Caritaszondag 8 december: hulp gevraagd

Komende zondag, 8 december, staat de viering in het teken van Caritas en de werkgroep Caritas vraagt uw hulp!
Caritas heeft als doel hulp te geven aan personen in onze omgeving met een duidelijke hulpbehoefte. Het gaat hier niet alleen om parochianen of geloofsgenoten, maar het gaat altijd wel om tijdelijke hulp. Deze kan gegeven worden in de vorm van geld, of in natura, als advies, een luisterend oor, of helpende hand.
In de afgelopen paar jaar krijgen wij in Bennekom maar “Caritaszondag 8 december: hulp gevraagd” verder lezen

Mooie, originele producten uit Bolivia

Zondag na de dienst (8 december) staan we weer in het voorportaal van de kerk.
We hebben prachtige spullen binnengekregen: boekenleggers, broodmandje, ovenwanten & pannenlappen, sjaals, tafelkleden, tassen & laptophoezen, onderzetters, kussenhoezen en natuurlijk de kaarten. En àlle producten hebben een Boliviaans tintje. Ze zijn met veel zorg en liefde gemaakt door de meisjes die worden opgevangen door ENDA, de Boliviaanse organisatie die wij steunen.
Door alle politieke spanningen en ongeregeldheden in Bolivia zijn de spullen helaas wat aan de late kant dit jaar. Maar u moet beslist komen kijken!
Neem contant geld mee, dat is voor ons het makkelijkst.
Wilt u de spullen alvast bekijken?
U vindt ze hier: Mooie artikelen van ons project in Bolivia

Vanaf 25 november kleurt onze toren oranje – actie “Orange the World”

Vanaf 25 november worden in het kader van ‘Orange the World’ beeldbepalende gebouwen in de Food Valley 16 dagen lang oranje verlicht:
de Cuneratoren in Rhenen, de Concordiamolen in Ede, hotel De Wereld en het gemeentehuis van Wageningen, het gemeentehuis van Renkum èn onze kerktoren!
Dat is vanwege de wereldwijde actie Orange the World, mede op initiatief van Soroptimistclubs wereldwijd, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur oranje staat symbool voor “Vanaf 25 november kleurt onze toren oranje – actie “Orange the World”” verder lezen

Buitengewone Midwinterontmoetingen, een oproep!

De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 20 personen (adressen) die om beurten vanaf 20 januari tot en met 14 februari 2020 hun huiskamer, anderhalf uur beschikbaar willen stellen om gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten: iedereen is daar welkom.

We houden dan de Buitengewone Midwinterontmoetingen: voor ieder die maar wil, zonder verplichtingen, in een huiselijke omgeving, “buitengewoon een bakje doen”.

Het is een variant op de “levende adventskalenders” die vooral in de Gelderse Achterhoek plaatsvinden en daar een groot succes zijn. Daar in de donkere dagen voor Kerst, hier in Bennekom tijdens de donkere dagen na Kerst.
Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Elke dag is een ander adres aan de beurt.
We starten op de maandag (“Blue Monday”) na de Eenheidszondag. Het thema “Buitengewoon” zal dan centraal staan.

We roepen u op om u aan te melden, graag voor 1 december a.s.. Stuur dan een e-mail naar rvkbennekom@gmail.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Schaap, 06 53867178 of via de website van de Raad van Kerken Bennekom www.rvkbennekom.com.

Wij informeren u daarna over de verdere gang van zaken.
Wilt u dan ook vermelden op welke data u eventueel niet beschikbaar bent.
We kijken uit naar uw aanmelding! Het wordt vast buitengewoon.
Namens Raad van Kerken Bennekom

Parochierevitalisering

Het pastoraal team nodigt alle geïnteresseerden in de parochie uit voor de startbijeenkomst parochierevitalisering,
Deze bijeenkomst is bedoeld voor eenieder die mee wil denken en werken aan de revitalisering van onze parochie.
De startbijeenkomst wordt aanstaande woensdagavond 6 november vanaf 20.00 uur gehouden in het parochiecentrum van Ede.
Meer informatie hierover vindt u in TitusBreed blz 21.

Oktober Missiemaand

Zondag 20 oktober is het Missiezondag. Dan wordt er over de hele wereld in de Katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Op deze feestdag vieren wij dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Dit jaar gaat de aandacht naar Noordoost-India, waar christenen vooral onder de inheemse bevolking zijn. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. De opleiding van priesters, religieuzen en catechisten uit de eigen regio is van groot belang. De samengebrachte collectegelden worden voor dit doeleinde aangewend.
Dus uw bijdrage in de collecte is van groot belang voor bovengenoemd missiewerk!

Bolivia project: Met goede handen geholpen

Het is niet altijd makkelijk te werken in een land als Bolivia. Maar ondanks een niet erg meewerkende overheid gaan Patricia en haar medewerkers van ENDA zeer gemotiveerd en met kracht door om het leven en de toekomst van meisjes en adolescenten in El Alto te verbeteren. Om na het proces van resocialisatie een grotere kans op de arbeidsmarkt te hebben wilde ENDA het aanbod van opleidingsmogelijkheden uitbreiden. Na vele maanden onderhandelen kreeg ENDA eindelijk toestemming van het Ministerie van Onderwijs. Omdat ENDA geen opleidingscentrum is, zijn het technische workshops gaan heten.
De kwetsbare (tiener)meisjes hebben nu keuze uit 13 workshops. Naast de bakkerij-, naai- en breiworkshops hebben ze nu ook de mogelijkheid om zich te bekwamen in chocolade, manicure, cosmetica, kapper, gebruik van industriële fornuizen, haken en poppen “Bolivia project: Met goede handen geholpen” verder lezen

Gelderse Bedevaart

Op zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats. Het programma begint 14.00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed, 14.30 uur: Feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding door leden van het Arnhems Kevelaerkoor. Hoofdcelebrant is pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de RK parochie Sint Eusebius te Arnhem. 15.45 uur: Lof en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting.

Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Tel.nr 0317- 312321

Parochiedag verslag 2019

Op zondag 22 september was er weer de jaarlijkse Parochiedag in onze geloofsgemeenschap. Een verslag in twee delen:

De viering:
(door Arno de Bruin)

Het was prachtig weer en vele parochianen waren naar de kerk gekomen. Op het altaar stond een groot koor met leden van het gemengd koor, het kinderkoor en Arsis. De viering was zorgvuldig voorbereid en de koren hadden duidelijk veel gerepeteerd en waren goed ingezongen. Marian Bolscher ging voor en Willem van Wingerden was lector.
De viering had als titel “………. zorgvuldig rent-meesterschap”. Marian Bolscher gaf aan het begin van de viering aan dat de puntjes wellicht beter na de woorden hadden kunnen staan. Na de viering, in ons dagelijks leven, is het aan ons om onze handen uit de mouwen te steken en zodoende bij te dragen aan een ‘betere wereld’. Ieder natuurlijk naar eigen vermogen en talenten. De kinderen lieten dat ook zien in hun verbeelding: het hondje dat aan twee kinderen werd toevertrouwd om op te passen, terwijl de baasjes op vakantie gingen, werd heel goed verzorgd, ook al was dat soms moeilijk. De eigenaars van het hondje waren heel blij toen ze terugkwamen en zagen dat het zo goed ging met hun hondje.
In haar overweging ging Marian verder in op de term ‘zorgvuldig rentmeesterschap’. Het is voor ons mensen niet altijd makkelijk rentmeesterschap op een goede manier in te vullen. Vragen die Marian daarbij – voor ons kerkgangers – stelde was hoe we als mens deze term een plaats geven in ons leven of hoe we de term een plaats kunnen ingeven. Belangrijk, in de ogen van Marian, is het om met zorg om te gaan met alles waarmee we in aanraking komen. Als je met zorg met iets of iemand omgaat, iets goed beheerd, oppassend bent dan kun je tevredenheid ervaren. Bij die zorg hoort ook, aldus Marian, verantwoordelijkheid dragen voor de ander en het andere. Marian gaf daarbij verschillende voorbeelden, zoals: zorg van ouders voor hun kinderen, zorg van leerkrachten voor hun leerlingen, zorg voor elkaar binnen onze geloofsgemeenschap.

Marian sprak de volgende wensen uit:

  • Laten we ons inspannen voor een wereld, voor onze leefomgeving, voor de samenleving, voor onze geloofsgemeenschap.
  • Waar mensen tot leven kunnen komen, waar respect voor elkaar groeit.
  • Waar mensen warmlopen voor elkaar en allerlei voorstellen om de aarde te behouden.
  • Waar vrede en vreugde geen droom is maar realiteit kan worden.
  • Dat is denk ik wat we allemaal graag willen/graag zien, toch…

In het lied dat bij wegzending werd gezongen stond dat God ons erop uitstuurt. Het refrein is meteen een opdracht voor ons allemaal:

“Ga, ga de wereld kleuren met handenvol, vol schitterend licht,
Kom laat de geest gebeuren, de aarde krijgt een nieuw gezicht.”

Aan het eind van de viering had onze locatieraad-voorzitter verheugend nieuws: de uitbreiding van onze parochiezaal kan doorgaan! Er is toestemming van het Bisdom en van het zTB-bestuur.


De activiteiten na de viering:
(door Pieter Boers)

Bij het wakker worden, zondag 22 september, scheen de zon al vrolijk volop in Bennekom. Dat belooft een mooie dag te worden met het vieren van onze parochiedag, we hebben er zin in!!! Het locatiebestuur had aan het gemengd koor gevraagd er deze editie handen en voeten aan te geven en dat hebben we met z’n allen graag gedaan. Het leuke en uitdagende is dat er steeds een andere vrijwilligersgroep een verrassingselementje aan zo’n dag kan geven. De start was natuurlijk een mooie viering met ALLE koren en daarbij viel op dat het kinderkoortje het afgelopen jaar flink gegroeid is. Ze hebben enthousiast meegedaan met de gezamenlijke repetities en het was een lust voor oog en oor hen zo bezig te zien, wat later beloond werd met een daverend applaus. De “klapper” kwam na de viering toen onze locatievoorzitter Peter het woord nam en vertelde dat uiteindelijk het licht op GROEN stond voor de verbouwing van de parochiezaal, dus gaan we naar iets heel moois toe groeien. Peter zette ook Janneke Postma in het zonnetje vanwege haar grote aandeel in het vergaren van geldmiddelen voor de “verbouwingsonkosten” door middel van haar verkooptalenten van eerste klas tweedehands kleding uit haar “Boetiek Maria” op Vlegeldag. Na de viering was er natuurlijk alle tijd om lekker koffie/thee/limonade te drinken en natuurlijk met wat lekkers er bij. Daarna was er voor de liefhebbers een prachtig piano concert, uitgevoerd door Xander Postma, waar velen met volle teugen van genoten. Daarna werd een “plaatsnamen kwis” uitgedeeld en toegelicht door Truus, waar iedereen enthousiast aan begon. Ondertussen werd er een drankje en sapje ingeschonken met lekkere versnaperingen. Binnen en buiten was het een gezellige drukte van belang. Ook werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid lootjes te kopen om de Paaskaars te winnen. Er was tevens gezorgd voor twee heerlijk zelfgemaakte soepen en andere hartige lekkernijen; daaruit blijkt maar weer dat het gemengd koor niet alleen maar goed is in zingen!!! Voor de “jongeren” was in samenwerking met “On The Road” iets leuks verzonnen in de Torenzaal en met wat lekkers er bij. Dat is helaas in het water gevallen, de moeders vertrokken en namen de kinderen mee, heel jammer. Volgend jaar gaan we het weer proberen, maar gaan we het met z’n allen anders aanpakken. Het winnende lootje was no. 381, helaas was de winnaar of winnares niet meer aanwezig om de Paaskaars in ontvangst te nemen, die moet zich dan nog gaan melden bij Pieter Boers. (red.: de gelukkige winnares heeft zich alsnog gemeld). Hans Westendorp met zijn dochter en Ton Gommers waren de winnaars van de “kwis” en konden een mooie kaars in ontvangst nemen. Al met al weer een geslaagde en bijzondere parochiedag waar met plezier op terug gekeken kan worden.
Een hartelijke groet aan allen van het gemengd koor,
Pieter Boers.