Zondagse vitaminen voor 31 mei – Pinksteren

Vitaminen voor Pinksteren

Vandaag gaat Hans Lucassen voor de laatste keer mee voor in een Titusviering, hij gaat met emeritaat. Elders op onze website kunt u lezen hoe u deze viering live kunt volgen.
Daarnaast willen we u ook zondagse vitaminen voor Pinksteren aanbieden. We hopen dat de teksten en liederen u inspireren.

Thema: We krijgen de Geest….

Tekst
O, die wind, hij rimpelt het water en ruist in de bomen,
laat zaden verwaaien en beken stromen
vertelt van verre streken van waar hij is gekomen.
Nooit op dezelfde plaats, altijd onderweg,
en toch soms rustend als een vermoeide reiziger
die even de tijd neemt om zijn omgeving in zich op te nemen.
Wind, adem van God, beeld van de Geest.
Hij ademt in mij.
Adem in, adem uit.
Elke teug nieuw leven.
In elke uitademing laat ik los.
Ik neem en ik geef.
Ik ben en ik word geschonken.


Geest van God, kom naar ons toe!
Blijf niet ver, kom in ons midden.
Geest van God, kom naar ons toe!
Steek ons aan en stuw ons voort. (2x)

Mensen die zich laten raken,
door wat echt is en wat goed is
groeien door Gods Geest gedragen
vrijheid tegemoet.

We vieren vandaag het feest van Pinksteren. Ben Piepers heeft in zijn vitaminen voor 17 mei het volgende geschreven:
In deze tijd van leven naar Pinksteren, kun je je meditatief afvragen welke geest woont en leeft in mij? Misschien denk je allereerst aan de geest van mensen die je gevormd hebben, die met je opgetrokken zijn, die je liefhad en liefhebt… Als gelovige is het waardevol te overwegen in welke mate de geest van Jezus in je woont en je inspireert of leidt in de keuzes en ervaringen op je levensweg.”

We lezen het volgende in Johannes 20, 19-23
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Gebed
Verrezen Heer,
onze angsten, onze tekorten, onze zwakheid,
U blaast ze weg alsof ze niks zijn.
In Uw Geest schenkt u ons de ware vrede
en delen wij in uw Kracht.
Geef dat wij deze niet alleen voor onszelf houden,
zend ons als uw vredestichters in deze wereld.
Laat zo wraak wijken voor vergeving,
haat voor liefde,
en wanhoop voor vertrouwen.
Dit vragen wij U voor vandaag en elke dag van ons leven.
Amen

Tekst
Open je oren
om te horen wat anderen bezighoudt
en te begrijpen wat ze vertellen
of juist proberen te verzwijgen.

Open je ogen
om te zien wat er in de wereld speelt
en om onderscheid te kunnen maken
tussen positieve en negatieve krachten.

Open je mond
als je onrecht en misstanden signaleert
en schreeuw het uit als je ziet
dat mensen kapot gemaakt worden.

Open je hand
om te kunnen geven en ontvangen
en leg je hand in die van een ander
om samen sterk te staan.

Open je armen
om anderen te troosten
en mensen duidelijk te maken
dat ze welkom zijn bij jou.

Open je hart
om de liefde van anderen toe te laten
en om mensen te laten voelen
dat je van ze houdt en om ze geeft.

Open je geest
om inzicht te krijgen en ideeën op te doen
en laat je leiden door de Geest van boven
die als een kracht in mensen werkt.


Kom ga mee, geef ieder een hand,
samen bouwen aan een nieuw land,
de geest van God leeft diep in je hart,
vandaag begint een nieuwe start.

Lach en zing, en wees weer eens mens.
Geef, vergeef, vervul eens een wens.
Ben jezelf en help elkaar:
een stukje rijk van God is daar.