Open parochievergadering 24 april

Op dinsdag 24 april is de open (parochie-)vergadering. Deze staat in het teken van spiritualiteit. 
De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur met een kopje koffie of thee), waarna twee jonge groepen binnen de MVR Bennekom zich zullen voorstellen: de PR-Groep en de jongerengroep “On the Road”.
Daarna krijgt Ad de Keyzer het woord. Ad is werkzaam bij het Titus Brandsma instituut (hoe toepasselijk) en houdt zich met name bezig met spiritualiteit binnen de liturgie. Dat kan een heel interessant uurtje worden. En let op, het wordt niet alleen luisteren…..
Hierna is een vragenuurtje waarin u de locatieraad kunt bestoken met vragen waarna het geheel wordt afgesloten met – hoe kan het ook anders – een drankje.
Komt echt allen, dit wordt heel interessant.
De Locatieraad

Verslaglegging

 

 

Mededeling vanuit het zTB-bestuur

J.H.M. LammersIn goed onderling overleg is besloten dat pastor Hans Lammers per 1 mei a.s. afscheid zal nemen van onze parochie. Tot die datum zal hij slechts beperkt beschikbaar zijn en voornamelijk zijn werkzaamheden voor de parochie afronden. Na zijn vertrek zal Hans zijn promotieonderzoek voortzetten en daarnaast gaan werken aan het realiseren van een wens die al lang bij hem leeft: het opzetten van een diaconaal huis.

Het parochiebestuur wil Hans van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet. We zullen zijn grote diaconale betrokkenheid missen. Vanzelfsprekend wensen wij Hans het allerbeste toe in zijn verdere loopbaan.
Zodra bekend is waar en wanneer de afscheidsviering van Hans gehouden zal worden, zullen wij u daarover z.s.m. informeren.

Het parochiebestuur

één gezamenlijk parochieblad voor Titus Brandsmaparochie

ÉÉN GEZAMENLIJK PAROCHIEBLAD VOOR DE TITUS BRANDSMAPAROCHIE

Waarom één parochieblad voor alle parochianen?
Het is ongetwijfeld een vertrouwd iets geworden: 8 keer per jaar ontvangt u vanuit de kerk het parochieblad. Het is ons belangrijkste communicatiemiddel om u op de hoogte te houden van activiteiten, visies en ontwikkelingen binnen onze parochie.
Op dit moment geeft iedere locatie zijn eigen blad uit. Maar nu we al een aantal jaren met 10 geloofsgemeenschappen samen één parochie zijn, lijkt het logisch om dan ook één gezamenlijk parochieblad uit te geven voor de gehele Titus Brandsmaparochie. In parochies om ons heen heeft men dit al eerder met succes ingevoerd.
Met een gezamenlijk parochieblad laten we zien dat we met Lees verder “één gezamenlijk parochieblad voor Titus Brandsmaparochie”

Verslag van de open parochievergadering 31-5-11

Het onderwerp van de vergadering: Toelichting van de heer Jack Peerlings, vice-voorzitter van het bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie, over het beleid van het parochiebestuur ten aanzien van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van 2 februari 2011 van het Bisdom en het beleid van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen.

De toelichting van Peerlings (pdf-bestand van het verslag door Timo Harmsen)

(Ter herinnering: De beleidsnota, een samenvatting daarvan en een reactie daarop van het MVR-bestuur kunt u vinden op de website bij ‘Documenten’ / documentenoverzicht. De samenvatting van het beleidsplan en de reactie van het MVR-bestuur op dit beleidsplan kunt u ook vinden in het ‘parochieblad’: Maandblad voor de katholieken in Bennekom’ van maart 2011; In het Maandblad van mei 2011 vindt u een reactie van het parochiebestuur.)

 

Beleid bisdom gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale lokale geloofsgemeenschappen.

26-3-2011:

Beste parochianen,

Op 2 februari is de bisdomnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ verschenen. Het parochiebestuur is onaangenaam verrast door de bisdomnota. De kern van de nota is, dat er een Eucharistisch Centrum in Wageningen moet zijn, waar elke zondag Eucharistie wordt gevierd. In dezelfde kerk Lees verder “Beleid bisdom gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale lokale geloofsgemeenschappen.”

Reactie van MVR Bestuur op pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom

24-3-2011:

In het vorige parochieblad is een samenvatting gegeven van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom. In het kort komt dat er op neer dat het Bisdom één eucharistisch centrum wil in de gehele Titus Brandsma parochie, waar elke zondag een eucharistieviering is. Voor onze parochie zou dat de kerk in Wageningen worden. Andere kerken worden als het ware dependances, waar wel vieringen gehouden mogen worden en waarbij de voorgangers geacht worden eerst naar de Lees verder “Reactie van MVR Bestuur op pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom”