Gezocht: lokale MVR-redacteur TitusBreed en een opmaker NieuwSBlad

De taak van de lokale MVR-redacteur van TitusBreed is het verzamelen en gereedmaken van geschikte kopij uit de eigen geloofsgemeenschap voor TitusBreed. Deze redacteur is tevens lid van de redactie van het MVR NieuwSBlad.

De lokale MVR-redactie zorgt voor het opmaken van het “NieuwSBlad voor de  katholieken” in Bennekom, dat naast TitusBreed wordt verspreid.
Voor ons MVR NieuwSBlad zijn we op zoek naar een opmaker voor het NieuwSBlad, die de huidige opmaker zo nodig kan vervangen en/of opvolgen.

Kopij voor TitusBreed en voor het NieuwSBlad komt vanzelf of na gerichte acquisitie binnen op het redactieadres redactie@rkkerkbennekom.nl of kan door de redacteur zelf worden ingebracht.

Beide functies kunnen ook door dezelfde persoon worden vervuld. Voor informatie over beide functies kunt u contact opnemen met de Jos van de redactie, mail: redactie@rkkerkbennekom.nl.