Zondagse vitaminen

Totdat wij weer samen mogen komen in onze kerk, willen we u iedere zaterdag via de nieuwsbrief en de website voorzien van wat Zondagse vitaminen: een afbeelding, een tekst, een lied (of een combinatie daarvan) om over na te denken.

Voor zondag 29 maart is dit:

De Hongerdoek in onze kerk

Wellicht heeft u het op aswoensdag of de eerste zondagen van de 40-dagentijd in onze kerk zien hangen, de hongerdoek. Ook al zijn er geen vieringen nu, de hongerdoek blijft gewoon tot Goede Vrijdag hangen.

De thematiek van dit prachtige hongerdoek uit het jaar 2000 is juist nu, 20 jaar later, tijdens de corona-crisis onverminderd actueel. Bekijkt u de afbeelding eens goed. U wordt daarbij op weg geholpen door de uitgebreide beschrijving die u in een apart nieuwsbericht hier op de website vindt.

Het hongerdoek in onze kerk

De Hongerdoek in onze kerk

Wellicht heeft u het op aswoensdag of de eerste zondagen van de 40-dagentijd in onze kerk zien hangen, de hongerdoek. Ook al zijn er geen vieringen nu, de hongerdoek blijft gewoon tot Goede Vrijdag hangen.

De thematiek van dit prachtige hongerdoek uit het jaar 2000 is juist nu, 20 jaar later, tijdens de corona-crisis onverminderd actueel. Bekijkt u de afbeelding eens goed. U wordt daarbij op weg geholpen door de uitgebreide beschrijving die u HIER in een pdf bestand vindt en kunt uitprinten.

Op de afbeelding zien we mensen lijden en dood ervaren, maar we zien ook hoop en vreugde. Hoe toepasselijk is dit nu in onze tijd waarin wij allemaal onzeker zijn en het leven van ons allemaal op zijn kop staat? We zien mensen dicht bij elkaar, wat nu bijna nergens meer kan. Maar we kunnen wel dicht bij elkaar zijn in gedachten, in aandacht en gebed, en in saamhorigheid. Heel treffend is de verbeelding van de Eeuwige. We kunnen ook nadenken of mediteren over de naam van de hongerdoek: Een jaar dat God behaagt – nieuw begin en bevrijding. Wat wil dat ons nu zeggen in deze turbulente tijd? Is het nu tijd voor inkeer? Hopelijk heeft u de tijd om nog veel meer waardevolle ontdekkingen te doen in deze rijke afbeelding.

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege coronavirus

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen.
Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.
Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen: www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en blijf gezond!
Locatieraad

****
eerdere berichtgevingen:
4 maart 2020:
Maatregelen Bisschoppen Coronavirus:
Zolang het Coronavirus niet onder controle is, gelden er enkele maatregelen. O.a. de communie kan alleen op de hand worden ontvangen en bij de vredeswens worden er geen handen geschud.
Meer hierover kunt u lezen op de website van het Aartsbisdom

Kerkopenstelling in de komende periode

Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m vrijdag kunt u tussen 10.30 en 11.30 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. De parochiewacht is dan net als anders aanwezig in de torenzaal. U kunt desgewenst een praatje maken maar er wordt vanwege het coronavirus geen koffie geschonken.
Houdt er rekening mee voldoende afstand te houden tot elkaar en tot de parochiewacht.

De komende zondagen 22 maart, 29 maart en 5 april zullen er geen vieringen zijn in onze kerk. Op de reguliere tijden van de vieringen zal de kerk open zijn zodat u die individueel kunt bezoeken. Ook dan is er een parochiewacht aanwezig. De tijden van openstelling zijn van 10.30 uur tot 11.30 uur in de wintertijd (op 22 maart) en van 10.00 tot 11.00 uur in de zomertijd (29 maart en 5 april).

Liturgische vieringen uitgesteld tot na Pasen

18-3-2020:
De Nederlandse bisschoppen hebben nu ook aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).
Zie de berichtgeving alhier: https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/

Ook alle publieke bijeenkomsten zoals de Gebedsdag, de Bloemen en Bijen in Bennekom, de Bijbelcursus voor dummies, Vastenproject Lopend Vuur, maar ook gezamenlijk koffie drinken, (koor)repetities, etc. worden afgelast of tot nader order uitgesteld.

13-3-2020:
In navolging van het decreet van de Nederlandse Bisschoppen (zie https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/) zullen er in onze kerk tot 31 maart geen zondagsviering meer worden gehouden.
De kerk zal wel open zijn voor gebed, stilte of een kaarsje aan te steken.

De locatieraad MVR Bennekom

Zaterdag 4 april 2020, Kledingactie: “mensen in nood”

De kledinginzameling voor Mensen in Nood die zaterdagmorgen 4 april op het kerkplein van onze kerk zou worden gehouden gaat i.v.m. het Corona virus niet door.

De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) houdt zaterdagmorgen 4 april van 9.00 tot 11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom. De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk.

De opbrengsten van de ingezamelde kleding van deze voorjaarsactie gaan naar een project in Liben, zuidoost Ethiopië. Het gebied ligt op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel zal de bijdrage in dit project ten goede komen aan de activiteiten betreffende de middelen van bestaan en watervoorziening.

Welke kleding kunt u inleveren:
– Oude kleding ( broeken, shirts vesten overhemden, etc.)
– Oud ondergoed of lingerie
– Oude schoenen
– Tassen en accessoires

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in redelijke staat.
Geen speelgoed, knuffels of beddengoed.
Brengt u alles in gesloten plastic zakken.

Draagt u ook een steentje bij?

Informatie bij Beppie Govers, tel: (0318)414850

Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd

In maart pakken we (Werkgroep Caritas) met de gezamenlijke kerken in Bennekom weer het stokje van de estafetteactie voor de voedselbank op. 
De werkgroep Caritas participeert al een aantal jaren in de werkgroep Actie Voedselbank van de gezamenlijke Kerken in Bennekom.
Na de succesvolle acties van voorgaande jaren willen we u uitnodigen om ook dit jaar weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede.


Samen met de gezamenlijke kerken in Bennekom pakt de werkgroep Caritas in de maand maart weer het estafettestokje over in de Estafette Actie in Bennekom. 
In oprechte solidariteit aan de slag voor onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen.
Vorig jaar hebben we gezamenlijk 32 volle kratten levensmiddelen bijeengebracht en hebben we daarnaast een fantastisch bedrag van € 868,- naar de voedselbank kunnen overmaken.
We willen u van harte uitnodigen om ook dit weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede om hier wederom een groot succes van te maken.

Wat kunt u doen?
Op de inzamelpunten staan kratten waarin “Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd” verder lezen

Diaconiezondag – viering met Arsis

Zondag 23 februari is het Diaconiezondag en de liturgiegroep van Arsis heeft samen met voorganger Piet Muilwijk en de leden van het Diaconieberaad de viering voorbereid.
Bij diaconie gaat het over omzien naar een ander. Dit komt ook in de teksten en in het Evangelie naar voren: ‘Heb je naaste lief als jezelf’ staat er in de eerste lezing.
Het thema van de viering is: ‘Een andere kijk’.
De tweede collecte is bestemd voor de Zonnebloem.

Diaconie:

Diaconie staat voor: er zijn voor je naaste, alle mensen en de wereld. Diaconie is binnen onze geloofsgemeenschap goed ontwikkeld. Velen zijn actief in een flink aantal werkgroepen, waaronder MOV, Kerk, Milieu en Samenleving, Rijdienst, Bezoekgroep en Caritas, verenigd in het Diaconieberaad. Maar dat heeft ook een keerzijde. Als iedereen elkaar al lang kent als vrijwilliger, dan kan dat “ons kent ons” op een buitenstaander of nieuweling onbedoeld als een gesloten front overkomen. En dat, terwijl de diaconie bij uitstek bedoeld is om mensen bij elkaar te brengen en hindernissen in het onderlinge contact weg te nemen.
Omdat diaconie ons allemaal raakt, vindt het Diaconieberaad het een goed idee om op deze Diaconiezondag een stap te zetten in het wegnemen van zulke hindernissen. Een normale eerste stap is dan meestal het met elkaar kennismaken: je geeft elkaar een hand en maakt een praatje.
Na de viering is er daarom gelegenheid om koffie te drinken achterin de kerk en misschien eens iemand aan te spreken die u nog niet zo goed kent.
Van harte welkom allemaal!

Nieuwsbrief

nieuwsbrief-aanmelden-websiteLeest u onze digitale nieuwsbrief al?

In deze nieuwsbrief leest u nieuwsfeiten welke niet altijd op onze website komen te staan, maar wel heel erg interessant voor u kunnen zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven via de invulvelden in de rechter kolom of via deze knop: