één gezamenlijk parochieblad voor Titus Brandsmaparochie

ÉÉN GEZAMENLIJK PAROCHIEBLAD VOOR DE TITUS BRANDSMAPAROCHIE

Waarom één parochieblad voor alle parochianen?
Het is ongetwijfeld een vertrouwd iets geworden: 8 keer per jaar ontvangt u vanuit de kerk het parochieblad. Het is ons belangrijkste communicatiemiddel om u op de hoogte te houden van activiteiten, visies en ontwikkelingen binnen onze parochie.
Op dit moment geeft iedere locatie zijn eigen blad uit. Maar nu we al een aantal jaren met 10 geloofsgemeenschappen samen één parochie zijn, lijkt het logisch om dan ook één gezamenlijk parochieblad uit te geven voor de gehele Titus Brandsmaparochie. In parochies om ons heen heeft men dit al eerder met succes ingevoerd.
Met een gezamenlijk parochieblad laten we zien dat we met 10 geloofsgemeenschappen samen parochie willen zijn. Het nodigt u uit om open te staan naar de andere locaties en tegelijkertijd laat het u zien wat er in de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie allemaal gebeurt en leeft. Bovendien kan door samenvoeging van de lokale parochiebladen menskracht en geld uitgespaard worden. Als bijkomend voordeel is één parochieblad een mooi visitekaartje van onze parochie: het is het eerste wat mensen krijgen die hier komen wonen; het is soms het laatste wat mensen nog bindt met de parochie.
Daarom willen we graag een professioneel parochieblad waarmee we alle parochianen van de Titus Brandsmaparochie bereiken. Het afgelopen jaar is hierover met diverse betrokkenen uitgebreid overleg geweest. En in september hebben het parochiebestuur en
het pastoraal team definitief besloten om vanaf 2014 een gezamenlijk parochieblad uit te geven.

Hoe gaat dat nieuwe parochieblad eruit zien?
Op dit moment zijn we druk bezig met de vormgeving van het nieuwe parochieblad. Het blad zal gedrukt worden in full-color, waardoor er ook foto’s geplaatst kunnen worden, maar het zal geen glossy blad worden. Het formaat van het blad zit tussen A4 en A5 in. Het blad zal net als de huidige parochiebladen 8 keer per jaar verschijnen in een geschatte oplage van 10.000 stuks.
In het hart van het blad komen alle weekendliturgievieringen van onze Titus Brandsmaparochie te staan, zodat u snel kunt zien hoe er ieder weekend in welke locatie gevierd wordt. Een andere belangrijke pagina wordt een overzicht van alle activiteiten in de verschillende geloofsgemeenschappen: ‘Wat doen we nu eigenlijk, wat bieden we als parochie aan?’
Naast artikelen van meer algemene aard (bestuurlijk en pastoraal) is er in het nieuwe parochieblad natuurlijk ook volop plaats voor het eigen lokale nieuws. Iedere geloofsgemeenschap verzorgt enige eigen pagina’s in het blad, waar u uw vertrouwde locatie-nieuws terug zult vinden.

Welke naam krijgt het nieuwe parochieblad? Een prijsvraag!
Een goede naam is natuurlijk erg belangrijk voor ons gezamenlijke parochieblad. Want met die naam worden we gekend. Het moet bij voorkeur een korte naam zijn, één woord lang; een naam die herkenning oproept en aansluit bij onze gehele parochie. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten. Mail uw inzending vóór 10 januari 2014 naar ztitusb@gmail.com of lever het in bij uw lokale secretariaat. De meest originele inzender komt vanzelfsprekend in het eerste nummer!

Hoe verder?
We streven ernaar om in het voorjaar van 2014 het eerste gezamenlijke parochieblad te kunnen presenteren aan de parochie. Tot die tijd blijft u natuurlijk gewoon uw eigen parochieblad ontvangen. Het nieuwe parochieblad zal in eerste instantie bij alle parochianen bezorgd worden, daarna kan men aangeven of men hierin verder geïnteresseerd is.

We realiseren ons dat een gezamenlijk parochieblad voor iedereen een ingrijpende verandering is. Uw vertrouwde lokale parochieblad zal volgend jaar verdwijnen. En dat zal vreemd zijn na al die jaren. Maar we vertrouwen erop dat het nieuwe parochieblad een aanwinst zal zijn, een nieuwe mogelijkheid om samen met elkaar parochie te zijn in de 21e eeuw.

Kika IJsselmuiden (namens het parochiebestuur)
Guido Dieteren (namens het pastoraal team)