Seniorenochtend op 4 juni 2024

Op 4 juni was er weer seniorenochtend in onze MVR kerk. Drieëndertig senioren hadden zich opgegeven voor deze ochtend. De zaal was ingericht om iede¬reen te ontvangen. Vanaf 10 uur druppelde de Hummezaal langzaam vol. Velen waren bijtijds aanwezig om allerlei mensen te begroeten en soms kennis te maken, voordat het ochtendprogramma zou beginnen. De sfeer zat er goed in, zeker onder het genot van een kop koffie of thee en een koekje. Tot half elf was het een heerlijk geroezemoes in de Hummezaal.

Na de opening door Marian Bolscher werd Anneke Nauta, landschapsarchitecte, voorgesteld. Zij kwam vertellen over de herinrichting van het kerkplein. Aan de hand van verschillende ontwerpen die zij en haar collega in het verleden hebben uitgevoerd, zoals het Bart van Elstplantsoen, kwam ze op de herinrichting van ons kerkplein. Het was, zoals Anneke Nauta aangaf, een saai grijs plein voor onze kerk, dat kan veel mooier. Met een aantrekkelijk kerkplein en een mooie entree zal onze kerk veel meer uitnodigen om naar binnen te gaan. Maar ook het plein zelf zal veel meer een plek worden om te genieten van de planten en bomen die daar komen te staan.

De koffie in de pauze deed iedereen goed en daarna kwam Leni Muilwijk. Zij heeft zich als ‘aanvoerder’ ontfermt over het gedeelte van de tuin dat aansluit bij de Hummezaal, de Patiotuin. Ze heeft zich verdiept in hoe de planten groeien en wat ze nodig hebben om goed te gedijen. Leni had samen met Piet twee rozenstruiken gekocht die hier in de kerktuin goed zouden kunnen groeien. Ze heeft voorgesteld: als ik nou eens met een mooi vaasje rondga dan kunnen jullie ‘geld doneren’, dan zijn de rozenstruiken van jullie allemaal. Ruim 60 euro heeft dat opgebracht.
Een wandeling in de tuin waarbij de zon scheen deed iedereen goed en daarna was er de lunch met soep en heerlijke boterhammen.
De ontmoetingen die er waren, de herkenning van velen, het was een lust voor het oog. Als werkgroep hebben we hiervan genoten.
Marian Bolscher

Seniorenpastoraat juni 2024

Dinsdag 4 juni 2024 is er weer een seniorenochtend. Iedereen die 80 jaar is of ouder is welkom in de Hummezaal. U bent welkom tussen 10.00 en 10.30 uur. Deze ochtend laten we u de plannen zien hoe we het kerkplein wat vriendelijker, bloemrijker en groener laten worden.
Na de koffie gaan we de bezinningstuin en de tuin bij de Hummezaal bekijken en laten we ons vertellen wat er al gedaan is en wat nog meer gedaan gaat worden. Het belooft een mooie ochtend te worden die we gaan afsluiten met een lunch en soep. De persoonlijke uitnodiging ontvangt u persoonlijk van uw wijkcontactpersoon.
Werkgroep seniorenpastoraat

Seniorenpastoraat oktober 2023 terugblik

Dinsdag 3 oktober 2023 hebben we eindelijk weer een ochtend kunnen organiseren voor alle parochianen die 80 jaar of ouder zijn. De laatste bijeenkomst was op dinsdag 22 oktober 2019, waar Marijke Wasser een lezing met diapresentatie over de kruisweg van Jan Toorop heeft gegeven. 4 jaar geleden …. Corona heeft ons leven in die 4 jaar bepaald. In die periode hebben veel mensen corona gehad, zijn ziek geworden, hebben heel voorzichtig geleefd en hun woonomgeving bijna niet verlaten om geen risico te lopen. We hebben van een aantal senioren afscheid moeten nemen. Op deze ochtend hebben we een kaars voor hen aangestoken om hen te gedenken
3 oktober zou voor de werkgroep een uitdaging zijn. De eerste bijeenkomst in de Hummezaal, onze nieuwe zaal. Het onderwerp van deze ochtend lag al een tijdje vast. Hoe is de verbouwing gerealiseerd want voor veel senioren was het de eerste keer dat ze naar de Hummezaal kwamen. Zij hadden nog niets gezien van de verbouwing. De werkgroep had ook pastoor Mauricio Meneses uitgenodigd om de senioren met hem kennis te laten maken. Waar lag nu de uitdaging? Niet of er wel senioren zouden komen: in het totaal waren 42 mensen gekomen maar hoe gaan we de zaal inrichten zodat èn de lezing èn de lunch in deze zaal zou kunnen plaatsvinden. Maar het is ons gelukt om met zo min mogelijk verplaatsingen van meubilair toch iedereen een plaats te geven.
De vrijwilligers, die zeer intensief bij de verbouwing betrokken waren: Jos Roelofs, Hans Schlepers en Gerard Bolscher. Zij hebben een terugblik gegeven hoe deze verbouwing verlopen is d.m.v. een diaserie. Gerard over de voorbereidingen, de gesprekken met de gemeente, de gesprekken met de aannemer, de timmerman, over de vloerverwarming, de nieuwe raampartij, de toiletten, etc.. Maar ook de tegenslagen die er waren, de vleermuis die de verbouwing een hele tijd opgehouden heeft. De gemeente die niet op onze lijn zat met onze mensen Jos en Hans, die bijna dag in dag uit aanwezig waren en in overleg en eigen initiatief heel veel hebben gedaan. Zij dachten toen ook al na over zaken die bepalend zijn voor het gemak en de efficiëntie van het werk van vrijwilligers na de verbouwing. Jos en Hans die overal een oplossing voor hadden. Geweldig!
Na deze presentatie en een kop koffie was het de beurt aan onze pastoor Mauricio. Voor vele parochianen de eerste ontmoeting met Mauricio. Hij vertelde over Colombia waar hij geboren is, hoe het is om daar te wonen. Over het gezin waar hij is opgegroeid, zijn keuze voor het priesterschap, zijn studietijd in Nederland. Maar ook over de Nederlandse taal die moeilijk was. Allerlei voorbeelden droeg hij aan. Momenteel is hij herstellende van een ziekte waar hij heel openlijk over sprak. Wat het doet met iemand die nooit ziek is geweest. Na een heel geanimeerd en inspirerend verhaal was het onderhand tijd voor de lunch. Deze bestond uit een overheerlijke kop soep, royaal belegde sandwiches en een glaasje jus d’orange. Mauricio had alweer een andere afspraak; na de attentie die hij van ons ontvangen had, hebben we hem ‘brood’ meegegeven voor onderweg.
Na een ‘dankjewel’ voor de rijders, de sprekers en de vrijwilligers, ging ieder weer zijn weg. We kunnen terugkijken op een zeer geanimeerde en inspirerende ochtend.
Werkgroep Seniorenpastoraat

Seniorenpastoraat 3 oktober 2023

Eindelijk gaat het Senioren Pastoraat weer van start.
Dinsdag 3 oktober 2023, vanaf 10.15u, in de Hummezaal.
Programma:
10.15u. – 10.30u. Inloop met koffie/thee en iets lekkers.
10.30u. – 11.30u. Beelden met uitleg over de verandering van parochiezaal naar Hummezaal met tussendoor een pauze.
11.30u. – 12.00u. Kennismaking met Pastoor Mauricio
12.00u. – 13.00u. Afsluitende lunch.
Alle 80 jarigen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Marian Bolscher

Seniorenpastoraat 2020 terugkoppeling

Vrijdagmorgen 16 oktober 2020 werden op mijn adres 85 kruidkoeken bezorgd door Bakker van Veen. Als werkgroep seniorenpastoraat hadden wij het plan opgevat om onze senioren te verrassen. De 2 geplande bijeenkomsten van dit jaar zijn niet doorgegaan. We hadden elkaar lange tijd niet gezien.
Met een mooie brief en een lekkere kruidkoek zijn wij op pad gegaan om deze persoonlijk te gaan bezorgen. Wij hebben, ieder, veel mensen gesproken aan de deur, op afstand of werden uitgenodigd om binnen te komen om elkaar te ontmoeten. Mieke de Heij, Marianne Thie, Leny Schlepers, Gerda de Vocht en Marian Bolscher hebben heel wat kilometers gefietst om deze kruidkoeken te brengen maar de verraste reacties, de blije gezichten en de leuke mailtjes maakten het allemaal de moeite waard.
Wij hopen, als werkgroep, dat het u gesmaakt heeft en … dat we elkaar het komende jaar weer kunnen begroeten in goede gezondheid bij een van de ochtenden van het seniorenpastoraat.
Hieronder staat het gedicht van Václav Havel dat bij de kruidkoek zat.

Wachten als verwachten
Ik wilde de geschiedenis laten voortschrijden
op dezelfde manier
als een kind aan een plant trekt
om haar sneller te laten groeien.

Dat was een vergissing.
Ik geloof dat we moeten leren te wachten
zoals we leren te scheppen.

We moeten geduldig de graankorrel zaaien,
de aarde waarin zij gezaaid is koppig water
blijven geven en
de planten hun eigen tijd gunnen.

Wachten dat zin heeft omdat het gevoed wordt
door hoop en niet door wanhoop,
door vertrouwen en niet door hopeloosheid.

Namens de werkgroep seniorenpastoraat,
Marian Bolscher

Terugblik seniorenpastoraat 22 oktober 2019

Op dinsdag 22 oktober werden alle 80-jarigen en ouder vanaf 10.15 uur in een verwarmde kerk met een kopje koffie of thee ontvangen. Deze halfjaarlijkse ontmoeting is altijd weer fijn om mee te maken.

Marjan Bolscher verwelkomde alle senioren en in het bijzonder mevr. Anneke Wasser en dhr Henk Brumen.
N.a.v. de tentoonstelling “100 jaar Toorop” in de Bernulphuskerk in Oosterbeek heeft mevr. Anneke Wasser gehoor gegeven aan onze wens om ons via een presentatie te vertellen over de 14 staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen.
Jan Toorop kwam vanuit Indië naar Nederland, trouwde Lees verder “Terugblik seniorenpastoraat 22 oktober 2019”

Bijeenkomst Seniorenpastoraat op 19 maart 2019

Ook deze keer moesten we, vanwege de vele aanmeldingen, uitwijken naar de kerk van onze geloofsgemeenschap MVR. Om half elf was de kerk lekker warm en werden alle 80-jarigen en ouder ontvangen met een kopje koffie of thee met koek of chocolade. Iedereen vond het weer fijn elkaar te ontmoeten.
Tijdens de inleiding herdacht Marian Bolscher de overleden 80-jarigen van het afgelopen jaar door het aansteken van een kaars. Hierna heette Marian alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder pastor Hans Lukassen en twee nieuwe 80-jarigen.
Pastor Hans Lukassen nam ons mee op zijn reis naar Griekenland, die hij samen maakte met zijn medestudenten van het kleinseminarie. Het was 1973 en Griekenland stond toen onder militair gezag. Het was een avontuurlijke reis! Het begon met de tegenvaller dat de gereserveerde plaatsen in de trein al bezet waren met als gevolg dat ze 3 dagen in het gangpad moesten doorbrengen. Drie uur wachten voor de grens; in Tessaloniki aangekomen moesten ze voldoen aan een bewijs van goed gedrag. De langharige studenten uit Nederland vertrouwden ze niet. Van hieruit reisden ze per bus naar het schiereiland Athos. Op de berg Athos (Heilige Berg) bezochten ze een oud klooster ooit bewoond door heel veel monniken vanuit de hele wereld maar toen, door het bewind van het militair gezag, waren er nog maar 10 monniken over. Ook hier werd het lange haar van de studenten een probleem en hebben ze uiteindelijk hun haar bij elkaar op aanvaardbare lengte geknipt. In het klooster maakten ze kennis met het sobere leven van de monniken, bovendien was het ook nog vasten (1 maaltijd per dag!). De Heilige Berg is toegewijd aan Maria wat inhoudt dat die alleen door mannen mag worden bewoond. De kerken waren prachtig maar communiceren was moeilijk want het klassieke Grieks is geen modern Grieks. Uiteindelijk verbleven zij vier weken in Griekenland waar ze nog vele contacten hebben opgedaan.
De Oosters-orthodoxe kerk is statisch gebleven. Keizer Constantijn heeft een grote rol gespeeld in de Oosterse kerk. Johannes Chrysostomos heeft de oosterse liturgie ooit gestart en ontwikkeld. Tijdens de dienst worden de gelovigen afzijdig gehouden door een iconostase, bij de eucharistie wordt brood en wijn gedeeld met de gelovigen. Tijdens de dienst lopen de mensen door de kerk devoot heen en weer af en toe afgewisseld door liederen. Het rooster van feesten door het jaar heen komt overeen met de westerse kerk.
Het begin van de scheiding tussen de oosterse en de westerse kerk vond plaats in 1054. De westerse kerk heeft de paus als primaat en het celibaat. In de westerse kerk heeft de liturgie wel een ontwikkeling doorgemaakt.
Iconen zijn vensters naar de eeuwigheid waar je zelf deel van uitmaakt en vanuit de diepte van de icoon een blik op de wereld. Hans Lucassen heeft ons vele afbeeldingen laten zien. Vooral de verschillende afbeeldingen van Maria met de betekenis en hoedanigheden die aan Maria zijn toegeschreven.
De prachtige ochtend werd door Hans Lucassen besloten met het gezamenlijk zingen van het gebed Gos-po-di po-mi-lui. “Het ga jullie allen goed”.
Hierna bedankte Marian pastor Hans Lucassen voor de bijzondere wijze waarop hij ons heeft verteld over zijn reis die hij lang geleden maakte naar Griekenland en ons kennis liet maken met de Grieks-orthodoxe kerk en iconen. De ochtend werd door Marian afgesloten met de uitnodiging voor de lunch, heerlijk klaargemaakt door Guus Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en Ria Roelofs.

Werkgroep Seniorenpastoraat,
Marian Bolscher, Leny Schlepers, Marianne Thie en Brigitte Kaptein

Terugblik 10-jarig jubileum seniorenpastoraat op 9 oktober 2018

Ruim 50 senioren hadden zich aangemeld om het 10-jarig jubileum van het Seniorenpastoraat te vieren. In de heerlijk verwarmde kerk van onze geloofsgemeenschap MVR werden de senioren ontvangen met koffie en bonbons. Marian Bolscher heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de genodigden pastoor Henri ten Have, namens het bestuur van de parochie z. Titus Brandsma en mevr. Riet Kroes, namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep van de MVR.
Tijdens de inleiding memoreerde Marian dat in de afgelopen 10 jaar het aantal senioren gegroeid is van 28 naar 50. Vervolgens herdacht Marian de inmiddels overleden senioren door het aansteken van een kaars.
Hierna feliciteerde pastoor Henri Ten Have het Seniorenpastoraat met het jubileum.
Twee senioren, de heer Joop van Eijk en mevr. Mien Verkerk en de oud-voorzitter dhr Aad van Wijk waren gevraagd te vertellen over hun eerste kennismaking met de toenmalige parochie.
Joop van Eijk vertelde dat hij als student nog gekerkt had in een zaaltje van café Bolthof.
Mien Verkerk heeft nog mooie herinneringen aan de tijd dat er nog geen katholieke school was in Bennekom. Haar kinderen gingen onder begeleiding van de jongens Teunissen met de bus naar Ede. Aad van Wijk vertelde dat hij al kort nadat hij kennismaakte met de pastoor gevraagd werd voor de Caritas. Tevens zette hij zich in om de werkgroepen beter te laten samenwerken en het efficiënter inzetten van de vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers hoe lichter de taak is voor ieder.
Na de koffiepauze met een gebakje was er gelegenheid om te reageren. Uit de reacties kwam tot uiting hoe men zich bij kennismaking met onze parochiegemeenschap het als een warm bad ervaarden en zich al gauw thuisvoelden.
De ochtend werd door Marian afgesloten met het bedanken van de sprekers en de uitnodiging voor de lunch in de parochiezaal waar weer een heerlijke lunch klaarstond, bestaande uit een groente soep met “balletjes”, koffie, thee en speciale “jubileumbroodjes”, klaargemaakt door de lunchgroep Guus Mosch, Agnes Gielink, Marianne van Oostrum en Joke Boers.

Werkgroep seniorenpastoraat,
Marian Bolscher, Leny Schlepers, Marianne Thie en Brigitte Kaptein

FOTO’S KIJKEN? klik hier voor het openen van het foto album op dropbox.

Terugblik Seniorenpastoraat 15 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 mochten wij weer ruim 40 senioren ontvangen in de Torenzaal van onze geloofsgemeenschap M.V.R. Ter verwelkoming stonden koffie en thee klaar en omdat we het 10e jaar ingaan vanaf het bestaan van het Seniorenpastoraat (30 sept. 2008) werd er op soesjes getrakteerd. Het is altijd weer mooi om te zien hoe mensen elkaar hartelijk begroeten en laten blijken hoe ze naar dit samenzijn uitkijken.
De heer Jan Heine was uitgenodigd om zijn lezing “Van Passie naar Pasen” te komen presenteren.
Hoe kan het mooier midden in de veertigdagentijd!
Via een beeldscherm liet Jan Heine ons kijken naar prachtige schilderijen, prenten en beeldhouwwerken door de eeuwen heen. Beelden afgewisseld door serene, bijpassende muziek, waardoor het paasgebeuren tot leven werd gebracht.
De brieven aan personen, geschreven door Jan Heine, sloegen een brug naar deze tijd door het stellen van vragen en zo mogelijk antwoorden.
Kortom wij allen waren onder de indruk van deze mooie lezing/presentatie, waarbij herinneringen bij de aanwezigen naar boven kwamen over o.a. hoe Pasen vroeger werd beleefd en gevierd.
Na afloop van deze bijzondere ochtend verhuisden we naar de parochiezaal waar weer een heerlijke lunch klaar stond, bestaande uit soep, koffie, thee, fris en boterhammen. Dit alles klaargemaakt door Guus Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en Marianne van Oostrum.
Werkgroep seniorenpastoraat: Marian Bolscher, Leny Schlepers, Marianne Thie, Brigitte Kaptein

Verslag Seniorenpastoraat 23 maart

klik op de foto voor een grotere versie

Op 23 maart was er weer een Seniorenpastoraat-ochtend met een zeer goede opkomst. 44 parochianen van 80 jaar en ouder waren aanwezig. Sommigen gechauffeerd door Sjors Kaptein of Chris Gerrits. Door deze grote opkomst moest er uitgeweken worden naar de kerkruimte. In het kader van ons 60 jarig jubileum vertelde dhr. Gijsbertsen, zelf 86 jaar oud, van de Vereniging Oud

klik op de foto voor een grotere versie.

Bennekom over de geschiedenis van Bennekom en over het ontstaan van de diverse kerken die Bennekom rijk is.

Dhr. Van Amerongen deed het technische gedeelte en had er zijn handen vol aan om de zon van het scherm te houden. Het was een boeiende en gezellige ochtend, die afgesloten werd met een lekkere, versterkende lunch in de Parochiezaal. Daarna ging ieder weer zijn weg op deze stralende lentedag.