Nieuw dit najaar: Kinderkerk en dreumesviering

Komend najaar, hopelijk nog in september, willen we (weer) van start gaan met het organiseren van activiteiten voor gezinnen met kinderen van 0 – 12 jaar.

Weten jullie nog hoe leuk het was, de Kinderkerk?
Vlak voor Corona uitbrak, waren ouders, opa’s, oma’s en kinderen in de basisschoolleeftijd op een zondagmiddag in januari bij elkaar om te knutselen, te vieren en te eten rondom het thema ‘Daniël in de leeuwenkuil’. De bedoeling was om de Kinderkerk 3 of 4 keer per jaar te organiseren, maar dat liep helaas anders.
Het ligt in de bedoeling om in september of oktober een nieuwe start maken met de Kinderkerk.

Wat zijn dreumesvieringen?
Naast de Kinderkerk, willen we ook dreumesvieringen gaan organiseren. Dreumesvieringen zijn hele korte vieringen op zondagochtend na de reguliere zondagsviering, speciaal voor ouders met hele jonge kinderen. De nadruk ligt op muziek maken en elkaar ontmoeten.

In het MVR NieuwSBlad na de vakantie volgt meer informatie.

Namens de pastoraatsgroep,
Pieter Boers en Rita van Doesum-Karsten