Seniorenpastoraat oktober 2023 terugblik

Dinsdag 3 oktober 2023 hebben we eindelijk weer een ochtend kunnen organiseren voor alle parochianen die 80 jaar of ouder zijn. De laatste bijeenkomst was op dinsdag 22 oktober 2019, waar Marijke Wasser een lezing met diapresentatie over de kruisweg van Jan Toorop heeft gegeven. 4 jaar geleden …. Corona heeft ons leven in die 4 jaar bepaald. In die periode hebben veel mensen corona gehad, zijn ziek geworden, hebben heel voorzichtig geleefd en hun woonomgeving bijna niet verlaten om geen risico te lopen. We hebben van een aantal senioren afscheid moeten nemen. Op deze ochtend hebben we een kaars voor hen aangestoken om hen te gedenken
3 oktober zou voor de werkgroep een uitdaging zijn. De eerste bijeenkomst in de Hummezaal, onze nieuwe zaal. Het onderwerp van deze ochtend lag al een tijdje vast. Hoe is de verbouwing gerealiseerd want voor veel senioren was het de eerste keer dat ze naar de Hummezaal kwamen. Zij hadden nog niets gezien van de verbouwing. De werkgroep had ook pastoor Mauricio Meneses uitgenodigd om de senioren met hem kennis te laten maken. Waar lag nu de uitdaging? Niet of er wel senioren zouden komen: in het totaal waren 42 mensen gekomen maar hoe gaan we de zaal inrichten zodat èn de lezing èn de lunch in deze zaal zou kunnen plaatsvinden. Maar het is ons gelukt om met zo min mogelijk verplaatsingen van meubilair toch iedereen een plaats te geven.
De vrijwilligers, die zeer intensief bij de verbouwing betrokken waren: Jos Roelofs, Hans Schlepers en Gerard Bolscher. Zij hebben een terugblik gegeven hoe deze verbouwing verlopen is d.m.v. een diaserie. Gerard over de voorbereidingen, de gesprekken met de gemeente, de gesprekken met de aannemer, de timmerman, over de vloerverwarming, de nieuwe raampartij, de toiletten, etc.. Maar ook de tegenslagen die er waren, de vleermuis die de verbouwing een hele tijd opgehouden heeft. De gemeente die niet op onze lijn zat met onze mensen Jos en Hans, die bijna dag in dag uit aanwezig waren en in overleg en eigen initiatief heel veel hebben gedaan. Zij dachten toen ook al na over zaken die bepalend zijn voor het gemak en de efficiëntie van het werk van vrijwilligers na de verbouwing. Jos en Hans die overal een oplossing voor hadden. Geweldig!
Na deze presentatie en een kop koffie was het de beurt aan onze pastoor Mauricio. Voor vele parochianen de eerste ontmoeting met Mauricio. Hij vertelde over Colombia waar hij geboren is, hoe het is om daar te wonen. Over het gezin waar hij is opgegroeid, zijn keuze voor het priesterschap, zijn studietijd in Nederland. Maar ook over de Nederlandse taal die moeilijk was. Allerlei voorbeelden droeg hij aan. Momenteel is hij herstellende van een ziekte waar hij heel openlijk over sprak. Wat het doet met iemand die nooit ziek is geweest. Na een heel geanimeerd en inspirerend verhaal was het onderhand tijd voor de lunch. Deze bestond uit een overheerlijke kop soep, royaal belegde sandwiches en een glaasje jus d’orange. Mauricio had alweer een andere afspraak; na de attentie die hij van ons ontvangen had, hebben we hem ‘brood’ meegegeven voor onderweg.
Na een ‘dankjewel’ voor de rijders, de sprekers en de vrijwilligers, ging ieder weer zijn weg. We kunnen terugkijken op een zeer geanimeerde en inspirerende ochtend.
Werkgroep Seniorenpastoraat