Terugblik op de Goede Week

De Goede Week begon met de viering van Palmzondag. Tijdens deze feestelijke viering was het altaar mooi versierd met gekleurde palmpaasstokken. In de viering werden de palmtakjes gezegend en daarna door twee kinderen in de kerk uitgedeeld. Een grote processie in de kerk was er dit jaar niet, maar de sfeer van de juichende menigte kwam goed tot uiting in de liedjes en de teksten.

De sfeervolle viering op Witte donderdag was dit keer zonder de geloofsgemeenschap Ede. Daar had men, vanwege het beperkte aantal toegestane kerkgangers, een eigen viering. Na de eucharistie werd de altaartafel afgeruimd en de Godslamp op het rustaltaar geplaatst, waarna de aanwezigen in stilte de kerk verlieten.

In de gezinsviering op de middag van Goede Vrijdag werd stilgestaan bij de kruiswegstaties van onze kerk. Het was een rustige, inspirerende viering. Een verslaggever van de Gelderlander maakte foto’s van de kruishulde.

De viering op Goede Vrijdagavond stond in het teken van ‘Eerbetoon’. Ook hier was gelegenheid om als eerbetoon bloemen bij het kruis te steken en werd het leven van Jezus herdacht in verschillende teksten, de overweging en in prachtige liederen.

De eucharistieviering op Eerste Paasdag was al ver van te voren ‘volgeboekt’. In een prachtig versierde kerk bracht Adri van Dijk het licht van Pasen binnen, in de vorm van de nieuwe Paaskaars. Ook werd het doopwater gewijd. In deze viering werd afscheid genomen van Adri van Dijk, die heel lang als priester in Bennekom is voorgegaan. Als dank kreeg hij de oude Paaskaars ten geschenke samen met een prachtige kaarsenstandaard.

We zijn ontzettend blij dat we in deze Goede Week weer kerkgangers in de kerk mochten verwelkomen! Een speciaal woord van dank voor een viertal mensen de moeite heeft willen nemen om de vieringen op te nemen, zodat de vieringen terug te kijken zijn. Xander, Bart, Stef en Willem, van harte bedankt!
Voor het terugkijken van de vieringen kunt u terecht op ons YouTube kanaal

PR groep MVR

Liturgie voor 11 april

Viering: Zondag 11 april
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Gemengd koor
Voorganger: John Rademakers
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 11 april  

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Catitas van onze geloofsgemeenschap. U kunt een bijdrage overmaken op NL68 RABO 0157 6511 85, t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma onder vermelding ‘Caritas Bennekom’.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Afscheid pastor Adri van Dijk

Zoals u wellicht in TitusBreed (editie Veertigdagentijd, pag 17 & editie Pasen, pag 6) heeft kunnen lezen, neemt pastor Adri van Dijk afscheid als gastvoorganger in onze parochie. Hij zal voor het laatst voorgaan op Beloken Pasen, zondag 11 april om 10.30 uur in de Antoniuskerk in Ede.

Voor deze viering kunt u zich aanmelden via het secretariaat van Katholiek Ede 0318-610692 of ede@pztb.nl.  Helaas staat het maximum aantal bezoekers op 30, maar de viering zal via livestream worden uitgezonden (in plaats van de livestream uit Wageningen). Klik hier voor het YouTube kanaal van de Zalige  TitusBrandsma. U kunt ook op een later moment terug kijken.

Jammer genoeg is er door de coronaregels geen mogelijkheid om een receptie te houden waar u pastor Van Dijk persoonlijk de hand kunt schudden. Wel kunt u hem een kaart met een persoonlijke wens sturen. Of misschien met een herinnering die u met hem wilt delen of gewoon een woord van dank voor zijn jarenlange inzet.
Alle kaarten zullen dan in de afscheidsviering aan hem worden overhandigd.

U kunt uw kaart sturen naar:
pastor Adri van Dijk, p/a Locatie Katholiek Ede, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede.

Impressie Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag werden de paasattenties klaargemaakt. Bij beide vieringen was er gelegenheid voor een kruishulde. Wat mogen we dankbaar zijn, dat we dit jaar weer vieringen mogen houden! Ze zijn terug te kijken op Youtube.

En een artikel in de krant van de Gezinsviering!

 

Liturgie voor 4 april Eerste Paasdag

Eucharistieviering Eerste Paasdag met voorganger Adri van Dijk m.m.v. koor Arsis.

Aanmelden kan helaas niet meer. de viering zit al vol, maar deze viering is Live te volgen via de MVR Facebookpagina, en later terug te kijken via het MVR YouTube-kanaal

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 4 april te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze viering: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Zorgboerderij de Willemshoeve aan de Grindweg in Wageningen. Zij bieden dagbesteding aan ouderen met een psychiatrisch en een psychogeriatrisch ziektebeeld of beperking.
U kunt bijdragen op rekeningnummer NL43 RABO 0107 7284 51 t.n.v. Willemshoeve, Wageningen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie 2 april Goede Vrijdag Avondviering

Woord- en gebedsviering vrijdag 2 april (19:30 u), Goede Vrijdag met voorganger Marian Bolscher m.m.v. koor Arsis.

Aanmelden tot donderdag 1 april 17.00 uur;
aantal toegestane kerkgangers: 30.

Deze viering wordt opgenomen en is later terug te kijken op ons YouTube kanaal.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 2 april te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 2 april – Goede Vrijdag Middag

Op vrijdag 2 april om 15.00 uur is een korte Goede Vrijdag-gezinsviering met voorganger Antoinette van Schaik en kinderkoor Eigenwijs. Deze viering is uitermate geschikt voor kinderen!

Het kruis staat tijdens deze viering in de kerk op het liturgisch centrum. Als de kinderen het willen, mogen ze een bloem meenemen en deze bij het kruis steken. 

Aanmelden tot donderdag 1 april 17.00 uur;
aantal toegestane kerkgangers: 30.
De viering wordt opgenomen en is later terug te kijken via MVR YouTube-kanaal

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 2 april te openen.  (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Werkgroep Gezinsviering