titus Brandsma.

Mededeling van pastoraal team en parochiebestuur Heilige Titus Brandsma


Mededeling vertrek Pastoor ten Have

Geachte parochianen,
Onze bisschop, kardinaal Eijk, heeft een beroep gedaan op onze pastoor Henri ten Have om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Hij zal onze parochie gaan verlaten en per 1 januari a.s. worden aangesteld als pastoor van de Sint Franciscusparochie in Apeldoorn-Twello en omgeving.

Ruim 15 jaar heeft pastoor Ten Have zijn beste krachten aan onze parochie gegeven en daar zijn wij dankbaar voor. Zijn vertrek spijt ons zeer, maar het past ons vooral hem van harte te feliciteren met zijn nieuwe benoeming en hem, in de geest van Sint Franciscus, ‘Vrede en alle goeds’ toe te wensen. Op zondag 8 januari zullen wij afscheid van hem nemen. Daarover zullen wij u nader berichten.

Het bisdom heeft ons laten weten te werken aan zijn opvolging.

Sfeervolle lampionnetjes in het donker: Sint Maarten optocht 11-11-2022

Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten lampionnenoptocht zich bijna aandient. De optocht is op vrijdag 11 november om 17:15 uur.
De optocht is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar, maar oudere kinderen mogen natuurlijk ook gezellig meelopen.
De optocht begint direct om 17.15 uur op het plein bij de kerk aan de Heelsumseweg te Bennekom. Vervolgens lopen we in een lange stoet achter Sint Maarten op zijn paard naar het veld bij het Papenpad. Daar luisteren we samen naar het verhaal van Sint Maarten dat heel boeiend wordt verteld en uitgebeeld. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om personenauto’s op het plein voor de kerk te parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de start van de optocht. Parkeren bij Supermarkt Plus is een goede optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam (of wordt het binnen in de kerk gevierd).

Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst!
Vindt je het leuk om mee te helpen met de organisatie van dit leuke evenement, neem contact met ons op! We zijn op zoek naar nieuwe leden.

Werkgroep Sint Maarten Bennekom
Organisatie: Miranda Meeuwsen, Sjoerd van Leersum, Conny van den Broek, Suzan Buitenhuis en Irene Hofstad
Email: SintMaartenBennekom@gmail.com

boekje Tien Eucharistische Mirakelen

Kapelaan Bart Theunissen van de Heilige Edith Stein parochie (Vught) heeft deze kleine brochure geschreven over 10 hostiewonderen,
waarvan verschillende in onze streken hebben plaatsgevonden.

Deze brochure (2e herziene druk) wordt u gratis aangeboden en mag vrij afgedrukt, gekopieerd en verspreid worden van kapelaan Theunissen, zodat het geloof en de liefde tot het Heilig Sacrament mogen groeien.

Het is voor alle mensen informatief en ondersteunend voor het geloof, maar ook voor de priesters, diakens, de eerste communie voorbereiding, vormselgroep, en andere groepen.

Voor meer informatie bij kapelaan Bart Theunissen.