Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2021

Van 3 t/m 29 maart pakt de Werkgroep Caritas met de gezamenlijke kerken in Bennekom weer het stokje van de estafetteactie voor de voedselbank op. 

Al een aantal jaren nu participeert de werkgroep Caritas in de werkgroep Actie Voedselbank Gezamenlijke Kerken Bennekom.
Na de succesvolle acties van voorgaande jaren willen we u uitnodigen om ook dit jaar weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede.


Samen met de gezamenlijke kerken in Bennekom pakt de werkgroep Caritas in de maand maart weer het estafettestokje over in de Estafette Actie in Bennekom. 
In oprechte solidariteit aan de slag voor onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen.
Vorig jaar hebben we gezamenlijk 22 volle kratten levensmiddelen bijeengebracht en hebben we daarnaast een fantastisch bedrag van € 1600,- naar de voedselbank kunnen overmaken. Dit jaar zal de actie wat anders dan anders worden vormgegeven maar we gaan ervoor!!!
We willen u van harte uitnodigen om ook dit weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede om hier wederom een groot succes van te maken.

Wat kunt u doen?
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar stelt aan de Voedselbank. 
Het gaat daarbij om houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, wasmiddel, enzovoorts. Ook een financiële bijdrage is mogelijk; u kunt uw gift overmaken op bankrekening NL16 SNSB 0947 0033 04 van Hervormde Diaconie Bennekom o.v.v. actie voedselbank maart 2021.

Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

  • bij de parochiewacht in de Torenzaal van onze kerk op alle werkdagen van 3 t/m 29 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur,
  • in het Kerkheem tijdens de weekmarkten op vrijdag 5, 12, 19 en 26 maart,
  • in de Ichtuskerk op woensdagmiddag 3, 10, 17 en 24 maart tussen 14:00 uur en 16:00 uur.

Wij hopen op uw gulle medewerking, alvast hartelijk dank!

Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken:
* Hervormde Gemeente
* Vrijzinnigen Bennekom
* Gereformeerde Kerk
* Chr. Gereformeerde Kerk
* RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina

Lees op www.voedselbankede.nl voor meer informatie.