Impressie Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag werden de paasattenties klaargemaakt. Bij beide vieringen was er gelegenheid voor een kruishulde. Wat mogen we dankbaar zijn, dat we dit jaar weer vieringen mogen houden! Ze zijn terug te kijken op Youtube.

En een artikel in de krant van de Gezinsviering!