Hongerdoek 2024

Vanaf Aswoensdag tot Pasen hangt er weer een hongerdoek in onze kerk.
Dit jaar is er geen nieuwe hongerdoek uitgekomen. De werkgroep MOV heeft de hongerdoek 2019-2020 beschikbaar gesteld.

Achtergrondinformatie vind u via de uitleg van de hongerdoek 2019

 

Kinderkerk – voorbereiding goede week – 10 maart

Voorbereiding Goede Week‘ is het nieuwe thema van de komende Kinderkerk op zondag 10 maart, aanvang 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Tijdens de vorige Kinderkerk werd verteld over de Adventstijd, op weg naar Kerstmis, de geboorte van Christus. Nu gaan we naar de Goede Week en wat daar allemaal gebeurde, op weg naar het Paasfeest.
We gaan dat natuurlijk weer doen met verschillende activiteiten en we vertellen over het verhaal. We sluiten de middag af met een heerlijke maaltijd.
Iedereen is weer van harte welkom. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee, en ook mama, papa, oma en opa zijn meer dan welkom.

We kijken weer met veel plezier naar jullie uit.
Groetjes van de werkgroep Kinderkerk en tot gauw.

Kinderkerk Bennekom,
Zondag 10 maart,
van 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
in de Maria Virgo Reginakerk Bennekom.

Projectkoor Schola MVR zingt op 3 maart

De MVR In Bennekom kent een uitgebreide koortraditie. Daarbij hoorde tot enige jaren geleden ook een Gregoriaans koor, de Schola Cantorum. Dirigent gedurende vele jaren was Klaas Postma. Op een gegeven moment lukte het Klaas helaas niet meer ons koor te leiden en zonder dirigent is goed Gregoriaans zingen lastig.
Recent hebben een aantal voormalige koorleden het initiatief genomen het Gregoriaanse koor weer nieuw leven in te blazen. Er is een koordirigent uit Utrecht bereid gevonden om het koor op 3 maart aanstaande te leiden (met repetities daaraan voorafgaand), om te kijken of een Gregoriaans koor in Bennekom levensvatbaar is.

Dit initiatief wordt ondersteund door de Vereniging MVR, waarvoor wij dankbaar zijn!
Wij kijken uit naar de komende viering op 3 maart aanstaande.
Namens het projectkoor Schola MVR,
Frans Kleipool

Kledingbeurs 2024

VLEGELDAG! Tijd om de kledingkast op te ruimen!

kledingbeurs

Ook dit jaar vind er weer tweedehands kledingverkoop plaats tijdens de Vlegeldag.

Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt die u toch niet meer draagt. De winter loopt hopelijk op zijn eind en de lente komt er zeker aan en daarmee de opruimkriebels, vanaf maart 2024 kunt u bij Janneke uw kleding inleveren. Geen herenkleding of herenschoenen, tenzij het heel modern en van deze tijd is èn een gangbare maat! Maar dameskleding en -schoenen die er heel mooi uitzien en zeker nog een ronde meekunnen wel.

Zoals altijd is de opbrengst weer bestemd voor onze kerk. De verbouwing is dan al wel gerealiseerd, maar het moet ook gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst is nooit weg! Bovendien zijn er vast nog meer projecten waar het geld heel goed voor gebruikt kan worden!

Van meet af aan is Janneke ervan overtuigd geweest dat tweedehands kleding verkopen een goede zaak zou zijn en dat is ook zo gebleken!
Vorig jaar was de inbreng van kleding helaas wat teleurstellend, denkt u dus goed na voor u iets wegdoet in een container of een ander doel dan onze eigen kerk.

U kunt bij Janneke Postma uw kleding inleveren.
(Selterskampweg 23, Bennekom)

Uitnodiging voor avond over de Synode 2021-2024

Op dinsdag 27 februari is er in onze kerk/Hummezaal een avond over de Synode 2021-2024.

In de Hummezaal liggen op de leestafel al een paar belangrijke synode-documenten. En een leeswijzer waarin uitleg over het synodale proces en het tijdpad. Zo bent u snel bijgelezen.

UITNODIGING. De Kerngroep Vorming en Toerusting uit Bennekom en het Pastorale team van de H.Titus Brandsma-parochie willen graag meer aandacht creëren voor het synodale proces 2021-2024. Een proces dat Paus Franciscus startte met een oproep aan ons allemaal, wereldwijd. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken gevraagd wordt, mee te denken over de toekomst van onze kerk. Een prachtig proces, want al die antwoorden tezamen zijn de bouwstenen om die toekomst van de kerk vorm te geven. In maart 2022 is er vanuit de Titus Brandsmaparochie bij de Pastoraatsgroepenvergadering aandacht aan dit proces gegeven en er is ook een middag georganiseerd voor belang- stellende parochianen om samen dezelfde vragen te beantwoorden. Al die antwoorden zijn, verzameld in een document, opgestuurd naar ons bisdom. Samen met bijdragen uit de andere bisdommen is een Nederlandse bijdrage naar Rome gestuurd, gelijk ook al die andere bouwstenen uit de hele wereld. Dit om uiteindelijk uit te komen bij de centrale vraag die in de synode van 2023 is besproken en in de wereldwijde synode in oktober 2024 aan de orde gaat komen. De vragen ‘hoe wij katholieken, geleid door de Heilige Geest, een synodale kerk kunnen worden: wereldwijd en binnen onze parochie en geloofsgemeenschappen. En, hoe dragen wij als geloofsgemeenschappen, bij aan die grote synodale kerk?’

De Kerngroep Vorming en Toerusting wil de aandacht voor dit proces verbreden tot alle locaties en gemeenschappen van de H.Titus Brandsma-parochie. Daarom wordt op dinsdag 27 februari een avond georganiseerd in de Hummezaal van onze kerk. Tijd 19.30-22.00 uur. We dragen op deze manier bouwstenen aan, direct of indirect, voor de Nederlandse bijdrage aan de 2e synode in oktober 2024. Dit is een laatste kans om mee te schrijven en zo input te leveren voor dat volgende document. Lees meer over deze avond in de komende TitusBreed (40-dagen-uitgave).

Op 27 februari zal mw. Laetitia van der Lans, theologe en communicatiedeskundige, verbonden met de unie NKV de inleiding verzorgen. Daarna gaan we met een gespreksleider aan zogenaamde dialoogtafels van 8 personen, het gesprek aan over de vragen voortkomend uit het rapport van de 1e synode (oktober 2023 in Rome). Doet u mee?

Wees welkom !

mede namens Kerngroep Vorming en Toerusting en het pastorale team
en Ceciel Bruin (Bennekom), Maria van Schaijik (Wageningen) en Toos Ettema (Ede)

meer lezen? Alle officiële documenten van de afgelopen twee jaren (2021-2023 ) vindt u op: https://luisterendopweg.nl/officiele-documenten/

Voedselbank-actie, doet u mee?

Binnenkort start weer de Voedselbank-actie van een aantal kerken in Bennekom (waaronder onze MVR-geloofsgemeenschap). In het kader van de actie worden ingezameld: houdbare (!) voedingsmiddelen en toiletartikelen, zoals shampoo of handzeep. De spullen worden later uitgereikt aan mensen die deze spullen goed kunnen gebruiken.
Als medeparochiaan kunt bij de actie meedoen met uw donaties. Doneren van voedingsmiddelen of toiletartikelen kan in de kratten die u achter in de kerk vindt na afloop van de zondagse vieringen. Inleveren van spullen kan ook doordeweeks tijdens de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur, in de Torenzaal.
Mocht u in plaats van voedingsmiddelen of toiletartikelen liever geld willen doneren, dat kan ook. U kunt uw met geld gevulde envelop dan in de Caritas-brievenbus achter in onze kerk doen. De Caritas-brievenbus draagt tijdens de voedselbank-actie het bekende logo van de Voedselbank-actie. Vermeld op uw envelop dan Voedselbank-actie.
U kunt uw financiële bijdrage ook overmaken via onze bankrekeningnummer: NL68 RABO 0157 6511 85, t.n.v. PCI Heilige Titus Brandsma. Vermeld bij uw overboeking dat het om gift Voedselbankactie MVR-Bennekom gaat. De Caritas-werkgroep zorgt er dan voor dat uw geld bij de Voedselbank-actie terecht komt.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Meer informatie is te verkrijgen via Arno de Bruin (M: 06-42683518/E: ArnodeBruin@DeUil.nl).

Sociaal jaarverslag 2023

Ook over 2023 heeft de PR-groep weer een sociaal jaarverslag gemaakt, dat wordt verstuurd met de actie Kerkbalans. Het sociaal jaarverslag is een impressie van wat er zoal in onze MVR-geloofsgemeenschap is gedaan het afgelopen jaar. Uiteraard kan lang niet alles worden opgenomen, maar zo heeft u toch een idee waar u aan bijdraagt als u uw bijdrage aan de actie Kerkbalans overmaakt!
U vindt het sociaal jaarverslag digitaal op de pagina Informatie/Kerkbalans en Sociaal jaarverslag.

Actie Kerkbalans 2024

De actie kerkbalans bestaat dit jaar vijftig jaar. De landelijke start was woensdag 10 januari 2024.
Het motto is : ‘GEEF vandaag VOOR DE KERK van morgen’.

De deelnemende kerken aan ‘Actie Kerkbalans‘ zijn: de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Update over de Synode 2021-2024

‘De door paus Franciscus gelanceerde kerkvernieuwingssynode zal in oktober 2024 na drie jaar worden afgesloten. Gelovigen, geestelijken, theologen en experts wordt opnieuw gevraagd mee te denken. Ook in Nederland! Uiterlijk 15 mei moet ook de Nederlandse bisschoppenconferentie een document naar het Vaticaan sturen’ / Hendro Munsterman (ND).

En ook in onze parochie gaan we hiermee aan de slag. Vandaar deze uitnodiging:

UITNODIGING: De Kerngroep Vorming en Toerusting Bennekom wil graag meer aandacht creëren voor dat synodale proces 2021-2024. Aan alle katholieken wordt gevraagd, mee te denken over de toekomst van onze kerk. Een prachtig proces, want al die antwoorden tezamen zijn de bouwstenen om die toekomst van de kerk vorm te geven. Daarom wordt voor de parochianen van de H. Titus Brandsma parochie op 27 februari een avond georganiseerd in de Hummezaal van onze kerk. Tijd 19.30-22.00 uur.
Voor de pauze praat Laetitia van de Lans, theologe en communicatie deskundige, ons bij.
Daarna gaan we o.l.v. een gespreksleider aan zgn. dialoogtafels van 8 personen het gesprek aan over de vraag: ‘hoe wij katholieken, geleid door de Heilige Geest, een synodale kerk kunnen worden: wereldwijd en binnen onze parochie. En, hoe dragen we als geloofsgemeenschappen bij aan die grote synodale kerk?’

Dit is een laatste kans om mee te schrijven en zo een input te leveren voor het volgende document, dat op de tweede bisschoppen-synode in oktober 2024, besproken gaat worden.
Meer over deze avond leest u in de komende TitusBreed (veertigdagentijd).
Wees Welkom!

Uitnodiging Eerste H. Communie 2024

Beste ouders,
Samen met Ede start weer een nieuwe groep Eerste H. Communicanten. Kinderen die in groep 4 of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Door middel van een project worden zij voorbereid op de Eerste H. Communie. Wilt u uw zoon/dochter opgeven dan kan dat tot eind februari.
In de komende TitusBreed (thema veertigdagentijd) staat een uitgebreide uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie Ede en Bennekom