Wereldgebedsdag 2024

Vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag en worden er in 174 landen gebedsdiensten gehouden. Het is een internationale en interkerkelijke samenwerking die een lange traditie heeft.
Dit jaar is de liturgie voorbereid door een team van Palestijnse christenvrouwen.

Het thema is ‘Verdraag elkaar in liefde’ naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Efeziërs 4 : 1-7.

In Bennekom worden twee gebedsdiensten gehouden:
de ochtenddienst mmv Opella in de Berinchemzaal van Walraven en de avonddienst in gemeentecentrum ‘de Brink’ waar medewerking wordt verleend door Ds. Garbrich Baalbergen en Elly Meijer.
Er wordt gecollecteerd voor een aantal bijzondere projecten, die zeker nu iedere steun kunnen gebruiken.
Aanvang dienst Berinchemzaal Walraven: 10.30 uur
gemeentecentrum De Brink: 19.30 uur

meer info over wereldgebedsdag

meer info over het kunstwerk