Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Dat wensen de Locatieraad en Pastoraatsgroep U.

U bent tevens van harte uitgenodigd voor onze Nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op Zondag 7 januari, aansluitend op de viering in onze kerk.

Graag willen wij met U het glas heffen op een voorspoedig jaar voor onze geloofsgemeenschap.