bijgewerkt: maandblad

De website is weer voorzien van de nieuwste versie van het maandblad (juli/ Zomer).  Zie pagina Maandblad.

 

***
Heeft u zich al opgegeven voor de digitale nieuwsbrief van Katholiek Bennekoms Nieuws? Dit kan eenvoudig; zie het aanmeldformulier in de rechter kolom van deze website.

 

Shalom, een religieuze gemeenschap in onze parochie

Enige tijd geleden heeft kardinaal Eijk aan onze Zalige Titus Brandsma parochie een speciaal verzoek gedaan. Het betreft de vestiging van een religieuze gemeenschap in onze parochie. De Nederlandse Kerk heeft altijd veel steun ondervonden van religieuze gemeenschappen, in diverse parochies waren wel paters of zusters aanwezig. Bijna alle ordes en congregaties in ons land kampen echter met vergrijzing. Vanuit de overtuiging dat een nieuw religieus charisma een bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van het Aartsbisdom Utrecht heeft kardinaal Eijk de internationale katholieke beweging Shalom uit Brazilië gevraagd en bereid gevonden zich in ons bisdom te vestigen. Shalom is een beweging met internationale ervaring op het gebied van sociaal-diaconaal werk, geloofsverkondiging, gezinspastoraat, jongerenwerk en retraites. Shalom is opgericht in 1982 en heeft wereldwijd 2300 leden. In Europa is Shalom “Shalom, een religieuze gemeenschap in onze parochie” verder lezen

seniorenbijeenkomst 27 maart 2012

Een dertigtal jonge bejaarden van 80+ waren op deze zonnige voorjaarsdag bijeen om onder leiding van pastor Jan Olimulder samen herinneringen op te halen aan hoe wij in vroeger jaren vasten en Pasen vierden en hoe wij dat nu doen.

 

Dank zij de goede zorgen van Anneke Meiering, Brigit Kaptein, Marianne Thie en Marian Bolscher werd de bijeenkomst besloten met een lunch met de inmiddels traditie geworden groentesoep met balletjes. De foto mag getuigen van een geslaagde bijeenkomst.

 

Hieronder een foto van de seniorenbijeenkomst van 2011:

Palmpasen – met peuter & kleuter werkgroep

Zondag 1 april mogen tijdens de palmpasen viering de kinderen weer een palmpasen stok versieren in de Torenzaal, waarna er bij mooi weer een tochtje om de kerk wordt gedaan. Bij slecht weer zal er een optocht in de kerk worden gedaan.

 

Werkgroep ‘peuter kleuter kerk’
meer info bij Angelique Zandstra
(tel.0318-418992 of komindekring@rkkerkbennekom.nl)

Kerststal in de kerk

In onze kerk is wederom een grote kerststal opgesteld.
Deze stal is geïnspireerd op de zogeheten Napolitaanse kerstgroep, (18e eeuwse barok). Het tafereel kent meestal een centraal thema, de Beffana; de markt van driekoningendag, met boeren, boerinnen, vissers, herders, handwerkslieden, muzikanten, winkeltjes en dergelijke. De Geboorte midden in het leven dus.

In het kader van de contra-reformatie zagen de Jezuïten de kerststal als een educatief hulpmiddel. Zij stelden regels op voor de bouw van kerststallen: “In een vervallen huisje, met een dak van stro, waar aan de bovenkant een ster bevestigd is, wordt tussen Maria en Jozef de Kribbe opgesteld. Herders en engelen horen er eveneens bij ”.

Er zijn vijf “bedrijven”:
18-12: De aankomst in Bethlehem.
25-12: De Geboorte.
01-01: Aanbidding door de herders.
08-01: Aanbidding door de drie koningen.
15-01: Vlucht naar Egypte.

Koos van der Zalm

Kerstkaartactie

MOV verkoopt kerstkaarten
De komende zondagen verkoopt MOV weer kerstkaarten, gemaakt door de straatkinderen van Bolivia. Ook worden artikelen verkocht uit het handwerkatelier, zoals tassen, mutsen, sjaals en oorbellen. Er kunnen artikelen worden besteld uit de catalogus. Bestellingen tot en met 11 december kunnen waarschijnlijk nog voor de kerst binnen zijn.

Dit jaar heeft Bennekom geld gegeven om het handwerkatelier uit te breiden met naai- en breimachines. De kwaliteit van de producten is zeer goed. ENDA heeft van het Boliviaanse kwaliteitsinstituut IBNORCA een certificaat gekregen om Fair Trade producten te kunnen exporteren. De mutsen en sjaals zijn machinaal gebreid van vicuñawol. De tassen zijn van biologische katoen. De oorbellen zijn gemaakt van natuurlijke zaden en biologisch katoen.

Klik op de afbeelding voor de catalogus met producten uit het handwerkatelier.

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor de kerstkaarten.

 

 

 

 

 

Nelly Beerepoot-Commandeur

Solidaridad – collecte ‘op weg naar goed goud’

Tijdens de Tweede Adventsviering op 4 december vragen wij uw aandacht en bijdrage voor het werk van Solidaridad.

Solidaridad heeft als doel armoede te bestrijden via een duurzame economie. Dit doet Solidaridad door boeren of arbeiders te trainen in nieuwe technieken, coöperaties op te zetten en te zorgen voor een eerlijke prijs voor producten. Solidaridad richt (fairtrade) keurmerken op zodat handelaren, bedrijfsleven en consumenten die eerlijke producten kunnen kopen.
In 2010 is Solidaridad gestart met de campagne “Op weg naar goed goud”, waarin ze aandacht vraagt voor de mijnbouwers in de groot- en kleinschalige mijnbouw. Goudwinning is onlosmakelijk verbonden met sociale en ecologische misstanden. Solidaridad ondersteunt kleinschalige individuele mijnbouwers zodat zij zonder gevaar voor eigen leven en natuur kunnen werken én zorgt ervoor “Solidaridad – collecte ‘op weg naar goed goud’” verder lezen