Raad van Kerken: Taizé viering 19 november

Taizé-viering
Op vrijdag 19 november 2021 om 19.30 uur wordt in onze katholieke kerk een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.

Het thema van deze vesper is ‘Bevrijding’.

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, momenten van stilte, lezingen en gebed. Koor en muzikanten komen uit verschillende kerkgenootschappen, geheel in lijn met de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). De geloofsgemeenschap van Taizé is ontstaan na 1945 en streeft ernaar wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar te verbinden.
U bent van harte welkom deze viering bij te wonen. Aanmelden hoeft niet, iedereen mag gewoon weer naar de kerk komen (zonder corona-toegangsbewijs). Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden en afstand te bewaren, zeker als men mee wil zingen. Voor actuele informatie over eventuele coronaregels, kunt u de website van de Raad van Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com.

Taizé-vesper
Datum: 19 november 2021
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 1, te Bennekom
Aanvang: 19u30
Thema: Bevrijding
Collectie: onkostenbestrijding van de dienst

Meezingen met Taizévesper 19 november

Op vrijdagavond 19 november a.s. om 19.30 uur is er weer een Taizévesper van de Raad van Kerken in de RK-kerk in Bennekom.

Heb je zin om mee te zingen of te musiceren?
Meld je dan graag aan via een berichtje aan Anneke Vos-van Dijken!
De liturgie voor deze vesper volgt dan binnenkort.

Er wordt gerepeteerd in de RK-kerk op:
– zondagmiddag 14 november om 13.00 uur
– vrijdagavond 19 november vanaf 18.00, voorafgaand aan de vesper.

Wil je vooraf een Taizévesper in Taizé bekijken? Bijgaand de link naar het avondgebed van zaterdag 16 oktober jl.: https://youtu.be/U2PSafiXV0E

Hartelijke groeten, namens de Taizéwerkgroep
Anneke Vos-van Dijken
annekevandijken56  @  gmail.com

Ondersteun de boodschap van Laudato Si op de Klimaattop

Van 1 tot 12 november 2021 vindt in Glasgow de 26ste klimaattop met vele politieke wereldleiders plaats. Tijdens deze klimaattop proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs verder uit te werken. Ook paus Franciscus zal aanwezig zijn bij deze klimaattop. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deelneemt aan een klimaattop. De boodschap van paus Franciscus kunt u ondersteunen via de petitie op: https://thecatholicpetition.org/ (website en petitie in het Engels). De petitie ‘Healthy Planet, Healthy People’ bevat diverse citaten uit de pauselijke encycliek Laudato Si.

Bloemetje van Arsis, wie durft?

Sinds een paar jaar is er bij iedere viering met het koor Arsis een bloemetje beschikbaar, voor mensen die een hart onder de riem nodig hebben.
De bedoeling is dat mensen UIT DE KERK namen aandragen. Maar sinds Corona is de pastoraatsgroep vrijwel de enige die namen aandraagt. Daarom nog een keer uitgelegd hoe u dit als kerkganger kunt doen:
Mensen die naar een viering met Arsis gaan, kunnen de naam van de persoon die een bloemetje nodig heeft in het mandje bij het intentieboek deponeren!
U kunt ook een naam aandragen via pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl, als u het liever van te voren doet of als u niet naar de kerk gaat.
Tijdens de viering wordt er één briefje uit het mandje getrokken; de naam van de persoon die het bloemetje krijgt wordt bij de mededelingen bekendgemaakt. De andere briefjes gaan naar de pastoraatsgroep voor het aandachtspastoraat.
U mag het bloemetje zelf wegbrengen, als u daartoe in staat bent en anders doet iemand anders het.
De volgende Arsisviering is op 14 november: wie gunt u een bloemetje?

Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie
Vanaf zaterdag 25 september kunnen veel meer gelovigen de kerkdiensten bezoeken!

De anderhalve meter afstand vervalt, als er tijdens de viering voldoende ventilatie in de kerk is.
Wel wordt kerkgangers verzocht om elkaar de ruimte te geven bij het lopen en zitten in de kerk.
De vereiste aanmelding en registratie-vooraf geldt niet langer. Dit hebben de bisschoppen besloten in navolging van de versoepelde coronamaatregelen van de rijksoverheid. LEES HIER het officiële document met de nieuwe coronaregels. (pdf bestand).

Nieuwe richtlijnen
Voor onze (zTB-)parochie zien de regels er samengevat zó uit:

 • De anderhalve meter in de kerk wordt losgelaten.
 • Aanmelding en registratie voor een viering is niet meer nodig.
 • Er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd.
 • Samenzang is weer toegestaan.
 • Voor de koren vervalt de 1,5 meter regel.
 • Geen handen schudden bij de vredeswens.
 • Het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde hand. Het kuchscherm blijft, de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken.
  Communie op de tong is niet toegestaan.
 • Collectemandjes blijven achterin de kerk staan.
 • Wijwaterbakjes blijven leeg.

Voor onze MVR kerk geldt bovendien:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Hoest/nies in uw elleboog.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
  • Voorafgaand aan en tijdens de viering wordt er maximaal geventileerd. De anderhalve meter afstand houden vervalt ook in de MVR kerk. U kunt zelf weer een plaats zoeken in de kerk. ¹)
  • Samenzang is weer toegestaan, mits er niemand in de bank direct recht voor u zit. ²)
  • Voor de koren vervalt ook de 1,5 meter regel. ³)
  • Koffiedrinken is weer toegestaan, bij voorkeur buiten.

¹) We willen graag dat iedereen zich veilig voelt. Houd daarom rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte bij lopen, zitten én zingen.
²) Omdat samenzang weer is toegestaan, dient u tijdens de vieringen voldoende afstand te houden tot degene die voor u zit. Ga dus verspreid zitten, zodat u een leeg stuk kerkbank voor u heeft. Lukt dat niet, zing dan niet mee.
³) Koorleden wordt geadviseerd om naast elkaar in een halve cirkel te gaan staan bij het zingen.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

CORONA maatregelen zoals ze in de liturgieboekjes staan:

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het virus de baas.

 1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
 2. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
 3. Houd rekening met de ander en bewaar afstand.
 4. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
 5. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
  Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
 6. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud.

De locatieraad

Kinderkoor Eigenwijs weer van start

Zingen is leuk, vooral samen!
Doe jij ook mee?

Kom en ontdek dat zingen ontspant, leerzaam en vooral heel gezellig is!

Vanaf 7 oktober elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8, in de Alexanderschool aan Acacialaan 32a, 6721 CP Bennekom.

Het eerste optreden is op 7 november 2021 tijdens de Alexanderschool gezinsviering om 10.30 uur.

Voor meer informatie? Matty Huls: info@living-voice.nl óf 0634967603

Viering

Wilt u wekelijks viering-info ontvangen, lees dan onze nieuwsbrief

Vooruitkijken (gebed)

Graag delen wij hier een gebed van Ds. Harmke Heuvel, eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van Petrus. https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vooruitkijken/

Gebed: Vooruitkijken

God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.

God,
nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets “Vooruitkijken (gebed)” verder lezen