Kerkproeverij 2023 – terugblik

We kunnen terugkijken op een geslaagde Kerkproeverij. Er waren zo’n 80 mensen in de kerk, waaronder een aantal nieuwe gezichten, ook uit andere kerken. Pastor Diny Booyink, het koor Arsis en de aanwezigen hebben er samen een mooie viering van gemaakt, die in het teken stond van de heilige Franciscus van Assisi.
Zowel in het openingsgebed van pastor Diny als bij de voorbeden klonk het in dringende gebed van Franciscus:

maker van dit geschreven Zonnelied is Piet Kaagman. Gemaakt voor de Franciscusweek 2015 bij RK Wageningen.

Heer, maak ons tot een instrument van uw vrede:
Dat wij, waar haat is, liefde brengen;
Waar schuld is, vergeving;
Waar tweedracht is: eenheid;
Waar dwaling is: waarheid;
Waar twijfel is: geloof;
Waar wanhoop is: hoop;
Waar duister is: licht;
Waar narigheid is: blijheid.
Heer, maak ons tot uw helpers:
Dat wij niet vragen om getroost te worden, maar troosten;
Niet om begrepen te worden, maar begrijpen;
Niet om bemind te worden, maar te beminnen;
Niet voor onszelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden.

Na de viering was de Hummezaal gevuld met heel veel mensen die onder het genot van een kopje koffie of thee en een plak cake met elkaar in gesprek waren. En er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een rondleiding door de kerk te krijgen.

U kunt de overweging en het liturgieboekje doorlezen op de website.