Leerhuis Bennekom 2022 – 2023

“Het Leerhuis” startte 22 jaar geleden op eigen initiatief van een aantal deelnemers aan toerustingscursussen. Sinds 2004-05 worden de avonden begeleid door John Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en liturgie.
Als vrijwilliger is John seniorenpastor in de Maria Magdalenaparochie (Over Betuwe.)

Dit jaar is gekozen voor het boek Anselm Grün : “ Gelukkig ouder worden”
De ouderdom als spirituele levensfase van groei en rijpheid, voor iedereen die vol wil leven Met dit boek wil de bekende veelschrijver en benedictijner monnik Anselm Grün zijn lezers aanmoedigen om bewust om te gaan met het ouder worden. Grün is zelf al in de zeventig en dus ervaringsdeskundige. Bovendien heeft hij ook veel mensenkennis opgedaan tijdens zijn vormingswerk. Ouder worden, zo stelt Grün, is een basale menselijke ervaring. De auteur bespreekt achtereenvolgens de verschillende fasen: van aanvaarding en zich verzoenen, over eenzaamheid, loslaten, angst en depressie, tot zwijgen en zelfs de stervensvoorbereiding. Ook geloofstwijfel en de motivatie om ondanks alles toch te geloven tellen mee
Kortom een boek dat voldoende stof biedt om gedurende 6 bijeenkomsten onderwerp te zijn van een boeiend onderling gesprek .

Leiding: John Rademakers
Data: Dinsdagochtenden: 13 sept.,11 okt.,8 nov., 2022 10 jan.,14 febr., 14 mrt. 2023
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats: ’t Kerkheem,
Contactpersoon: Truus Appelman-Komen, truusapp@xs4all.nl, tel: 414943
Kosten: 30 euro per persoon voor 6 ochtenden
Materiaal: Boek van Anselm Grün, Gelukkig ouder worden. Uitgeverij Ten Have 22,00 euro Bol com ook 2e hands 18.05 euro
ISBN 2 900000 387812
Aantal deelnemers: Minimaal 12 personen