Het Senioren Pastoraat

Door Hans Wilmink ben ik gevraagd om een stukje te schrijven over het Senioren Pastoraat en daaraan geef ik graag gehoor.
Marianne Thie

Het Senioren Pastoraat is een van de groepen, die onze geloofsgemeenschap rijk is. Het is een snel groeiende groep. In 2008 is het Senioren Pastoraat van start gegaan in onze geloofsgemeenschap, voor geloofsgenoten van 80 jaar en ouder. Dit jaar alweer 13 jaar geleden! Met de volgende personen is het toen opgestart: Marian Bolscher, de initiatiefneemster en nog steeds de ‘trekster’, Anneke Meijering, Brigitte Kaptein, Ruud van der Linden en Marianne Thie. Voordat we van start zijn gegaan, hebben we eerst een informatiebijeenkomst bijgewoond in Arnhem, om zo ideeën op te doen, hoe wij het in onze geloofsgemeenschap vorm konden gaan geven.
We waren het er met elkaar al snel over eens, dat het een gezellig, informeel samenzijn moest gaan worden op een ochtend of middag waar het ELKAAR ONTMOETEN centraal staat, omlijst met een aansprekend programma. We hebben voor de ochtend gekozen én deze bijeenkomsten twee keer in het jaar te organiseren. Een ochtend in het voorjaar en een ochtend in het najaar. Het organiserend team – nu bestaande uit: Marian Bolscher, Leny Schlepers, Mieke de Heij, Gerda de Vocht en Marianne Thie – prikt de datum, een onderwerp wordt gekozen en de beoogde spreker wordt benaderd. De uitnodiging wordt opgesteld, geprint en uiteindelijk rondgebracht door de wijkcontactpersonen. Het lunchteam wordt op de hoogte gebracht, bestaande uit: Ria Roelofs, Marianne van Oostrum en Marian Hulsbosch (en eerder door Guus Mosch, Agnes Gieling en Gerda Rijsemus). De aanmeldingen stromen binnen. Na sluiting van de aanmeldingsdatum worden de inkopen gedaan en de soep gemaakt. Dit laatste meestal bij toerbeurt – door een van het organi-serend team (en dat is gauw zo’n 7 liter soep!). Chauffeurs (Hans Schlepers, Jean Thie en voorheen George Kaptein) worden ingelicht. De avond van tevoren zetten we al zoveel mogelijk klaar.
En dan de ochtend zelf. Op zo’n ochtend beginnen we al vroeg met de rest van de voorbereidingen waaronder koffie en thee zetten, parochiezaal lunch klaar maken, etc. Om 10 u staan we klaar voor het inloop halfuurtje. Aangemelden die hebben aangegeven dat zij graag opgehaald willen worden, worden door auto met chauffeur opgehaald. Bij binnenkomst wordt een ieder begroet en voorzien van een dampend kopje koffie of thee met iets lekkers erbij én een naamsticker. Als iedereen is gearriveerd en een plekje heeft gevonden, gaat het ochtendprogramma van start, halverwege herhalen we in een korte pauze nog eens het koffie/thee moment. Als het ochtendprogramma rond 12 uur eindigt, begeven we ons naar de Parochiezaal alwaar het onmisbare lunchteam de tafels gezellig en met zorg heeft gedekt, ontelbare boterhammen heeft gesmeerd en belegd (voor gauw zo’n ruim 40 personen) en waar de geur van verse groetensoep je tegemoet komt. Een ieder neemt plaats en er wordt gezamenlijk – nog even napratend – van de lunch genoten. Zo rond 13 uur is de lunch ten einde en gaat ieder weer zijns of haars weegs en/of wordt weer thuis gebracht door de chauffeur. En begint het opruimen. Maar meestal zijn we in een anderhalf uur klaar, vele handen maken licht werk, ook de vaatwassers thuis worden hierbij ingezet.
In al die jaren zijn er al heel wat onderwerpen aan de orde geweest, het is een sport maar soms ook een uitdaging om weer een nieuw, pakkend onderwerp en spreker te vinden, maar op de een of andere manier lukte dat steeds in deze afgelopen jaren. Onderwerpen die o.a. aan de orde zijn geweest zijn bv. de Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, de verbouwing van ons liturgisch centrum, Kerkgebouwen in Bennekom, het verhaal achter het meegebrachte kleinood, 100 jaar Jan Toorop statiën van de Bernulphuskerk te Oosterbeek. Dit is slechts een kleine greep van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in die 13 jaar.
Het is ontzettend leuk om te organiseren en uit te voeren en het wordt zeer gewaardeerd. Er zijn in die jaren tijdens deze bijeenkomsten veel nieuwe en weer hervonden contacten ontstaan tussen de 80-jarigen en ouder onderling, ontzettend leuk en waardevol. Naast dat het een intensieve ochtend is krijg je er veel energie van terug. Maar we zouden het niet kunnen doen zonder al die bereidwillige, vrijwillige handen die hiervoor al genoemd zijn en dit allemaal mede mogelijk maken.
Toen we in 2008 van start gingen paste iedereen nog in de Torenzaal voor het ochtendprogramma, maar op een gegeven moment moesten we uitwijken naar de kerkruimte, de groep werd te groot om het nog verantwoord in de Torenzaal te kunnen laten plaatsvinden.
Helaas hebben we vorig jaar geen Senioren Pastoraat ochtend kunnen houden, het Corona virus gooide roet in het eten, en dat zal zeker ook nog voor dit voorjaar gelden. Het wordt gemist, maar dat geldt voor heel veel activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap.
Bij de pakken neerzitten, daar doen wij niet aan. Het Senioren Pastoraat heeft op een andere manier toch op een tweetal momenten in het jaar 2020 aandacht laten uitgaan naar de geloofsgenoten van 80 jaar en ouder, die in deze bizarre tijd toch al zoveel moeten missen. Dit in de vorm van een bemoedigende brief met gedicht in het voorjaar van 2020 en een persoonlijk bezorgde brief vergezeld van een peperkoek in het najaar.
Wij staan te trappelen – en hopen toch nog dit jaar – om de draad weer op te kunnen pakken voor het organiseren van een fysieke bijeenkomst. Maar tot die tijd zich weer aandient, zullen we nog wel even geduld moeten uitoefenen. Dit alles weerhoudt ons er niet van om alvast plannen te maken. Op naar betere tijden waarin we elkaar weer fysiek kunnen ONTMOETEN en begroeten!
Marianne Thie