Kerkbalans en Sociaal Jaarverslag

Het kost alles bij elkaar veel om de kerk te onderhouden, aan te kleden en te verwarmen voor vieringen alsmede om de vele lokale en centrale activiteiten te realiseren. Wij hopen dat u dan ook dit jaar weer ruimhartig wilt bijdragen om onze Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap en de zalige Titus Brandsma parochie in stand en actief te houden.


Kerkbalans 2024: 

[19-01-2024]
De actie kerkbalans bestaat dit jaar vijftig jaar. De landelijke start was woensdag 10 januari 2024.
Het motto is : ‘GEEF vandaag VOOR DE KERK van morgen’.

De deelnemende kerken aan ‘Actie Kerkbalans‘ zijn: de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Resultaten Aktie kerkbalans 2024 voor MVR Bennekom

(volgt later – mrt/apr 2024)

Sociaal Jaarverslag over 2023: 

Ook over 2023 heeft de PR-groep weer een sociaal jaarverslag gemaakt, dat wordt verstuurd met de actie Kerkbalans. Het sociaal jaarverslag is een impressie van wat er zoal in onze MVR-geloofsgemeenschap is gedaan het afgelopen jaar. Uiteraard kan lang niet alles worden opgenomen, maar zo heeft u toch een idee waar u aan bijdraagt als u uw bijdrage aan de actie Kerkbalans overmaakt!

Klik op de afbeelding, dan opent een pdf bestand in een nieuw tabblad van uw browser. Deze is dan beter te lezen. Of klik hier op de link naar het pdf bestand

klik op afbeelding voor een leesbaar pdf bestand


Kerkbalans 2023: 

[02-02-2023]
In februari of maart/april heeft u allen de brief van de parochie en onze eigen locatieraad ontvangen over de kerkbalans 2023. Bij deze brieven zat ook weer ons mooie kleurrijke sociaal jaarverslag over 2022.

Resultaten Aktie kerkbalans 2023 voor MVR Bennekom

In de maanden maart en april van dit jaar hebben we weer actief de Aktie Kerkbalans uitgevoerd. Ongeveer 20 vrijwilligers zijn op pad geweest om de enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk bij de parochianen te bezorgen en de toezeggingsformulieren weer op te halen.
In totaal zijn 538 enveloppen bezorgd en bij elkaar hebben we 274 positieve reacties gehad met een toezegging voor een kerkbijdrage. Het totaal van de toezeggingen kwam uit op het mooie bedrag € 45.440 , dit is iets lager dan de toezeggingen voor 2022, maar toch weer een heel mooi resultaat.
Veel dank voor alle toezeggingen en ook veel dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om de Actie Kerkbalans 2023 voor MVR Bennekom tot een succes te maken.
Aktie Kerkbalans, MVR Bennekom

Sociaal Jaarverslag over 2022: 

Hieronder ook weer het sociaal jaarverslag. Dit keer over het jaar 2022 waarin weer enkele activiteiten uitgelicht zijn. Er gebeuren in een jaar altijd veel meer mooie activiteiten, maar dat past allemaal niet op twee vellen papier.

Klik op de afbeelding, dan opent een pdf bestand in een nieuw tabblad van uw browser. Deze is dan beter te lezen. Of klik hier op de link naar het pdf bestand


Kerkbalans 2022: 

[10-03-2022]
Inmiddels heeft u weer een envelop ontvangen met de oproep voor een bijdrage aan de Kerkbalans van onze Zalige Titus Brandsma Parochie en onze Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap.
In de envelop vindt u:

  • een brief van de parochie,
  • een brief van onze geloofsgemeenschap samen met
  • een Sociaal Jaarverslag van de activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap in 2021.

Verder zit in de envelop een formulier voor uw toezegging voor de kerkbalans voor dit jaar. U mag deze envelop af geven op het daarop aangegeven adres.

Het motto voor de Actie Kerkbalans 2022 is:
Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Uw financiële steun voor de instandhouding van onze kerk en de voortzetting van de activiteiten is onontbeerlijk. We hopen op een mooi resultaat van de Actie Kerkbalans 2022 en uw medewerking bij het retourneren van de toezeggingen.

Arend Jan Nell, Kerkbalans MVR 2022.

Resultaten Aktie kerkbalans 2022 voor MVR Bennekom

In de maanden maart en april van dit jaar hebben we weer actief de Aktie Kerkbalans uitgevoerd. Ongeveer 20 vrijwilligers zijn op pad geweest om de enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk te bezorgen en de toezeggingsformulieren weer op te halen.
In totaal hebben we 554 enveloppen verspreid en bij elkaar hebben we 285 positieve reacties gehad met een toezegging voor een kerkbijdrage. Het totaal van de toezeggingen kwam uit op een heel mooi bedrag van iets meer dan € 46.000, een goed resultaat, ongeveer 10 % hoger dan de realisatie van 1921.
Veel dank voor alle toezeggingen en ook veel dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om de Actie Kerkbalans 2022 voor MVR Bennekom tot een succes te maken.
Arend Jan Nell, MVR Bennekom Aktie Kerkbalans.

Sociaal Jaarverslag over 2021: 

Hieronder ook weer het sociaal jaarverslag. Dit keer over het jaar 2021 waarin enkele activiteiten uitgelicht zijn. Er gebeuren in een jaar altijd veel meer mooie activiteiten, maar dat past allemaal niet op twee vellen papier.

Klik op de afbeelding, dan opent een pdf bestand in een nieuw tabblad van uw browser. Deze is dan beter te lezen.


Kerkbalans 2021:

[09-02-2021]
Misschien hebt u de envelop voor de kerkbalans al ontvangen of anders wordt deze binnenkort bezorgd. Graag uw aandacht voor de inhoud, met o.a. een prachtig uitgevoerd jaarverslag van de activiteiten in onze geloofsgemeenschap. Verder zit er een Toezeggingsformulier in voor uw Kerkbalansbijdrage en een antwoordenvelop. I.v.m. Corona zullen de antwoordenveloppen dit jaar niet bij u thuis worden opgehaald maar verzoeken wij u om deze op het op de envelop vermelde adres te bezorgen, bezorgen bij de kerk kan ook.
We kijken uit naar een goede respons.
Arend Jan Nell, Kerkbalans

[26-02-2021]
Wellicht heeft u al bij uzelf afgevraagd, “Ik had toch allang de envelop van Kerkbalans moeten hebben? Heb ik wat gemist?”.
Dat is echter niet zo.
De Kerkbalans is ernstig vertraagd; wij wachten nog steeds op het materiaal vanuit Titus Brandsma. Pas als we dat hebben, kunnen we het via onze lopers bij u langs brengen. We hebben wel bericht gekregen dat het nu (e i n d e l ij k ) bij de drukker ligt. Dus nog even geduld, het komt eraan.
De locatieraad MVR

Resultaten Aktie kerkbalans 2021 voor MVR Bennekom

… (deze volgen natuurlijk later)

Sociaal Jaarverslag over 2020: 

Omstreeks begin februari, zult u ook weer de enveloppe van de actie Kerkbalans ontvangen. De PR-groep van de MVR Bennekom heeft, vanwege het succes van vorig jaar, opnieuw een sociaal jaarverslag over het afgelopen jaar gemaakt. Parochianen in Bennekom zullen dit in de Kerkbalans-enveloppe aantreffen.
Hoe komt zo’n sociaal jaarverslag tot stand? Uit de bladen van 2020 maakten we een eerste selectie: wat gebeurde er zoal in onze geloofsgemeenschap en wat is het vermelden waard? Het bleek verrassend veel meer te zijn dan er kon worden opgenomen in het verslag; we hebben flink moeten schrappen. En dat terwijl er door Corona toch heel veel zaken werden afgelast!
Hoogtepunten waren de viering van Parochiedag, die zeer geslaagd was ondanks de Corona-maatregelen, en de eerste bijeenkomst van de Kinderkerk in januari. We hopen dat u zult genieten van het sociaal jaarverslag.

Wat zal het mooi zijn als we in 2021 weer een start kunnen maken met activiteiten, we weer vieringen mét kerkgangers kunnen gaan houden en daarover wederom een mooi sociaal jaarverslag kunnen maken!
De inzet en financiële bijdrage (de kerkbalans bijdrage 😉 ) van ons allemaal zijn daarvoor natuurlijk onontbeerlijk; alleen sámen kunnen we een geloofsgemeenschap zijn.
De MVR PR-groep


Kerkbalans 2020:

Resultaten Aktie kerkbalans 2020 voor MVR Bennekom

In de maanden januari en februari van dit jaar hebben we weer actief de Aktie Kerkbalans uitgevoerd. Zo’n 20 vrijwilligers zijn op pad geweest om de enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk te bezorgen en de toezeggingsformulieren weer op te halen. Dit jaar voor het eerst zijn ook de parochianen in het buitengebied persoonlijk benaderd.
In totaal hebben we 546 enveloppen bezorgd en zijn er 334 weer terug ontvangen waarvan 313 met een positieve toezegging voor een kerkbijdrage. Het totaal van de toezeggingen kwam op een heel mooi bedrag: € 52.977, werkelijk een prachtig resultaat, net zo hoog als in 2019.
Ongeveer 100 parochianen hebben niet gereageerd op de ontvangen enveloppe en ongeveer 100 hebben aangegeven geen kerkbijdrage te willen geven, waarvan 70 te kennen gegeven hebben zich te willen uitschrijven en ongeveer 35 dat ook werkelijk hebben gedaan.
Veel dank voor alle toezeggingen en ook aan iedereen die heeft meegewerkt om de Actie Kerkbalans 2020 voor MVR Bennekom tot een succes te maken.
Arend Jan Nell
MVR Bennekom Aktie Kerkbalans

Sociaal Jaarverslag over 2019: 

Onze PR-groep heeft dit jaar iets heel moois gemaakt: een sociaal jaarverslag met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar beschreven.
U ontving het bij de brief van Kerkbalans. Klik op onderstaande afbeelding om het als pdf bestand te openen/lezen.

 


Begin 2018 staat de actie Kerkbalans weer voor de deur. De laatste 2 jaar werd deze centraal vanuit de Titus Brandsma parochie uitgevoerd. Helaas is in die periode de respons tegen-gevallen en is zowel het aantal betalende parochianen als de totale opbrengst nogal teruggelopen. De LocatieRaad Bennekom heeft na overleg met het Parochiebestuur daarom besloten om in 2018 de parochianen weer rechtstreeks persoonlijk te benaderen voor de jaarlijkse kerkbijdrage. We zijn heel blij zo’n 20 parochianen bereid gevonden te hebben om zich hiervoor in te zetten. In januari zal zoals vanouds de envelop voor de kerkbalans persoonlijk bij u worden bezorgd en enige tijd later wordt de antwoordenvelop weer opgehaald. U kunt ook zelf de antwoordenvelop op het aangegeven retouradres terug bezorgen.
Wij hopen op een goede respons en een mooie opbrengst van de actie kerkbalans om onze geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en onze Parochie Zalige Titus Brandsma in stand te houden.
Klaas van der Meulen en Arend Jan Nell