Gezinsviering 12 februari

Op zondag 12 februari a.s. zal er een Eucharistie gezinsviering zijn in de MVR kerk te Bennekom.
Voorganger is Erik Rozeman. Hij zal in deze viering in gesprek gaan met kinderen aan de hand van de lezing uit het evangelie.

Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom.

De viering zal muzikaal opgeluisterd worden door MVR Kleinkoor met als organist/pianist Matty Huls.
Wil jij samen met je ouders meezingen? (Kinder-)Koor EigenWijs oefent elke donderdagmiddag om 16.00 uur in de MVR te Bennekom.
Laat je even weten dat je komt? 06-34967603

Mini-conferentie Missionaire Parochie

In evenementenlocatie De Basiliek in Veenendaal wordt op 25 maart 2023 de mini-conferentie Missionaire Parochie gehouden, met als thema ‘Hier ben ik’. Precies een jaar na de succesvolle gelijknamige conferentie in Breda is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting.

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie. Welkom dus aan parochianen, vrijwilligers en bestuursleden, aan bisschoppen, priesters en diakens, aan pastoraal werkers, catechisten en pastoraal assistenten.

Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan bij voorkeur in groepen te komen, met medeparochianen, om op deze manier het hoogst mogelijke rendement uit de dag te halen. Er zal iemand van de pastoraatsgroep van de MVR-geloofsgemeenschap aanwezig zijn.

De aanmelding is geopend!
Aanmelding wordt aangeraden vóór 1 februari vanwege de vroegboekkorting en geschiedt via de website https://missionaireparochie.nl/mini-conferentie-missionaire-parochie waar u ook alle informatie over de dag vindt. Bij parochie kunt u “MVR” invullen.

voor meer info: website Aartsbisdom/mini-conferentie Missionaire Parochie
en hier: https://missionaireparochie.nl/

 

ENDA El Alto: Feliz y renovado 2023

Vanuit Bolivia ontvingen we een e-mail van ENDA El Alto.
Het hele team van ENDA en alle meisjes die aan het programma van ENDA deelnemen wensen ons fijne feestdagen en een voorspoedig en gezegend nieuwjaar.
Ook stuurden ze ons een video die de meisjes hebben gemaakt om onze geloofsgemeenschap te bedanken voor de ontvangen donatie. Hierdoor konden ze de eetkamer uitrusten en de bad- en slaapkamers renoveren.

MOV BENNEKON – ENDA EL ALTO (1).mp4

We krijgen allemaal een ferme knuffel, in de hoop dat iedereen in goede gezondheid verkeert.

Ondertekend door Patricia Beltran

Extra kerkopenstelling kerststijd

Extra kerkopenstelling komende tijd
Vanwege de kribjesroute in Bennekom, waar ook onze kerk weer aan meedoet, zijn de kerk en de kerststal extra te bezoeken.
Op woensdagmiddag 21 december, 28 december en 4 januari is de kerk open van 15.00 uur tot 17.00 uur, er zal dan iemand van de pastoraatsgroep aanwezig zijn.
Op Eerste Kerstdag is de kerk ook extra geopend: ’s middags van 14.00 tot 16.30 uur. Dit in het kader van de kribjesroute én de Kerstinloop van de Raad van Kerken in het Kerkheem. Er zijn dan mensen van pastoraatsgroep of locatieraad aanwezig.

Cursus Kunst van Paul Klee – door Ben Piepers

“Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar… Het kunstwerk ontstaat uit de beweging van de hand, is zelf een vastgelegde beweging en wordt opgenomen in de beweging van het beschouwend oog”. Woorden van Paul Klee, die de visie op zijn veelzijdig kunstenaarschap kenmerken.

Ben Piepers begeleidt de cursus over de veelzijdige kunst van Paul Klee.
Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers.
Na de pauze kijken we naar kunstwerken van de kunstenaar, die het eerste werk aanvullen of tegenspel bieden. De inleider geeft hierbij enige toelichting.
We sluiten telkens af met een gedicht of muziek, een inspiratiebron voor Klee.
De cursus is niet gericht op de context waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, maatschappelijke achtergrond of de techniek van de werken.

In zes bijeenkomsten komt aan bod:
1. natuur – weg naar abstractie
2. landschap van stad en land
3. theater alom
4. muziek zien
5. religie – tegenstellingen verzoenen
6. het leven omarmen

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waardevol. Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal informatie over de kunst van Klee én de titels van de getoonde kunstwerken om zelf op internet op te zoeken.

Voor informatie over data en inschrijven: open deze folder (pdf-bestand).

 

Gedicht De stille Godsverwachting

Gedicht ‘De stille godsverwachting’ van Kris Gelaude
Gebruikt in de viering van 11 december door Ben Piepers.

De stille Godsverwachting
die wij advent noemen
leert je anders kijken,
voelen, spreken, handelen.
Want niets is onomkeerbaar
of voorgoed verloren.
Alles blijft wachten
in zijn diepste kern
op – God weet –
een bewogen menselijke hand
waarmee al het gekneusde
en vertrapte weer kan worden
aangeraakt en in het licht getild.
Om onaantastbaar
als een ster te schijnen.

De stille Godsverwachting
brengt je in een sterke tegenstroom,
vandaag, in deze wereld.
van hoop ondanks het onheil.
Van recht doen onvoorwaardelijk.
Van zachte kracht
als antwoord op geweld.
Van mildheid en van mededogen.

Kris Gelaude

zie hier als pdf bestand.

Bolivia project: Een kille wind in Bolivia

Een kille wind in Bolivia
Terwijl wij in Nederland een hete en droge zomer doormaakten was het in El Alto extreem koud. Er werd een nog nooit eerder geregistreerde temperatuur gemeten van 10 graden onder nul. Grote verschillen tussen Bolivia en Nederland, maar allemaal hebben we te maken met Covid en de oorlog in Oekraïne, die wereldwijd de prijzen laat stijgen van energie en voeding.

Hoge kosten dus voor ENDA Bolivia, waar ze zich grote zorgen om maken. Door de oorlog in Oekraïne en de pandemie is hun financiering verminderd. Ze krijgen geen steun van de Boliviaanse regering; meisjes die slachtoffer zijn van geweld zijn politiek niet interessant. ENDA stond op het punt om een van de twee huizen te sluiten, maar gelukkig kwam er een toezegging vanuit Frankrijk. Het werk van ENDA is zo belangrijk voor de jonge meiden die slachtoffer zijn van seksueel en mentaal geweld. Bij ENDA komen ze tot rust, krijgen gespecialiseerde medische zorg, wonen therapieën bij om hen weerbaarder en zelfbewuster te maken. Er wordt gewerkt aan het verminderen van hun sociale en economische kwetsbaarheid. Ze leren om op te komen voor hun rechten en zich krachtiger op te stellen tegen genderongelijkheid. Door het volgen van cursussen in de handwerkplaatsen leren ze een vak, zodat ze financieel onafhankelijk worden. Op die manier kan de cirkel van armoede en geweld worden doorbroken.
Het afgelopen jaar hebben we geen projecten gefinancierd, maar ervoor gespaard. Nu zijn we met ENDA in overleg over besteding. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de in 2020 door ons gefinancierde keukenapparatuur en slaapzalen. De beide centra zijn altijd vol. Het team van ENDA is zeer gemotiveerd om met hart en ziel de meisjes te blijven ondersteunen ook al is de situatie niet altijd rooskleurig.

Bennekom, 25 november 2022
Met hartelijke groet,
namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur

Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.
Stuur een e-mail naar: nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl

Uw giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia

Inspiratiedag voor Gezinszondagen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 21 januari in Apeldoorn een Inspiratiedag voor Gezinszondagen.
Deze dag staat in het teken van het opzetten en/of organiseren van gezinszondagen in de parochie. De dag is bedoeld voor leden van pastorale teams en vrijwilligers die interesse hebben of meer informatie willen. In de ochtend zal er tijd zijn om de visie van de gezinszondagen helder te krijgen en daar verdieping aan te geven. De middag zal in het teken staan van het delen en uitwisselen van ervaringen, ideeën en praktische tips. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma-Mertens (medewerker Huwelijk en Gezin / Aartsbisdom).