Kerkbalans

Kerkbalans 2019:

geen info ontvangen. 


Begin 2018 staat de actie Kerkbalans weer voor de deur. De laatste 2 jaar werd deze centraal vanuit de Titus Brandsma parochie uitgevoerd. Helaas is in die periode de respons tegen-gevallen en is zowel het aantal betalende parochianen als de totale opbrengst nogal teruggelopen. De LocatieRaad Bennekom heeft na overleg met het Parochiebestuur daarom besloten om in 2018 de parochianen weer rechtstreeks persoonlijk te benaderen voor de jaarlijkse kerkbijdrage. We zijn heel blij zo’n 20 parochianen bereid gevonden te hebben om zich hiervoor in te zetten. In januari zal zoals vanouds de envelop voor de kerkbalans persoonlijk bij u worden bezorgd en enige tijd later wordt de antwoordenvelop weer opgehaald. U kunt ook zelf de antwoordenvelop op het aangegeven retouradres terug bezorgen.
Wij hopen op een goede respons en een mooie opbrengst van de actie kerkbalans om onze geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en onze Parochie Zalige Titus Brandsma in stand te houden.
Klaas van der Meulen en Arend Jan Nell


De kerkbijdragebrief voor de kerkbalans 2014 kunt u hier terugvinden.
Kerkbijdrage 2014 (pdf bestand)

citaat:

Het kost alles bij elkaar veel om de kerk te onderhouden, aan te kleden en te verwarmen voor vieringen, en om de vele lokale en centrale activiteiten te realiseren, en wij hopen dat u dan ook dit
jaar weer ruimhartig wilt bijdragen om onze Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap en de zalige Titus Brandsma parochie in stand en actief te houden.


Extra documentatie ten behoeve van de Kerkbalans 2013.

Begroting 2013-PZTB
(begroting 2013 Parochie Zalige Titus Brandsma)

Toelichting begroting
(toelichting op begroting-2013-PZTB)