Seniorenpastoraat juni 2024

Dinsdag 4 juni 2024 is er weer een seniorenochtend. Iedereen die 80 jaar is of ouder is welkom in de Hummezaal. U bent welkom tussen 10.00 en 10.30 uur. Deze ochtend laten we u de plannen zien hoe we het kerkplein wat vriendelijker, bloemrijker en groener laten worden.
Na de koffie gaan we de bezinningstuin en de tuin bij de Hummezaal bekijken en laten we ons vertellen wat er al gedaan is en wat nog meer gedaan gaat worden. Het belooft een mooie ochtend te worden die we gaan afsluiten met een lunch en soep. De persoonlijke uitnodiging ontvangt u persoonlijk van uw wijkcontactpersoon.
Werkgroep seniorenpastoraat

Vrijwilliger voor de kerststal

Er is een opvolger voor Herman gevonden!

Herman Smid verzorgt inmiddels al de nodige jaren in zijn eentje de opbouw van de kerststal en verricht waar nodig de reparaties van figuren en elementen. Wie vindt het leuk om Herman hierbij te assisteren?

Op termijn zoekt Herman een opvolger. Nu is een goede gelegenheid om kennis te maken wat er bij de opbouw van de kerststal komt kijken en daaraan mee te helpen. Voor informatie kunt u bellen met Herman Smid (0318- 417901).

Seniorenpastoraat oktober 2023 terugblik

Dinsdag 3 oktober 2023 hebben we eindelijk weer een ochtend kunnen organiseren voor alle parochianen die 80 jaar of ouder zijn. De laatste bijeenkomst was op dinsdag 22 oktober 2019, waar Marijke Wasser een lezing met diapresentatie over de kruisweg van Jan Toorop heeft gegeven. 4 jaar geleden …. Corona heeft ons leven in die 4 jaar bepaald. In die periode hebben veel mensen corona gehad, zijn ziek geworden, hebben heel voorzichtig geleefd en hun woonomgeving bijna niet verlaten om geen risico te lopen. We hebben van een aantal senioren afscheid moeten nemen. Op deze ochtend hebben we een kaars voor hen aangestoken om hen te gedenken
3 oktober zou voor de werkgroep een uitdaging zijn. De eerste bijeenkomst in de Hummezaal, onze nieuwe zaal. Het onderwerp van deze ochtend lag al een tijdje vast. Hoe is de verbouwing gerealiseerd want voor veel senioren was het de eerste keer dat ze naar de Hummezaal kwamen. Zij hadden nog niets gezien van de verbouwing. De werkgroep had ook pastoor Mauricio Meneses uitgenodigd om de senioren met hem kennis te laten maken. Waar lag nu de uitdaging? Niet of er wel senioren zouden komen: in het totaal waren 42 mensen gekomen maar hoe gaan we de zaal inrichten zodat èn de lezing èn de lunch in deze zaal zou kunnen plaatsvinden. Maar het is ons gelukt om met zo min mogelijk verplaatsingen van meubilair toch iedereen een plaats te geven.
De vrijwilligers, die zeer intensief bij de verbouwing betrokken waren: Jos Roelofs, Hans Schlepers en Gerard Bolscher. Zij hebben een terugblik gegeven hoe deze verbouwing verlopen is d.m.v. een diaserie. Gerard over de voorbereidingen, de gesprekken met de gemeente, de gesprekken met de aannemer, de timmerman, over de vloerverwarming, de nieuwe raampartij, de toiletten, etc.. Maar ook de tegenslagen die er waren, de vleermuis die de verbouwing een hele tijd opgehouden heeft. De gemeente die niet op onze lijn zat met onze mensen Jos en Hans, die bijna dag in dag uit aanwezig waren en in overleg en eigen initiatief heel veel hebben gedaan. Zij dachten toen ook al na over zaken die bepalend zijn voor het gemak en de efficiëntie van het werk van vrijwilligers na de verbouwing. Jos en Hans die overal een oplossing voor hadden. Geweldig!
Na deze presentatie en een kop koffie was het de beurt aan onze pastoor Mauricio. Voor vele parochianen de eerste ontmoeting met Mauricio. Hij vertelde over Colombia waar hij geboren is, hoe het is om daar te wonen. Over het gezin waar hij is opgegroeid, zijn keuze voor het priesterschap, zijn studietijd in Nederland. Maar ook over de Nederlandse taal die moeilijk was. Allerlei voorbeelden droeg hij aan. Momenteel is hij herstellende van een ziekte waar hij heel openlijk over sprak. Wat het doet met iemand die nooit ziek is geweest. Na een heel geanimeerd en inspirerend verhaal was het onderhand tijd voor de lunch. Deze bestond uit een overheerlijke kop soep, royaal belegde sandwiches en een glaasje jus d’orange. Mauricio had alweer een andere afspraak; na de attentie die hij van ons ontvangen had, hebben we hem ‘brood’ meegegeven voor onderweg.
Na een ‘dankjewel’ voor de rijders, de sprekers en de vrijwilligers, ging ieder weer zijn weg. We kunnen terugkijken op een zeer geanimeerde en inspirerende ochtend.
Werkgroep Seniorenpastoraat

Parochiedag 2023 – verslag

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Parochiedag! Een dag met prachtig weer, een mooie viering met een prachtig thema: ‘Iedereen is welkom’, een heel groot koor met twee dirigentes op het liturgisch centrum, en veel mensen in de kerk. John Veraa werd na de viering uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tijdens de koffie met lekkers en de heerlijke lunch werden er door veel mensen plannen en ideeën bedacht voor een mooier kerkplein, om onze kerk beter zichtbaar te maken. Er was ook een quiz over de Vereniging MVR, die dit keer de organisatie van Parochiedag voor haar rekening had genomen. De quiz werd gewonnen door Gilles Ampt. Piet Muilwijk won de verloting van de Paaskaars. Tot slot werd de statafel op het terras onthuld, die door Iraanse vrouwen uit de crisisnoodopvang en AZC van prachtig mozaïek is voorzien. Een mooi initiatief van Nicole Bischoff!
De druif, een eerste gift voor het nieuwe kerkplein, is in een pot op het kerkplein gezet.

Het liturgieboekje kunt u hier (nog eens) lezen.
Evenals de overweging van G. Ampt (pdf bestand).
En natuurlijk zijn er Foto’s Parochiedag 2023 (opent in nieuw venster, in Dropbox). Met dank aan Henny de Nijs en Rita Karsten voor de foto’s.

vrijwilliger van het jaar 2023: John Veraa

Foto’s

En natuurlijk zijn er Foto’s Parochiedag 2023 (opent in nieuw venster, in Dropbox). Met dank aan Henny de Nijs voor de foto’s.

Kerkproeverij 8 oktober

Ook dit jaar is er weer een Kerkproeverij-viering in de MVR kerk in Bennekom. Dit jaar op zondag 8 oktober om 10:00 uur met Pastor Diny Booyink en het koor Arsis. Zij gaan er een mooie viering van maken. Na afloop kan er met een kopje koffie of thee nagepraat worden. Ook een rondleiding door de kerk behoort tot de mogelijkheden.

 


Kerkproeverij
is een initiatief van de protestantse en katholieke kerken in Nederland. Het is een zondag waarop parochianen hun buren, vrienden, kennissen en collega’s uitnodigen een keer met hen mee naar de kerk te gaan. In de kerk is immers plek voor iedereen.

Seniorenpastoraat 3 oktober 2023

Eindelijk gaat het Senioren Pastoraat weer van start.
Dinsdag 3 oktober 2023, vanaf 10.15u, in de Hummezaal.
Programma:
10.15u. – 10.30u. Inloop met koffie/thee en iets lekkers.
10.30u. – 11.30u. Beelden met uitleg over de verandering van parochiezaal naar Hummezaal met tussendoor een pauze.
11.30u. – 12.00u. Kennismaking met Pastoor Mauricio
12.00u. – 13.00u. Afsluitende lunch.
Alle 80 jarigen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Marian Bolscher

Parochiedag en MVR: Met Vreugde Raken

oelang is het geleden dat u met lego hebt gespeeld?
Op parochiedag, 24 september, krijgt u weer de kans.

Wij nodigen u uit om aan het eind van de viering van 10 en van 17 september een paar legoblokjes mee naar huis te nemen en deze op parochiedag weer mee te nemen naar de kerk.

Op die dag willen we samen beginnen met bouwen aan een kerk die nog beter zichtbaar is in onze Bennekomse samenleving.
Meer informatie vindt u in komend MVR NieuwSBlad en Titusbreed.

De werkgroep Met Vreugde Raken: Conny, Hans, Truus en Rita

40-dagenboom in onze kerk

Wat is heilig voor ons? 40-dagenboom, een uitdaging?
Gedurende de 40-dagentijd staat er achter in de kerk een zogenaamde 40-dagenboom. De aanleiding voor deze boom is het thema van de hongerdoek: “WAT IS U HEILIG”.
U kunt na de viering actief meedoen door op een boomblad een gedachte of een woord te schrijven over wat voor u heilig is en dit in de boom te hangen. Het is ook mooi om hierover met elkaar in gesprek te gaan tijdens de koffie. Een uitdaging toch?