ENDA El Alto; voor alles wordt een oplossing gezocht

Gebrek aan budget, dat is een steeds terugkerend probleem voor ENDA Bolivia. Steeds weer zoeken naar nieuwe wegen, naar oplossingen om het werk zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. Veel steun krijgen ze van de Zwitserse ontwikkelingsorganisatie Comundo en gelukkig konden ze met hulp uit Frankrijk de crisis na Corona en inflatie te boven komen. Ook wij hebben hen de afgelopen jaren kunnen helpen. Patricia Beltrán, de directrice, is heel goed in het vinden van oplossingen en zeer gemotiveerd om kansen te creëren voor die meisjes die het zo hard nodig hebben.
Met de $5180,- die ze van ons dit jaar ontvingen zijn ze bezig twee ruimtes in te richten als kinderdagverblijf voor de baby’s en kleine kinderen van de meisjes. Maar liefst 1 op de 10 meisjes die bij ENDA binnenkomen en te maken hebben gehad met seksueel geweld zijn zwanger of hebben al kleine kinderen. Het project wil een beschermende omgeving opzetten voor hun kleine kinderen, waarbij zij jong gestimuleerd worden met spelletjes en boeken, goede voeding krijgen en er op hun gezondheid wordt gelet. Ondertussen zijn de jonge moeders in therapie, gaan naar school of volgen een technische training. Daarnaast wordt de moeders geleerd om de band met hun kinderen te verbeteren, met focus op zorgvaardigheden en opvoeding van kinderen. Ook krijgen ze seksuele voorlichting om te voorkomen dat ze meer kinderen krijgen voor ze daaraan toe zijn.
Zo is ENDA steeds bezig om de getraumatiseerde jonge meisjes nieuwe kansen te geven, maar door onze hulp ook te werken aan de generatie erna.
Patricia schrijft in een e-mail: We werken hard om Casa Fraternidad te renoveren, veel meisjes komen naar het centrum, het is leuk om het huis vol geschreeuw, gelach en vreugde te hebben. Kinderen brengen huizen echt tot leven.

Op 12 april 2024 organiseren we een bijeenkomst ter ere van ’30 jaar samenwerking MOV – ENDA Bolivia’. U bent hier van harte welkom in de Brink te Bennekom, aanvang 20:00 uur.

Bennekom, 14 november 2023
Met hartelijke groet,
namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur

Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.
Stuur een e-mail naar: nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl

Uw giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia