Eenheidszondag 2021 – liturgie en collecte Tree of Life for Refugees

ATTENTIE
Door de verscherpte coronaregels is de viering van de Eenheidszondag gewijzigd:
* Er is één dienst in de Brinkstraatkerk, met vier voorgangers, aanvang 10.00 uur;
* zonder kerkgangers;
* met één collecte;
* Online Terugkijken van de viering gaat via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/recording/161088120000251

Eenheidszondag 2021

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.
In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.
De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast.
Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.

Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom). Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren.
Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap heeft namelijk voor dit jaar de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid voorbereid. Centraal staat daarin het thema Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15 : 9 – 17.

Liturgie:  zie ook de Kerkbrief van de brinkstraatkerk

Voorgangers:
ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost),
pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom),
pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina),
ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk).

Ouderling: dhr.Job de Kleuver,
Muziek: Jan Broekhuis (orgel en piano).

Muziek
Welkom
Stil gebed en begroeting
Muziek: Lied 568a
Enkele inleidende woorden op ‘Blijf in mijn liefde’
Muziek: Lied 653:1 en 5
Gebed
Tekst van Hein Stufkens: ‘Liefde’
Muziek: ‘Liefde heeft geen longen’
Schriftlezing: Johannes 15:9-17
Meditatie
Muziek: ‘Wij zijn, één van ziel, zijn lichaam….’
Gebeden
Toelichting op inzameling
Muziek: Lied 791
Wegzending en zegen
Muziek

Collecte:

Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees.

Een lid van één van onze werkgroepen (Nicole Bischof) is door haar reis naar Athene in 2018, in het kader van ‘We gaan ze halen’, sinds de oprichting actief betrokken bij deze stichting Tree of Life. Als Raad van Kerken Bennekom (RvKB) willen we haar graag steunen met een financiële bijdrage voor dit mooie project.
Tree of Life for Refugees richt zich op de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland, zonder huis, eten en geld. Het project is kleinschalig: op dit moment worden drie families opgevangen in een huis in Varkiza, nabij Athene.
Begin december konden er zo twee kinderen geboren worden op een veilige, rustige en liefdevolle plek, waar ook hun moeders goed verzorgd worden.
Een vrijwilligster begeleidt de gezinnen en helpt de kinderen met traumaverwerking. Een vrijwillige verzorgster komt regelmatig langs om de zwangere vrouwen te begeleiden.
Dit project biedt dus heel praktische hulp, maar is geheel afhankelijk van giften.
We hopen dat we als RvKB, met uw giften, daar met een mooie bijdrage aan tegemoet kunnen komen!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.

De Raad van Kerken Bennekom dankt u, namens de Stichting Tree of Life for Refugees, bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!