Kardinaal Eijk geeft vrijwilligers een compliment

Kardinaal Eijk geeft vrijwilligers een compliment 😊:
In de parochies hebben velen in de afgelopen periode alles op alles gezet om vieringen binnen de anderhalve-meterregel te houden. Ook zijn er andere maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hoestschermen en het uitreiken van de communie met pincet of schepje. Veel energie is gestoken in het streamen van vieringen, zodat mensen deze thuis toch konden meevieren. Alle lof voor deze inzet, die veel heeft gevraagd van de pastorale teams alsook van de parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen en andere vrijwilligers.

Klik hier voor het pastoraal woord van de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Aanleiding voor dit schrijven is de opleving van het coronavirus in de afgelopen periode.

Eucharistieviering 4 oktober met Henri ten Have en Schola

Aanmelden voor de Eucharistieviering 4 oktober met Henri ten Have en Schola om 10:00 uur

U kunt voor de viering van 4 oktober reserveren vanaf maandagmorgen tot zaterdagmiddag 17.00 uur, maar liever natuurlijk vrijdagmiddag 🙂
Voor de verwerking van de reserveringen is aanmelding via het formulier op de website het prettigst. Als dit lastig is voor “Eucharistieviering 4 oktober met Henri ten Have en Schola” verder lezen

Video en overweging Parochiedag

Parochiedag 2020
We kunnen terugkijken op een geslaagde viering, met wel 70 mensen in de kerk!

U kunt de viering hierboven terugkijken. Klik op de pijl in het midden van de afbeelding. Het is een video op YouTube.
Helaas was de accu van de camera aan het eind van de viering leeg…., het is nog steeds uitproberen!

Het schilderij waar de tekst over de Kleine Prins mee te maken heeft.
(En daarvoor ziet u de heerlijke cupcakes staan voor bij de koffie 🙂 )

De tekst over de Kleine Prins door Gilles gelezen.
(klik op afbeelding)

De overweging van Marianne Thie kunt u hier teruglezen.

Hieronder alvast twee foto’s: impressie van het koffie drinken op het kerkplein & de vrijwilliger van het jaar: Rita van Doesum-Karsten!

Liturgie voor parochiedag 27 september

Zondag 27 september is de woord- en gebedsviering van Parochiedag met Gilles Ampt, Marianne Thie en cantors van alle koren.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 27 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het Hospice Bennekom.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Parochiedag en loten Paaskaars

Parochiedag
Na de viering op parochiedag is er de mogelijkheid om bij te praten op het kerkplein met koffie en iets lekkers en daarna met een drankje. Iedereen is welkom, ook mensen die niet naar de viering zijn geweest. Natuurlijk houden we ons allemaal aan de Corona-maatregelen! Het kerkplein wordt op deze dag vrijgehouden, parkeren kan op de parkeerplaats van supermarkt de Plus. Alleen mensen die slecht ter been zijn mogen parkeren op het kerkplein.
Wanneer het slecht weer is, kan er helaas geen koffie worden gedronken!
We hopen dus op mooi weer! Van harte welkom!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Lotenverkoop Paaskaars
Op de Parochiedag wordt de Paaskaars van 2019 verloot. Lootjes zijn te koop na de viering van 20 september en na de viering op Parochiedag bij Gerard Bolscher.
1 lot kost 50 eurocent, 12 loten kosten 5 euro en 25 loten kosten 10 euro; dus vergeet niet om geld mee te nemen!

Liturgie voor 20 september

Zondag 20 september is de woord- en gebedsviering met Piet Muilwijk en Arsis.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website. Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 20 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van de persoon en de reden ervoor via een mailtje sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Een thuis geschreven briefje in het mandje achterin de kerk doen, kan ook. Aan het eind van de viering wordt verteld wie het bloemetje krijgt. Het is mooi als u het bloemetje zelf weg kunt brengen. De namen die binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Pax, omdat het deze week Vredesweek is. PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Tijdens de Vredesweek vraagt PAX uw steun voor geweldloze vredesstrijders wereldwijd.
Het thema van de Vredesweek 2020 is: “Vrede verbindt verschil”.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v Pax.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 13 september

Zondag 13 september is de Woord- en gebedsviering  met John Rademakers.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 13 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
En hier vindt u de voorbeden en overweging van 13 september.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Zonnebloem. De Zonnebloem zet zich in voor mensen voor wie persoonlijk contact of deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is. Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat de vrijwilligers bij hen komen voor een praatje en een kop koffie of samen een uitstapje maken.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 74 RABO 0132 8303 29 t.n.v Zonnebloem.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

klokkengelui woe 9-9 11:00u gehoord?

Afscheid van kardinaal Simonis, de kerkklokken luiden woensdag 9 september om 11.00 uur.

Woensdag 9 september zal de kist met het lichaam van kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht, vanuit Voorhout (Zuid-Holland) naar de Sint Catharinakathedraal in Utrecht overgebracht worden. De kist zal rond 11.00 uur bij de kathedraal aankomen. De staf van het Aartsbisdom Utrecht verzoekt de parochiebesturen van de parochies van het aartsbisdom om die dag indien mogelijk om 11.00 uur de kerkklok te luiden, ter ere van de overleden emeritus aartsbisschop. Ook bij onze MVR-kerk zal de klok luiden.
In de kathedraal zal op 9 september om 12.00 uur een gebedsviering zijn, waarna mensen tot 20.00 uur ‘s avonds de mogelijkheid hebben om afscheid te nemen van kardinaal Simonis. Vanwege het “klokkengelui woe 9-9 11:00u gehoord?” verder lezen