Liturgie voor 24 januari

De Woord en gebedsviering van 24 januari met Diny Booyink en cantors van Arsis wordt gehouden zonder kerkgangers.
Deze viering wordt opgenomen en is later op zondag terug te kijken via het YouTube kanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 24 januari te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Na zondag is het papieren liturgieboekje ook af te halen bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het Leger des Heils, die onder de huidige omstandigheden prachtig werk verricht. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72 RABO 0707 0701 71 t.n.v. Leger des Heils.
De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Bloemetje van Arsis voor de viering van 24 januari.
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis nog doorgeven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl

Intenties voor het intentieboek kunnen worden doorgegeven op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. U kunt uw intentie ook zelf in het intentieboek schrijven tijdens de parochiewacht. Ander intenties kunnen worden opgegeven bij de parochiewacht, telefoon 0318-414896. De parochiewacht op weekdagen dagelijks geopend van 10.30 -11.30 uur.

U kunt zich niet aanmelden voor deze viering wegens de lockdown en het verzoek van de Burgemeester van Ede om voorlopig geen vieringen te houden met aanwezigen. 

Kerkopenstelling op zondag
Zolang er geen vieringen met kerkgangers zijn in onze kerk, is de kerk op zondag geopend voor individueel bezoek van 11.30 tot 12.30 uur.
De kerk is door de week ook geopend tijdens de uren van de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur.

Eenheidszondag viering terugkijken?

De viering op Eenheidszondag 17 januari is terug te kijken via Kerkdienst gemist. Een prachtig stukje oecumene!
Via deze link kunt u de eenheidszondag viering terugkijken.

De collecte voor de Stichting Tree of Life for Refugees heeft tot nu toe 1175 euro opgebracht, een fantastisch resultaat!
Ieder die geld over heeft gemaakt: van harte bedankt.
Mocht u nog een bijdrage over willen maken, dat kan op rekeningnummer NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.

Eenheidszondag 2021 – liturgie en collecte Tree of Life for Refugees

ATTENTIE
Door de verscherpte coronaregels is de viering van de Eenheidszondag gewijzigd:
* Er is één dienst in de Brinkstraatkerk, met vier voorgangers, aanvang 10.00 uur;
* zonder kerkgangers;
* met één collecte;
* Online Terugkijken van de viering gaat via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/recording/161088120000251

Eenheidszondag 2021

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.
In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste “Eenheidszondag 2021 – liturgie en collecte Tree of Life for Refugees” verder lezen

Kerstgroet van ENDA uit El Alto – Bolivia

Op Eerste Kerstdag ontving MOV-Bennekom een e-mail van Patricia Beltran, Directora General van ENDA Bolivia. Het is een kerstgroet en “dankjulliewel” aan onze hele geloofsgemeenschap. 

** Felices fiestas !!!!!
Apreciados amigos de la parroquia MOV Bennekom….. **

Gewaardeerde vrienden van de parochie Bennekom,

Zoals altijd is het ons een genoegen, jullie namens het equipe van ENDA El Alto en de (tiener-)meisjes uit onze beide centra te kunnen schrijven.

Dit tijdstip leent zich enerzijds tot het inventariseren van de gerealiseerde werkzaamheden en het met plezier bekijken van de behaalde successen, maar anderzijds ook tot het beschouwen van de moeilijkheden en problemen, die zich in 2020 “Kerstgroet van ENDA uit El Alto – Bolivia” verder lezen

Liturgie voor 10 januari

De Eucharistieviering van 10 januari om 10.30 uur met Henri ten Have en cantors van het gemengd koor wordt gehouden zonder kerkgangers.
Deze viering is live te volgen via het Facebookkanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 10 januari te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor onze Caritas.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85
t.n.v. Zalige Titus Brandsma parochie t.a.v. Caritas Bennekom.
De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich niet aanmelden voor deze viering wegens de lockdown en het verzoek van de Burgemeester van Ede om tot zeker 19 januari geen vieringen te houden met aanwezigen. 

Driekoningen 2021

De drie koningen zijn inmiddels ook bij de kerststal in onze kerk aangekomen. Het kerstverhaal in de kerk gaat gewoon door, ook al zijn er geen vieringen met kerkgangers.
Hierboven ziet u een foto gemaakt door Michel Govers.
Als u de kerststal in het echt wilt zien: iedere werkdag is de kerk geopend tijdens de parochiewacht van 10.30 tot 11.30 uur.
De kerststal blijft voorlopig nog wel even staan. Van harte welkom!

Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.