Verslag van de open parochievergadering 31-5-11

Het onderwerp van de vergadering: Toelichting van de heer Jack Peerlings, vice-voorzitter van het bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie, over het beleid van het parochiebestuur ten aanzien van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van 2 februari 2011 van het Bisdom en het beleid van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen.

De toelichting van Peerlings (pdf-bestand van het verslag door Timo Harmsen)

(Ter herinnering: De beleidsnota, een samenvatting daarvan en een reactie daarop van het MVR-bestuur kunt u vinden op de website bij ‘Documenten’ / documentenoverzicht. De samenvatting van het beleidsplan en de reactie van het MVR-bestuur op dit beleidsplan kunt u ook vinden in het ‘parochieblad’: Maandblad voor de katholieken in Bennekom’ van maart 2011; In het Maandblad van mei 2011 vindt u een reactie van het parochiebestuur.)