Erik Rozeman priester gewijd 18 juni

Op de website van het Ariënsinstituut staat een verslag met foto’s over de priesterwijding van Erik Rozeman.  Tevens een doorverwijzing naar de preek van kardinaal Eijk en een link om de viering terug te kijken.

citaat: Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Lees verder het hele verslag en bekijk de foto’s.