Kerkbalans

Het kost alles bij elkaar veel om de kerk te onderhouden, aan te kleden en te verwarmen voor vieringen alsmede om de vele lokale en centrale activiteiten te realiseren. Wij hopen dat u dan ook dit jaar weer ruimhartig wilt bijdragen om onze Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap en de zalige Titus Brandsma parochie in stand en actief te houden.

Kerkbalans 2021:

[09-02-2021]
Misschien hebt u de envelop voor de kerkbalans al ontvangen of anders wordt deze binnenkort bezorgd. Graag uw aandacht voor de inhoud, met o.a. een prachtig uitgevoerd jaarverslag van de activiteiten in onze geloofsgemeenschap. Verder zit er een Toezeggingsformulier in voor uw Kerkbalansbijdrage en een antwoordenvelop. I.v.m. Corona zullen de antwoordenveloppen dit jaar niet bij u thuis worden opgehaald maar verzoeken wij u om deze op het op de envelop vermelde adres te bezorgen, bezorgen bij de kerk kan ook.
We kijken uit naar een goede respons.
Arend Jan Nell, Kerkbalans

[26-02-2021]
Wellicht heeft u al bij uzelf afgevraagd, “Ik had toch allang de envelop van Kerkbalans moeten hebben? Heb ik wat gemist?”.
Dat is echter niet zo.
De Kerkbalans is ernstig vertraagd; wij wachten nog steeds op het materiaal vanuit Titus Brandsma. Pas als we dat hebben, kunnen we het via onze lopers bij u langs brengen. We hebben wel bericht gekregen dat het nu (e i n d e l ij k ) bij de drukker ligt. Dus nog even geduld, het komt eraan.
De locatieraad MVR

Resultaten Aktie kerkbalans 2021 voor MVR Bennekom

… (deze volgen natuurlijk later)

Sociaal Jaarverslag over 2020: 

Omstreeks begin februari, zult u ook weer de enveloppe van de actie Kerkbalans ontvangen. De PR-groep van de MVR Bennekom heeft, vanwege het succes van vorig jaar, opnieuw een sociaal jaarverslag over het afgelopen jaar gemaakt. Parochianen in Bennekom zullen dit in de Kerkbalans-enveloppe aantreffen.
Hoe komt zo’n sociaal jaarverslag tot stand? Uit de bladen van 2020 maakten we een eerste selectie: wat gebeurde er zoal in onze geloofsgemeenschap en wat is het vermelden waard? Het bleek verrassend veel meer te zijn dan er kon worden opgenomen in het verslag; we hebben flink moeten schrappen. En dat terwijl er door Corona toch heel veel zaken werden afgelast!
Hoogtepunten waren de viering van Parochiedag, die zeer geslaagd was ondanks de Corona-maatregelen, en de eerste bijeenkomst van de Kinderkerk in januari. We hopen dat u zult genieten van het sociaal jaarverslag.

Wat zal het mooi zijn als we in 2021 weer een start kunnen maken met activiteiten, we weer vieringen mét kerkgangers kunnen gaan houden en daarover wederom een mooi sociaal jaarverslag kunnen maken!
De inzet en financiële bijdrage (de kerkbalans bijdrage 😉 ) van ons allemaal zijn daarvoor natuurlijk onontbeerlijk; alleen sámen kunnen we een geloofsgemeenschap zijn.
De MVR PR-groep


Kerkbalans 2020:

Resultaten Aktie kerkbalans 2020 voor MVR Bennekom

In de maanden januari en februari van dit jaar hebben we weer actief de Aktie Kerkbalans uitgevoerd. Zo’n 20 vrijwilligers zijn op pad geweest om de enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk te bezorgen en de toezeggingsformulieren weer op te halen. Dit jaar voor het eerst zijn ook de parochianen in het buitengebied persoonlijk benaderd.
In totaal hebben we 546 enveloppen bezorgd en zijn er 334 weer terug ontvangen waarvan 313 met een positieve toezegging voor een kerkbijdrage. Het totaal van de toezeggingen kwam op een heel mooi bedrag: € 52.977, werkelijk een prachtig resultaat, net zo hoog als in 2019.
Ongeveer 100 parochianen hebben niet gereageerd op de ontvangen enveloppe en ongeveer 100 hebben aangegeven geen kerkbijdrage te willen geven, waarvan 70 te kennen gegeven hebben zich te willen uitschrijven en ongeveer 35 dat ook werkelijk hebben gedaan.
Veel dank voor alle toezeggingen en ook aan iedereen die heeft meegewerkt om de Actie Kerkbalans 2020 voor MVR Bennekom tot een succes te maken.
Arend Jan Nell
MVR Bennekom Aktie Kerkbalans

Sociaal Jaarverslag over 2019: 

Onze PR-groep heeft dit jaar iets heel moois gemaakt: een sociaal jaarverslag met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar beschreven.
U ontving het bij de brief van Kerkbalans. Klik op onderstaande afbeelding om het als pdf bestand te openen/lezen.

 


Begin 2018 staat de actie Kerkbalans weer voor de deur. De laatste 2 jaar werd deze centraal vanuit de Titus Brandsma parochie uitgevoerd. Helaas is in die periode de respons tegen-gevallen en is zowel het aantal betalende parochianen als de totale opbrengst nogal teruggelopen. De LocatieRaad Bennekom heeft na overleg met het Parochiebestuur daarom besloten om in 2018 de parochianen weer rechtstreeks persoonlijk te benaderen voor de jaarlijkse kerkbijdrage. We zijn heel blij zo’n 20 parochianen bereid gevonden te hebben om zich hiervoor in te zetten. In januari zal zoals vanouds de envelop voor de kerkbalans persoonlijk bij u worden bezorgd en enige tijd later wordt de antwoordenvelop weer opgehaald. U kunt ook zelf de antwoordenvelop op het aangegeven retouradres terug bezorgen.
Wij hopen op een goede respons en een mooie opbrengst van de actie kerkbalans om onze geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en onze Parochie Zalige Titus Brandsma in stand te houden.
Klaas van der Meulen en Arend Jan Nell