Collecte opbrengsten

Normaliter zou het overzicht van de collecteopbrengsten van het eerste kwartaal van 2020 in ons NieuwSblad staan. Echter door de Coronapandemie is dit jaar alles anders, zo ook deze rubriek. Begin februari zijn de collecteopbrengsten van januari nog afgestort in Wageningen. Begin maart was dat al niet meer mogelijk. Kwartaalcijfers zijn nu dus niet bekend.

Zoals u weet zijn vanaf zondag 15 maart ook alle vieringen in de kerk tot en met Pinksteren opgeschort om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanaf dat moment zijn er dus ook geen collectegelden meer binnengekomen. Het was al niet eenvoudig om jaarlijks een sluitende begroting te maken, dat is nu vrijwel onmogelijk geworden door het wegvallen van deze collectes. De vaste lasten blijven natuurlijk wel doorgaan. Daarom, als u de geloofsgemeenschap/parochie wilt steunen, kunt u uw wekelijkse collectedonaties sommeren en nu over deze periode in één keer per bank over maken op rekeningnummer NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma onder vermelding van collecte Bennekom.

Maar wat zeker zo schrijnend is, is dat ook de 2e collectes niet meer gehouden worden en de goede doelen verstoken blijven van onze giften. Desgewenst kunt u deze goede doelen blijven steunen door uw gaven rechtstreeks aan hen over te maken. Onderstaand treft u het overzicht aan waarvoor gecollecteerd zou zijn geworden als er geen Coronacrises zou zijn geweest.

2e collectes voor voorjaar 2020:
Datum Goede doel Bankrekening
15 maart Vastenactie NL11 RABO 0307 0604 38
22 maart Artsen zonder grenzen NL61 ABNA 0242 5255 55
5 april St. Vrolijkheid, kinderen AZC’s NL47 TRIO 0338 7281 39
11 april Leger des Heils NL72 RABO 0707 0701 71
12 april Terre des hommes NL10 INGB 0000 2525 25
19 april Willemshoeve NL43 RABO 0107 7284 51
26 april Caritas NL68 RABO 0157 6511 85
3 mei Oase Oosterbeek NL52 RABO 0191 8770 50
10 mei Melania, KVG NL95 INGB 0005 2913 09
17 mei Voedselbank Ede NL54 ABNA 0432 3668 06
24 mei Cordaid, meisjes naar school in Congo NL88 INGB 0000 0006 67
31 mei Week Nederlandse Missionarissen NL30 RABO 0171 2111 11

Locatieraad, Gerard Bolscher
gebouwen@rkkerkbennekom.nl