Update over de Synode 2021-2024

‘De door paus Franciscus gelanceerde kerkvernieuwingssynode zal in oktober 2024 na drie jaar worden afgesloten. Gelovigen, geestelijken, theologen en experts wordt opnieuw gevraagd mee te denken. Ook in Nederland! Uiterlijk 15 mei moet ook de Nederlandse bisschoppenconferentie een document naar het Vaticaan sturen’ / Hendro Munsterman (ND).

En ook in onze parochie gaan we hiermee aan de slag. Vandaar deze uitnodiging:

UITNODIGING: De Kerngroep Vorming en Toerusting Bennekom wil graag meer aandacht creëren voor dat synodale proces 2021-2024. Aan alle katholieken wordt gevraagd, mee te denken over de toekomst van onze kerk. Een prachtig proces, want al die antwoorden tezamen zijn de bouwstenen om die toekomst van de kerk vorm te geven. Daarom wordt voor de parochianen van de H. Titus Brandsma parochie op 27 februari een avond georganiseerd in de Hummezaal van onze kerk. Tijd 19.30-22.00 uur.
Voor de pauze praat Laetitia van de Lans, theologe en communicatie deskundige, ons bij.
Daarna gaan we o.l.v. een gespreksleider aan zgn. dialoogtafels van 8 personen het gesprek aan over de vraag: ‘hoe wij katholieken, geleid door de Heilige Geest, een synodale kerk kunnen worden: wereldwijd en binnen onze parochie. En, hoe dragen we als geloofsgemeenschappen bij aan die grote synodale kerk?’

Dit is een laatste kans om mee te schrijven en zo een input te leveren voor het volgende document, dat op de tweede bisschoppen-synode in oktober 2024, besproken gaat worden.
Meer over deze avond leest u in de komende TitusBreed (veertigdagentijd).
Wees Welkom!