Kerkbalans

Het kost alles bij elkaar veel om de kerk te onderhouden, aan te kleden en te verwarmen voor vieringen alsmede om de vele lokale en centrale activiteiten te realiseren. Wij hopen dat u dan ook dit jaar weer ruimhartig wilt bijdragen om onze Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap en de zalige Titus Brandsma parochie in stand en actief te houden.

Kerkbalans 2021:

De voorbereidingen voor de Kerkbalans 2021 zijn inmiddels gestart. Wij als Bennekom hebben goede ervaring met de weer ingestelde lopers in het verleden jaar en willen dat dus weer vervolgen in 2021. Ook krijgt u dit jaar – net zoals vorig jaar – een fraai sociaal jaarverslag.


Kerkbalans 2020:

Resultaten Aktie kerkbalans 2020 voor MVR Bennekom

In de maanden januari en februari van dit jaar hebben we weer actief de Aktie Kerkbalans uitgevoerd. Zo’n 20 vrijwilligers zijn op pad geweest om de enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk te bezorgen en de toezeggingsformulieren weer op te halen. Dit jaar voor het eerst zijn ook de parochianen in het buitengebied persoonlijk benaderd.
In totaal hebben we 546 enveloppen bezorgd en zijn er 334 weer terug ontvangen waarvan 313 met een positieve toezegging voor een kerkbijdrage. Het totaal van de toezeggingen kwam op een heel mooi bedrag: € 52.977, werkelijk een prachtig resultaat, net zo hoog als in 2019.
Ongeveer 100 parochianen hebben niet gereageerd op de ontvangen enveloppe en ongeveer 100 hebben aangegeven geen kerkbijdrage te willen geven, waarvan 70 te kennen gegeven hebben zich te willen uitschrijven en ongeveer 35 dat ook werkelijk hebben gedaan.
Veel dank voor alle toezeggingen en ook aan iedereen die heeft meegewerkt om de Actie Kerkbalans 2020 voor MVR Bennekom tot een succes te maken.
Arend Jan Nell
MVR Bennekom Aktie Kerkbalans

Sociaal Jaarverslag 2020: 

Onze PR-groep heeft dit jaar iets heel moois gemaakt: een sociaal jaarverslag met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar beschreven.
U ontving het bij de brief van Kerkbalans. Klik op onderstaande afbeelding om het als pdf bestand te openen/lezen.

 


Begin 2018 staat de actie Kerkbalans weer voor de deur. De laatste 2 jaar werd deze centraal vanuit de Titus Brandsma parochie uitgevoerd. Helaas is in die periode de respons tegen-gevallen en is zowel het aantal betalende parochianen als de totale opbrengst nogal teruggelopen. De LocatieRaad Bennekom heeft na overleg met het Parochiebestuur daarom besloten om in 2018 de parochianen weer rechtstreeks persoonlijk te benaderen voor de jaarlijkse kerkbijdrage. We zijn heel blij zo’n 20 parochianen bereid gevonden te hebben om zich hiervoor in te zetten. In januari zal zoals vanouds de envelop voor de kerkbalans persoonlijk bij u worden bezorgd en enige tijd later wordt de antwoordenvelop weer opgehaald. U kunt ook zelf de antwoordenvelop op het aangegeven retouradres terug bezorgen.
Wij hopen op een goede respons en een mooie opbrengst van de actie kerkbalans om onze geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en onze Parochie Zalige Titus Brandsma in stand te houden.
Klaas van der Meulen en Arend Jan Nell