Collecte zondag 10 mei bestemd voor Melania

COLLECTES IN DEZE TIJD ZONDER VIERINGEN

Doordat er geen vieringen gehouden worden, lopen zowel onze kerk als de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt veel inkomsten mis. De kosten van onderhoud aan kerkgebouwen en alle vaste lasten lopen gewoon door, maar er staan geen inkomsten tegenover. Als u onze geloofsgemeenschap en de parochie wilt steunen, kunt u het collectegeld overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma.

De tweede collecte voor zondag 10 mei zou bestemd zijn geweest voor Melania. Melania streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden en voor de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom ondersteunt Melania al bijna 100 jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
Melania is een project dat gesteund en uitgedragen wordt door het KVG-Bennekom. Het KVG beveelt u deze collecte van harte aan. 
Om Melania te steunen, kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL95 INGB 0005 2913 09 tnv Melania. (omschrijving bijv “collectegeld bijdrage 10 mei rkkerkbennekom-kvg bennekom”)

Voor meer informatie over de collectes, ook over de andere collectedoelen kunt u hier verder lezen.