Berichten-overzicht (laatste 30)

 • Aangepaste coronaregels
  Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie Vanaf zaterdag 25 september kunnen veel meer gelovigen de kerkdiensten bezoeken! De anderhalve meter afstand vervalt, als er tijdens de viering voldoende ventilatie in de kerk is. Wel wordt kerkgangers verzocht om elkaar de ruimte te geven bij het lopen en zitten …
 • Kinderkoor Eigenwijs weer van start
  Zingen is leuk, vooral samen! Doe jij ook mee? Kom en ontdek dat zingen ontspant, leerzaam en vooral heel gezellig is! Vanaf 7 oktober elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8, in de Alexanderschool aan Acacialaan 32a, 6721 CP …
 • Viering
  Welke viering er plaatsvindt leest u in het vieringenrooster. Voor de viering hoeft u zich NIET meer aan te melden.   De liturgieboekjes vindt u hier. Overwegingen vindt u in het “prekenarchief“. Collectes:  Eerste collecte: is altijd voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus …
 • Preek van de week *
  De “preek van de week” is weer bijgewerkt.  Overweging 26 september * P. Muilwijk Parochiedag incl. welkom en gebeden Om andere overwegingen terug te lezen klikt u op onderstaande link. U komt dan op de webpagina van ons “Prekenarchief”, ook te vinden via de menubalk  “Informatie/Prekenarchief“.
 • uitnodiging Gelderse Bedevaart Renkum
  Op zondagmiddag 17 oktober 2021 vindt in het bekende Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse traditionele Gelderse bedevaart plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, de Vrouwe van Gelderland. Voor deze bedevaart zijn speciaal de gelovigen uit Gelderland uitgenodigd, maar ook van buiten Gelderland bent u van harte welkom! Hoofdcelebrant …
 • Parochiedag 26 september 2021
  De viering is om 10:00 uur en het vieringboekje is te vinden op de webpagina waar alle liturgieboekjes staan.
 • Vooruitkijken (gebed)
  Graag delen wij hier een gebed van Ds. Harmke Heuvel, eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van Petrus. https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vooruitkijken/ Gebed: Vooruitkijken God, Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten, steeds weer denken: wanneer kan het weer? Steeds weer aanpassen, want het kon niet, steeds weer de teleurstelling, en langzaam eraan wennen. God, …
 • Toren opgeruimd door vrijwilligers
  Vrijdag 3 september heeft een grote groep vrijwilligers de Toren opgeruimd en schoongemaakt. Dank jullie wel!
 • Afscheidsviering Guido Dieteren
  De z. Titus Brandsmaparochie nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij het afscheid van Guido als pastoraal werker van onze parochie. De afscheidsviering vindt plaats op zondag 29 augustus 2021 om 10.00 uur. Guido zal in deze viering voorgaan. In verband met de geldende Corona-maatregelen en het beperkte …
 • Psalmen en kunst tot leven wekken – 4 cursusbijeenkomsten
  Iemand gaat pas voor je leven als je echt kennis met elkaar maakt, wanneer je je verdiept in elkaars verhaal en geschiedenis. Dat geldt ook voor een kunstwerk, het leeft pas voor jou als je er contact mee maakt en het jou iets te vertellen heeft. Zo hoop ik dat …
 • Mededeling pastoraal team en parochiebestuur Zalige Titus Brandsma
  Geachte parochianen, Met vreugde delen wij u mee dat per 1 september a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie heeft benoemd: Mr. Erik Rozeman In het afgelopen jaar heeft Erik zijn pastorale stage in onze parochie voltooid. De beperkte bezetting van het pastorale team en de lopende projecten in …
 • Guido Dieteren gaat parochie verlaten
  Guido Dieteren gaat parochie verlaten Op zondag 20 juni is in de kerken van onze parochie bekend gemaakt dat pastor Guido Dieteren na de zomer de Titus Brandsmaparochie gaat verlaten. Guido heeft een nieuwe benoeming aanvaard in
 • Opbrengst Vastenactie 2021 van onze geloofsgemeenschap MVR
  De MOV leden willen alle vrijwilligers, die tijdens de corona pandemie de vastenzakjes hebben rondgebracht, hartelijk bedanken. Wij zijn heel blij met het opgehaalde bedrag van €2200,- aan contant geld en machtigingen; dit bedrag is bijna 70 % van de bedragen die in 2018 en 2019 zijn opgehaald. Later dit …
 • Oproep voor parochieel livestreamteam
  bericht van ZtitusBrandsma Zoals bij de meesten wel bekend worden de zondagvieringen via een livestream beschikbaar gesteld. Onder andere een groep jongeren (waaronder Jurre, Samuel en Siem) helpen met deze livestream. Er is altijd één volwassene en één jongere die zorgt dat parochianen die niet naar de kerk kunnen komen …
 • Wereldvluchtelingendag in onze kerk 20-6
  Dit jaar worden tijdens de Taizéviering op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, een aantal namen genoemd van de lijst van “United against refugee death”. (zie website: unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/. In heel Nederland worden van 1 tot 20 juni namen uit deze lijst genoemd in herdenkingen en zondagsvieringen. Deze gezamenlijke aandacht is georganiseerd door Migreat, …
 • Gezinsviering 6 juni 2021: Sacramentsdag
  Op zondag 6 juni a.s. is er weer een gezinsviering. We vieren die zondag Sacramentsdag. In de Goede Week vieren we ieder jaar dat Jezus met zijn apostelen het Laatste Avondmaal vierde (Witte Donderdag), maar dan denken we vooral aan het lijden en sterven van Jezus. Daarom vieren we na …
 • Ede viert… Fitrfeest
  Bericht namens Raad van Kerken Bennekom In december vorig jaar werd het evenement ‘Ede viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-beperkingen werd de gelegenheid geboden op diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we daar bij betrokken. Ook …
 • Bezinningstuin in bloei
  Langzaam maar zeker worden de resultaten van meerdere keren zaaien en planten in de Bezinningstuin zichtbaar. Dankzij uw “Ede doet-cheques” en het werk van vele vrijwilligers, bloeien op dit moment sleutelbloemen, tulpjes, kievietsbloemen, incarnaatklaver en vergeet-me-niet. Wanneer u dit leest, is de tuin waarschijnlijk roze gekleurd door alle dag-koekoeksbloemen. Misschien …
 • Hans Lammers gepromoveerd op proefschrift over Marcus
  De geloofsgemeenschap MVR feliciteert Hans Lammers van harte met zijn promotie! Hans Lammers is namelijk op 10 maart gepromoveerd in Tilburg op zijn proefschrift over Marcus. Via deze link kunt u de Nederlandstalige publiekslezing bekijken en beluisteren. (u gaat naar de website van  katholiekeraadjodendom).  Liever rechtstreeks op YouTube kijken kan …
 • Resultaat kledinginzameling “Mensen in Nood”
  Op 10 april heeft de jaarlijkse inzameling weer plaatsgevonden voor ‘Mensen in Nood’ op ons kerkplein.  Er zijn in totaal 125 zakken ingeleverd met een totaalgewicht van 530 kg. Dit is een goed resultaat, want in 2020 waren het 115 zakken met een gewicht van 510 kg. Velen krijgen hierdoor …
 • Kerkbalans – Niet vergeten
  Mocht u het nog niet hebben gedaan, vergeet u dan niet uw toezegging voor Kerkbalans te retourneren? Dat kunt u doen door uw toezegging in de antwoord enveloppe te retourneren bij de persoon die vermeld staat op deze antwoord enveloppe. Helaas kunnen we door de Corona maatregelen de enveloppe niet …
 • Eerste Paasdag – verslag
  Adri van Dijk voor de laatste keer onze voorganger op Eerste Paasdag verslag door Hans Wilmink /PR-groep De viering van Eerste Paasdag was al in het begin van de Goede Week volgeboekt. Een eucharistieviering met ARSIS en Adri van Dijk als voorganger, met de titel: ‘Sta Op’. ARSIS zong prachtig …
 • Viering Goede Vrijdag – verslag
  geschreven door Hans Wilmink & PR-groep ’s Middags had ik me op de valreep nog aangemeld. En dan kom je toch weer in tijdnood. De fruitbomensnoeier had de appelbomen behoorlijk geschoren en ik had de tijd nodig om alle takken op te ruimen. Na het eten nog even wat anders …
 • Terugblik op de Goede Week
  De Goede Week begon met de viering van Palmzondag. Tijdens deze feestelijke viering was het altaar mooi versierd met gekleurde palmpaasstokken. In de viering werden de palmtakjes gezegend en daarna door twee kinderen in de kerk uitgedeeld. Een grote processie in de kerk was er dit jaar niet, maar de …
 • Afscheid pastor Adri van Dijk
  Zoals u wellicht in TitusBreed (editie Veertigdagentijd, pag 17 & editie Pasen, pag 6) heeft kunnen lezen, neemt pastor Adri van Dijk afscheid als gastvoorganger in onze parochie. Hij zal voor het laatst voorgaan op Beloken Pasen, zondag 11 april om 10.30 uur in de Antoniuskerk in Ede. Voor deze …
 • Zalig Pasen
 • Impressie Goede Vrijdag
  Op Goede Vrijdag werden de paasattenties klaargemaakt. Bij beide vieringen was er gelegenheid voor een kruishulde. Wat mogen we dankbaar zijn, dat we dit jaar weer vieringen mogen houden! Ze zijn terug te kijken op Youtube. En een artikel in de krant van de Gezinsviering!  
 • impressie witte donderdag viering
  Deze afbeeldingen komen uit de video opname welke natuurlijk terug te kijken is op ons Youtube kanaal. Met dank aan Xander voor de opname. Geniet vooral ook van de eerste minuten van de opname: klokkengelui en de mooie bloesem vlakbij de kerk. 
 • Paasattenties
  Zoals ieder jaar in aanloop naar Pasen, vragen we u om iets voor de paasattenties mee te nemen naar de kerk zoals paaseitjes, koekjes, bonbons, jam, mandarijnen enzovoort.  De mandjes staan vanaf 21 maart tot en met 1 april voor u klaar in de kerk en torenzaal bij de parochiewacht, …
 • Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2021
  Van 3 t/m 29 maart pakt de Werkgroep Caritas met de gezamenlijke kerken in Bennekom weer het stokje van de estafetteactie voor de voedselbank op.  Al een aantal jaren nu participeert de werkgroep Caritas in de werkgroep Actie Voedselbank Gezamenlijke Kerken Bennekom. Na de succesvolle acties van voorgaande jaren willen …