Collecte voor 7 juni

Collectes in deze tijd zonder vieringen
Zondag 7 juni zou de tweede collecte bestemd zijn geweest voor de Voedselbank Ede. Zeker in deze tijd waarin veel mensen zijn aangewezen op de Voedselbank, kunnen zij uw steun goed gebruiken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432 3668 06 van de Voedselbank Ede.

Doordat er geen vieringen gehouden worden, loopt onze kerk veel inkomsten mis. De kosten van onderhoud aan kerkgebouwen en alle vaste lasten lopen gewoon door, maar er staan geen inkomsten vanuit de collecte tegenover.
Als u onze geloofsgemeenschap en de parochie wilt steunen, kunt u het collectegeld overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Voor meer informatie over de collectes, ook over de andere collectedoelen kunt u hier verder lezen.