Gezocht: extra koster voor uitvaarten

Gezocht: extra koster voor uitvaarten! U staat er vast niet altijd bij stil, maar voor, tijdens en na een viering heeft de koster van dienst vele taken.
Gelukkig hebben wij als geloofsgemeenschap een enthousiaste groep kosters, die de vieringen onderling verdelen zodat het hen niet te veel
wordt. Bij uitvaartvieringen ligt dit anders. Voor deze vieringen hebben we maar 2 kosters beschikbaar, John Veraa en Pieter Boers. Zij werken ook nog vaak samen, omdat er bij een uitvaartviering meer en andere handelingen
moeten worden verricht en een uitvaart soms ook nog wordt afgesloten op het kerkhof. Er zijn maar twee uitvaartkosters, omdat deze overdag beschikbaar moet zijn; de andere kosters van de kostergroep werken overdag. Ook John en Pieter hebben op sommige dagen andere bezigheden en
zijn dus niet altijd beschikbaar. Vandaar deze oproep: Voelt u ervoor om (af en toe) te assisteren bij een uitvaart, zodat u langzamerhand ingewerkt wordt als uitvaartkoster?
Neem dan contact op met John Veraa of Pieter Boers
koster@rkkerkbennekom.nl