Kinderkerk Bennekom 23 juni

Kinderkerk in onze kerk. Voor alle leeftijden, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op zondag 23 juni is het weer zover, de volgende Kinderkerk in Bennekom in onze MVR kerk. We gaan weer samen ontdekken, samen bidden en samen eten, dit keer rond het thema Gods Schepping.
De zomer staat weer voor de deur, scholen gaan dicht voor de zomervakantie, en we gaan met z’n allen weer genieten van onze vrije tijd. De meesten vertrekken naar het buitenland, anderen zoeken een plekje in eigen land of vermaken zich rondom het huis. Wat zien we dan wel niet allemaal om ons heen van de mooie dingen in de natuur. Daar gaan we het deze middag over hebben, “Gods Schepping” en hoe wij daar mee om moeten gaan.

We gaan “Gods Schepping” samen ontdekken, met activiteiten en samen bidden en natuurlijk samen eten. Het belooft weer een spannende en verrassende middag te worden. We hopen op mooi weer zodat we ook buiten activiteiten kunnen doen!
We beginnen om 16.00 uur met de ontdekactiviteiten, daarna horen en praten we over het scheppingsverhaal uit de Bijbel, waarna we eindigen met een gezonde maaltijd. Alle vriendjes, vriendinnetjes en (groot)ouders, iedereen is welkom!
Aanmelden wordt op prijs gesteld i.v.m. het eten. Als je een dieetbeperking hebt, kun je dat doorgeven: kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
Rond 18.00 uur vertrekken we dan weer naar huis.
We hopen jullie allemaal op 23 juni weer bij de Kinderkerk te zien in de RK kerk in Bennekom.
Groetjes,
werkgroep Kinderkerk Bennekom,
Brigitte, Conny, Jiwon, Lana, Pieter en Sarah.

Kinderkerk doen we samen, samen ONTDEKKEN, samen VIEREN, samen ETEN.

Dus neem gerust vriendje, vriendinnetje, vader, moeder, opa en of oma mee.

Live-uitzendingen van vieringen

De locatieraad wil bestuderen of er voldoende animo is voor (het volgen van) live-uitzendingen of het terugkijken van deze uitzendingen, verstuurd vanuit onze MVR Kerk, Heelsumseweg 1, te Bennekom. Dit kunnen zijn vieringen maar ook andere “evenementen” in de kerk. We hebben nu een goed netwerk met aansluiting op internet in onze kerk, het is nu een kwestie van het aansluiten van een goede camera en aansluiting aan de geluidsapparatuur.
Maar het initiëren en verzorgen van deze uitzendingen heeft toch nogal wat consequenties, onder andere aanschaf apparatuur, en voldoende vrijwilligers voor de bediening. In de Corona-tijd is er dankbaar gebruik van gemaakt, maar nu is de animo vanuit onze gemeenschap onduidelijk. Om dit te inventariseren is er een zogenaamde poll ofwel enquête geplaatst op de website van onze MVR-gemeenschap.
Deze enquête kunt u benaderen door te gaan naar www.rkkerkbennekom.nl/animo-peiling/.
Als zoveel mogelijk mensen deze invullen kunnen we een gefundeerd besluit nemen over dit topic.
Alvast onze hartelijke dank.
De locatieraad

Terugblik activiteiten Kind en Kerk rondom Pasen

De activiteiten rondom Pasen voor gezinnen begonnen met de bijeenkomst van de Kinderkerk op 10 maart. Het thema was ‘Voorbereiding Goede week’.
Al in januari was de eerste bijeenkomst om de gezinsvieringen van Palmpasen en Goede Vrijdag voor te bereiden; geïnspireerd door de brainstormbijeenkomsten van Kind en Kerk. Om tot vieringen te komen die ook kinderen aanspreken, waren hierbij naast de voorgangers, ook jonge ouders betrokken.

Beschreven activiteiten: Palmpasenstokken versieren, Gezinsviering Palmpasen, bezoekje aan Mooi Leven Huis, Gezinsviering op Goede Vrijdag en Paasmorgen.

Klik op de afbeelding voor de TitusBreed versie als pdf-bestand.

Verslag parochiële synode-avond

Het verslag van de parochiële synode-avond is klaar en inmiddels verstuurd naar de Landelijk Werkgroep Synodaliteit. Onze gesprekken op 27 februari jongstleden dragen zo actief bij aan het Nederlandse bijdrage aan de 2e synode, die plaatsvindt in oktober 2024. U kunt het verslag inzien op onze website onder het kopje Synode in de menubalk. Er liggen ook een paar geprinte exemplaren op de sta-tafel in de Hummezaal.
Daarnaast is er een parochieversie van het verslag, met aanvullende adviezen voor de parochie. Dit verslag is gedeeld met pastores en pastoraatsgroepen en is er voor alle parochianen. Zo dragen we ook bij aan een synodale parochie.

Klik hier voor meer informatie over de Synode. Hier staan ook een Leeswijzer en tijdpad van de Synode en het zeer lezenswaardige verslag uit de wereldwijde consultatieronde ‘Vergroot de ruimte van uw Tent’.

Studiedag Gregoriaans 18 mei 2024

Sinds februari van dit jaar is er in de Parochiekerk te Bennekom weer een Gregoriaans koor actief. Met negen leden en een gedreven dirigent Arnoud Heerings, docent aan het Utrechts Conservatorium. Ter vermeerdering van de kennis over het Gregoriaans binnen onze Parochie breed wordt een studieochtend gehouden, geleid door Arnoud Heerings. De studiedag wordt gefaciliteerd door de Vereniging MVR te Bennekom.

Het programma op zaterdag 18 mei ziet er als volgt uit:

  • 10.00 uur: inloop
  • 10.30 uur: begin lezing
  • 11.30: korte pauze met koffie/thee
  • 11.45 uur: vervolg
  • 12.30 uur: afsluiting

De studiedag is toegankelijk voor elke parochiaan vanuit de Titus Breed Parochie en andere geïnteresseerden.

Inhoud studiedag: historische achtergrond Gregoriaans, liturgie, kerkgeschiedenis, theologie, etc. Doel is het Gregoriaans meer bekend en geliefd te maken bij de parochianen.. Wellicht dat zich ook nieuwe koorleden voor de Schola aanmelden. Voor de dekking van de kosten staat er na afloop van de studiedag een mandje voor uw vrijwillige bijdrage.

Voor nadere informatie: Frans Kleipool, 06 55 79 88 94

Herinrichting van het kerkplein

Zondag 7 april is onder grote belangstelling het (voorlopige!) plan voor de herinrichting van het kerkplein gepresenteerd.

Formeel moet het HTB parochiebestuur haar fiat nog geven. Daarna zal de uitvoering van het plan in fases gebeuren en gaat de werkgroep overleggen over de uitvoering van fase 1: de border die wordt aangelegd aan de kant van de Hummezaal.
We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Laat u van zich horen en kom mee helpen!
De werkgroep Kerkplein,
Hans Wilmink, Conny van den Broek, Truus Appelman, Gerard Bolscher (namens de locatieraad) en Rita van Doesum-Karsten.

Geslaagde kledinginzameling “Mensen in Nood” 2024

De kledingactie voor “Mensen in Nood” op 6 april was een groot succes. Er zij maar liefst 113 zakken ingezameld.
Dankzij uw bijdrage kunnen in Ethiopië in het district Shabee Sombo materialen worden aangeschaft voor verbetering van het onderwijs.
Volgens Mensen in Nood (Sams Kledingactie) is onderwijs het machtigste wapen om de wereld te veranderen. Kinderen krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en kunnen ontsnappen aan de armoedecirkel.

Bij het inleveren was er koffie en ontstonden er interessante gesprekken.

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank.
Beppie Govers en Mieke de Heij

30 jaar samenwerking MOV – ENDA Bolivia: een blik terug en vooruit

Op vrijdagavond 12 april willen we u graag vertellen en laten zien wat er allemaal is gedaan in 30 jaar samenwerking tussen MOV en ENDA Bolivia. Met hulp van u als parochiaan hebben we veel voor de meisjes van ENDA kunnen betekenen. Door het financieren van projecten hebben we bijgedragen aan opleidingsmogelijkheden, zodat de meisjes een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. In de loop der jaren is de doelgroep veranderd van straatkinderen naar meisjes die zwaar getraumatiseerd zijn door huiselijk geweld of incest, met grote psychische problemen tot gevolg. ENDA kent een zeer effectieve psychologische aanpak in de vorm van groepstherapie. Waar mogelijk hebben we hen geholpen met inrichting van de ruimtes voor deze therapieën en opvang, inclusief eventuele baby’s.
We laten veel foto’s en een video zien. Hans Egberts, die ENDA twee maal bezocht, zal vertellen over de bijzondere psychotherapeutische aanpak.
Het belooft een interessante avond te worden. We willen u van harte hiervoor uitnodigen.
De avond vindt plaats in De Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom en wordt georganiseerd in het kader van ‘Het Groene boekje’.
De inloop is vanaf 19:45 uur en de presentatie begint om 20:00 uur.
Indien u van plan bent om te komen, zou het fijn zijn als u zich wilt aanmelden via hetgroeneboekje: 12-april-2024-30-jaar-samenwerking-mov-enda-bolivia/

 

EdeDoet-bonnen voor ons Kerkplein

Zoals bekend willen we ons Kerkplein herinrichten, maar dat gaat helaas niet gratis. U kunt dit project ondersteunen met Ede-doet bonnen. We hebben er heel veel nodig! De Ede doet bonnen worden van 19 – 23 maart verspreid.
U kunt de bon(nen) activeren via de website van Ede Doet voor het project ‘Herinrichting Kerkplein RK Kerk’. Of heel eenvoudig uw Ede Doet bon, en wellicht die van uw buren, deponeren in de groene melkbus achterin de kerk of inleveren bij de parochiewacht. (Doe dit wel vóór de vervaldag!).

Graag uiterlijk donderdag 18 april inleveren bij de parochiewacht. Het gevraagde bedrag is voldoende binnen, maar lever uw bon nog wel in voor ons opvolgende doel voor het kerkplein. Wij activeren uw bon op ons account voor het volgende initiatievf voor ons kerkplein.

Alvast bedankt.
De werkgroep Kerkplein

 

Kinderopvang tijdens vieringen

Ruim een jaar geleden zijn we met kinderopvang tijdens vieringen weer gestart en wordt er weer kinderopvang/crèche aangeboden in de Torenzaal tijdens bepaalde vieringen.
Als dat het geval is, staat dat bij de viering in het NieuwSblad en TitusBreed vermeld, maar wordt dat ook in de digitale nieuwsbrief aangekondigd.

Ons team bestaat nu uit drie personen t.w.: Wietske Oegema, Linda Rust en mijn persoontje. We hebben inmiddels weer diverse kinderen kunnen en mogen verwelkomen. Ook wordt er regelmatig in het thema van die zondag iets aan kinderwoorddienst voorbereid, maar nog wel summier. Tot nog toe wordt er overwegend door kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we ook een aantal kinderen in de basisschool leeftijd mogen verwelkomen.
Om structureel bij meerdere zondagsvieringen de mogelijkheid tot kinderopvang/kinderwoorddienst te kunnen aanbieden, zijn wij nog steeds op zoek naar meer handjes, zodat we het meer onder elkaar kunnen verdelen.
Lijkt het je wat om hierin te participeren, of wil je eerst meer informatie, laat het mij dan weten.
Marianne Thie