Kinderkerk – verslag 2 juli

Her en der waren flyers aangebracht met de boodschap dat 2 juli weer Kinderkerk plaats zou vinden. Dat bracht deze zondag tot een gezellige drukte. Er kwamen 21 kinderen op af met hun ouders om met “Abraham op reis“ te gaan.
Abraham werd door God erop uitgestuurd en de kinderen gingen die reis ontdekken. Het zand (de woestijn ) speelde daarbij natuurlijk een grote rol. Er werden weer verschillende activiteiten gedaan, zoals poppen maken (dat waren Abraham en Sarah), gekleurd zand toveren, koffers pakken voor op reis, puzzelen, met zandkorrels figuren maken en een buitenactiviteit met een barbecue waarboven marshmallows warm werden gemaakt. De kinderen waren dol enthousiast bezig.
Er was een grote “tent” in de kerk gebouwd, waarin kussentjes lagen waarop de kinderen konden zitten en naar het verhaal konden luisteren van de “Reis van Abraham”. Marieke vertelde dit verhaal en iedereen luisterde muisstil naar haar. Gedurende de middag kon men drinken en wat lekkers krijgen en in de tent werden ook nog twee liedjes gezongen met begeleiding van een gitaar, waarbij de ouders enthousiast mee zongen. Na het vertellen over Abraham gingen we op weg naar het gezamenlijke eten met een heerlijke soep vooraf, daarna wraps, die men zelf kon vullen en nog een verrassingstoetje in de vorm van een knapzakje na.
Het was weer een bijzonder fijne middag met elkaar en iedereen keerde tevreden huiswaarts. En ……… zondag 1 oktober is er weer een Kinderkerk. We hopen jullie dan allemaal weer te zien.
Groetjes namens Brigitte, Conny en Sarah,
Pieter Boers

Nieuw dit najaar: Kinderkerk en dreumesviering

Komend najaar, hopelijk nog in september, willen we (weer) van start gaan met het organiseren van activiteiten voor gezinnen met kinderen van 0 – 12 jaar.

Weten jullie nog hoe leuk het was, de Kinderkerk?
Vlak voor Corona uitbrak, waren ouders, opa’s, oma’s en kinderen in de basisschoolleeftijd op een zondagmiddag in januari bij elkaar om te knutselen, te vieren en te eten rondom het thema ‘Daniël in de leeuwenkuil’. De bedoeling was om de Kinderkerk 3 of 4 keer per jaar te organiseren, maar dat liep helaas anders.
Het ligt in de bedoeling om in september of oktober een nieuwe start maken met de Kinderkerk.

Wat zijn dreumesvieringen?
Naast de Kinderkerk, willen we ook dreumesvieringen gaan organiseren. Dreumesvieringen zijn hele korte vieringen op zondagochtend na de reguliere zondagsviering, speciaal voor ouders met hele jonge kinderen. De nadruk ligt op muziek maken en elkaar ontmoeten.

In het MVR NieuwSBlad na de vakantie volgt meer informatie.

Namens de pastoraatsgroep,
Pieter Boers en Rita van Doesum-Karsten