Mededelingen

Korte mededelingen tijdens de vieringen :

  • Onze vieringen zijn snel te vinden in het menu onder “vieringen
  • Vanaf 30 oktober 2022 is het weer “wintertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.30 uur.
  • U kunt door de week dagelijks een kopje koffie kunt drinken bij de parochiewacht in de Torenzaal. U bent welkom voor koffie en een praatje van 10.30 – 11.30 uur.
  • Sinds begin april onze bezinningstuin dagelijks geopend. U vindt het toegangshek naast de Toren. U kunt de tuin ook bezoeken via de torenzaal wanneer die open is.

Tentoonstelling Het Zonnelied

Tentoonstelling Het Zonnelied van Franciscus van Assisi
(in de Oude of Sint-Alexanderkerk)

Van 5 augustus tot 30 oktober 2022 worden zeven grote en kleurrijke schilderijen van Jeltje Hoogenkamp getoond.
Franciscus van Assisi schreef het Zonnelied in 1225, zijn laatste levensjaar. Het is één grote lofprijzing op de schepping. In de loop der eeuwen is het lied in vele talen vertaald, bewerkt en op muziek gezet. Ook door dichters in ons taalgebied, zoals Guido Gezelle, J.W. Schulte Nordholt en Huub Oosterhuis.

Jeltje Hoogenkamp maakte zeven ingetogen en kleurrijke schilderijen bij deze lofzang. René van Loenen maakte er zeven gedichten bij. Zeven meditatieve schilderijen en zeven gedichten over Broeder Zon, Zuster Maan, Broeder Wind, Zuster Water, Broeder Vuur, Zuster Aarde en Zuster Dood nodigen kijkers en lezers uit om stil te staan bij de verbondenheid van mensen met de aarde die ze bewonen.

De expositie is te bezoeken op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 16.00 uur.
De toegang is gratis.
De expositie kan incidenteel gesloten zijn in verband met een andere activiteit in de Alexander kerk. Informatie hierover vindt u op de pagina Agenda van de expositiekerk.

Vlegeldag 2022

Op woensdag 24 augustus is er na 2 jaar weer een Vlegeldag. Ook op ons kerkplein zijn dit jaar weer diverse activiteiten.
U kunt allemaal langskomen om gezellig koffie te komen drinken met zelf gebakken lekkers.

kledingbeursVanaf 15 augustus kunt u tijdens de parochiewacht boeken en kleding komen brengen voor de verkoop.

Als u iets wilt bakken of geven voor bij de koffie hangt er achter in de kerk een lijst waarop u kunt intekenen.

De opbrengst van de markt is natuurlijk voor de verbouwing van onze parochiezaal. Komt allen.

Even een kopje koffie en een praatje?

Iedere weekdag is er een parochiewacht in de Torenzaal aanwezig van 10.30 tot 11.30 uur. Naast het regelen van praktische zaken of een bezoekje aan de kerk, kunt u er ook een kopje koffie drinken, een praatje maken of de bezinningstuin bezoeken. Het is ook een bezoekje waard als u zich eenzaam voelt deze vakantietijd!

In de Torenzaal vindt u ook een leesplank met interessante bladen en boeken.

De bezinningstuin is op werkdagen geopend van 10.30 uur tot ca. 17.00 uur en na de viering. Neem er eens een kijkje!

Afstand houden…

Vanwege het hoge aantal Corona-besmettingen is het raadzaam om tijdens de vieringen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ga dus niet recht achter elkaar in de kerkbank zitten, maar verspringend.
De communie wordt alleen door de voorganger uitgedeeld aan de kerkgangers. Zo hoeft er maar één rij te worden gevormd in het middenpad en hoeven mensen niet naast elkaar te lopen.
Zo verkleinen we samen de kans op besmetting.

Titus Brandsma bedevaartsdag

Mededeling Parochie zalige Titus Brandsma

Op woensdag 27 juli wordt de officiële gedenkdag van pater Titus Brandma herdacht met een bedevaartsdag. Deze dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering in de St Antoniuskerk te Ede, waarvoor iedereen is uitgenodigd. Dan is ook voor het eerst het boek over hem “Van held tot heilige” te koop voor 10 euro, en andere geschriften. Daarna vertrekken we met de bus naar Bolsward in zijn geboortestreek. Daar is een programma bij de opening van een tentoonstelling over hem, waaraan wij met maximaal 50 deelnemers uit onze parochie kunnen meedoen. Er worden lezingen gegeven en muziek ten gehore gebracht. Vanwege het maximum aantal deelnemers geldt gaat de inschrijving per volgorde van aanmelding.
U kunt u daarvoor opgeven vanaf 9 juli, bij Erika Dupain: secretaris@pztl.nl of 06-53790959. De kosten bedragen 20 euro, die u contant kunt voldoen in de bus. Het is de bedoeling dat u zelf een lunchpakket meeneemt voor in de bus.

Programma bedevaartsdag woensdag 27 juli 2022:
9.00 uur: Eucharistieviering t.e.v. H. Titus Brandsma in de St. Antoniuskerk te Ede (de mis is uiteraard voor iedereen toegankelijk)
10.45 Vandaaruit vertrek met de bus naar Bolsward (hiervoor Lees verder “Titus Brandsma bedevaartsdag”

Erik Rozeman priester gewijd 18 juni

Op de website van het Ariënsinstituut staat een verslag met foto’s over de priesterwijding van Erik Rozeman.  Tevens een doorverwijzing naar de preek van kardinaal Eijk en een link om de viering terug te kijken.

citaat: Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Lees verder het hele verslag en bekijk de foto’s.

Parochiebedevaart 2022 naar Lourdes

Van 19 t/m 25 september organiseert de Titus Brandsma Parochie in samenwerking met Christoffelreizen een bedevaart naar Lourdes.
Inmiddels hebben zich al diverse parochianen aangemeld.

Gaat u ook mee of wilt u meer weten?
Neem een flyer mee met de nodige informatie. U vindt deze achter in de kerk.
Houdt ook de Titus Breed in de gaten.

zie ook website TitusBrandsmaparochie.

Nieuw dit najaar: Kinderkerk en dreumesviering

Komend najaar, hopelijk nog in september, willen we (weer) van start gaan met het organiseren van activiteiten voor gezinnen met kinderen van 0 – 12 jaar.

Weten jullie nog hoe leuk het was, de Kinderkerk?
Vlak voor Corona uitbrak, waren ouders, opa’s, oma’s en kinderen in de basisschoolleeftijd op een zondagmiddag in januari bij elkaar om te knutselen, te vieren en te eten rondom het thema ‘Daniël in de leeuwenkuil’. De bedoeling was om de Kinderkerk 3 of 4 keer per jaar te organiseren, maar dat liep helaas anders.
Het ligt in de bedoeling om in september of oktober een nieuwe start maken met de Kinderkerk.

Wat zijn dreumesvieringen?
Naast de Kinderkerk, willen we ook dreumesvieringen gaan organiseren. Dreumesvieringen zijn hele korte vieringen op zondagochtend na de reguliere zondagsviering, speciaal voor ouders met hele jonge kinderen. De nadruk ligt op muziek maken en elkaar ontmoeten.

In het MVR NieuwSBlad na de vakantie volgt meer informatie.

Namens de pastoraatsgroep,
Pieter Boers en Rita van Doesum-Karsten

Leerhuis Bennekom 2022 – 2023

“Het Leerhuis” startte 22 jaar geleden op eigen initiatief van een aantal deelnemers aan toerustingscursussen. Sinds 2004-05 worden de avonden begeleid door John Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en liturgie.
Als vrijwilliger is John seniorenpastor in de Maria Magdalenaparochie (Over Betuwe.)

Dit jaar is gekozen voor het boek Anselm Grün : “ Gelukkig ouder worden”
De ouderdom als spirituele levensfase van groei en rijpheid, voor iedereen die vol wil leven Met dit boek wil de bekende veelschrijver en benedictijner monnik Anselm Grün zijn lezers aanmoedigen om bewust om te gaan met het ouder worden. Grün is zelf al in de zeventig en dus ervaringsdeskundige. Bovendien heeft hij ook veel mensenkennis opgedaan tijdens zijn vormingswerk. Ouder worden, zo stelt Grün, is een basale menselijke ervaring. De auteur bespreekt achtereenvolgens de verschillende fasen: van aanvaarding en zich verzoenen, over eenzaamheid, loslaten, angst en depressie, tot zwijgen en zelfs de stervensvoorbereiding. Ook geloofstwijfel en de motivatie om ondanks alles toch te geloven tellen mee
Kortom een boek dat voldoende stof biedt om gedurende 6 bijeenkomsten onderwerp te zijn van een boeiend onderling gesprek .

Leiding: John Rademakers
Data: Dinsdagochtenden: 13 sept.,11 okt.,8 nov., 2022 10 jan.,14 febr., 14 mrt. 2023
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats: ’t Kerkheem,
Contactpersoon: Truus Appelman-Komen, truusapp@xs4all.nl, tel: 414943
Kosten: 30 euro per persoon voor 6 ochtenden
Materiaal: Boek van Anselm Grün, Gelukkig ouder worden. Uitgeverij Ten Have 22,00 euro Bol com ook 2e hands 18.05 euro
ISBN 2 900000 387812
Aantal deelnemers: Minimaal 12 personen